Drept Constituțional

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 37203
Mărime: 143.81KB (arhivat)
Publicat de: Radu Bucur
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Ionescu

Extras din curs

PARTEA I

TEORIA GENERALĂ A INSTITUŢIILOR POLITICE

Tema 1:

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT

Definiţie:

Dreptul – ansamblul normelor juridice edictate sau sancţionate de stat, prin care acesta stabileşte drepturile şi obligaţiile indivizilor, modul de organizare şi funcţionare a puterilor statului, precum şi raporturile între ele şi prin care sunt instituite şi apărate ordinea şi stabilitatea socială, norme a căror respectare este obligatorie şi asigurată prin forţa de constrângere a statului.

Originea dreptului se intersectează cu procesul de formare a statului. Dreptul s-a format într-o primă fază în mod inconştient, ca rezultat al unui proces psihologic, în care omul reacţionează la anumiţi stimuli externi. La începutul acestei faze, dreptul se prezenta sub forma unor obiceiuri sau practici neunitare, haotice. În a doua fază, dreptul, deşi încă rudimentar se formează ca acţiune conştientă, fiind impus de o forţă publică.

CONCEPTUL DE INSTITUŢIE JURIDICĂ

Termenul de instituţie juridică presupune:

- un grup unitar de norme juridice care fiecare în parte reglementează, din perspective diferite, aceleaşi relaţii sociale;

- o componentă a sistemului de drept în alcătuirea căruia se include totalitatea normelor juridice care reglementează un mănunchi unitar de relaţii sociale şi instaurează o categorie aparte de raporturi juridice.

Normele juridice sunt topite şi forjate într-o nouă entitate juridică, reglementând anumite raporturi sociale. Această entitate (abstractă) este instituţia juridică.

Putem conferi calitatea de instituţie juridică atât unui complex sau unui grup unitar de norme juridice, cât şi raporturilor juridice astfel reglementate.

ROLUL DREPTULUI

Rolul dreptului constă în formularea regulilor de conduită general-obligatorii atât pentru indivizi – priviţi separat sau în grup, potrivit anumitor principii şi criterii – cât şi pentru organismele care exercită autoritatea publică.

Necesitatea edictării normelor juridice – nevoia de ordonare şi disciplinare a relaţiilor dintre oameni. În lipsa lor, care constrâng indivizii la modele de comportament social, fiecare om ar fi liberul său arbitru şi ar fi tentat să-şi impună dreptul şi libertatea prin forţă. Fiind conştient de acest pericol, fiecare individ renunţă, de bunăvoie sau constrâns, la o parte din libertatea sa, asigurându-se astfel libertatea şi egalitatea tuturor unul faţă de altul.

Dreptul apare şi ca o garanţie a guvernaţilor împotriva abuzurilor administraţiei, întrucât Constituţia şi legislaţia sub-secventă acesteia garantează drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.

SUBIECTELE DE DREPT

PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE

Calitatea de subiect de drept este conferită de stat cu respectarea anumitor condiţii care diferă de la un stat la altul, de la o epocă la alta (sclavii, femeile şi străinii nu erau consideraţi, în polisurile greceşti, cetăţeni şi nu participau la viaţa politică, nu puteau vota. Nu li se recunoştea calitatea de subiecte de drept constituţional).

Fiecare stat suveran deţine prerogative de a stabili condiţiile necesare recunoaşterii calităţii de subiect de drept. Atribuirea calităţii de subiect de drept presupune recunoaşterea de către stat a capacităţii juridice, adică posibilitatea de a fi titular de drepturi şi obligaţii şi de a le exercita nemijlocit. Poate avea un caracter general (posibilitatea legală de a avea drepturi şi obligaţii) sau special (posibilitatea legală de a avea şi a exercita anumite drepturi şi obligaţii care formează statutul persoanei fizice şi juridice).

Subiectele de drept sunt oameni luaţi individual sau în considerarea funcţiei lor în cadrul unei ierarhii sociale, politice, profesionale precum şi persoanele juridice. Sunt participanţi la anumite raporturi juridice şi dispun de capacitate juridică, adică sunt titulari de drepturi şi obligaţii specifice acestora.

IZVOARELE DREPTULUI

Izvoarele dreptului, în sens material (izvoare reale), – condiţiile materiale de existenţă a unei colectivităţi care se cer a fi ordonate, reglementate, apărate prin intermediul dreptului.

Izvoarele dreptului, în sens formal – forma pe care o îmbracă o prescripţie juridică: regulament, lege, decret, decret-lege, ordonanţa.

DISTINCŢIA ÎNTRE DREPTUL PUBLIC ŞI DREPTUL PRIVAT

Caracteristicile raporturilor juridice de drept public:

- unul dintre subiectele raportului juridic este statul

- statul îşi subordonează celălalt subiect

- prin acest raport se urmăreşte realizarea unui interes public general

- statul poate oricând să pună capăt raportului juridic sau să-i modifice conţinutul.

Caracteristicile raporturilor juridice de drept privat:

- fiecare parte din raport urmăreşte un interes personal

- părţile se afla pe poziţii de egalitate

- oricând oricare dintre părţi poate să pună capăt raportului în condiţiile prevăzute prin convenţie pe care au încheiat-o împreună.

Preview document

Drept Constituțional - Pagina 1
Drept Constituțional - Pagina 2
Drept Constituțional - Pagina 3
Drept Constituțional - Pagina 4
Drept Constituțional - Pagina 5
Drept Constituțional - Pagina 6
Drept Constituțional - Pagina 7
Drept Constituțional - Pagina 8
Drept Constituțional - Pagina 9
Drept Constituțional - Pagina 10
Drept Constituțional - Pagina 11
Drept Constituțional - Pagina 12
Drept Constituțional - Pagina 13
Drept Constituțional - Pagina 14
Drept Constituțional - Pagina 15
Drept Constituțional - Pagina 16
Drept Constituțional - Pagina 17
Drept Constituțional - Pagina 18
Drept Constituțional - Pagina 19
Drept Constituțional - Pagina 20
Drept Constituțional - Pagina 21
Drept Constituțional - Pagina 22
Drept Constituțional - Pagina 23
Drept Constituțional - Pagina 24
Drept Constituțional - Pagina 25
Drept Constituțional - Pagina 26
Drept Constituțional - Pagina 27
Drept Constituțional - Pagina 28
Drept Constituțional - Pagina 29
Drept Constituțional - Pagina 30
Drept Constituțional - Pagina 31
Drept Constituțional - Pagina 32
Drept Constituțional - Pagina 33
Drept Constituțional - Pagina 34
Drept Constituțional - Pagina 35
Drept Constituțional - Pagina 36
Drept Constituțional - Pagina 37
Drept Constituțional - Pagina 38
Drept Constituțional - Pagina 39
Drept Constituțional - Pagina 40
Drept Constituțional - Pagina 41
Drept Constituțional - Pagina 42
Drept Constituțional - Pagina 43
Drept Constituțional - Pagina 44
Drept Constituțional - Pagina 45
Drept Constituțional - Pagina 46
Drept Constituțional - Pagina 47
Drept Constituțional - Pagina 48
Drept Constituțional - Pagina 49
Drept Constituțional - Pagina 50
Drept Constituțional - Pagina 51
Drept Constituțional - Pagina 52
Drept Constituțional - Pagina 53
Drept Constituțional - Pagina 54
Drept Constituțional - Pagina 55
Drept Constituțional - Pagina 56
Drept Constituțional - Pagina 57
Drept Constituțional - Pagina 58
Drept Constituțional - Pagina 59
Drept Constituțional - Pagina 60
Drept Constituțional - Pagina 61
Drept Constituțional - Pagina 62
Drept Constituțional - Pagina 63
Drept Constituțional - Pagina 64
Drept Constituțional - Pagina 65
Drept Constituțional - Pagina 66
Drept Constituțional - Pagina 67
Drept Constituțional - Pagina 68
Drept Constituțional - Pagina 69
Drept Constituțional - Pagina 70
Drept Constituțional - Pagina 71
Drept Constituțional - Pagina 72
Drept Constituțional - Pagina 73
Drept Constituțional - Pagina 74
Drept Constituțional - Pagina 75
Drept Constituțional - Pagina 76
Drept Constituțional - Pagina 77
Drept Constituțional - Pagina 78
Drept Constituțional - Pagina 79
Drept Constituțional - Pagina 80
Drept Constituțional - Pagina 81
Drept Constituțional - Pagina 82
Drept Constituțional - Pagina 83
Drept Constituțional - Pagina 84
Drept Constituțional - Pagina 85
Drept Constituțional - Pagina 86
Drept Constituțional - Pagina 87
Drept Constituțional - Pagina 88
Drept Constituțional - Pagina 89
Drept Constituțional - Pagina 90
Drept Constituțional - Pagina 91
Drept Constituțional - Pagina 92
Drept Constituțional - Pagina 93
Drept Constituțional - Pagina 94
Drept Constituțional - Pagina 95
Drept Constituțional - Pagina 96
Drept Constituțional - Pagina 97
Drept Constituțional - Pagina 98
Drept Constituțional - Pagina 99
Drept Constituțional - Pagina 100
Drept Constituțional - Pagina 101
Drept Constituțional - Pagina 102
Drept Constituțional - Pagina 103
Drept Constituțional - Pagina 104
Drept Constituțional - Pagina 105
Drept Constituțional - Pagina 106
Drept Constituțional - Pagina 107
Drept Constituțional - Pagina 108
Drept Constituțional - Pagina 109
Drept Constituțional - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia

Cap. 2 NOTIUNEA DE CETATENIE Organizarea concreta a statului nu se poate realiza decât în raport cu populatia si cu teritoriul. Populatia îsi...

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Drept constituțional

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii b. reguli...

Mandatul prezidențial

Mandatul preşedintelui României a fost până la revizuirea Constituţiei de 4 ani.Se stabilea astfel o durată minimă pentru mandatul prezidenţial,...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Drept Constituțional

Pa r t e a I DREPTUL SI STATUL ÎN SISTEMUL PUTERII Capitolul I NOTIUNI GENERALE DESPRE DREPT § 1. Originea notiunii de drept Omul nu poate...

Drept constituțional și instituții publice

TEORIA CONSTITUTIEI 1.1. NOTIUNEA DE CONSTITUTIE. PREMISELE APARITIEI CONSTITUTIONALISMULUI Cuvântul „constitutie” îsi are originea în...

Drept constituțional și instituții politice

PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?