Audit Public Intern

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 16015
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Popovici
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conceptele de audit

Introducere

Acest prin capitol ăţi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile de audit şi

control financiar, precum şi crearea unei imagini asupra sistemului de control financiar

existent în România.

Obiectiv

Definirea auditului financiar, a auditului intern, al auditului public intern;

prezentarea controlului financiar ca funcţie a managementului, a obiectibului general al

controlului financiar şi celui specific controlului intern şi preventiv al entităţilor publice.

Rezumat

Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană a impus introducerea

auditului şi în ţara noastră. Etimologia cuvântului audit provine de la latinescul

“AUDIRE” şi înseamnă a asculta. Englezii îi dau semnificaţia de verificare, revizie

contabilă, bilanţ.

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană competentă şi independentă a

fidelităţii înregistrărilor contabile, financiare şi fiscale, a probităţii şi credibilităţii

tranzacţiilor economice.

Obiectului auditului a evoluat de la o corectare specifică a fraudelor în documentele

contabile până la o apreciere globală de fidelitate a rapoartelor emise de o entitate

economică şi o analiză critică a procedurilor şi structurilor acestora.

Auditul reprezintă procesul defăşurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate,

numite auditori, prin care de analizează şi se evaluează, în mod profesional, informaţii

legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice, în scopul obţinerii de

dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit un document, numit raport de

audit, o opinie responsabilă şi independentă, prin apelarea la criterii de evaluare care

rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în

care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată.

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană independentă şi competentă a

fidelităţii reprezentării contabile şi financiare. Prin audit se înţelege:

• o examinare profesionistă a unei informaţii în vederea expunerii unei opinii

responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard;

• o cercetare în scopul de a produce o judecată motivată şi independentă, cu

referinţe la normele de evaluare, în vederea aprecierii fiabilităţii ori eficacităţii

sistemelor şi procedurilor unei entităţi economice;

• un examen obiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de a

obţine o concluzie asupra obiectului auditului.

1.2. Importanţa auditului public intern conform standardelor de audit

Auditul intern este:

• un control intern de atestare sau certificare a documentelor financiar-contabile

care nu se confundă cu noţiunea de control intern al unităţii patrimoniale;

• o activitate independentă de apreciere, pentru conducerea unităţii patrimoniale,

prin examinarea operaţiilor contabile, financiare şi altele privind ansamblul

serviciilor;

• un control de natură managerială care operează prin măsurarea şi aprecierea

calităţii altor acţiuni de control;

• un control de evaluare a sarcinilor, de conformitate a înregistrărilor contabile,

rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor şi rezultatelor;

• activitatea de evaluare organizată în cadrul unei entităţi sub forma unui

serviciu (standarde).

Pentru abordarea unitară a auditului, sunt utilizate mai multe standarde:

• Standardele de Audit IFAC - International Federation of Accountant

(Federatia Internationala a Contabililor);

• Standardele de Audit INTOSAI;

• Liniile directoare ale UE pentru aplicarea Standardelor de Audit INTOSAI;

• Standardele Naţionale de Audit (Camera Auditorilor din România a hotărât

asimilarea Standardelor de Audit IFAC - International Federation of

Accountant ).

Standardele de audit sunt grupate pe clase şi stabilesc cadrul general pentru audit.

Acestea includ:

- Planificarea, controlul şi ţinerea evidenţei. Auditorul trebuie să

planifice, să controleze şi să ţină evidenţa activităţii sale în mod

corespunzător.

Conținut arhivă zip

  • 1.PDF
  • 2.PDF
  • 3.PDF
  • 4.PDF
  • 5.PDF

Alții au mai descărcat și

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Raport de audit intern al modului de organizare a activității de tehnologia informației în entitatea publică

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București

1. Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Auditul

CAPITOLUL I 1. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Intern

Tema nr. 1 CONTROLUL INTERN – OBIECTIVUL SAU PROVOCAREA AUDITULUI INTERN Unităţi de învăţare: - Structura controlului intern - elemente şi...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Te-ar putea interesa și

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Planificarea Auditului Public Intern

1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Auditul Public Intern la Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău

CAPITOLUL I Organizarea institutionala a auditului public intern Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Ai nevoie de altceva?