Cazuri de răspundere materială a angajatorului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6388
Mărime: 63.90KB (arhivat)
Publicat de: Doina P.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr., Conf. Univ., Maria Demerji
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE ALE FORMELOR DE RĂSPUNDERE MATERIALĂ ... 5
 3. 1.1. Noțiuni generale .. 5
 4. 1.2. Bazele teoretice ale răspunderii materiale ... ... ... . 6
 5. 1.3. Forme și condiții de răspundere materială .. 8
 6. Capitolul II. RĂSPUNDEREA ANGAJATORULUI ȘI PRACTICI JUDICIARE . 11
 7. 2.1. Răspunderea angajatorului ... 11
 8. 2.2. Procedura de recuperare a prejudiciului ... 15
 9. 2.3. Practici judiciare naționale ... 16
 10. 2.4. Jurisprudență relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului 19
 11. CONCLUZII GENERALE .. 20
 12. BIBLIOGRAFIE ... 22

Extras din proiect

INTRODUCERE

„Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner

Acest motto subliniază și accentuează importanța de a munci și de a ajunge la satisfacție. Așa apare importanța și necesitatea unui sistem de reglementare a raporturilor de muncă.

Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relațiilor de muncă individuale și colective, ce se nasc între patroni și salariați cu ocazia prestării muncii.

Din aceste raporturi juridice dintre angajator și angajat apre și importanța dreptului muncii ca ramură de drept. Prin acesta sunt stabilite normele juridice aplicabile și conturate drepturile și obligațiunile părților, dar și metodele de soluționare a conflictelor dintre părți.

Actualitatea temei de cercetare se conturează prin faptul că în cele mai multe cazuri angajații nu își cunosc drepturile parvenite ca rezultat al Contractului de muncă, și nici efectectele încălcării drepturile angajațiilor, acestea fiind și obligațiile angajatorului, și cu atât mai mult care sunt cazurile de răspundere materială a angajatorului.

Scopul acestei cercetări ”Cazuri de răspundere materială a angajatorului” este să prezinte principalele aspecte teoretice și practice acumulate, consolidate și aprofundate în domeniu.

Pentru realizarea acestui scop au fost realizate următoarele obiective:

1. noțiunile generale și bazele teoretice ale răspunderii materiale;

2. forme și condiții de răspundere materială;

3. răspunderea angajatorului;

4. Procedura de recuperare a prejudiciului;

5. Practici judiciare naționale și jurisprudență relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Obiectul investigat îl constituie Contractul de muncă individual, ca raport dintre angajator - persoană juridică și angajat - persoană fizică.

Subiectul cercetării este răspunderea materială a angajatorului ca rezultat al raportului juridic dintre angajator și salariat.

Metodologia cercetării presupune studierea surselor bibliografice și culegerea, prelucrarea materialelor practice preluate din hotărâri judecătorești aferente temei analizate.

Baza informațională utiizată la elaborarea acestei lucrări constituie literatura de specialitate, articole din Codul muncii al Republicii Moldova, site-uri cu informație amplă și de ultimă oră în legătură cu răspunderea materială a angajatorului.

Această lucrare este alcătuită din Introducere, două capitole, concluzii, bibliografie și anexe. Lucrarea fiind analizată pe 22 pagini.

În introducere este prezentată actualitatea temei alese, stabilirea scopului și obiectivele propuse spre realizarea acestuia, descrierea subiectului studiului, obiectul.

În capitolul I ”Abordări teoretice ale formelor de răspundere materială” este analizat și polemizat conceptul teoretic aferent răspunderii materiale în cadrul raportului juridic dintre angajator și salariat (Contract de muncă). Acest capitol reprezintă noțiuni generale, bazele teoretice, formele și condițiile răspunderii materiale.

În capitolul II ”Răspunderea angajatorului și practici judiciare” dezvăluie informații cu privire la răspunderea angajatorului, procedura de recuperare a prejudiciului cauzat de acesta cât și prezintă câteva exemple de procese de judecată cu privire la tema analizată cât și hotărârile intanțelor de judecată.

Finalul lucrării include concluziile aferente temei abordate cât și unele recomndări cu privire la aducerea unui raport de muncă pentru părțile contractante.

Bibliografia cuprinde lista a 10 surse bibliografice studiate și utilizate în procesul elaborării lucrării.

Bibliografie

1. Codul Muncii al Republicii Moldova: COD Nr. 154 din 28-03-2003. În : Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162, din 29-07-2003, art. 648. [online]. Disponibil:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro#

2. Hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 11 din 03.10.2005. [online]. Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=312

II. Lucrări științifice

3. FLORIAN, Radu-Gheorghe. Teză de doctorat Regimul juridic al eăspunderii patrimoniale în cadrul raporturilor juridice de muncă. [online]. Disponibil:

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/rezumat-teza/florian-radu-gheorghe-iul-2015-ro.pdf

4. ALBU, I.; URSA, V. Răspunderea civilă pentru daune morale. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1979.

5. SECRIERU, Oxana. Natura juridică a răspunderii material a salariatului pentru dauna cauzată angajatorului.

6. SADOVEI, N. Modalitățile legale de apărare a drepturilor salariatului. Chișinău: Dreptul muncii, 2007.

7. ȚÎCLEA, A; GHIMPU, S. Dreptul muncii. București, 2000.

III. Webografie

8. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-muncii/obiectul-metoda-si-sistemul-dreptului-muncii/ - obiectul, metoda dreptului muncii.

9. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-muncii/contractul-individual-de-munca/ - contractual individual de muncă.

10. http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2015/02/AMIHALACHIOAIE-RO.pdf

- Cauza Amihalachioaie c. Moldovei.

Preview document

Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 1
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 2
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 3
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 4
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 5
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 6
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 7
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 8
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 9
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 10
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 11
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 12
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 13
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 14
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 15
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 16
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 17
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 18
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 19
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 20
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 21
Cazuri de răspundere materială a angajatorului - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Cazuri de raspundere materiala a angajatorului.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al traficulu maritim internațional - Regimul juridic al navei transportate

Raporturile din domeniul transportului devin pe zi ce trece într-o creștere galopantă, iar elementul cheie al acestora îl prezintă contractul de...

Autorizarea și supravegherea societăților de asigurări în România

INTRODUCERE Nevoia omului de a se proteja împotriva eventualelor riscuri ce pot aparea în viața de zi cu zi au dus la apariția asigurărilor, iar...

Procedura medierii

Istoric al medierii Activitatea de mediere a fost practicată din cele mai vechi timpuri. Istoricii situează apariția acesteia în perioada...

Simbolurile Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană creat de mai multe state occidentale, cu scopul de a întări legăturile...

Expertiza balistică judiciară

1. Examinarea tehnică generală a armelor de foc Expertiza balistică judiciară “este una dintre cele mai complexe examinări la care sunt supuse...

Contractul de transport maritim

Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi...

Izvoarele dreptului internațional

Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv al normei de drept devine regulă de conduită,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Răspunderea materială, formă a răspunderii din dreptul muncii

CAPITOLUL I Răspunderea materială formă a răspunderii din dreptul muncii. 1.1. Răspunderea materială: trăsături specifice, relaţia cu alte forme...

Cererea și ofertă pe piața asigurărilor din România

Dinamica tot mai accentuata a afacerilor si caracterul tot mai complex al riscurilor potentiale la care acestea sunt expuse au generat, in ultimul...

Răspunderea membrilor organelor de conducere ale societăților comerciale declarate în stare de faliment

CAPITOLUL I PROCEDURA FALIMENTULUİ REGLEMENTATĂ DE CODUL COMERCİAL ROMÂN DE LA 1887 Falimentul rămane o temă generoasă pentru scriitorii de...

Ai nevoie de altceva?