Audit Intern

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 13179
Mărime: 88.25KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Maxim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Horia Cristea

Cuprins

 1. A. Noţiuni generale
 2. B. Funcţia de audit
 3. C. Definiţii
 4. D. Obiectivele A.I.
 5. E. Organizarea A.I.
 6. F. Standardele de A.I.
 7. G. Codul deontologic al A.I.
 8. H. Principiile pe care se întemeiază Codul Deontologic
 9. I. Reguli de conduită
 10. J. Audit – definiţii
 11. K. Control
 12. L. Obiectivele generale ale Controlului Intern (C.I.)
 13. M. Cerinţe generale şi specifice de control intern
 14. N. Auditul intern (A.I.)
 15. O. Auditul – diferenţieri
 16. P. Dezvoltarea auditorului
 17. R. Controlul intern – aprecierea
 18. S. Schemă pentru IMM
 19. T. Aprecierea C.I.
 20. U. Etapele misiunii de audit intern
 21. V. Independenţă şi obiectivitate în activitatea de audit
 22. W. Auditul intern şi controlul de gestiune

Extras din curs

Audit intern – o funcţie care aduce plus-valoare. Autor Eugen Nicolăescu

A. Noţiuni generale

B. Funcţia de audit

1. Istoricul 2. Domeniul de aplicare 3. Categorii de audit

- Confuzii

- Legături

- complementaritate 1. De regularitate

2. De eficacitate 3. De management 4. De strategie

- Conformitate Aplicarea bună a regulilor şi procedurilor, respectarea organigramelor, sistemelor de informare

- Compararea realităţii cu sistemul de referinţă propus - Cultura organizaţională (calitate un sistem de referinţă)

- Modul în care s-a desfăşurat activitatea

- Măsurarea performanţei

- Atingerea obiectivelor fixate (răspunsul la aşteptări) = Eficacitate ≠ Eficienţă = obţinerea celei mai bune calităţi. - Practica dominantă

- Aplicarea politicii în cadrul entităţii

- Elaborarea strategiei

- Misiunea responsabilului funcţiei clar definită Confruntarea cu mediul - Valenţe ce se cer cunoscute

- Eterogenitate în pregătirea profesională, metodele de lucru, modalităţi de organizare, termenii şi accepţiunea

Caracter dublu:

- represiv

- preventiv

- Universalitatea obiectivelor şi metodologiei A.I. (asupra tuturor activităţilor, asupra tuturor funcţiilor entităţii)

- Este o funcţie permanentă cu aplicare periodică pe durată scurtă (90 zile)

A.I. (E.n.)

C. Definiţia A.I. Definiţia oficială IFACI Definiţia Ro D. Obiectivele principale ale A.I.

- Funcţie de asistenţa acordată managementului

- Obiectivul = controlul intern

a.i. = independent şi perceput ca independent (ipoteze şi recomandări)

un grad de libertate

- A.I. nu are legătură cu personalul entităţii (exc., fraudă, furtul...)

- A.I. urmăreşte obiective, realizări şi responsabilităţi ataşate unor oameni

- Scopul NU SUNT OAMENII ci modul de aplicare şi reflectare în rezultatele entităţii

- Rapoartele cuprind recomandări şi nu oamenii (excepţii)

- Auditorul este independent (a.i.) nesuportând nici o influenţă, nici o presiune (nu elaborează norme, proceduri sau organigrame ale c.i.)

- Profesionalismul generează independenţa şi obiectivitatea - Aprobată de CA al IFACI la 21.03.2000 = A.I. este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă (organizaţia) pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

- A.I. ajută organizaţia să îşi atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistemică şi metodică procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a consolida eficacitatea.

A.I. = reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia (managementului) - OUG 75/1999

- Verificarea conformităţii activităţilor cu politicile, programele şi managementul entităţii economice în conformitate cu prevederile legale.

- Evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice.

- Evaluarea gradului de adecvare a datelor, informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică.

- Protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22
Audit Intern - Pagina 23
Audit Intern - Pagina 24
Audit Intern - Pagina 25
Audit Intern - Pagina 26
Audit Intern - Pagina 27
Audit Intern - Pagina 28
Audit Intern - Pagina 29
Audit Intern - Pagina 30
Audit Intern - Pagina 31
Audit Intern - Pagina 32
Audit Intern - Pagina 33
Audit Intern - Pagina 34
Audit Intern - Pagina 35
Audit Intern - Pagina 36
Audit Intern - Pagina 37
Audit Intern - Pagina 38
Audit Intern - Pagina 39
Audit Intern - Pagina 40
Audit Intern - Pagina 41
Audit Intern - Pagina 42
Audit Intern - Pagina 43
Audit Intern - Pagina 44
Audit Intern - Pagina 45
Audit Intern - Pagina 46
Audit Intern - Pagina 47
Audit Intern - Pagina 48
Audit Intern - Pagina 49
Audit Intern - Pagina 50
Audit Intern - Pagina 51
Audit Intern - Pagina 52
Audit Intern - Pagina 53
Audit Intern - Pagina 54
Audit Intern - Pagina 55
Audit Intern - Pagina 56
Audit Intern - Pagina 57
Audit Intern - Pagina 58
Audit Intern - Pagina 59
Audit Intern - Pagina 60
Audit Intern - Pagina 61
Audit Intern - Pagina 62
Audit Intern - Pagina 63
Audit Intern - Pagina 64
Audit Intern - Pagina 65
Audit Intern - Pagina 66
Audit Intern - Pagina 67
Audit Intern - Pagina 68
Audit Intern - Pagina 69
Audit Intern - Pagina 70
Audit Intern - Pagina 71
Audit Intern - Pagina 72
Audit Intern - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Audit Intern - Compilari, Colaje si Interpretari.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Misiune Audit Intern

I. Introducere 1.0 Compartimentele de audit intern din cadrul entitatilor publice efectuează misiuni de asigurare și/sau misiuni de consiliere...

Auditul public intern - concept, obiective și procedură de efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Auditul Sistemelor Informatice

I. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC SI A SISTEMULUI INFORMATIONAL DIN UNITATEA BACARA DELTA BANK AGENTIA UNIRII, IN VEDEREA REALIZARII PLANULUI DE...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?