Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 14453
Mărime: 253.33KB (arhivat)
Publicat de: Pavel-Nelu Suciu
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

 1. Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general 3
 2. 1.1. Definirea contractelor de comerţ internaţional 3
 3. 1.2. Elementele contractului de comerţ internaţional 3
 4. 1.3. Principalele contracte de comerţ internaţional 4
 5. 1.4. Limba aplicabilă contractului de comerţ internaţional 4
 6. 1.5. Condiţiile de validitate a contractului 4
 7. 1.6. Obligaţiile în dreptul român 4
 8. 1.6.1. Clasificarea obligaţiilor 5
 9. 1.6.2. Modurile de stingere a obligaţiilor 5
 10. 1.7. Formarea contractului de comerţ internaţional 6
 11. 1.7.1. Fazele precontractuale 6
 12. 1.7.2. Momentul perfectării contractului de comerţ internaţional 8
 13. 1.7.3. Locul perfectării contractului 9
 14. Cap. II Necesitatea clauzelor asiguratorii în contractele comerciale internaţionale şi române 11
 15. 2.1. Riscurile contractuale în comerţul internaţional 11
 16. 2.2. Definirea riscurilor 11
 17. 2.3. Clasificarea riscurilor 12
 18. 2.4. Instrumentele juridice menite să evite sau să neutralizeze riscurile 13
 19. 2.4.1 Clauzele asiguratorii. Clasificare şi necesitate 13
 20. 2.4.2 Clasificarea clauzelor asiguratorii 13
 21. 2.4.3. Clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile nevalutare 16
 22. 2.5. Lexus contractus- legea romană. Necesitatea clauzelor asiguratorii 16
 23. Cap. III Clauza de hardship sau impreviziunea 18
 24. 3.1. Noţiune şi terminologie 18
 25. 3.2. Definirea clauzei de harship 18
 26. 3.2.1 Definirea clauzei de harship în reglementările internaţionale 18
 27. 3.2.2. Definiţii doctrinare ale clauzei de hardship 19
 28. 3.3. Funcţiile clauzei de hardship 20
 29. 3.3.1. Ocrotirea echilibrului economic şi continuarea contractului 20
 30. 3.3.2. Împărţirea riscurilor între părţi 20
 31. 3.3.3. Organizarea unui regim adaptat intereselor părţilor 20
 32. 3.4. Reglementările naţionale – Dreptul român 20
 33. 3.4.1. Rigoarea în materie civilă a adagiului pacta sunt servanda 21
 34. 3.4.2. Impreviziunea aplicată contractelor administrative 22
 35. Cap. IV Evoluţia clauzelor de hardship 25
 36. 4.1. Condiţii de aplicare a clauzei de hardship 25
 37. 4.1.1. Caracteristicile evenimentului perturbator 25
 38. 4.1.2. Consecinţele asupra raportului contractual 27
 39. 4.1.3 Punerea în operă a mecanismului clauzei de hardship 27
 40. 4.1.4. Rezultate posibile 29
 41. Cap. V Concluzii 31
 42. Bibliografie 33

Extras din proiect

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general

Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează raporturi juridice între parteneri din ţări diferite sau cu alte elemente de extraneitate.

1.1. Definirea contractelor de comerţ internaţional

Contractul de comerţ internaţional este acordul de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din state diferite, în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comerţ internaţional.

Contractul de comerţ internaţional reprezintă una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional, incluzând orice contract comercial convenit în raporturile cu străinătatea sau cu pieţele externe. El se distinge de contractul comercial intern prin elemente de internaţionalitate, care este asemănător cu cel specific raportului juridic de comerţ internaţional.

Consecinţa internaţionalităţii contractelor comerciale constă în faptul că raportul juridic pe care îl generează iese de sub guvernarea unui anumit sistem de drept naţional, fiindu-i aplicabile legislaţiile mai multor state, convenţiile internaţionale sau uzanţele comerciale cu caracter internaţional.

1.2. Elementele contractului de comerţ internaţional

Contractele de drept comercial internaţional au elemente comune cu a celorlalte contracte, însă unele din acestea prezintă anumite particularităţi din cauza interferenţei cu elementul de internaţionalitate.

a) Capacitatea părţilor – se caracterizează printr-o mare diversitate şi prin faptul că aparţin ordinii juridice naţionale din state diferite. În consecinţă, capacitatea lor juridică este diferită, în funcţie de legea aplicabilă statutului lor juridic.

b) Consimţământul părţilor – este un acord de voinţă între două sau mai multe persoane, care încheie un contract sau un alt act juridic unilateral.

c) Obiectul contractului – semnifică acţiunea sau inacţiunea la care părţile se obligă prin contract. Dacă prestaţia se referă la bunuri se includ şi ele în obiectul contractului.

d) Cauza – reprezintă scopul în vederea căruia partenerii contractuali îşi dau consimţământul, fiind necesar să fie licită şi morală în cazul oricărui gen de contract.

Aceste condiţii se apreciază în funcţie de legea aplicabilă contractului (lex contractus), întrucât fiecare ţară poate interpreta în mod diferit aceste noţiuni.

1.3. Principalele contracte de comerţ internaţional

În lucrarea „Contracte interne şi internaţionale” sunt enumerate următoarele contracte internaţionale: contractul de vânzare internaţională de mărfuri, contractul internaţional de transport de mărfuri, contractul de export de mărfuri în consignaţie, contractul de export instalaţii complexe, contractul de barter, contractul buzing option, contractul de concesiune exclusivă, contractul de franchising, contractul de leasing, de reprezentare, de curtaj, de comision, de licenţă de brevet, de know-how, de prestări servicii, de service tehnologic, de montaj, de asistenţă tehnică, de proiectare, de management, de consulting, de control, de brokeraj, de navlosire, de expediţii internaţionale, de asigurare, de magazinaj, de factoring, de lohn, de turism internaţional.

1.4. Limba aplicabilă contractului de comerţ internaţional

Părţile contractului au libertatea deplină să aleagă limba în care este redactat acesta. Redactarea se poate realiza într-o singură limbă sau în mai multe, dacă părţile optează în acest sens.

Limba aleasă poate să nu aibă nici o legătură cu elementele obiective referitoare la statutul societăţii sau al părţilor contractante, optându-se pentru limba de circulaţie internaţională adecvată domeniului comercial şi specificului contractului respectiv, ca de exemplu limba engleză în domeniul contractelor maritime .

1.5. Condiţiile de validitate a contractului

Încheierea contractului este reprezentată de realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra cauzelor contractuale, împlinită prin întâlnirea, pe deplin concordantă sub toate aspectele, a unei oferte de a contracta cu acceptarea acelei oferte.

Validitatea contractului presupune îndeplinirea condiţiilor esenţiale privind capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza.

Preview document

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 1
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 2
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 3
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 4
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 5
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 6
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 7
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 8
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 9
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 10
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 11
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 12
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 13
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 14
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 15
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 16
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 17
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 18
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 19
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 20
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 21
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 22
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 23
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 24
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 25
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 26
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 27
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 28
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 29
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 30
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 31
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 32
Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Clauza de Hardship in Contractele Comerciale Internationale si Romane.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Autoritățile Administrației Publice Locale

1. Consideraţii cu privire la organizarea administraţiei publice locale Administraţia publică locală este totalitatea autoritãţilor cu competenţã...

Administrația Publică Locală. Consiliul Județean

1.1. Cosiliul Judeţean, Statutul constituţional al Consiliului Judeţean. În act.122 este reglementat cosiliul judeţean, autoritate a...

Principiul Lex Voluntatis

Principiul lex voluntatis constituie un caz particular de aplicare a princi¬piului libertăţii convenţiilor în domeniul raporturilor de comerţ...

Izvoarele dreptului internațional

Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv al normei de drept devine regulă de conduită,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Consiliile locale și rolul lor în guvernările locale

Consiliile locale si rolul lor in guvernarile locale I.Introducere Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala...

Principiul Libertății Contractuale

Principiul libertăţii contractuale 1. Noţiuni generale privitoare la contract Pentru a începe sa vorbim despre un principiu specific...

Te-ar putea interesa și

Clauza de hardship sau de impreviziune în contract

“Orice domeniu de activitate – inclusive comertul international – este compatibil cu imprevizibilul si deci orice profesionist ,indifferent de...

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Capitolul I INTRODUCERE I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE Încã de acum câteva decenii se vorbea...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Clauza de hardship

I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. CONCEPTUL DE RISC Comertul dintre Romania si restul lumii a crescut anual in mod constant. Ca in orice piata in plina...

Clauza de hardship

Clauza de hardship Dupa cum s-a remarcat in doctrina,participantii la raporturile de comert international un sunt si nici nu pot fi considerati...

Dreptul comerțului internațional

1. Pentru ca legea aplicabila capacitatii comerciantului de cetatenie bulgara si belgiana, de nationalitate maghiara, sa fie legea româna,...

Contracte Internaționale

Izvoarele contractelor comerciale internationale Exista un pachet de conventii internationale care reglementeaza contractele la care România este...

Ai nevoie de altceva?