Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18630
Mărime: 106.47KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Onofrei
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 2
 3. CAPITOLUL I. CONCEPTUL DREPTULUI 7
 4. 1.1. Accepţiunile noţiunii de „drept” 7
 5. 1.2. Definiţia dreptului 10
 6. 1.3. Definiţia dreptului ca fenomen 11
 7. CAPITOLUL II. ORIGINEA DREPTULUI 12
 8. 2.1. Ideea dreptului 13
 9. 2.2. Trăsăturile sistemului juridic 15
 10. 2.2.1. Trăsăturile generale ale sistemului 16
 11. 2.2.2. Dreptul ca structură auto-organizată 20
 12. 2.3. Finalităţile dreptului 21
 13. 2.3.1. Coexistenţa socială 21
 14. 2.3.2. Binele comun 22
 15. 2.3.3. Finalitatea internă şi finalitatea externă ale sistemului juridic 24
 16. CAPITOLUL III. APARIŢIA DREPTULUI. DIMENSIUNEA ISTORICĂ A DREPTULUI 26
 17. 3.1. Primele legiuiri (începuturile activităţii normativ-juridice) 34
 18. 3.2. Dimensiunea socială a dreptului 39
 19. 3.3. Esenţa dreptului, conţinutul şi forma dreptului 42
 20. CONCLUZII 45
 21. BIBLIOGRAFIE 49

Extras din licență

INTRODUCERE

Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în 1843, „ne este neapărată”.

Omenirea se află într-un proces în care, treptat, distanţele dintre popoare se vor reduce, dar tot astfel cum, statele cele mai avansate s-au încadrat proceselor de apropiere şi unificare păstrându-şi trăsăturile proprii şi probabil pentru încă o lungă vreme şi noi trebuie să ne încadrăm lor ca români, intrând cu zestrea noastră spirituală în hora naţiunilor, continentului european şi a în¬tregii umanităţi.

Istoria are încă menirea, pe care i-o dădea eruditul cronicar Miron Costin, „ca să nu se uite lucrurile şi cursul ţării”. Lipsiţi de o cunoaştere şi înţelegere clară a propriei lor deveniri, românii ar fi grav afectaţi de complicatele şi complexele procese în faţa cărora ei se află.

În acest context, utilitatea acestui curs apare evident intr-o logică educa¬ţională ce caută în permanentă să legitimeze prezentul prin intermediul evocării experienţelor trecutului.

Într-un asemenea context, studiul diferitelor epoci isto¬rice organizate politic şi înzestrate cu instituţii juridice corespunzătoare ne oferă material de cercetare şi valorificare a tradiţiei în materie către un sistem juridic mai bun, evitând erorile comise.

Istoria Statului şi Dreptului Românesc are funcţii de studiu şi cercetare, care cu ajutorul metodelor şi tehnicilor moderne, oferă cunoaşterii sistematice şi ştiinţifice idei, reguli, principii şi concluzii despre instituţiile politice şi juridice româneşti.

Aparţinând sistemului ştiinţelor sociale contemporane, Istoria Statului şi Dreptului Românesc are ca obiect de studiu cunoaşterea şi înţelegerea evoluţiei statului şi dreptului românesc de la origini şi până în prezent.

Având în vedere că studiul instituţiilor juridice în dinamica şi devenirea lor istorică, sunt strâns legate de organizarea statală, o periodizare a acestora trebuie să ţină seama de evoluţia istorică a acestei forme de organizare politică pe teritoriul României.

Istoria dreptului românesc a apărut odată cu ştiinţa legilor sau a dreptului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Începuturile acestei ştiinţe le aflăm în prelegerile juridice ţinute în „academiile”, sau „liceele domneşti” de jurisconsulţii statului sau avocaţi precum: D. Scheletti, CHr. Flectenmacher, D. Bojncă, în Moldova; I. Bărbătescu, C. Brăiloiu, C. Moroiu, V. Petroni, LE. Rădulescu, în Ţara Românească; G. Bariţiu, Alexandru Papiu Ilarian, P. Dobra, în Transilvania. De asemenea, contribuţii de seamă la întemeierea acestei ştiinţe au avut mari personalităţi ca, Miron Costin, Dimitrie Cantemir şi B.P.Haşdeu, care au lăsat posterităţii lucrări valoroase asupra originilor vechiului drept românesc.

Aşadar este vorba de sfârşitul epocii medievale româneşti, dominate de ideile iluministe şi de dezvoltarea societăţii, când istoriografia juridică şi con¬cepţiile despre stat şi drept s-au amplificat continuu în învăţământul despre „ştiinţele legilor” şi în publicistica vremii, proces care odată cu răspândirea concepţiilor despre instituţiile politice şi juridice autohtone a creat treptat o ter¬minologie ştiinţifică adecvată domeniului ştiinţelor juridice româneşti.

Cristalizarea studiului şi dreptului românesc din a doua jumătate a se¬colului al XlX-lea, sub influenţa ideilor iluministe progresiste cuprinse în do¬cumentele programatice ale Revoluţiei de la 1848 şi afirmării României după constituirea statului naţional modem, a pus în faţa istoriografiei juridice româ¬neşti probleme nu numai de ordin ştiinţific, ci şi metodologic.

Depăşind limitele inerente începuturilor, ştiinţa dreptului - înfăptuieşte unirea tuturor ideilor ilu¬minismului pozitivist cu metodele şi tehnicile necesare studiului sistemului ju¬ridic modern, devenind, astfel, o teorie coerentă a activităţii sociale şi politice, destinată realizării idealurilor democratice ale poporului român.

Întemeierea şcolii juridice româneşti şi cristalizarea autonomiei fiecărei discipline juridice în raport cu obiectul său de studiu au determinat creşterea interesului asupra cunoaşterii vechiului drept românesc, de la care se consideră că trebuie să se pornească în opera de înzestrare a României cu instituţii juridice modeme.

Astfel, B.P.Haşdeu îşi consacră cercetările asupra obiceiurilor juridice pământene la români (1866), P.Negulescu asupra instituţiilor politice româneşti (1880), A.D. Xenopol asupra justiţiei sub fanarioţi (1886), C.D.Dissescu asupra originilor vechiului drept românesc (1890), I Hodas asupra Constituţiilor Tran¬silvaniei (1871) etc.

Dacă A.D.Xenopol situa fenomenul juridic românesc la intersecţia dintre faptele de „repetiţie” şi cele de „serie”, marele savant Nicolae Iorga va privii instituţiile juridice din vremea sa ca o continuare firească, logică, a vechiului drept românesc.

Bibliografie

Albici Mihail, Despre drept şi ştiinţa dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.

Amuza Ion, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Szlvi, Bucureşti, 2004.

Burcin Octavian, Ungureanu David, Chipăilă Silvia-Alexandra, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Sitech, Craiova, 2009.

Cernea Emil şi Molcuţ E., Istoria statului şi dreptului românesc, Ediţie revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

Cernea Emil, Molcuţ E., Istoria Statului şi Dreptului Românesc, Editura Edit Press Mihaela SRL, Bucureşti, 2001.

Ceterchi Ioan, Craiovan Ion, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1998.

Corbeanu Ion, Corbeanu Maria, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

Dănişor D.C., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997.

Djuvara Mircea, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999.

Dogaru Ion, Dănişor D.C., Drepturile omului şi libertăţile publice, Zamolxe, Chişinău, 1998.

Dogaru Ion, Teoria generală a dreptului, Editura Europa, Craiova, 1996.

Durkheim E., Regulile metodei sociologice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.

Dvoracek V. Maria, Lupu Gheorghe, Teoria generală a dreptului, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996.

Enescu Gheorghe, Dicţionar de logică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Humă Ioan, Teoria generală a dreptului, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2000.

Mazilu Dumitru, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000.

Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina, Drept constituţional şi instituţii politice, curs universitar, ediţia 12, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti.

Negoiţă Florin, Istoria Statului şi Dreptului Romanesc, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.

Popa Nicolae, Eremia M., Cristea S., Teoria Generală a Dreptului, Ed.2, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.

Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002.

Rădulescu Andrei, Istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1939.

Tabacu Adriana, Draghici A., Singh A., Elemente de Drept, Note de curs, Editura Sitech, Craiova, 2010.

Voicu Costică, Amuza Ion, Stanciu Bogdan, Istoria statului şi drepului românesc, curs universitar, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.

Voicu Costică, Teoria Generală a Dreptului, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

Voicu Costică, Tita C., Savu I., Rascanu A., Ciocoiu M., Teoria Generala a Dreptului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010.

Preview document

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 1
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 2
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 3
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 4
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 5
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 6
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 7
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 8
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 9
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 10
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 11
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 12
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 13
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 14
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 15
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 16
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 17
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 18
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 19
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 20
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 21
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 22
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 23
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 24
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 25
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 26
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 27
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 28
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 29
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 30
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 31
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 32
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 33
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 34
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 35
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 36
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 37
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 38
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 39
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 40
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 41
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 42
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 43
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 44
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 45
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 46
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 47
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 48
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 49
Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Originea si Aparitia Dreptului. Dimensiunea Istorica a Dreptului.docx

Alții au mai descărcat și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Separația puterilor în condițiile statului de drept

INTRODUCERE Statul, cuvantul care desemneaza societatea organizata din punct de vedere politic, este un termen relativ modern, care a aparut mult...

Tipuri de drept - public, privat, penal, internațional - în sistemele juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Istoria dreptului românesc

Cercetarile antropologiei juridice au relevant cu certitudine ca dreptul incepe acolo unde se inaugureaza viata in societate prin expresia ubi...

Originea Dreptului

Dreptul nu a existat de la inceput. Primele forme rudimentare care s-au impuns treptat ca tradiții, obiceiuri și desprinderi. Ele au apărut in...

Te-ar putea interesa și

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Rolul și funcțiile dreptului

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1. 1. Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale Ştiinţa este un sistem de...

Teoria generală a dreptului în Republica Moldova

1. Caracteristica generală a TGD ca știință și disciplină didactică. TGSD – ştiinţă socială, politică şi juridică, care studiază, în baza unui...

TGD

Cuvântul drept are o sferă semantică extinsă, putând primi, în funcţie de contextul în care este utlizat, mai multe întelesuri. Etimologic, el...

Raport Juridic Civil

Cap II. Sectiunea I. Rap.jur.civ. – Consideratii Generale. 1.Raportul juridic civil – relatia sociala, patrimoniala sau nepatrimoniala,...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Locul științelor juridice în sistemul științelor umaniste

CAPITOLUL 1: LOCUL STIINTELOR JURIDICE IN SISTEMUL STIINTELOR UMANISTE LOCUL STIINTELOR JURIDICE IN SISTEMUL STIINTELOR UMANISTE Stiinta este un...

Audit Intern

Tema nr. 1 CONTROLUL INTERN – OBIECTIVUL SAU PROVOCAREA AUDITULUI INTERN Unităţi de învăţare: - Structura controlului intern - elemente şi...

Ai nevoie de altceva?