Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 20521
Mărime: 78.08KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Szekely
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Capitolul I. Noțiuni introductive în comerțul internațional și dreptul comerțului internațional.
 2. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului internațional 3
 3. Secțiunea a-II-a. Noțiunea și importanța dreptului comerțului internațional 10
 4. Capitolul II. Privire istorică a reglementărilor privind comerțul țărilor române 17
 5. Capitolul III. Cadrul juridic general al paricipării României la comerțul internațional 19
 6. Capitolul IV. Prezentarea și analiza principiilor dreptului comerțului internațional
 7. Secțiunea I. Importanța studierii și promovării principiilor și normelor dreptului comerțului internațional 23
 8. Secțiunea a-II-a. Noțiunea principiilor dreptului comerțului internațional 24
 9. Secțiunea a-III-a. Analiza principiilor dreptului comerțului internațional 25
 10. A. Principiul libertății comerțului 25
 11. B. Principiul concurenței loiale 30
 12. C. Principiul egalității juridice a părților 33
 13. D. Principiul libertății convențiilor 35
 14. •Principiul lex voluntatis 40
 15. E. Principiul bunei credințe 44
 16. Capitolul V. Caracteristicile politicii românești în domeniul relațiilor comerțului internațional 49
 17. BIBLIOGRAFIE 70

Extras din licență

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL.

Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului internațional.

Epoca modernă, dar mai ales cea contemporană, au generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a producției de mărfuri și a serviciilor. În aceste condiții, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale unui stat a întregii game de produse și servicii necesare pentru satisfacerea necesităților sale economice și sociale a devenit practic imposibilă sub aspect tehnic și oricum ineficientă din punct de vedere economic. Astfel putem spune că s-a creat o interdependență între economiile naționale ale diferitelor țări, ceea ce a constituit fundamentul schimburilor economice internaționale.

În zilele noastre interdependențele economice s-au adâncit ca urmare a procesului de globalizare, care, se exprimă, în mod esențial, prin internaționalizarea producției și a tehnologiilor, a piețelor de mărfuri, de servicii, și de capitaluri, creșterea complexității și diversității producției, comerțului și desfacerii, dezvoltarea și sporirea fără precedent a rapidității transporturilor și telecomunicațiilor, inclusiv prin expansiunea comerțului electronic.

Comerțul internațional mai constituie și un important factor de promovare a înțelegerii și colaborării între națiuni, un instrument esențial al întăririi climatului de încredere, securitate și pace în lume.

În încercarea de a defini noțiunea de comerț internațional precizăm că aceasta este susceptibilă de de două accepțiuni, și anume una restrânsă, care cuprinde sensul tradițional al acestei noțiuni, și una largă, care include și formele moderne de desfășurare a relațiilor economice internaționale.

În accepțiunea restrânsă comerțul internațional cuprinde totalitatea operațiunilor de import și export cu mărfuri, lucrări și servicii pe care le desfășoară persoane fizice și/sau juridice având calitatea de subiecte ale dreptului comerțului internațional, cu parteneri de naționalitate străină sau cu bunuri aflate în tranzit internațional.

În acest sens comerțul internațional aparține, în esență, fazei economice a distribuției mărfurilor, care constituie etapa intermediară a ciclului economic, plasată între producție și consumație, precizând că, în acest caz, distribuția are loc , prin ipoteză, peste frontierele unui stat.

Privit în accepțiunea sa restrânsă, comerțul internațional îmbracă pe planul dreptului forma actelor și faptelor de comerț internațional. Dintre actele de comerț internațional, cele mai importante, ca frecvență și sferă de cuprindere, sunt contractele comerciale internaționale, ele constituind una dintre instituțiile centrale ale acestei materii.

Credem că această accepțiune restrânsă pe care am definit-o se apropie cel mai mult de sensul etimologic al cuvântului ,,comerț” , provenit din expresia latină ,,commercium” care, la rândul său este o juxtapunere a cuvintelor cum merx, care exprimă noțiunea de operațiuni efectuate cu marfa.

Preview document

Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 1
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 2
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 3
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 4
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 5
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 6
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 7
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 8
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 9
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 10
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 11
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 12
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 13
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 14
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 15
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 16
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 17
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 18
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 19
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 20
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 21
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 22
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 23
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 24
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 25
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 26
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 27
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 28
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 29
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 30
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 31
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 32
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 33
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 34
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 35
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 36
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 37
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 38
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 39
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 40
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 41
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 42
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 43
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 44
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 45
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 46
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 47
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 48
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 49
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 50
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 51
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 52
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 53
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 54
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 55
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 56
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 57
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 58
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 59
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 60
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 61
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 62
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 63
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 64
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 65
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 66
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 67
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 68
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 69
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Principiile Dreptului Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Principiul lex voluntaris

Abstract: AS AN IMPORTANT CONNECTING POINT IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW, THE DISCUSSIONS ON AUTONOMY OF THE PARTIES (LEX VOLUNTATIS) NEVER STOP. IN...

Clauza de hardship

Clauza de hardship Dupa cum s-a remarcat in doctrina,participantii la raporturile de comert international un sunt si nici nu pot fi considerati...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni introductive Analiza stadiului actual al relaţiilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională,...

Principiul Lex Voluntatis

Principiul lex voluntatis constituie un caz particular de aplicare a princi¬piului libertăţii convenţiilor în domeniul raporturilor de comerţ...

Caracteristică generală a dreptului comerțului internațional - subiectele de drept al comerțului internațional

Introducere În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiintifice şi a revoluţiei informaţionale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeaşi ţară...

Te-ar putea interesa și

Rolul negocierilor diplomatice în soluționarea diferendelor internaționale

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale evoluţii, omenirea a fost şi este marcată la o scară spaţială sau temporală mai mică sau mai mare, de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Operațiunile de lohn în România

INTRODUCERE Lohn-ul reprezintă un tip de contract internţional prin care un producător (executant) se obligă să execute un produs la comanda unui...

Considerații generale asupra arbitrajului internațional

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Principiul Libertății Convențiilor

INTRODUCERE Comerţul internaţional, ca realitate obiectivă a lumii contemporne, reprezintă o activitate specifică, desăşurată de comercianţi,...

Principiile dreptului comerțului internațional

Principiile DCI reprezinta idei calauzitoare in procesul elaborarii si aplicarii normelor juridice, in raporturile comerciale internationale....

Contractul de Comerț Internațional

1. NOŢIUNE Schimburile sau prestările de lucrări sau servicii se concretizează sub forma unui contract comercial internaţional, care generează...

Ai nevoie de altceva?