Auditarea agenților economici

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc, pdf
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 54168
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Pavel S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Dumitru

Extras din curs

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT

1.1. Conceptul general de audit

Prin audit se înţelege:

a Examinarea/cercetarea, profesională şi obiectivă, de către o persoană competentă şi independenţă, a:

unei informaţii, activităţi sau operaţiune

probităţii şi credibilităţii tranzacţiilor economice

fidelităţii reprezentărilor financiare şi contabile

cu scopul de a:

aprecia fiabilitatea şi eficienţa sistemelor şi procedurilor unei entităţi economice

produce o judecată motivată şi independentă, cu referinţă la normele de evaluare

obţine o concluzie şi de a exprima o opinie responsabilă şi independentă, prin raportarea la un criteriu sau standard

b

Procesul desfăşurat de auditori-persoane fizice sau juridice legal autorizate prin care se analizează şi evaluează, profesionist, informaţii privind o entitate, prin tehnici şi procedee specifice, în vederea obţinerii de dovezi, numite probe de audit

Pe baza probelor de audit, auditorii emit în raportul de audit

o opinie responsabilă şi independentă

prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea unitatea auditată

c

Procesul de audit numit şi misiune de audit

se derulează pe bază de standarde naţionale sau internaţionale

Standard naţional de audit

=

un set de standarde privind activitatea de audit definite sau a serviciilor conexe prin lege sau alte reglementări, sau de către o autoritate competentă la nivel naţional, a căror aplicare şi satisfacere este obligatorie pentru efectuarea unui audit

d Obiect al auditului pot fi:

entităţile economice

programe

activităţi, tranzacţii, operaţiuni

e) Evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează:

în condiţiile existente

prin luarea în considerare fa criteriilor de evaluare

care au la bază:

referinţe contabile identificate

norme contabile naţionale sau internaţionale

sau recunoscute unanim în domeniu

principiile sănătoase de management, respectiv buna practică managerială recunoscută de specialişti în domeniu

1.2. Categorii de audit

În raport cu obiectivul şi aria de aplicabilitate, auditul poate fi: de conformitate sau legalitate, de atestare financiară, al performanţelor sau rezultatelor, operaţional, de gestiune etc.

1.2.1. Auditul conformităţii sau legalităţii

Auditul conformităţii sau legalităţii:

Înseamnă examinarea evidenţelor financiare ale entităţii economice pentru a determina dacă se respectă anumite proceduri, reguli sau norme definite de o entitate superioară

Cuprinde atestarea responsabilităţii financiare a entităţilor economice

Presupune examinarea şi evaluarea înregistrărilor financiare şi exprimarea opiniilor asupra situaţiilor financiare

Constă în auditul:

sistemelor şi tranzacţiilor financiare, respectiv evaluarea conformităţii cu statutele şi reglementările în vigoare

controlului intern şi al funcţiilor acestuia

onestităţii şi al caracterului adecvat în legătură cu deciziile administrative luate în cadrul entităţii economice auditate

Are ca scop de a determina dacă entitatea examinată respectă anumite proceduri, reguli sau reglementări definite de o autoritate supraordonată

Auditul conformităţii are şi scopul de a determina dacă:

personalul contabil respectă procedurile contabile

se respectă clauzele juridice prevăzute în acordurile contractuale cu băncile şi cu alţi creditori

Rezultatele auditului conformităţii se raportează cu prioritate managementului entităţii auditate, dar şi utilizatorilor externi

Spre deosebire de utilizatorii externi, managerii entităţii auditate sunt prioritar interesaţi de gradul de conformitate cu anumite proceduri şi norme prestabilite

Pentru acest considerent, auditul conformităţii se efectuează atât de auditori interni angajaţi ai entităţii economice cât şi de auditori externi independenţi.

Preview document

Auditarea agenților economici - Pagina 1
Auditarea agenților economici - Pagina 2
Auditarea agenților economici - Pagina 3
Auditarea agenților economici - Pagina 4
Auditarea agenților economici - Pagina 5
Auditarea agenților economici - Pagina 6
Auditarea agenților economici - Pagina 7
Auditarea agenților economici - Pagina 8
Auditarea agenților economici - Pagina 9
Auditarea agenților economici - Pagina 10
Auditarea agenților economici - Pagina 11
Auditarea agenților economici - Pagina 12
Auditarea agenților economici - Pagina 13
Auditarea agenților economici - Pagina 14
Auditarea agenților economici - Pagina 15
Auditarea agenților economici - Pagina 16
Auditarea agenților economici - Pagina 17
Auditarea agenților economici - Pagina 18
Auditarea agenților economici - Pagina 19
Auditarea agenților economici - Pagina 20
Auditarea agenților economici - Pagina 21
Auditarea agenților economici - Pagina 22
Auditarea agenților economici - Pagina 23
Auditarea agenților economici - Pagina 24
Auditarea agenților economici - Pagina 25
Auditarea agenților economici - Pagina 26
Auditarea agenților economici - Pagina 27
Auditarea agenților economici - Pagina 28
Auditarea agenților economici - Pagina 29
Auditarea agenților economici - Pagina 30
Auditarea agenților economici - Pagina 31
Auditarea agenților economici - Pagina 32
Auditarea agenților economici - Pagina 33
Auditarea agenților economici - Pagina 34
Auditarea agenților economici - Pagina 35
Auditarea agenților economici - Pagina 36
Auditarea agenților economici - Pagina 37
Auditarea agenților economici - Pagina 38
Auditarea agenților economici - Pagina 39
Auditarea agenților economici - Pagina 40
Auditarea agenților economici - Pagina 41
Auditarea agenților economici - Pagina 42
Auditarea agenților economici - Pagina 43
Auditarea agenților economici - Pagina 44
Auditarea agenților economici - Pagina 45
Auditarea agenților economici - Pagina 46
Auditarea agenților economici - Pagina 47
Auditarea agenților economici - Pagina 48
Auditarea agenților economici - Pagina 49
Auditarea agenților economici - Pagina 50
Auditarea agenților economici - Pagina 51
Auditarea agenților economici - Pagina 52
Auditarea agenților economici - Pagina 53
Auditarea agenților economici - Pagina 54
Auditarea agenților economici - Pagina 55
Auditarea agenților economici - Pagina 56
Auditarea agenților economici - Pagina 57
Auditarea agenților economici - Pagina 58
Auditarea agenților economici - Pagina 59
Auditarea agenților economici - Pagina 60
Auditarea agenților economici - Pagina 61
Auditarea agenților economici - Pagina 62
Auditarea agenților economici - Pagina 63
Auditarea agenților economici - Pagina 64
Auditarea agenților economici - Pagina 65
Auditarea agenților economici - Pagina 66
Auditarea agenților economici - Pagina 67
Auditarea agenților economici - Pagina 68
Auditarea agenților economici - Pagina 69
Auditarea agenților economici - Pagina 70
Auditarea agenților economici - Pagina 71
Auditarea agenților economici - Pagina 72
Auditarea agenților economici - Pagina 73
Auditarea agenților economici - Pagina 74
Auditarea agenților economici - Pagina 75
Auditarea agenților economici - Pagina 76
Auditarea agenților economici - Pagina 77
Auditarea agenților economici - Pagina 78
Auditarea agenților economici - Pagina 79
Auditarea agenților economici - Pagina 80
Auditarea agenților economici - Pagina 81
Auditarea agenților economici - Pagina 82
Auditarea agenților economici - Pagina 83
Auditarea agenților economici - Pagina 84
Auditarea agenților economici - Pagina 85
Auditarea agenților economici - Pagina 86
Auditarea agenților economici - Pagina 87
Auditarea agenților economici - Pagina 88
Auditarea agenților economici - Pagina 89
Auditarea agenților economici - Pagina 90
Auditarea agenților economici - Pagina 91
Auditarea agenților economici - Pagina 92
Auditarea agenților economici - Pagina 93
Auditarea agenților economici - Pagina 94
Auditarea agenților economici - Pagina 95
Auditarea agenților economici - Pagina 96
Auditarea agenților economici - Pagina 97
Auditarea agenților economici - Pagina 98
Auditarea agenților economici - Pagina 99
Auditarea agenților economici - Pagina 100
Auditarea agenților economici - Pagina 101
Auditarea agenților economici - Pagina 102
Auditarea agenților economici - Pagina 103
Auditarea agenților economici - Pagina 104
Auditarea agenților economici - Pagina 105
Auditarea agenților economici - Pagina 106
Auditarea agenților economici - Pagina 107
Auditarea agenților economici - Pagina 108
Auditarea agenților economici - Pagina 109
Auditarea agenților economici - Pagina 110
Auditarea agenților economici - Pagina 111
Auditarea agenților economici - Pagina 112
Auditarea agenților economici - Pagina 113
Auditarea agenților economici - Pagina 114
Auditarea agenților economici - Pagina 115
Auditarea agenților economici - Pagina 116
Auditarea agenților economici - Pagina 117
Auditarea agenților economici - Pagina 118
Auditarea agenților economici - Pagina 119
Auditarea agenților economici - Pagina 120
Auditarea agenților economici - Pagina 121
Auditarea agenților economici - Pagina 122
Auditarea agenților economici - Pagina 123
Auditarea agenților economici - Pagina 124
Auditarea agenților economici - Pagina 125
Auditarea agenților economici - Pagina 126
Auditarea agenților economici - Pagina 127
Auditarea agenților economici - Pagina 128
Auditarea agenților economici - Pagina 129
Auditarea agenților economici - Pagina 130
Auditarea agenților economici - Pagina 131
Auditarea agenților economici - Pagina 132
Auditarea agenților economici - Pagina 133
Auditarea agenților economici - Pagina 134
Auditarea agenților economici - Pagina 135
Auditarea agenților economici - Pagina 136
Auditarea agenților economici - Pagina 137
Auditarea agenților economici - Pagina 138
Auditarea agenților economici - Pagina 139
Auditarea agenților economici - Pagina 140
Auditarea agenților economici - Pagina 141
Auditarea agenților economici - Pagina 142
Auditarea agenților economici - Pagina 143
Auditarea agenților economici - Pagina 144
Auditarea agenților economici - Pagina 145
Auditarea agenților economici - Pagina 146
Auditarea agenților economici - Pagina 147
Auditarea agenților economici - Pagina 148
Auditarea agenților economici - Pagina 149
Auditarea agenților economici - Pagina 150
Auditarea agenților economici - Pagina 151
Auditarea agenților economici - Pagina 152
Auditarea agenților economici - Pagina 153
Auditarea agenților economici - Pagina 154
Auditarea agenților economici - Pagina 155
Auditarea agenților economici - Pagina 156
Auditarea agenților economici - Pagina 157
Auditarea agenților economici - Pagina 158
Auditarea agenților economici - Pagina 159
Auditarea agenților economici - Pagina 160
Auditarea agenților economici - Pagina 161
Auditarea agenților economici - Pagina 162
Auditarea agenților economici - Pagina 163
Auditarea agenților economici - Pagina 164
Auditarea agenților economici - Pagina 165
Auditarea agenților economici - Pagina 166
Auditarea agenților economici - Pagina 167
Auditarea agenților economici - Pagina 168
Auditarea agenților economici - Pagina 169
Auditarea agenților economici - Pagina 170
Auditarea agenților economici - Pagina 171
Auditarea agenților economici - Pagina 172
Auditarea agenților economici - Pagina 173
Auditarea agenților economici - Pagina 174
Auditarea agenților economici - Pagina 175
Auditarea agenților economici - Pagina 176
Auditarea agenților economici - Pagina 177
Auditarea agenților economici - Pagina 178
Auditarea agenților economici - Pagina 179
Auditarea agenților economici - Pagina 180
Auditarea agenților economici - Pagina 181
Auditarea agenților economici - Pagina 182
Auditarea agenților economici - Pagina 183
Auditarea agenților economici - Pagina 184
Auditarea agenților economici - Pagina 185
Auditarea agenților economici - Pagina 186
Auditarea agenților economici - Pagina 187
Auditarea agenților economici - Pagina 188
Auditarea agenților economici - Pagina 189
Auditarea agenților economici - Pagina 190
Auditarea agenților economici - Pagina 191
Auditarea agenților economici - Pagina 192
Auditarea agenților economici - Pagina 193
Auditarea agenților economici - Pagina 194
Auditarea agenților economici - Pagina 195
Auditarea agenților economici - Pagina 196
Auditarea agenților economici - Pagina 197
Auditarea agenților economici - Pagina 198
Auditarea agenților economici - Pagina 199
Auditarea agenților economici - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • 1.DOC
 • 11.doc
 • 2.DOC
 • 4.doc
 • 9.doc
 • capitolul%2010.pdf
 • capitolul%205.pdf
 • capitolul%206.pdf
 • capitolul%207.pdf
 • capitolul%208.pdf
 • Continut%20capitol%203.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect Contabilitate de Gestiune - Analiza Costurilor la RomConstruct SRL

ROMCONSTRUCT SRL Societatea comeciala RomConstruct SRL, specializata in productia de gresie, faianta si brâie este prezenta pe piata romaneasca...

Planificarea Auditului Financiar

PLANIFICAREA AUDITULUI SITUATIILOR FINANCIARE Standardul international de audit 300-scopul acestui Standard International de Audit este sa...

Planificarea Auditului Financiar-Contabil

Planificarea auditului financiar – contabil Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie sa planifice auditul într-o maniera care sa...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Practică la BCR (Banca Comercială Română)

Operatiuni de creditare bancara a agentilor economici 1. Categorii de produse tip credit pentru persoane fizice Banca poate acorda clientilor...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Analiza indicatorilor economico-financiari pe bază de bilanț

INTRODUCERE Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

INTRODUCERE Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite,...

Analiza dinamică a cifrei de afaceri în cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Introducere Tema aleasa pentru acest referat este analiza diagnostic a cheltuielilor de exploatare ale unei intreprinderi, pe total si pe...

Ai nevoie de altceva?