Formarea contractului de comerț internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 29396
Mărime: 106.57KB (arhivat)
Publicat de: Iacov Fărcaș
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Gheorghe Geamănu
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

 1. CAP I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 5
 2. SECȚ I.Contractul de comerț internațional –privire de ansamblu 5
 3. Subsecțiunea I Contractul de comerț internațional-concept, caractere 6
 4. Subsecțiunea II Elementele contractului de comerț internețional 8
 5. Subsecțiunea III Forma și limba contractului de comerț internațional 10
 6. SECȚ II. Contractul de comerț internațional-izvor de obligații 11
 7. CAP II. NEGOCIEREA - FAZĂ PRECONTRACTUALĂ ÎN FORMAREA CONTRACTULUI INTERNAȚIONAL 12
 8. SECȚ I.Activități premergătoare formării contractelor externe 12
 9. Subsecțiunea I Studierea pieței externe 12
 10. Subsecțiunea II Publicitatea comercială 16
 11. 1.2.Publicitatea comerciala înșelătoare 19
 12. Subsecțiunea III Alegerea partenerului extern 20
 13. Subsecțiuena IV Contactarea partenerului extern 21
 14. SECȚ.II. Elemente cu privire la negocierea contractului de comerț internațional 22
 15. Subsecțiunea I Conceptul de negociere a contractului de comerț
 16. internațional 22
 17. 1.1.Complexitatea negocierii și participarea activă a negociatorilor 23
 18. 1.2.Negocierea – arta compromisului 24
 19. Subsecțiunea II Principii ale negocierii contractului de comerț
 20. internețional 25
 21. 2.1.Principiul reciprocității 26
 22. 2.2.Principiul legalității 26
 23. 2.3.Principiul moralității 27
 24. SECȚ III. Etapele procesului de negociere 28
 25. Subsecțiunea I Prenegocierea contractului 29
 26. 1.1.Demersuri precontractuale 29
 27. 1.2.Scrisori de intenții 30
 28. 1.3.Pregătirea dosarelor pentru inițierea dialogului contractual 33
 29. 1.4.Promisiunea unilaterala de a contracta 34
 30. Subsecțiunea II Negocierea propriu-zisă 35
 31. 2.1.Oferta 35
 32. 2.2.Forma, revocabilitatea și retractarea ofertei 40
 33. 2.3.Acceptarea ofertei 43
 34. 2.4.Acceptarea tardivă 45
 35. 2.5.Revocarea acceptării 48
 36. 2.6.Efecte ale morții sau incapacității părților survenite înainte de încheierea contractului 49
 37. Subsecțiunea III Utilizarea unor strategii și tactici de negociere 50
 38. 3.1.Strategii de negociere comercială 51
 39. 3.2.Tactici de negociere comercială. 52
 40. 3.3.Tehnicile de negociere comercială 53
 41. Subsecțiunea IV Obiectul negocierii 55
 42. SECȚ IV. Răspunderea părților in perioada negocierilor 56
 43. Subsecțiunea I Răspunderea pentru revocarea intempestivă a ofertei 56
 44. Subsecțiunea II Răspunderea pentru utilizarea de informații in detrimentul partenerului 58
 45. CAP III. MOMENTUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COMERȚ INTERNAȚIONAL 59
 46. SECȚ I. Momentul încheierii contractului de comerț internațional 59
 47. Subsecțiunea I Încheierea contractului intre prezenți 60
 48. Subsecțiunea II Încheierea contractului prin telefon 60
 49. Subsecțiunea III Încheierea contractului intre absenți 61
 50. Subsecțiunea IV Momentul încheierii contractului în dreptul roman 66
 51. 4.1 Riscurile transmiterii corespondenței la distanță 67
 52. SubsecțiuneaV Momentul încheierii contractului în practica internațională 74
 53. Subsecțiunea VI Importanța momentului încheierii contractului 72
 54. SECȚ.II. Locul încheierii contractelor de comerț internațional 74
 55. Subsecțiunea I Determinarea locului încheierii contractului 74
 56. Subsecțiunea II Locul încheierii contractului în dreptul roman 74
 57. Subsecțiunea III Importanța locului încheierii contractului 75
 58. Subsecțiunea IV Legea locului de încheiere 76
 59. Subsecțiunea V Domeniul legii contractului 77
 60. Subsecțiunea VI Principiul libertății convențiilor în raporturile juridice de comerț internațional 78
 61. SECȚ.III. Determinarea momentului și locului perfectării contractului în cazul mandatarilor 82
 62. SECȚ.IV. Tendințe de simplificare a încheierii contractului în formă scrisă.84
 63. SECȚ.V. Semnarea contractului de comerț internațional 86
 64. CONCLUZII 87

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I

CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU

Indiscutabil contractul de comerţ intenaţional este cea mai importantă, cea mai complexă şi cea mai relevantă din totalitatea realităţiilor juridice ale comerţului internaţional. Acest fapt este atestat prin aceea că el reprezintă principalul instrument juridic de înfăptuire a circulaţiei valorilor şi cunoştinţelor la scară planetară. Acest tip de contract formează instituţia juridică cea mai importantă a dreptului comerţului internaţional care polarizează şi prin care se exprimă întregul specific al acestui segment cu totul aparte, al dreptului privat. Complexitatea sa decurge din aceea că în problematica lui se regăseşte cvasitotalitatea multitudinii aspectelor juridice specifice raporturilor dintre participanţii la comerţul internaţional inerente desfăşurării acestuia.

CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL LA INCEPUT DE SECOL ŞI MILENIU

În ultimele doua decenii, schimburile comerciale internaţionale au cunoscut o traiectorie aparte. Comercinaţii, persoane fiyice şi societaţiile comerciale şi+au intensificat relaţiile lor comerciale in cele mai diferite domenii de activitate.

Procesele de integrare s-au adancit în Europa, devenind printre cele mai puternice pieţe comerciale din lume, de aici rezultâmd şi faptul că rolul contractelor de comerţ internaţional a devenit din ce în ce mai important. De aceea, cunoaşterea clauzelor acestor contracte, a particularităţii formării, interpretării şi executării lor în comerţul internaţional se impune cu necesitate pentru cei angajaţi în tranzacţii comerciale internaţionale, dar şi pentru cei care studiază problemele comerţului internaţional.

Oraganismele internaţionale specializate şi, în mod special Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comenrcial Internaţional, acordă o atenţie deosebită elaborării unor reguli uniforme cu privire la încheierea si derularea diferitelor tipuri de contracte comerciale internaţionale datorita faptului ca aceste contracte de comerţ internaţional au un rol din ce în ce mai important.

SUBSECŢIUNEA I: CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – CONCEPT, CARACTERE

1.1 Contractul de comerţ internaţional constituie una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional, îndeplinind rolul de instrument juridic primordial de înfăptuire a schimburilor economice şi comerciale internaţionale.

Aşadar, contractul de comerţ internaţional este acordul de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din state diferite în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comerţ internaţional.

Deosebirea dintre contractul de comerţ internaţional şi contractele încheiate între participanţii la comerţul intern o reprezintă elementul de internaţionalitate, care, alături de atributul de comercialitate, îi definesc specificul şi îl delimitează de celelalte contracte reglementate prin normele dreptului comun general.

Sfera contractului de comerţ internaţional cuprinde orice contract comercial convenit în raporturile cu străinătatea sau cu pieţele externe. Notele de specificitate ale contractului de comerţ internaţional, comercialitatea şi internaţionalitatea, trebuie să existe cumulativ deoarece absenţa uneia dintre ele face ca acel contract să se situeze fie în domeniul contractelor civile, fie în acel al contractelor comerciale ale dreptului naţional.

Elementul de internaţionalitate într-un contract comercial determină scoaterea acelui contract de sub incidenţa exclusivă a sistemului de drept material al forului creându-i vocaţie pentru a suporta incidenţa concomitentă a mai multor sisteme de drept.

Pe plan terminologic, legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa utilizează diferite expresii pentru desemnarea conceptului în discuţie, precum: contracte externe, contracte comerciale internaţionale, contracte de comerţ internaţional. Toate aceste expresii au aceeasi semnificaţie juridică, deoarece, conceptul la care ne referim are un caracter unitar, de aici şi o unică semnificaţie juridică.

Preview document

Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 1
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 2
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 3
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 4
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 5
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 6
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 7
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 8
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 9
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 10
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 11
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 12
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 13
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 14
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 15
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 16
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 17
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 18
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 19
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 20
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 21
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 22
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 23
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 24
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 25
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 26
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 27
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 28
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 29
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 30
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 31
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 32
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 33
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 34
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 35
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 36
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 37
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 38
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 39
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 40
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 41
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 42
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 43
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 44
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 45
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 46
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 47
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 48
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 49
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 50
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 51
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 52
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 53
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 54
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 55
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 56
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 57
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 58
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 59
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 60
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 61
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 62
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 63
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 64
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 65
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 66
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 67
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 68
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 69
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 70
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 71
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 72
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 73
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 74
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 75
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 76
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 77
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 78
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 79
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 80
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 81
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 82
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 83
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 84
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 85
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 86
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 87
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 88
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 89
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 90
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 91
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Formarea Contractului de Comert International.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Comerțului Internațional

Obiectivele lectiei 1 – Notiunea Dreptului Comertului International. Obiectul Dreptului Comertului International. Metoda de reglementare....

Dreptul Comerțului Internațional

Sectiunea a II a Politica statului roman in domeniul relatiilor comerciale internationale si participarea Romaniei la circuitul comercial mondial...

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I 5 Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional 5 Secţiunea I 5 Capitolul I Noţiunea, izvoarele şi...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Managementul în activitățile de export-import la SC Triconf SA - București

Capitolul I – Sistemul de management 1.1 Evolutii si tendinte in management Scurt istoric al managementului Preocuparile privind conducerea...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Bursa de valori ca formă a contractului de vânzare-cumpărare internațională

Vanzarea internationala cuprinde: - Contractul de vanzare-cumparare internationala - Vanzarea prin burse internationala - Vanzarea prin...

Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare

1.1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională Vânzarea internaţională de mărfuri este una din cele mai importante componente ale...

Influența Variațiilor Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

Cap. 1 Particularităţi specifice comerţului exterior 1.1 Reglementarea tranzacţiilor comerciale prin contracte externe si convenţii internaţionale...

Ai nevoie de altceva?