Audit Intern

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc, docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4747
Mărime: 52.61KB (arhivat)
Publicat de: Paul Iancu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

3.12.2011

AUDIT INTERN Curs 1

Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva, modul de indeplinire al acestora, precum si modul de desfasurare a activitatii in conformitate cu normele legale, procedurile si regulamentele de organizare si functionare.

Auditul intern se realizeaza prin:

- auditul intern exercitat de catre entitati specializate, aceasta se realizeaza la structurile din mediul privat

- audit public intern organizat si desfasurat la nivelul institutiilor publice.

Auditul intern este organizat si realizat in conformitate cu standardele internationale de audit, elaborat si aprobat de I.I.A. (Institutul International de Audit).

Cap. I Auditul public intern

Auditul public intern – reprezinta o activitate independent si obiectiva, organizata in subordinea directa a conducatorului institutiei publice cu ajutorul careia se realizeaza o evaluare si o analiza privind activitatea desfasurata, modul de atingere a obiectivelor stabilite, precum si modul de respectare a prevederilor legale, a regulamentelor si normelor interne.

Organigrama:

Auditul public intern este organizat in Romania in conformitate cu legea 672/2002 (initial Ordonanta de Urgenta 119/1999) privind controlul intern si auditul intern.

OMFP 38/2003 privind Normele de aprobare a modului de exercitare a auditului public intern, respectiv:

- Comitetul de audit public intern -organizat la nivelul ministerului finantelor publice din specialist din audit public intern si are ca scop principal organizarea si elaborarea normelor legale si procedural privind activitatea de audit intern.

- Unitatea centrala de armonizare a auditului public intern (UCAAPI) este organizat la nivelul ministerului finantelor publice in subordinea ministrului finantelor publice, avand ca rol elaborarea raportului anual privind activitatea de audit public intern, desfasurat la nivelul entitatilor publice din Romania, efectuarea de analize si evaluari cu privire la modul de organizare si exercitare a activitatii auditului public intern, elaborarea normelor legale privind organizarea si exercitarea controlului de audit public intern.

- Compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entitatilor publice.

Principalele atributii:

- Elaborarea normelor proprii privind organizarea si desfasurarea activitatii;

- Elaborarea planului anual de audit public intern pana in data de 30 noiembrie si il supune aprobarii pana in 15 decembrie a anului anterior intocmirii sale;

- Realizarea misiunii de audit public intern conform planificarii si misiuni de audit ad-hoc (punctuale) la solicitarea conducatorului entitatii publice;

- Elaborarea raportului annual privind activitatea de audit public intern si-l transmite la UCAAPI pana in data de 25 ianuarie.

Activitatea de audit public intern se organizeaza in mod obligatoriu la entitatile publice care realizeaza un buget de venituri si cheltuieli mai mare de 100.000 euro pe o perioada de 3 ani consecutive.

In cazul structurilor entitatii publice subordonate activitatii de audit public intern se poate organiza cu avizul structurii ierarhic superioare.

In cazul structurilor entitatii publice cu un buget anual sub pragul de 100.000 euro auditul public intern este realizat de catre structurile competente din cadrul ministerului finantelor publice.

Planul de audit public intern este elaborat dupa urmatoarele criterii:

- Analiza de risc asociata diferitelor activitati, procese desfasurate la nivelul entitatilor publice;

- Temele defalcate din planul anual al UCAAPI;

- Criteriile semnal transmise de catre conducatorul entitatii publice;

- Periodicitatea in desfasurarea activitatii de audit public intern (cel putin o data la 3 ani trebuiesc auditate si evaluate toate activitatile din entitatea publica);

- Modul de efectuare a auditului (auditul de conformitate, de sistem si de performanta);

- Solicitarile transmise de Curtea de Conturi sau de organul ierarhic superior;

- Modificarile legislative survenite.

Planul anual de audit se inainteaza spre aprobare cu un referat privind modul de selectie a misiunilor de audit.

Analiza de risc – de identificat toate activitatile din cadrul entitatii

Ex. – complexitatea operatiunilor, impactul financiar, periodicitatea in auditare, proceduri de control intern

Activitate Comp.A Impact fin. Periodicitate Scor final Top misiuni de audit

Resurse umane 2 2 2 2 3

Control financiar 3 3 1 2,33 2

Achizitii publice 2 3 3 2,67 1

Valorile sunt alese in functie de evaluarea auditului, iar scorul se aduna si se impart la 3 (se face media aritmetica)

Pentru scoruri egale se mai alege un criteriu de evaluare.

Auditorii interni trebuie sa dea dovada de buna credinta, de competenta si de profesionalism in module de evaluare si nu trebuie sa faca diferente intre structuri, discriminare intre salariati si trebuie sa elaboreze recomandari pentru imbunatatirea activitatii auditate.

Auditorii interni trebuie sa respecte in activitatea desfasurata urmatoarele principii:

- Principiul independentei (inaintea inceperii activitatii fiecare auditor, membru al comisiei va intocmi o declaratie de independenta care va fi inaintata conducatorului misiunii de audit/supervisorului – poate contine 10 intrebari cu forma inchisa DA/NU)

- Obiectivitatea

- Profesionalism – sa se documenteze, sa comunice

- Competenta.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern
    • audit curs 3.docx
    • Audit intern Curs 1.doc
    • Audit intern Curs 2.doc
    • AUDIT PUBLIC INTERN.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Auditul

CAPITOLUL I 1. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Intern

Tema nr. 1 CONTROLUL INTERN – OBIECTIVUL SAU PROVOCAREA AUDITULUI INTERN Unităţi de învăţare: - Structura controlului intern - elemente şi...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Norme Profesionale ale Auditului Intern

acestei modalitati practice de aplicare: adoptarii cartei de audit intern.Prezenta MPA are drept scop trecerea în revista a tuturor punctelor ce...

Audit Public Intern

Conceptele de audit Introducere Acest prin capitol ăţi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile de audit şi control financiar, precum şi...

Audit Intern

Audit intern – o funcţie care aduce plus-valoare. Autor Eugen Nicolăescu A. Noţiuni generale B. Funcţia de audit 1. Istoricul 2. Domeniul de...

Audit

CAPITOLUL I Consideratii generale referitoare la activitatea de audit financiar contabil În vederea fundamentarii deciziilor care stau la baza...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?