Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4023
Mărime: 29.48KB (arhivat)
Publicat de: Noris Iacob
Puncte necesare: 8
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Cuprins

 1. 1. Introducere 4
 2. 2. Izvoare interne 5
 3. 2.1. Legea 5
 4. 2.2. Jurisprudența 6
 5. 2.3. Acte normative ale legislației române 6
 6. 3. Izvoarele internaționale 8
 7. 3.1 Convențiile internaționale 8
 8. 3.1.1. Convenții multilaterale 9
 9. 3.1.2. Convenții bilaterale 10
 10. 3.1.3. Tratatale comerciale 10
 11. 3.1.4. Acordurile comerciale 11
 12. 3.2. Uzanțele comerciale 12
 13. Bibliografie 16

Extras din proiect

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

1. Introducere

Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv al normei de drept devine regulă de conduită, impunându-se ca model de urmat în relațiile comerciale internaționale.

Încă din antichitate romanii au subliniat importanța luării în considerare a cerințelor decugând din rerum natura în înțelegerea surselor substanțiale ale dreptului.

Factorii naturali impun modificare normelor comerciale, determină substanța normelor de drept commercial, într-un cuvânt putem afirma că aceștia ( factorii naturali ) impun modificare sau adaptarea normelor rerum natura.

Urmărind aceasta idee iluministă a lui Montesquieu, adaptată societății contemporane, comerțul mondial se va dezvolta, atingându-și astfel obiectivele.

Astfel, legiuitorul trebuie să țină seama de ,,dat’’ –ul realității comerciale- factorii obiectivi, pentru a a avea o influență asupra schimburilor comerciale, facilitând anumite raporturi comerciale în defavoarea altora.

Normele juridice care nu au avut o viziune holistică, prospectivă, nețiind seama de cererea și oferta de pe piață, caracterul produselor, au fost sortite eșecului.

Putem afirma că rerum natura, ,,dat’’- ul realității comericiale și cerințele dezvoltării comerciale se constituie într-un adevărat sistem de izvoare în sens material ale dreptului comerțului internațional. Ele alcătuiesc ,,dat’’-ul, care urmează a determina ,, construitul’’- acel process tehnic juridic- prin care această realitate comercială de vine drept; acea multitudine de modalități, prin care conținutul perceptiv al normei de drept devinde regulă de conduită, se impune ca model de urmat în realțiile comerciale internaționale.

A neglija importanța materială a izvoarelor dreptului comerțului internațional, înseamnă potrivit concepției lovinesciene, a promova forme fără fond, deoarece forma juridică formală se bazează pe acestea.

Izvoarele dreptului comerțului internațional în sens formal reprezintă procesul de construire a reglementărilor juridice privind relațiile comerciale internaționale, modalitățile prin care cerințele realității comericale îmbracă forma juridică a legii comerciale, a convenției internaționale sau a legii uniforme în domeniul schimburilor comerciale internaționale.

2. Izvoare interne

În sistemele juridice ale statelor, izvoarele interne ale dreptului comerțului intenațional sunt legea și jurisprudența.

2.1. Legea

Alăuri de legi, actele normative elaborate în baza lor reprezintă principalul izvor intern al dreptului comerțului internațional. Legile comerciale se pot concretiza în coduri comerciale, coduri de comerț exterior sau legi speciale, acestea constituind efectul acțiunii legii civile în raporturile comerciale.

Dispozițiile Codului Comercial reprezintă dreptul comun în materia raporturilor comerciale, acesta reglementând relații comerciale interne, precum și reguli aplicabile raporturilor comerciale cu element de internaționalitate.

Codurile de comerț exterior reglemenetează numai relații comerciale internaționale, cum ar fi spre exemplu Codul Comercial Uniform al Statelor Unite ale Americii, de sorginte franceză, adoptat în 1962, exceptând statul Lousiana.

Legile speciale reglementează relații comerciale cu străinătatea din anumite domenii sau raporturi comerciale cu element de internaționalitate, în țările care n-au adoptat încă un Cod Comercial Uniform sau un Cod de Comerț Exterior.

Legile civile se aplică în materia comerțului internațional ori de câte ori nu există o altă reglementare. Pentru dreptul comercial intern, inclusiv dreptul comerțului internațional, legea civilă este dreptul comun în materie. Astfel, putem afirma că exista un anumit raport de complementaritate, dreptul civil fiind legea generală, iar dreptul comercial legea specială care prevalează celei speciale.

Preview document

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Izvoarele Dreptului Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Proprietate intelectuală - gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe

Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe se face printr-o serie de mijloace de drept administrativ, civil şi penal. Apariţia unei...

Consiliul Europei - Organizare, competență, atribuții

Capitol 1- Consiliul Europei Consiliul Europei (este o organizație internațională fondată în urma celui de-al Doilea Război Mondial pentru a...

Dreptul comerțului internațional

Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Proces-verbal de Constatare a Contravenției

1.Introducere Domeniul contravenţiilor constituie fără îndoială un domeniu cu implicaţii din cele mai profunde şi mai complexe în viaţa de zi cu...

Controlul administrației prin justiție

Notiunea de contencios administrativ Contenciosul administrativ este o institutie juridica a dreptului administrativ roman, adica un ansamblu de...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Izvoarele dreptului comerțului internațional

Introducere În era globalizării, un rol important în dezvoltarea oricărei economii naţionale îi revine comerţului. Potrivit conceptului de...

Dreptul Afacerilor

1. Dreptul Afacerilor este o disciplină: juridica 2. Principiul libertătii comertului presupune: - principiul libertatii comertului -...

Drept Comercial Internațional

Norme de drept care sunt folosite în relaţiile comerciale internaţionale: întâlnim două categorii de norme: - normele conflictuale; - norme de...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

Secţiunea 1 Izvoare internaţionale §1. Ca materie interdisciplinară, dreptul comerţului internaţional are atât izoare internaţionale, cât şi...

Ai nevoie de altceva?