Auditul intern al unei instituții publice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 24514
Mărime: 171.86KB (arhivat)
Publicat de: Francisc Burcea
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Costantin

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul 1 5
 3. Delimitãri conceptuale privind auditul public intern 5
 4. 1.1 Cadrul general de referintã privind auditul public intern 5
 5. 1.2 Standardele internaţionale privind auditul public intern şi rolul acestora în organizarea şi 6
 6. exercitarea auditului public intern 6
 7. 1.3 Paralelă între controlul financiar intern şi auditul public intern 9
 8. Capitolul 2 13
 9. Studiul aplicativ privind auditul public intern la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Vâlcea 13
 10. 2.1 Organizarea auditului public intern 13
 11. 2.2 Planificarea si executarea auditului public intern 14
 12. 2.3 Raportarea si prezentarea raportului de audit intern la DGFP Valcea 16
 13. Capitolul 3 37
 14. Perspectivele auditului intern public 37
 15. 3.1. Căi şi modalităţi de diversificare a auditului public intern 37
 16. 3.2. Direcţii de aprofundare şi dezvoltare a auditului public 41
 17. 3.3. Perspectiva auditului public intern la DGFP Valcea 44
 18. Concluzii şi propuneri 46
 19. Concluzii 46
 20. Propuneri 47
 21. Bibliografie 49
 22. Anexe 51

Extras din licență

Introducere

Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã schimbare pe care le au organizaţiile. Auditul intern, axat la inceputurile sale pe problemele contabile, a devenit astãzi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale organizaţiilor. Foarte aproape, pana acum câţiva ani, de funcţia contabilã şi financiarã, aceasta este in prezent subordonat conducatorilor organizaţiilor si intreţine o relaţie strânsã şi continuã cu comitetul de audit. şi unul şi celãlalt sunt de altfel perfect complementari: comitetul de audit , de fapt, garanteazã şi consacrã independenta auditului intern, la rândul sãu, auditul intern oferã comitetului de audit o analizã impartialã şi profesionistã asupra riscurilor organizaţiei si contribuie la imbunãtãţirea informarii sale si a Consiliului in ceea ce priveşte nivelul de securitate a organizaţiei. Ambii participã, fiecare in felul sãu, la buna guvernare a organizaţiei.

Potrivit literaturii de specialitate si a cadrului normativ specific, auditul intern este o activitate interdependentã şi obiectivã care sã ofere unei organizaţii o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operaţiunilor, o indrumare pentru a-i imbunataţii operaţiunile, şi contribuie la adãugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajutã organizaţia sã işi atingã obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematicã şi metodicã, procesele sale de management al riscurilor, de control si de guvernare a intreprinderii, fãcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Existã autori care considerã cã folosirea cuvântului „activitate” pentru a defini auditului intern in locul termenului „funcţie” il situeazã pe responsabilul sau pe o poziţie subalternã, ţinând cont de faptul cã o activitate este mai elementarã decât o funcţie.

Auditul intern este o profesie care se bazeazã pe un cadru de referintã recunoscut in lumea intreagã, chiar dacã, datorita varietãţii mediilor in care este practicat, acesta trebuie sã se adapateze pentru a lua in calcul particularitaţile legislative si de reglementare ale fiecãrei ţãri, regulile specifice care guverneazã anumite sectoare de activitate (sectorul bancar, de exemplu) sau pur si simplu mãrimea şi cultura organizaţiilor.

Auditul public intern este activitatea funcţionalã independentã şi obiectivã, care acordã asigurãri si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitãtii publice. El ajutã entitatea publicã sã isi indeplineascã obiectivele printr-o abordare sistematicã si metodicã, prin care evalueazã si imbunãtãteste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Functia de audit intern a cunoscut transformãri succesive panã la stabilizarea definirii conceptului. Aceste abordãri progresive au scos in evidentã o serie de elemente, care trebuie retinute pentru conturarea cadrului in care se inscrie auditul intern.

Din analiza evolutiei functiei auditului panã in prezent putem aprecia urmatoarele elemente de implicare in viata entitatii auditate:

- Consilierea acordata managerului;

- Ajutorul acordat salariatilor fãrã a-i judeca;

- Independenta si obiectivitatea totala a auditorilor.

Consilierea acordatã managerului

Auditul intern reprezintã o functie de consiliere a managerului, pentru a-i permite sã-si administreze mai bine activitãtile. Componenta de asistentã, de consiliere atasatã auditului intern il distinge categoric de ori actiune de control sau inspectie si este unanim recunoscutã ca avand tendinte de evolutie in continuare.

Ajutorul acordat salariatilor fãrã a-i judeca

Intr-o entitate in care auditul intern face parte din cultura organizatiei, acesta este acceptat cu interes, dar intr-o entitate care se confruntã cu riscuri potentiale importante, cu absenta conformitatii cu reglementãrile de baza, cu o eficacitate scãzutã si o fragilitate externã a acesteia, din cauza deturnãrilor de fonduri, disparitiei activelor sau fraudei, este evident ca managerul respectiv va fi judecat, apreciat, considerat in functie de constãrile auditorului intern. Intr-un caz standard, misiunea de audit intern poate sã evidentieze ineficacitate, redundantã in sistem sau posibilitãti de imbunatãtire a activitãtilor sau actiunilor, dar existã motive pentru care managerul nu trebuie pus direct in discutie:

- Obiectivele auditului intern au in vedere un control asupra activitãtilor care sã conducã la imbunatatirea performantei existete si nu la judecarea acestuia;

- Realizãrile auditului intern nu trebuie puse in directie de cel auditat, iar dacã totusi acest lucru este fãcut, sã se efectueze intr-o manierã pozitivã;

- Responsabilitãtile auditorului intern trebuie sã aibã in vedere faptul cã, adesea, analiza cauzelor unei nereguli scoate la ivealã existenta unor puncte slabe care isi au originea in insuficienta asupra cãrora responsabilul nu are un bun control.

Independenta totala a auditorilor interni

Functia de audit intern nu trebuie sã suporte influente si presiuni care ar putea fi contrare

obiectivelor fixate. Standardele profesionale de audit intern definesc principiul independentei sub douã aspecte:

- Independenta compartimentului in cadrul organizatiei, de aceea el trebuie sã functioneze subordonat celui mai inalt nivel ierarhic;

- Independenta auditorilor interni, ceea ce le va asigura obiectivitatea in activitatea pe care o vor desfãsura.

Organizarea functiei de audit in cadrul entitatilor impune luarea in consideratie a urmãtoarelor

Preview document

Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 1
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 2
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 3
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 4
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 5
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 6
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 7
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 8
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 9
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 10
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 11
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 12
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 13
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 14
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 15
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 16
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 17
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 18
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 19
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 20
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 21
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 22
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 23
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 24
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 25
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 26
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 27
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 28
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 29
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 30
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 31
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 32
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 33
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 34
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 35
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 36
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 37
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 38
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 39
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 40
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 41
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 42
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 43
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 44
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 45
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 46
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 47
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 48
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 49
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 50
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 51
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 52
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 53
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 54
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 55
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 56
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 57
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 58
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 59
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 60
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 61
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 62
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 63
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 64
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 65
Auditul intern al unei instituții publice - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Auditul Intern al Unei Institutii Publice.docx

Alții au mai descărcat și

FMI și Rolul Său în Economia Romaneasca

CAPITOLUL I - EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1. CONSTITUIREA F.M.I. 1.1. CĂUTAREA UNUI NOU SISTEM. CONFERINŢA DE LA...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Planificarea Auditului Public Intern

1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are...

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Bugetul public național

Bugetul public naţional 1. Definiţia şi importanţa bugetului public naţional În încercarea de a defini relaţiile deosebit de complexe care...

Audit Public

CAPITOLUL 1. Introducere 1.1.Dimensiunea istorica si culturala a auditului Termenul de audit provine din limba latina de la cuvintul...

Curs de Audit Intern

CAPITOLUL I Abordari teoretico metodologice privnd controlul intern Standardele de management –controlul intern la entitati 1.1. Controlul...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Audit și Control Intern

AUDIT ŞI CONTROL INTERN CAPITOLUL I Standardele de management –controlul intern la entităţi 1.1. Controlul intern. Definire Controlul intern a...

Auditul intern la o instituție publică

Potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598...

Ai nevoie de altceva?