Audit Intern

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 75358
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Domnisoru Sorinel

Extras din curs

Tema nr. 1

CONTROLUL INTERN – OBIECTIVUL SAU PROVOCAREA AUDITULUI INTERN

Unităţi de învăţare:

- Structura controlului intern - elemente şi tehnici

- Aplicarea tehnicilor de control în anumite operaţii comerciale

- Asigurarea oferită de controlul financiar preventiv

Scopul temei:

Prezentarea succintă a ceea ce poate reprezenta controlul intern ca provocare a auditului intern. Pentru mai buna relevanţă a necesităţii şi importanţei auditului intern sunt prezentate trei ipostaze diferite de instaurare a controlului intern

Timpul alocat:

16 ore

Bibliografie recomandată:

- Domnişoru S. - Control financiar contabil şi expertiză contabilă, Editura Universitaria, Craiova, 2003;

- Domnişoru S., Vînătoru S. – Audit şi control intern – preliminarii conceptuale şi procedurale, Editura Sitech, Craiova, 2008;

- Florea I. şi colab. - Control economic, financiar şi gestionar, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2007;

- Ghiţă M., Domnişoru S. - Conceptele, metodologia şi raportarea în audit, Editura Universitaria, Craiova, 2003;

- Colecţia revistelor Audit financiar, Editura CAFR, Tribuna economică şi Control economico – financiar, Bucureşti, 2001-2009.

Prin prestaţia sa de mare profunzime, auditul poate constitui pârghia esenţială menită să asigure profesionalizarea managementului şi eradicarea diletantismului. Acţionarii, investitorii, structurile guvernamentale şi ale societăţii civile, beneficiarii de bunuri şi servicii publice, mass-media, contribuabilii, cetăţenii etc. devin din ce în ce mai interesaţi în a cunoaşte detalii privind modul cum deciziile manageriale determină rezultatele obţinute de organizaţie şi chiar în a deţine asigurări referitoare la calitatea proceselor şi sistemelor de conducere din cadrul acestor entităţi.

Similar medicinei, auditul se dezvoltă ca o abordare preponderent estimativă care îşi propune, ca demers fundamental, organizarea şi derularea unui "examen funcţional" asupra obiectului supus cercetării.1 Scopul său primordial constă în formularea unei opinii calificate (temeinic argumentate) privind starea de fapt şi calitatea/capacitatea entităţii examinate, la un moment dat, care să confere o asigurare, prin prisma unor exigenţe predeterminate, în ceea ce priveşte nivelul de performanţă atins şi dezvoltarea sa în viitor. În situaţia în care apreciatorul nu reuşeşte să ofere, pe lângă diagnosticul său, şi o încredere suficientă privind calitatea şi/sau nivelul de performanţă specific entităţii

1 Proces, sistem, ansamblu de relaţii, produs etc.

investigate, auditarea poate fi considerată, în fapt, doar o verificare de conformitate ca oricare alta.

Există prezentări potrivit cărora auditarea s-ar justifica numai prin aceea că soluţionează, într-o oarecare măsură, deficitul de încredere pe care-1 manifestă eşalonul superior2 faţă de managerul/responsabilul subordonat. Există, de asemenea, concepţii referitoare la auditare care evidenţiază, îndeosebi, rolul "motivaţional" al acestuia, derivat din faptul că, în acest caz, cercetarea sistematică întreprinsă ar determina o continuă "disciplinizare" şi profesionalizare a responsabililor numiţi. În ceea ce ne priveşte, fără a minimaliza importanţa şi valoarea unor astfel de teorii, considerăm că principala justificare, menire şi responsabilitate a auditului constă în aceea că se angajează să ofere ordonatorului3 un grad de asigurare rezonabilă privind activitatea managerului învestit de el4 cu autoritate formală. În funcţie de această încredere, determinată de rezultatul investigaţiei asupra modului cum responsabilul auditat şi-a îndeplinit îndatoririle, ordonatorul de audit îşi întemeiază viitoarele sale decizii şi strategii.

Comparaţia prezentată, între examinarea medicului şi cea a auditorului, nu poate fi un considerent perfect valabil în cadrul unui raţionament logic. Cu toate acestea, pentru o mai sugestivă prezentare a auditului, vom apela, în cele ce urmează, la un astfel de argument. În aceste condiţii, afirmaţia pe care o producem, şi anume că între entitatea auditată şi cea neauditată este aceeaşi diferenţă ca între aerul condiţionat şi cel asupra căruia nu s-a intervenit pentru controlul sistematic şi reglarea calităţii sale, constituie o posibilă abordare încărcată de semnificaţii. Asemenea instalaţiei care produce aerul condiţionat, auditarea unei entităţi (organizaţie, departament, funcţie etc.), ca proces de mare profunzime, deşi presupune o serie de costuri suplimentare comparativ cu varianta în care nu se acţionează pentru asigurarea unui anumit nivel de calitate, va avea menirea să determine creşterea sistematică a performanţei în domeniul conducerii şi execuţiei, însoţită de un ansamblu de consecinţe pozitive în toate planurile.5

În sensul său cel mai cuprinzător, prin audit se înţelege orice examinare a unei entităţi6 în vederea verificării-evaluării analitice a tuturor aspectelor aferente acesteia, astfel încât să se poată emite judecăţi de valoare pe deplin calificate, având o încărcătură informaţională cât mai completă şi obiectivă. Pentru a se realiza un grad semnificativ de relevanţă, se impune însă, utilizarea expresiei "audit", îndeosebi în sens restrâns, adică după o prealabilă definire a acesteia constând în delimitarea sferei sale de cuprindere, a limitelor aplicabilităţii şi a conţinutului operaţiunilor tehnice concrete ce urmează a fi derulate.

Asupra conceptului de audit intern, fiind un obiectiv important al acestui curs, vom reveni pe parcursul lucrării cu abordări mult mai detaliate. Momentan, sesizăm succint obiectul auditului intern. Astfel, ca urmare a interesului crescut privind aprecierea organizaţiei şi, implicit, a managementului acesteia după rezultatele obţinute, apare o tot mai pregnantă preocupare pentru a se evalua controlul intern, principal factor din organizaţie menit să direcţioneze către performanţă sistemul condus. Calitatea controlului intern determină un impact major atât asupra bunului mers al activităţilor specifice organizaţiei cât şi asupra

2 Cel care face numirea/revocarea în/din funcţie, alocarea de fonduri, proprietarul care a mandatat administrarea bunului său etc.

3 Cel mai înalt nivel ierarhic, acţionarii, cetăţenii etc.

4 Direct şi indirect, până la îndepărtat sau insesizabil.

5 O. Nicolescu, V. Zecheru, Auditul managementului în instituţia publică, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2003, pg. 24-27.

6 Unităţi de sine stătătoare, tranzacţie, activitate, produs, operaţiune, proces, sistem, raport, relaţie etc.

rezultatelor sale financiare. Asupra acestei calităţi este solicitat auditul intern 'să se pronunţe în mod profesionist. De aceea, în prezent, se manifestă tendinţa de a se formula principii general valabile, cerinţe, standarde profesionale şi norme metodologico-procedurale care să reprezinte repere semnificative în conceperea şi funcţionarea controlului intern şi, cu deosebire, în evaluarea calităţii acestuia.

Dar ce înţelegem prin control intern?

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22
Audit Intern - Pagina 23
Audit Intern - Pagina 24
Audit Intern - Pagina 25
Audit Intern - Pagina 26
Audit Intern - Pagina 27
Audit Intern - Pagina 28
Audit Intern - Pagina 29
Audit Intern - Pagina 30
Audit Intern - Pagina 31
Audit Intern - Pagina 32
Audit Intern - Pagina 33
Audit Intern - Pagina 34
Audit Intern - Pagina 35
Audit Intern - Pagina 36
Audit Intern - Pagina 37
Audit Intern - Pagina 38
Audit Intern - Pagina 39
Audit Intern - Pagina 40
Audit Intern - Pagina 41
Audit Intern - Pagina 42
Audit Intern - Pagina 43
Audit Intern - Pagina 44
Audit Intern - Pagina 45
Audit Intern - Pagina 46
Audit Intern - Pagina 47
Audit Intern - Pagina 48
Audit Intern - Pagina 49
Audit Intern - Pagina 50
Audit Intern - Pagina 51
Audit Intern - Pagina 52
Audit Intern - Pagina 53
Audit Intern - Pagina 54
Audit Intern - Pagina 55
Audit Intern - Pagina 56
Audit Intern - Pagina 57
Audit Intern - Pagina 58
Audit Intern - Pagina 59
Audit Intern - Pagina 60
Audit Intern - Pagina 61
Audit Intern - Pagina 62
Audit Intern - Pagina 63
Audit Intern - Pagina 64
Audit Intern - Pagina 65
Audit Intern - Pagina 66
Audit Intern - Pagina 67
Audit Intern - Pagina 68
Audit Intern - Pagina 69
Audit Intern - Pagina 70
Audit Intern - Pagina 71
Audit Intern - Pagina 72
Audit Intern - Pagina 73
Audit Intern - Pagina 74
Audit Intern - Pagina 75
Audit Intern - Pagina 76
Audit Intern - Pagina 77
Audit Intern - Pagina 78
Audit Intern - Pagina 79
Audit Intern - Pagina 80
Audit Intern - Pagina 81
Audit Intern - Pagina 82
Audit Intern - Pagina 83
Audit Intern - Pagina 84
Audit Intern - Pagina 85
Audit Intern - Pagina 86
Audit Intern - Pagina 87
Audit Intern - Pagina 88
Audit Intern - Pagina 89
Audit Intern - Pagina 90
Audit Intern - Pagina 91
Audit Intern - Pagina 92
Audit Intern - Pagina 93
Audit Intern - Pagina 94
Audit Intern - Pagina 95
Audit Intern - Pagina 96
Audit Intern - Pagina 97
Audit Intern - Pagina 98
Audit Intern - Pagina 99
Audit Intern - Pagina 100
Audit Intern - Pagina 101
Audit Intern - Pagina 102
Audit Intern - Pagina 103
Audit Intern - Pagina 104
Audit Intern - Pagina 105
Audit Intern - Pagina 106
Audit Intern - Pagina 107
Audit Intern - Pagina 108
Audit Intern - Pagina 109
Audit Intern - Pagina 110
Audit Intern - Pagina 111
Audit Intern - Pagina 112
Audit Intern - Pagina 113
Audit Intern - Pagina 114
Audit Intern - Pagina 115
Audit Intern - Pagina 116
Audit Intern - Pagina 117
Audit Intern - Pagina 118
Audit Intern - Pagina 119
Audit Intern - Pagina 120
Audit Intern - Pagina 121
Audit Intern - Pagina 122
Audit Intern - Pagina 123
Audit Intern - Pagina 124
Audit Intern - Pagina 125
Audit Intern - Pagina 126
Audit Intern - Pagina 127
Audit Intern - Pagina 128
Audit Intern - Pagina 129
Audit Intern - Pagina 130
Audit Intern - Pagina 131
Audit Intern - Pagina 132
Audit Intern - Pagina 133
Audit Intern - Pagina 134
Audit Intern - Pagina 135
Audit Intern - Pagina 136
Audit Intern - Pagina 137
Audit Intern - Pagina 138
Audit Intern - Pagina 139
Audit Intern - Pagina 140
Audit Intern - Pagina 141
Audit Intern - Pagina 142
Audit Intern - Pagina 143
Audit Intern - Pagina 144
Audit Intern - Pagina 145
Audit Intern - Pagina 146
Audit Intern - Pagina 147
Audit Intern - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Tema 1.pdf
  • Tema 2.pdf
  • Tema 3.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S. C. ALFA CONSTRUCT SRL 1.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, CAPITAL SOCIAL Societatea comercială supusă studiului în...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Misiune Audit Intern

I. Introducere 1.0 Compartimentele de audit intern din cadrul entitatilor publice efectuează misiuni de asigurare și/sau misiuni de consiliere...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Guvernanță Corporativă

Abstract: Guvernanţa corporativă a întreprinderii este un concept foarte des întâlnit în domeniul cercetării şi realităţii entităţii şi în...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Planificarea Auditului și Documentele de Lucru ale Auditorului

1. Definirea Planificării auditului. Componentele de bază ale planificării unui audit Fiecare auditor, mai devreme sau mai târziu, conştientizează...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?