Dreptul Comerțului Internațional

Curs
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 34379
Mărime: 120.16KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel Constantin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toader Toma
UNIVERSITATEA ,,GEORGE BACOVIA” BACĂU Suport de curs Bacău, 2010

Cuprins

 1. Definirea dreptului comerţulu internaţional 5
 2. Secţiunea a II – a 5
 3. Raporturile juridice, conţinutul şi metodade reglementare a dreptului comerţului internaţional 5
 4. Secţiunea a III – a 6
 5. Obiectul dreptului comerţului internaţional 6
 6. Secţiunea a IV – a 7
 7. Actele şi faptele de comerţ internaţional 7
 8. Secţiunea a V 8
 9. Izvoarele dreptului comerţului internaţional 8
 10. Secţiunea a VI – a 12
 11. Principiile dreptului comerţului internaţional 12
 12. Capitolul II 14
 13. Participanţii la activitatea de comerţ internaţional 14
 14. Secţiunea I 14
 15. Categorii de participanţi 14
 16. Secţiunea a II – a 14
 17. Calitatea de subiecte ale raporturilor de comerţ internaţional 14
 18. Secţiunea a III – a 15
 19. Comercianţii persoane fizice 15
 20. Secţiunea a IV – a 18
 21. Societăţile comerciale 18
 22. Capitolul III 26
 23. Falimentul internaţional 26
 24. Secţiunea I 26
 25. Noţiunea de faliment şi elementele acestuia 26
 26. Secţiunea a II – a 26
 27. Reglementări privind falimentul 26
 28. Secţiunea a III – a 27
 29. Redresarea şi lichidarea judiciară 27
 30. Capitolul IV 29
 31. Contractele internaţionale de vânzare de mărfuri 29
 32. Secţiunea I 29
 33. Vânzarea internaţională de mărfuri 29
 34. Secţiunea a II – a 32
 35. Efectele contractului 32
 36. Secţiunea a III – a 33
 37. Răspunderea în vânzarea internaţională 33
 38. Secţiunea a IV- a 33
 39. Alte aspecte ale vânzării internaţionale 33
 40. Secţiunea a V – a 35
 41. Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri 35
 42. Capitolul V 38
 43. Contractele de intermediere în comerţul internaţional 38
 44. Secţiunea I 38
 45. Noţiuni introductive 38
 46. Secţiunea a II – a 38
 47. Contractul internaţional de mandat comercial 38
 48. Secţiunea a III – a 40
 49. Contractul internaţional de comision 40
 50. Secţiunea a IV – a 41
 51. Contractul de agency 41
 52. Secţiunea a V – a 43
 53. Contractul de mandat în reglementarea Principiilor UNIDROIT 43
 54. Capitolul VI 45
 55. Contractele de concesiune în comerţul internaţional 45
 56. Secţiunea I 45
 57. Contractul internaţional de concesiune exclusivă 45
 58. Secţiunea a II – a 46
 59. Contractul internaţional de franchising 46
 60. Capitolul VII 49
 61. Contractele de transfer de tehnologie în comerţul internaţional 49
 62. Secţiunea I 49
 63. Contractul internaţional de licenţă 49
 64. Secţiunea a II – a 51
 65. Contractul de know – how 51
 66. Secţiunea a III – a 52
 67. Contractul internaţional de consulting – engineering 52
 68. Capitolul VIII 55
 69. Contractele de finanţare în comerţul internaţional 55
 70. Secţiunea I 55
 71. Contractul internaţional de leasing 55
 72. Secţiunea a II – a 59
 73. Contractul internaţional de factoring 59
 74. Capitolul IX 63
 75. Contractele de transport internaţional 63
 76. Secţiunea I 63
 77. Noţiune, caracterele juridice şi clasificarea contractelor de transport internaţional de mărfuri 63
 78. Secţiunea a II – a 64
 79. Contractul internaţional de transporturi de mărfuri 64
 80. Secţiunea a III – a 70
 81. Contractul internaţional de transport de mărfuri pe calea ferată 70
 82. Secţiunea a IV – a 77
 83. Contractul internaţional de transport de mărfuri pe mare 77
 84. Secţiunea a V – a 80
 85. Contractul de transport maritim 80
 86. Secţiunea a VI – a 85
 87. Contractul internaţional de transport fluvial de mărfuri 85
 88. Secţiunea a VII – a 88
 89. Contractul internaţional de transport aerian de mărfuri 88
 90. Secţiunea a VIII – a 92
 91. Capitolul X 97
 92. Consideraţii generale asupra titlurilor de valoare 97
 93. Secţiunea I 97
 94. Noţiune, caracteristici, clasificare 97
 95. Secţiunea a II – a 99
 96. Cambia 99
 97. Capitolul XI 108
 98. Biletul la ordin şi cecul 108
 99. Secţiunea I 108
 100. Biletul la ordin 108
 101. Secţiunea a II – a 109
 102. Cecul 109
 103. Capitolul XII 112
 104. Modalităţile de plată internaţionale 112
 105. Secţiunea I 112
 106. Noţiune şi forme 112
 107. Secţiunea a II – a 112
 108. Cadrul juridic 112
 109. Secţiunea a III – a 113
 110. Acreditivul documentar 113
 111. Secţiunea a IV – a 115
 112. Incaso documentar 115
 113. Secţiunea a V – a 115
 114. Ordinul de plată 115
 115. Capitolul XIII 117
 116. Plăţile prin compensaţie 117
 117. Secţiunea I 117
 118. Noţiunea de operaţiuni prin compensaţie 117
 119. Secţiunea a II - a 117
 120. Clasificarea operaţiunilor prin compensaţie 117
 121. BIBLIOGRAFIE 120

Extras din curs

Capitolul I 5

Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional 5

Secţiunea I 5

Capitolul I

Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional

Secţiunea I

Definirea dreptului comerţului internaţional

Dreptul comerţului internaţional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile comerciale internaţionale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionale, în care părţile se află pe poziţie de egalitate juridică .

Secţiunea a II – a

Raporturile juridice, conţinutul şi metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional

2.1. Raporturile juridice de dreptul comerţului internaţional

Aceste se stabilesc între:

- persoane fizice şi persoane juridice;

- între state suverane şi egale în drepturi;

- între state şi organizaţii interguvernamentale;

- între organizaţii interstatale;

- între state suverane şi comercianţi;

- între stat şi subiecte de drept privat străine;

- între comercianţi personae fizice şi persoane juridice din diferite state, în calitate de poarticipanţi nemijlociţi la activitatea de comerţ internaţional.

2.2. Conţinutul dreptului comerţului internaţional

Conţinutul dreptului comerţului internaţional este format , în principal, din norme de drept material. În acesta se regăsesc norme juridice de drept commercial, civil, procesual civil ş.a.

2.3.. Metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional

Metoda de reglemantare este cea de egalitate juridică a părţilor, normele juridice ale dreptului comerţului internaţional aparţinînd, în majoritatea lor dreptului privat.

Secţiunea a III – a

Obiectul dreptului comerţului internaţional

Obiectul dreptului comerţului internaţional este constituit din raporturile juridice, care au caracter comercial, cât şi internaţional

Comercialitatea reprezintă calitatea unui raport juridic de a fi commercial.

În definirea comercialităţii se cunosc două conceptii specifice: concepţia subiectivă şi concepţia obiectivă.

Concepţia subiectivă are în vedere calitatea participandului la raportul juridic, potricit căreia operaţiunile efectuate de un comerciant în exercitarea profesiei sale sunt socotite acte sau fapte comerciale . Se are în vedere numai calitatea de comerciant.

Calitatea de comerciant determină o prezumţie legală de comercialitate.

Concepţia subiectivă are în vedere obiectul reglementării juridice, adică activitatea comercială ; actele şi faptele de comerţ sunt operaţiunile pe care legea le determină ca atare indiferent de calitatea şi voinţa părţilor.

Concepţia mixtă , potrivit căreia comerciantul se determină după natura actelor pe care le efetuează, iar natura actelor este dependentă de calitatea persoanei care le exercită.

Caraterul internaţional se defineşte prin prezenşa elementului de extraneitate şi de specificul operaţiunii.

Secţiunea a IV – a

Actele şi faptele de comerţ internaţional

4.1 Noţiunea de acte şi fapte de drept internaţional

Prin acte şi fapte de comerţ se înţeleg opraţiunile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţională, care guvernează obligaţiile juridice.

4.2 Criterii de distincţie

În doctrină s – au propus mai multe criteerii pentru calificarea actelor şi faptelor de comerţ: criteriul circulaţiei, criteriul întreprinderii, şi criteriul speculaţiei.

4.3 Clasificarea actelor şi faptelor de comerţ

După conţinutul lor actele şi faptele de comerţ se clasifică în următoarele categoerr: obiective, subiective şi mixte.

4.4 Actele şi faptele de coperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionalăî.

Actele şi faptele de cooperarea se desfăşoară în domenii de interes reciproc, cum ar fi: industria, agricultura, transporturilşe, telecomunicaţiile etc.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 104
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 105
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 106
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 107
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 108
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 109
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 110
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 111
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 112
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 113
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 114
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 115
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 116
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Cambia

1. Notiune si clasificarea titlurilor comerciale de valoare Unul dintre instrumentele juridice prin intermediul carora circula valorile...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Încheierea Contractului de Leasing International, Cazul SRL Autoalianta Versus Serviciul Vamal

Introducere În această lucrare voi defini conceptul de „ contract de leasing internațional”, și voi analiza un caz concret. Trăim din ce în ce...

Locul, rolul și importanța Organizației Națiunilor Unite în sistemul internațional contemporan

CAPITOLUL I - ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE Secţiunea 1 - Introducere Organizaţiile internaţionale reprezintă elemente relativ noi ale sistemului...

Analiza unei spețe în jurisprudența națională - studiu de caz SC Expert SA București

ANALIZA UNEI SPETE IN JURISPRUDENTA NATIONALA Ipoteza: Capitalul social al societatii este de 1.000.000.000 lei impartit in 30.000 actiuni...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?