Izvoarele Dreptului Internațional

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 14639
Mărime: 66.39KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Paraschiv
UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CRAIOVA

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I Principalele Izvoarele ale Dreptului International public.7
 3. 1.1 Noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional.7
 4. 1.2 Tratatul internaţional.9
 5. 1.3 Cutuma.24
 6. CAPITOLUL II Principiile care stau la baza dreptului internaţional public31
 7. 2.1 Principiile generale ale dreptului internaţional public.31
 8. 2.2 Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public.35
 9. 2.3 Principiile specifice dreptului internaţional public.41
 10. CAPITOLULUL III Izvoarele subsidiare ale dreptului internaţional public 42
 11. 3.1 Hotărârile judecătoreşti internaţionale.42
 12. 3.2. Doctrina referitoare la reglementările dreptului internaţional public.43
 13. 3.3 Alte izvoare ale dreptului internaţional public.45
 14. 3.3.1 Actele organizaţiilor internaţionale.45
 15. 3.3.2 Actele unilaterale ale statelor.46
 16. 3.3.3 Echitatea.47
 17. CAPITOLUL IV Codificarea dreptului internaţional.49
 18. 4.1 Ierarhia normelor in dreptul internaţional contemporan.52
 19. 4.2 Izvoarele Dreptului Internaţional Public – echivalenţă sau ierarhie?.54
 20. CONCLUZII.57
 21. BIBLIOGRAFIE.60

Extras din licență

Introducere

Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional

Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional cat si principalele izvoare ale dreptului internaţional.

Studiul a fost structurat pe 4 capitole in capitolul I sunt tratate principalele izvoare ale dreptului internaţional public care sunt cutuma si tratatul internaţional.

Importanța dreptului internațional public pentru societatea umană în ansamblul ei a fost rațiunea pentru care am încercat să abordez problema izvoarelor acestei categorii de drept. În filozofia dreptului, termenul de izvoare „formale” ale dreptului desemnează modalităţile specifice de exprimare a conţinutului unei norme de drept, spre deosebire de izvoarele „materiale”, care desemnează condiţiile sociale care duc la apariţia unor norme de drept şi care au caracter extrajuridic.

Opinii exprimate în doctrină. Având în vedere definiţia izvoarelor de drept internaţional în sens formal, prin care majoritatea autorilor înţeleg acele mijloace de exprimare a normelor rezultate din acordul de voinţă al statelor, se poate pune întrebarea legată de existenţa unei ierarhii atât în privinţa izvoarelor de drept internaţional dar şi a normelor exprimate de aceste diverse surse, întrebare justificată în condiţiile luării în considerare a multitudinii dar şi diversităţii valorilor ocrotite de dreptul internaţional, ele însele plasate într-o ierarhie mult mai transparentă.

În privinţa izvoarelor de drept internaţional, doctrina internaţională ia în considerare enumerarea cuprinsă în articolul 38 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, în conformitate cu care principalele izvoare de drept internaţional sunt tratatul, cutuma şi principiile generale de drept

Capitolul I Izvoarele dreptului Internațional ca și noțiune și este dezvoltat subiectul cutuma și tratat internațional.

Tratatul internaţional reprezintă un izvor principal al dreptului internaţional public şi, aşa cum apreciază majoritatea autorilor şi cum rezultă din unele documente internaţionale, este cel mai important în reglementarea relaţiilor dintre subiectele dreptului internaţional Izvoarele auxiliare ale dreptului internațional sunt doctrina și hotărârile judecătorești.

Alte izvoare ale dreptului internațional sunt actele organizațiilor internaționale, actele unilaterale ale statelor, echitatea. Procedura de încheiere şi intrarea în vigoare a tratatelor Pentru ca tratatul să se formeze trebuie să se realizeze multiple activității, să se stabilească conținutul, obligațiile fiecărei părți din tratat. Cine poate să încheie tratate sunt anumite autorităţi c sunt prevăzute de constituţia şi legislaţia fiecărui stat.

Exprimarea acordului de voință al părţilor contractante. Pentru a se elabora textul tratatului trebuie să se parcurgă mai multe etape printre acestea amintim negocierea tratatului se desfăşoară între reprezentanţii statelor special abilitaţi în acest sens.

Această negocierea a tratatului se realizează desigur cu un scop acesta fiind obținerea acordului de voinţă asupra textului tratatului şi adoptării lui. La tratatele bilaterale negocierile trebuie să înceapă la iniţiativa statului sau ambelor state. La tratatelor bilaterale fiecare parte are un proiect al său pe care îl prezintă la negocieri iar în final în urma negocierilor ambele proiecte trebuie să se pună de acord pentru a se realiza astfel un singur tratat.

Cutuma internaţionala trebuie sa fie clar deosebita de obicei.Aceasta din urma nu reprezintă o obligaţie juridica, ci este o practica care nu a obţinut şi o recunoaştere juridica. In condiţiile actuale ale societăţii internaţionale, stabilirea cutumei întâmpină dificultăţii ca urmare a creşterii numărului statelor membre ale societăţii internaţionale si , îndeosebi, a eterogenităţii lor.

Este cunoscuta atitudinea de contestare a unor cutume de către noile state independente, apărute după înlăturarea dominaţiei coloniale. Ele considerau cutuma, in general, ca fiind elaborata fără participarea şi uneori împotriva lor, si ca fiind, întotdeauna, prin natura ei, nedemocratica. Pe de alta parte, prin apariţia unor noi „”actori” în relaţiile internaţionale, in special societăţile transnaţionale, se considera ca s-ar crea noi reguli cutumiare, un drept transnaţional dedus din regulile generale de funcţionare si puterea financiara a acestor societăţi

Bibliografie

1. Alexandru BOLINTINEANU, Mircea MALIŢA, Carta O.N.U.- document al erei noastre, Ed. Politica, București, 1970

2. Gr. GEAMĂNU, Dreptul internațional contemporan, Ed. Didactica si Pedagogica, București, 1965

3. Raluca MIGA-BEȘTELIU, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, Ediția a III-a, Ed. All Beck, București, 2003

4. A. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, Drept internaţional contemporan- curs universitar

5. A.Preda-Mătăsaru, Tratat de drept internaţional public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002

6. G. Geamănu, Drept internaţional public, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981

7. Balan O, Serbenco E, Drept internaţional public, Vol. I,Chişinău, Tipografia „Reclama”, 2001.

8. Geamanu G. „Drept internaţional public”, vol.1, ediţia didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.

9. Moca Gh. „Drept internaţional public”, vol.1, Bucureşti, 1989.

10. Andronovici C „Drept internaţional public”, ed. „Graphix”,Iaşi, 1993.19

11. Duculescu V., Ecobescu N. „Drept internaţional public”, ed.„Hiperion”, Bucureşti, 1993.

12. Diaconu I. „Curs de drept internaţional public”, ed. „Şansa”,Bucureşti 1993.

13. Niciu M. „Drept internaţional public”, ed. „Chemarea”, Iaşi,1993.

14. Popescu D., Coman F. „Drept internaţional public”, ed.„Ministerului de Interne”, Bucureşti, 1993.

15. Popescu D., Năstase A. „Drept internaţional public”, ed.„Şansa”, Bucureşti, 1997.

16. Miga-Beşteliu R. „Drept internaţional, introducere în drept internaţional public”, ed. „ALL Educaţional”, Bucureşti,1997

Preview document

Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Internațional - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Izvoarele Dreptului International.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Tratatul internațional - izvor de drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Dreptul comerțului internațional

Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

În domeniul dreptului, sintagma „izvoarele dreptului internaţional public” desemnează modalităţile specifice de exprimare a conţinutului unei norme...

Izvoarele dreptului internațional

Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv al normei de drept devine regulă de conduită,...

Ai nevoie de altceva?