Supremația Constituției

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20872
Mărime: 73.98KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Toader
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul I. Teoria constituţiei 6
 2. 1.1. Noţiunea de constituţie 7
 3. 1.2. Apariţia şi clasificarea constituţiei 11
 4. a)Apariţia constituţiei 11
 5. b)Clasificarea constituţiilor 12
 6. 1.3. Conţinutul normativ al constituţiei 13
 7. Capitolul II. Supremaţia Constituţiei 15
 8. 2.1. Supremaţia Constituţiei 15
 9. 2.2. Conceptul de supremaţie a constituţiei 17
 10. 2.3. Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei constituţiei 17
 11. Capitolul III. Consecinţe juridice ale supremaţiei constituţiei 19
 12. 3.1. Consecinţe juridice privind adoptarea constituţiei 19
 13. 3.2. Consecinţe juridice privind modificarea,
 14. suspendarea si abrogarea constituţiei 20
 15. 3.3. Deosebirile dintre constituţie şi legi,
 16. consecinţe ale supremaţiei constituţiei 20
 17. 3.4. Conformitatea întregului drept cu constituţia,
 18. consecinţă a supremaţiei constituţiei 20
 19. Capitolul IV. Garanţiile juridice ale supremaţiei constituţiei 21
 20. 4.1. Controlul general al aplicării constituţiei 22
 21. 4.2. Controlul constituţionalităţii legilor 23
 22. 4.3. Îndatorirea fundamentala de a respecta constituţia 24
 23. Capitolul V. Controlul constituţionalităţii legilor 25
 24. 5.1. Teoria generală 25
 25. a)Definiţia controlului constituţionalităţii legilor 25
 26. b)Obiectul controlului constituţionalităţii legilor 27
 27. c)Funcţiile controlului constituţionalităţii legilor 28
 28. d)Apariţia controlului constituţionalităţii legilor 29
 29. 5.2. Clasificarea controlului constituţionalităţii legilor 33
 30. Capitolul VI. Istoricul constituţiilor româneşti 38
 31. 6.1. Apariţia constituţiei în România 38
 32. 6.2. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris
 33. din 7/19 august 1858 39
 34. 6.3. Constituţia română din 30 iunie 1866 40
 35. a)Premisele istorice 40
 36. b)Conţinutul Constituţiei 41
 37. 6.4. Constituţia română din 29 martie 1923 42
 38. a)Premisele istorice 42
 39. b)Conţinutul Constituţiei 42
 40. 6.5. Constituţia română din 28 februarie 1938 44
 41. a)Premisele istorice 44
 42. b)Conţinutul Constituţiei 44
 43. c)Suspendarea Constituţiei 45
 44. 6.6. Dezvoltarea constituţională a României în perioada 1944
 45. până la adoptarea Constituţiei din 1948 46
 46. 6.7. Constituţia română din 13 aprilie 1948 50
 47. a)Premisele istorice 50
 48. b)Conţinutul Constituţiei 50
 49. 6.8. Constituţia română din 24 septembrie 1952 52
 50. a)Premisele istorice 52
 51. b)Conţinutul Constituţiei 52
 52. 6.9. Constituţia română din 21 august 1965 53
 53. a)Premisele istorice 53
 54. b)Conţinutul Constituţiei 54
 55. 6.10. Regimul constituţional din România,
 56. stabilit după 22 decembrie 1989 55
 57. 6.11. Constituţia din 8 decembrie 1991 59
 58. a)Premisele istorice 59
 59. b)Conţinutul Constituţiei 60
 60. 6.12. Revizuirea Constituţiei în 2003 61
 61. Capitolul VII. Constituţionalizarea dreptului 62

Extras din referat

Capitolul I. Teoria Constituţiei

Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional.

Ea stă la baza unui întreg curent de gândire, apărut în perioada iluministă şi continuat inclusiv după cel de-al doilea război mondial, cu relevanţă atăt pentru domeniul juridic, căt şi pentru cel politic şi filozofic.

Constituţionalismul şi-a propus iniţial să înlocuiască din răndul izvoarelor dreptului şi mai ales din cadrul izvoarelor de drept constituţional cutumiar, ce permitea o largă putere discreţionară deţinătorului puterii în stat, cu izvoarele scrise, mai precis cu constituţia, care avea drept principal rol limitarea puterii suveranului.

Încă de la apariţia sa, constituţia a fost considerată şi analizată prin opoziţie cu absolutizmul, drept o limită în calea exercitării arbitrare a puterii.

Odată acest scop îndeplinit, constituţionalismul a continuat să aibă un rol important şi progresist pe scena istorică, el propunăndu-şi garantarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului.

Mişcarea constituţionalistă a stat la baza dezvoltării fenomenului de constituţie în lume şi a permis răspăndirea sa tot mai largă, precum şi aprofundarea consecinţelor juridice ale acestuia.

1.1. Noţiunea de constituţie

În istoria lumii, începănd cu secolul al XVIII-lea s-a impus, alături de alte mari instituţii create în scopul de a exprima prefacerile structurale politice, economice sau juridice şi constituţia, ca lege fundamentală a oricărui stat. Ea stă la baza organizării şi funcţionării statului. Adoptarea constituţiei a devenit astfel un eveniment de importanţă capitală pentru societatea umană, ea marcănd victorii şi împliniri de aspiraţii şi sentimente sociale şi morale.

Adoptarea constituţiei este un mare eveniment politic, social şi juridic al vieţii statale, pentru că în constituţie sunt consacrate principiile fundamentale ale întregii vieţi economice, politice, sociale şi juridice, în conformitate cu valorile fundamentale pe care statul le promovează şi apără.

Etimologic, cuvăntul constituţie provine de la latinescul constitutio care înseamnă „aşezarea cu temei” ; „starea unui lucru”.

În sistemul de drept roman, constituţia însemna edictul semnat de împărat şi a cărui forţă juridică era superioară celorlalte acte juridice adoptate de autorităţile publice ale imperiului .

Unele state feudale au consemnat în documente scrise anumite reguli fundamentale privind raporturile între guvernanţ şi guvernaţi, care urmau să prevaleze, cu valoare de principiu de conduită politică, faţă de cutumele existente, precum şi faţă de comportamentul ulterior semnării acestora al monarhilor, de exemplu: Magna Charta engleză din 1215, Bula de Aur emisă de regele maghiar Andrei al II-lea, Bill of Rights din 1629.

În Evul Mediu, cuvăntul constituţie era folosit în unele state pentru a delimita astfel de reguli de simple legi sau statute.

Termenul continuă a avea accepţiunea de lege până în secolul al XVIII-lea, cănd i se dă un sens nou, acela de lege fundamentală.

Această accepţiune este astăzi încetăţenită în toate statele.

Ion Deleanu consideră că Constituţia este: „aşezămăntul politic şi juridic fundamental care, reflectănd cuceririle oamenilor şi proiectănd direcţiile definitorii ale evoluţiei viitoare a societăţii, statorniceşti cucerirea puterii de stat, noile structuri social-economice şi politice, precum şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor” citat în Gheorghe Iancu,Drept constituţional şi instituţii politice.

Între constituţie şi lege nu se poate pune semnul egalităţii,ele fiind diferite datorită conţinutului, a forţei juridice şi a procedurilor de adoptare sau de modificare. Constituţia avănd un caracter istoric, chiar dacă apare mai târziu decăt legea.

Aristotel în Politica utiliza, de asemenea acest cuvănt, de constituţie, definindu-l ca fiind „organizarea magistraţilor, împărţirea puterilor, atribuirea suveranităţii, într-un cuvănt, hotărărea scopului special al fiecărei asociaţii politice. Legile, din contră, distincte de principiile esenţiale şi caracteristice ale constituţiei, sunt norma magistratului în exerciţiul puterii şi în reprimarea delictelor care înfrâng aceste legi” citat în Gheorghe Iancu.

Aristotel face prima referire din istorie, care se apropie de conţinutul actual al noţiunii.

În imperiul roman se utiliza”constitutio principis” (legea imperială), care nu avea nici forma şi nici conţinutul unei constituţii.

În perioada lui Cromwel se redactau, ca acte de nivel constituţional, pactele (covenants) sau instrumentele (instruments).

Cuvăntul constituţie este utilizat, pentru prima dată, de J.J.Rousseau, în Contractul social, pentru desemnarea legii fundamentale.

Teoreticienii revoluţiei franceze întrebuinţau cuvăntul constituţie pentru a desemna legile pentru organizarea statului şi pentru proclamarea drepturilor individului, chiar dacă acestea nu se regăsesc în acelaşi act normativ.

Preview document

Supremația Constituției - Pagina 1
Supremația Constituției - Pagina 2
Supremația Constituției - Pagina 3
Supremația Constituției - Pagina 4
Supremația Constituției - Pagina 5
Supremația Constituției - Pagina 6
Supremația Constituției - Pagina 7
Supremația Constituției - Pagina 8
Supremația Constituției - Pagina 9
Supremația Constituției - Pagina 10
Supremația Constituției - Pagina 11
Supremația Constituției - Pagina 12
Supremația Constituției - Pagina 13
Supremația Constituției - Pagina 14
Supremația Constituției - Pagina 15
Supremația Constituției - Pagina 16
Supremația Constituției - Pagina 17
Supremația Constituției - Pagina 18
Supremația Constituției - Pagina 19
Supremația Constituției - Pagina 20
Supremația Constituției - Pagina 21
Supremația Constituției - Pagina 22
Supremația Constituției - Pagina 23
Supremația Constituției - Pagina 24
Supremația Constituției - Pagina 25
Supremația Constituției - Pagina 26
Supremația Constituției - Pagina 27
Supremația Constituției - Pagina 28
Supremația Constituției - Pagina 29
Supremația Constituției - Pagina 30
Supremația Constituției - Pagina 31
Supremația Constituției - Pagina 32
Supremația Constituției - Pagina 33
Supremația Constituției - Pagina 34
Supremația Constituției - Pagina 35
Supremația Constituției - Pagina 36
Supremația Constituției - Pagina 37
Supremația Constituției - Pagina 38
Supremația Constituției - Pagina 39
Supremația Constituției - Pagina 40
Supremația Constituției - Pagina 41
Supremația Constituției - Pagina 42
Supremația Constituției - Pagina 43
Supremația Constituției - Pagina 44
Supremația Constituției - Pagina 45
Supremația Constituției - Pagina 46
Supremația Constituției - Pagina 47
Supremația Constituției - Pagina 48
Supremația Constituției - Pagina 49
Supremația Constituției - Pagina 50
Supremația Constituției - Pagina 51
Supremația Constituției - Pagina 52
Supremația Constituției - Pagina 53
Supremația Constituției - Pagina 54
Supremația Constituției - Pagina 55
Supremația Constituției - Pagina 56
Supremația Constituției - Pagina 57
Supremația Constituției - Pagina 58
Supremația Constituției - Pagina 59
Supremația Constituției - Pagina 60
Supremația Constituției - Pagina 61
Supremația Constituției - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Suprematia Constitutiei.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Supremația Constituției

CAP I. SUPREMAŢIA CONSTITUŢIEI 1. Conceptul şi temeiurile supremaţiei Constituţiei: Supremaţia Constituţiei stabileşte locul Constituţiei în...

Noțiunea și Elementele Statului

I. NOTIUNEA DE STAT Conceptul de stat este susceptibil de multiple definitii, în functie de epoca istorica luata drept reper si de pozitiile...

Constituția Cutumiară și Constituția Scrisă

Introducere Din punct de vedere etimologic, cuvântul constituţie provine din substantivul latinesc “ constitutio”, care înseamnă dispoziţie,...

Noțiunea de constituție. originea și caracteristicile constituției scrise. prezentarea structurii constituției Franței

INTRODUCERE: Prin prezenta lucrare, propun să analizez conceptual de “constituţie”, extrapolând treptat înţelesurile semantice ale noţiunii...

Statul și dreptul

1. INTRODUCERE In sens juridic, notiunea de 'drept' poate fi analizata in sensuri variate intrucat dreptul este, in primul rand, un fenomen...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

CAP I. SUPREMAŢIA CONSTITUŢIEI 1. Conceptul şi temeiurile supremaţiei Constituţiei: Supremaţia Constituţiei stabileşte locul Constituţiei în...

Principiul Respectării Drepturilor Omului în Administrația Publică din România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Motto: “Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc ” Pentru cǎ problematica respectǎrii drepturilor omului...

Controlul constituționalității legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Supremația constituției

Constitutia, ca lege fundamentala a statului, reprezinta izvorul juridic principal al dreptului constitutional. Trebuie precizat insa ca valoarea...

Supremația Constituției

De-a lungul istoriei recente a lumii, mai exact incepând cu secolul al XVIII-lea, s-a impus, impreuna cu alte mari institutii de baza create in...

Supremația Constituției și Fundamentele Sale Teoretice

1. Conceptul de supremaţie a Constituţiei Supremaţia Constituţiei nu poate fi contestată şi nici nu poate fi pusă la îndoială. Tocmai de aceea se...

Supremația Constituției

Noţiunea de constituţie a avut o evoluţie sinuoasă şi interesantă. Termenul îşi are originea în limba latină, constitutio însemnând aşezare cu...

Ai nevoie de altceva?