Izvoarele dreptului internațional

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1202
Mărime: 25.69KB (arhivat)
Publicat de: David G.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Drept
Universitatea Ecologica, Bucuresti

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Izvoarele interne ...4
  3. 1. Legea ...4
  4. 2. Jurisprudența 4
  5. Izvoarele internationale .. ...5
  6. Uzanțele .6
  7. Bibliografie 7

Extras din referat

Introducere

Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv al normei de drept devine regulă de conduită, impunându-se ca model de urmat în relațiile comerciale internaționale. Încă din antichitate romanii au subliniat importanța luării în considerare a cerințelor decugând din rerum natura în înțelegerea surselor substanțiale ale dreptului.

Factorii naturali impun modificare normelor comerciale, determină substanța normelor de drept commercial, într-un cuvânt putem afirma că aceștia ( factorii naturali ) impun modificare sau adaptarea normelor rerum natura.

Astfel, legiuitorul trebuie să țină seama de ,,dat’’ - ul realității comerciale- factorii obiectivi, pentru a a avea o influență asupra schimburilor comerciale, facilitând anumite raporturi comerciale în defavoarea altora. Normele juridice care nu au avut o viziune holistică, prospectivă, nețiind seama de cererea și oferta de pe piață, caracterul produselor, au fost sortite eșecului.

Izvoarele dreptului comerțului internațional în sens formal reprezintă procesul de construire a reglementărilor juridice privind relațiile comerciale internaționale, modalitățile prin care cerințele realității comericale îmbracă forma juridică a legii comerciale, a convenției internaționale sau a legii uniforme în domeniul schimburilor comerciale internaționale.

A. Izvoare interne

În sistemele juridice ale statelor, izvoarele interne ale dreptului comerțului intenațional sunt legea și jurisprudența.

1. Legea

Alături de legi, actele normative elaborate în baza lor reprezintă principalul izvor intern al dreptului comerțului internațional. Legile comerciale se pot concretiza în coduri comerciale, coduri de comerț exterior sau legi speciale, acestea constituind efectul acțiunii legii civile în raporturile comerciale.

Dispozițiile Codului Comercial reprezintă dreptul comun în materia raporturilor comerciale, acesta reglementând relații comerciale interne, precum și reguli aplicabile raporturilor comerciale cu element de internaționalitate.

Codurile de comerț exterior reglemenetează numai relații comerciale internaționale, cum ar fi spre exemplu Codul Comercial Uniform al Statelor Unite ale Americii, de sorginte franceză, adoptat în 1962, exceptând statul Lousiana.

Legile speciale reglementează relații comerciale cu străinătatea din anumite domenii sau raporturi comerciale cu element de internaționalitate, în țările care n-au adoptat încă un Cod Comercial Uniform sau un Cod de Comerț Exterior.

Legile civile se aplică în materia comerțului internațional ori de câte ori nu există o altă reglementare. Pentru dreptul comercial intern, inclusiv dreptul comerțului internațional, legea civilă este dreptul comun în materie. Astfel, putem afirma că exista un anumit raport de complementaritate, dreptul civil fiind legea generală, iar dreptul comercial legea specială care prevalează celei speciale.

2. Jurisprudența

Prin jurisprudență se înțelege ansamblul soluțiilor pronunțate de către organul de jurisdicție în litigiile care sunt de competența lor. Rolul jurisprudenței este recunoscut în sistemele de common-law, sub forma precedentului judiciar. In sistemele de tradiție romanistă, preponderentța legilor scrise nu exclude aportul jurisprudenței. În domeniul comerțului internațional, jurisprudența are o valoare jurudică deosebită. Ținând seama de cerințele specifice ale relațiilor comerciale internaționale, jurisprudența contribuie la interpretarea și adaptarea normelor juridice.

Mai mult în unele cazuri, jurisprudența contribuie si la formarea de reguli materiale. De exemplu, practica judiciară a considerat clauza de arbitraj compromisorie, care este cuprinsă într-un contract de comerț internațional ca fiind autonomă față de contractul principal. Datorită independenței sale, clauza compromisorie poate fi supusă unei legi proprii, iar nulitatea contractului principal nu se răsfrânge asupra valabilității clauzei de arbitraj.

Bibliografie

1. Lect. Univ. Dr. Ionescu Mircea Felix Melinești- Dreptul Comerțului Internațional, Universitatea “Hyperion”, București, 2011.

2. S.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 2014.

3. 3S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial. Profesioniștii comercianți, Editura C.H. Beck, București, 2013.

4. Curs IFR Dreptul comerțului internațional, Lect. Univ. Dr. Adelina Duțu.

Preview document

Izvoarele dreptului internațional - Pagina 1
Izvoarele dreptului internațional - Pagina 2
Izvoarele dreptului internațional - Pagina 3
Izvoarele dreptului internațional - Pagina 4
Izvoarele dreptului internațional - Pagina 5
Izvoarele dreptului internațional - Pagina 6
Izvoarele dreptului internațional - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele dreptului international.docx

Alții au mai descărcat și

Cazuri de răspundere materială a angajatorului

INTRODUCERE „Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner Acest motto subliniază și...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Regimul juridic al traficulu maritim internațional - Regimul juridic al navei transportate

Raporturile din domeniul transportului devin pe zi ce trece într-o creștere galopantă, iar elementul cheie al acestora îl prezintă contractul de...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Autorizarea și supravegherea societăților de asigurări în România

INTRODUCERE Nevoia omului de a se proteja împotriva eventualelor riscuri ce pot aparea în viața de zi cu zi au dus la apariția asigurărilor, iar...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

În domeniul dreptului, sintagma „izvoarele dreptului internaţional public” desemnează modalităţile specifice de exprimare a conţinutului unei norme...

Ai nevoie de altceva?