Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19501
Mărime: 84.16KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern

2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele

Cuvântul „audit” provine din latină, unde „audire” înseamnă a asculta. Scopul principal al acestor „ascultări” îl constituia prevenirea unor acte de fraudă ale persoanelor însărcinate cu administrarea banilor publici (chestori). Istoricii sunt de părere că primele registre cu caracter contabil datează de aproape 6.000 ani şi acestea au aparţinut civilizaţiei asiro-babilonene, prin care era reglementată activitatea de comerţ (codul lui Hammurabi).

Evoluţia auditului este redată în tabelul 1.1:

Tabel 1.1 Periodizarea istoriei auditului

PERIOADA OBIECTIVELE AUDITULUI MOD DE VERIFICARE IMPORTANŢA CONTROLULUI INTERN

Antică – 1.500 Detectarea fraudelor Detaliat Nerecunoscut

1.500 – 1.850 Detectarea fraudelor Detaliat Nerecunoscut

1.850 – 1.905 Detectarea fraudelor, detectarea erorilor fundamentale Câteva testări, în principal detaliat Nerecunoscut

1.905 – 1.933 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare, detectarea fraudelor şi erorilor Detaliat, dar şi pe bază de testare Uşoară recunoaştere

1.933 – 1.940 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare, detectarea fraudelor şi erorilor Pe bază de testare Trezirea interesului

1.940 – 1.960 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare, detectarea fraudelor şi erorilor Pe bază de testare Accent puternic

În antichitate, obiectivul principal al evidenţei contabile îl constituia protejarea integrităţii averilor. Înregistrările efectuate aveau drept scop verificarea exhaustive a tranzacţiilor. Se utiliza şi inventarierea periodică a averilor pentru stabilirea taxelor şi impozitelor cuvenite statului.

Egiptenii au dezvoltat un sistem de control intern bazat pe punctarea evidenţelor unui trezorier oficial cu evidenţele ţinute de un altul, iar cele două evidenţe trebuiau să coincidă.

În secolul VI î.e.n., în Grecia antică, auditul conturilor era utilizat pentru prima dată şi consta în verificarea tuturor plăţilor şi încasărilor care implicau fonduri publice. Sistemul atenian prevedea existenţa auditorilor guvernamentali care examinau evidenţele tuturor celor care erau responsabili cu administrarea banilor publici.

Romanii sunt primii care au statuat divizarea sarcinilor între persoanele oficiale care autorizau taxele şi cheltuielile şi cele care se ocupau efectiv cu plăţi şi încasări.

Creşterea complexităţii afacerilor comercianţilor a dus la dezvoltarea sistemului contabil utilizat în derularea tranzacţiilor şi folosirea partidei duble în contabilitate.

Auditul a fost implementat pentru prima dată şi în China, în timpul dinastiei Chao (1.122 – 256 î.e.n.), făcând parte dintr-un proces bugetar detaliat pe toate nivelurile guvernamentale.

Comercianţii din Veneţia, Genova şi Florenţa au început să utilizeze serviciile auditorilor care verificau contabilitatea căpitanilor corăbiilor care aduceau mărfurile comandate. Şi în acest caz, consultarea auditorilor avea drept scop prevenirea fraudelor.

Evidenţele contabile în Anglia erau auditate începând cu secolul al XI-lea, iar mai târziu auditorii făceau parte din oficialii aleşi ai oraşului. Auditul nu se baza pe controlul intern şi nu avea drept scop verificarea contabilităţii, ci verifica doar tranzacţiile care se derulau. În secolul XIX, afacerile industriale se dezvoltă foarte mult şi începe fenomenul de disociere a proprietarilor de conducerea întreprinderilor, fapt care a dus la limitarea responsabilităţii acţionarilor. Intervenţia statului în reglementarea sistemului contabil a dus la dezvoltarea profesiei auditorului, întrucât managerilor li s-a impus să dea publicităţii un bilanţ complet, iar unul sau doi dintre acţionari avea obligaţia legală de a audita bilanţul respectiv.

După anul 1904 s-a hotărât ca auditorul să verifice şi existenţa fizică a activelor declarate de întreprindere, iar aspectele vizate erau următoarele:

- dacă s-au înregistrat toate tranzacţiile întreprinderii;

- reflectarea corectă a acestora în registre;

- reflectarea lor în bilanţ.

Profesia de auditor în Statele Unite ale Americii a fost marcată de puternice influenţe britanice, insă începând cu prima decadă a secolului XX, ea s-a dezvoltat ca o profesie de sine stătătoare, evoluând foarte rapid. S-a trecut de la verificarea exhaustivă la verificarea prin sondaj şi s-a pus un accent din ce în ce mai mare pe controlul intern. De altfel, americanii au fost primii care au început uniformizarea şi standardizarea practicilor de audit, prin emiterea încă din anul 1917 de către Institutul American al Contabililor a unui ghid profesional în care se prevedea ce anume trebuie să acopere o misiune de audit. După 1930, obiectivul auditului s-a „mutat” de la detectarea fraudelor către certificarea situaţiei financiare şi a profiturilor întreprinderii.

Preview document

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 1
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 2
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 3
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 4
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 5
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 6
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 7
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 8
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 9
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 10
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 11
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 12
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 13
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 14
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 15
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 16
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 17
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 18
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 19
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 20
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 21
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 22
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 23
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 24
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 25
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 26
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 27
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 28
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 29
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 30
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 31
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 32
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 33
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 34
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 35
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 36
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 37
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 38
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 39
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 40
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 41
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 42
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 43
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 44
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 45
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 46
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 47
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 48
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 49
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 50
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 51
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 52
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 53
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 54
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Reglementari si Proceduri Actuale in Romania privind Auditul Public Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Raport de audit intern al modului de organizare a activității de tehnologia informației în entitatea publică

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Intern

3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva,...

Doctrină și deontologie - răspunsuri grile

1. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RASPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se...

Audit Intern

Tema nr. 1 CONTROLUL INTERN – OBIECTIVUL SAU PROVOCAREA AUDITULUI INTERN Unităţi de învăţare: - Structura controlului intern - elemente şi...

Te-ar putea interesa și

Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Introducere Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia. Lucrarea este...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Paralelă între auditul financiar extern și auditul intern

Termenul de audit provine din limba Latina de la cuvantul “auditare” care are semnificatia de a”a asculta” ,dar despre audit se vorbeste de pe...

Raportul între Auditul Intern și Auditul Financiar

Etimologic, termenul audit îşi are izvorul în limba latină, provenind de la verbul „audire”, care înseamnă „a asculta”, mai târziu îşi găseşte...

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție...

Evaluarea Entității

CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru...

Audit Financiar

Capitolul 1 REGLEMENTAREA ŞI COORDONAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Cadrul legislativ 1.1.1. Contextul general Prin Legea nr. 672/2002...

Ai nevoie de altceva?