Contabilitate Proceduri

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 36252
Mărime: 697.99KB (arhivat)
Publicat de: Ramona Florea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dumitru
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, Constanta Specializarile: - CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - FINANTE - BANCI Formele de invatamant: ZI – FR si ID ANUL I - SEMESTRUL II Sinteza curs

Extras din curs

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE

1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI

1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA CAPITALULUI

Capitalul propriu este format din totalitatea capitalurilor individuale sau asociative, care se

înscriu în pasivul bilantului si cuprind mai multe elemente, cum sunt: capitalul social (vărsat /

nevărsat), primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat si rezultatul

exercitiului.Capitalul este egal cu valoarea nominală a actiunilor sau părtilor sociale.

Pentru evidentierea actiunilor si a părtilor sociale subscrise, a aportului în bani si în natură,

precum si a altor operatii economice legate de capitalul propriu se utilizează următoarele conturi

sintetice:

 Contul 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul” - este utilizat pentru evidenta aporturilor

subscrise de asociati sau actionari, pentru constituirea sau cresterea capitalului social, precum si a

obligatiilor societătii comerciale de a restitui acestora contravaloarea părtii din capital, la retragerea

din societate, aprobată de adunarea generală.

După continutul economic este un cont de datorii sau de creante, iar după functia contabilă este un

cont bifunctional si functionează astfel:

Se debitează cu: Contul

corespondent

creditor

- Capitalul subscris de actionari sau asociati, în natură si/sau în numerar, precum si

majorarea ulterioară a capitalului social prin emisiunea si subscrierea de noi actiuni

1011

- Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital

si/sau din conversia obligatiunilor în actiuni

104

- Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social sau cu

ocazia reducerii acestuia, în conditiile legii

512, 531, 205

208, 211 ,212

- Diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului subscris în valută, stabilite la

sfârsitul exercitiului

765

Contul

corespondent

debitor Se creditează cu:

301 la 381

205, 208,

211 la 214, 231

261 la 267

- Aportul în natură la capitalul social, pus efectiv la dispozitia entitătii, reprezentând:

- bunuri de natura stocurilor;

- imobilizări necorporale;

- imobilizări corporale;

- imobilizări financiare.

512, 531 - Sumele vărsate în contul curent sau la casierie, reprezentând aportul în numerar

161 - Împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite în actiuni

1012 - Capitalul social retras de actionari sau asociati

665

- Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la data vărsării capitalului subscris în

devize sau din evaluarea acestuia la încheierea exercitiului financiar

Soldul – debitor reprezintă creante ale entitătii fată de actionari/asociati pentru capitalul subscris si

nevărsat

– creditor reprezintă datorii ale entitătii fată de actionari/asociati pentru capitalul social retras

ori lichidat

2

 Contul 101 „Capital” - este utilizat pentru evidentierea capitalului subscris si vărsat, în natură si

în bani de către actionarii sau asociatii societătii, precum si majorările si reducerile capitalului

societătii.

- după continutul economic este un cont de capitaluri proprii;

- după functia contabilă este un cont de pasiv.

Deoarece există decalaje de timp între momentul subscrierii capitalului si cel al depunerii

aporturilor la societate, pentru detalierea fenomenelor legate de capital, contul sintetic de gradul I -

101 „Capital” se desfăsoară pe alte două conturi sintetice de gradul II, astfel:

- 1011 „Capital subscris nevărsat”

- 1012 „Capital subscris vărsat”

Contul 1011 functionează astfel:

Contul

corespondent

debitor Se creditează cu:

456 - Subscrierea de capital social în numerar si / sau în natură

Se debitează cu: Contul

corespondent

creditor

- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat, urmare punerii efective

la dispozitie entitătii (vărsării) a capitalului în numerar si / sau în natură

1012

Soldul creditor reflectă mărimea capitalului subscris nevărsat

Contul 1012 functionează astfel:

Contul

corespondent

debitor Se creditează cu:

1011

- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat, urmare punerii efective

la dispozitie entitătii (vărsării) a capitalului în numerar si / sau în natură

104 - Primele legate de capital, încorporate în capitalul social

106 - Rezervele destinate majorării capitalului social

117

- Profitul contabil realizat în exercitiile precedente, utilizat pentru majorarea capitalului

social

Se debitează cu: Contul

corespondent

creditor

- Pierderile realizate în exercitiile precedente, acoperite din capitalul social 117

- Reducerea capitalului social, ca urmare a anulării actiunilor proprii răscumpărate 109

- Capitalul social cuvenit asociatilor sau actionarilor care se retrag din entitate 456

Soldul creditor reflectă capitalul social subscris si vărsat la un moment dat.

1.2.CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND MISCAREA CAPITALULUI

Pe parcursul functionării societătii au loc diverse tranzactii si evenimente care duc la modificarea

capitalului în sensul:

- majorării capitalului prin emisiunea si subscrierea de noi actiuni, trecerea la capital a

unor rezerve, prime, cote-părti din profit etc;

- micsorării capitalului prin retragerea aportului depus de actionari sau asociati, care

părăsesc societatea, răscumpărarea actiunilor si anularea lor, acoperirea unor pierderi din

anii precedenti etc.

Pentru reflectarea contabilă a acestor tranzactii, evenimente si alte operatii sunt utilizate

următoarele conturi sintetice de gradul I, astfel:

 Contul 104 „Prime de capital” - este utilizat pentru evidentierea primelor de emisiune, de aport,

de fuziune/divizare si de conversie a obligatiunilor în actiuni. Acestea reprezintă excedentul dintre

valoarea de emisiune (reală) si valoarea nominală a actiunilor si părtilor sociale.

După continutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după functia contabilă este un

cont de pasiv si functionează astfel:

Contul

corespondent

debitor Se creditează cu:

456

- Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, noilor aporturi în

natură la capital si a conversiei obligatiunilor în actiuni

Se debitează cu: Contul

corespondent

creditor

- Primele de capital, încorporate în capitalul social, pentru majorarea acestuia 1012

- Primele de capital transferate la rezerve 106

Soldul creditor reprezintă mărimea primelor legate de capitalul constituit si neutilizate încă

 Contul 105 „Rezervele din reevaluare” - este utilizat pentru evidentierea diferentelor din

reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit normelor legale. Acestea se determină ca diferentă

3

între valoarea de utilitate/justă si valoarea de intrare în patrimoniu (contabilă) a bunurilor

reevaluate.

Preview document

Contabilitate Proceduri - Pagina 1
Contabilitate Proceduri - Pagina 2
Contabilitate Proceduri - Pagina 3
Contabilitate Proceduri - Pagina 4
Contabilitate Proceduri - Pagina 5
Contabilitate Proceduri - Pagina 6
Contabilitate Proceduri - Pagina 7
Contabilitate Proceduri - Pagina 8
Contabilitate Proceduri - Pagina 9
Contabilitate Proceduri - Pagina 10
Contabilitate Proceduri - Pagina 11
Contabilitate Proceduri - Pagina 12
Contabilitate Proceduri - Pagina 13
Contabilitate Proceduri - Pagina 14
Contabilitate Proceduri - Pagina 15
Contabilitate Proceduri - Pagina 16
Contabilitate Proceduri - Pagina 17
Contabilitate Proceduri - Pagina 18
Contabilitate Proceduri - Pagina 19
Contabilitate Proceduri - Pagina 20
Contabilitate Proceduri - Pagina 21
Contabilitate Proceduri - Pagina 22
Contabilitate Proceduri - Pagina 23
Contabilitate Proceduri - Pagina 24
Contabilitate Proceduri - Pagina 25
Contabilitate Proceduri - Pagina 26
Contabilitate Proceduri - Pagina 27
Contabilitate Proceduri - Pagina 28
Contabilitate Proceduri - Pagina 29
Contabilitate Proceduri - Pagina 30
Contabilitate Proceduri - Pagina 31
Contabilitate Proceduri - Pagina 32
Contabilitate Proceduri - Pagina 33
Contabilitate Proceduri - Pagina 34
Contabilitate Proceduri - Pagina 35
Contabilitate Proceduri - Pagina 36
Contabilitate Proceduri - Pagina 37
Contabilitate Proceduri - Pagina 38
Contabilitate Proceduri - Pagina 39
Contabilitate Proceduri - Pagina 40
Contabilitate Proceduri - Pagina 41
Contabilitate Proceduri - Pagina 42
Contabilitate Proceduri - Pagina 43
Contabilitate Proceduri - Pagina 44
Contabilitate Proceduri - Pagina 45
Contabilitate Proceduri - Pagina 46
Contabilitate Proceduri - Pagina 47
Contabilitate Proceduri - Pagina 48
Contabilitate Proceduri - Pagina 49
Contabilitate Proceduri - Pagina 50
Contabilitate Proceduri - Pagina 51
Contabilitate Proceduri - Pagina 52
Contabilitate Proceduri - Pagina 53
Contabilitate Proceduri - Pagina 54
Contabilitate Proceduri - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Proceduri.pdf

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

International accounting standards

Aspecte generale - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaşte numai atunci când: este posibil ca acesta sa aducă întreprinderii beneficii...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Managementul calității - Germanos

1.CAPITOLUL 1 Aspecte generale ale Managementului Calitatii 1.1.Conceptul de calitate Termenul provine din limba latină, de la cuvântul...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Valea Lupului

CAPITOLUL I ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA PRIMǍRIA “VALEA LUPULUI” 1.1.Scurt istoric Comuna “Valea Lupului”,ca nouă formă de organizare a...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Controlul conturilor de stocuri - audit statutar

Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Ai nevoie de altceva?