Drept constituțional și instituții publice

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 38841
Mărime: 131.08KB (arhivat)
Publicat de: Emanoil Chirilă
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Sectiunea I – DREPT CONSTITUTIONAL
 2. 1. Drept constitutional pag. 1-8
 3. Notiunea de drept constitutional
 4. Raportul juridic de drept constitutional
 5. Normele de drept constitutional
 6. Izvoarele reformale ale dreptului constitutional roman
 7. 2. Constitutia pag. 8 - 11
 8. Notiunea de constitutie
 9. Initiativa adoptarii constitutiei
 10. Modificarea constitutiei
 11. Continutul normativ al constitutiei
 12. 3. Suprematia constitutiei pag. 11 – 12
 13. Conceptul de suprematie al constitutiei
 14. Consecintele juridice ale suprematiei constitutiei
 15. Garantiile juridice ale suprematiei constitutiei
 16. 4. Controlul constitutionalitatii legilor pag. 12 – 14
 17. Notiunea controlului constitutionalitatii legilor
 18. Organele de stat competente a controla constitutionalitatea legilor
 19. Constitutionalitatea dreptului
 20. 5. Drepturile, libertatile si indatoririle pag. 14 – 18
 21. fundamentale ale cetatenilor
 22. Notiunea de drept si indatoriri fundamentale ale cetatenilor.Natura juridica
 23. Clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale
 24. Indatoririle fundamentale ale cetatenilor
 25. Principiile constitutionale ale cetatenilor
 26. Sectiunea II – INSTITUTII PUBLICE
 27. Organizarea statala a puterii pag. 18 - 21
 28. Separatia puterilor,echilibrul puterilor si colaborarea puterilor
 29. Organizarea statala a puterii potrivit constitutiei
 30. Trasaturile generale ale puterii organizata statal
 31. Partidele politice pag. 21 - 26
 32. Categoriile de partide pulitice
 33. Sisteme de partide politice
 34. Legea romana a partidelor politice
 35. Statul – Aspecte preliminare pag. 26 - 32
 36. Definitie. Abordare politica
 37. Functiile statului
 38. Elementele statului
 39. Forma de guvernamant
 40. Structura de stat
 41. Formele structurii de stat
 42. Asociatiile de state
 43. Sistemul electoral pag. 32 – 35
 44. Drepturile electorale ale romanilor
 45. Scrutinul
 46. Avantajele si dezavantajele scrutinului de lista si a scrutinului uninominal
 47. Parlamentul pag. 35 – 60
 48. Caracterizare si functii
 49. Functiile parlamentului
 50. Structura parlamentului
 51. Organizarea interna a parlamentului
 52. Functionarea parlamentului
 53. Actele juridice ale parlamentului
 54. Clasificarea legilor
 55. Suprematia legii
 56. Puterea executiva pag. 60 – 64
 57. Structura executivului
 58. Raporturile legislativ-executiv
 59. Institutia sefului de stat pag. 64 – 68
 60. Aspecte preliminare
 61. Rolul si atributiile presedintelui
 62. Alegerea sefului de stat in Romania
 63. Durata mandatului
 64. Raspunderea sefului de stat
 65. Curtea Constitutionala a Romaniei pag. 68 – 75
 66. Controlul constitutionalitatii in Romania
 67. Caracterizarea Curtii Constitutionale
 68. Alte atributii ale Curtii Constitutionale
 69. Procedura in fata Curtii Constitutionale
 70. Procedura controlului constitutionalitatii legilor
 71. Procedura controlului constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei
 72. Actele Curtii Constitutionale si efectele lor juridice
 73. Autoritatea judecatoreasca pag. 75 – 81
 74. Delimitare conceptuala
 75. Principiile fundamentale potrivit carora se realizeaza justitia
 76. Organele judecatoresti
 77. Raporturile cu legislativul si executivul
 78. Bibliografie pag. 81 – 83
 79. Autori
 80. Studii de specialitate, articole, legislatie comentata
 81. Dictionare
 82. Legislatie

Extras din proiect

Sectiunea I - Drept constitutional

Noţiunea de drept constituţional

Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau sancţionate de stat, reguli ce exprimă voinţa poporului ridicată la rangul de lege, a căror aplicare este realizată de bunăvoie şi în ultimă instanţă, prin forţa coercitivă a statului.

Dreptul românesc se prezintă ca un ansamblu sistematizat de norme juridice, cuprinzând mai multe ramuri de drept, precum: dreptul civil, dreptul penal, dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul financiar, dreptul comercial, dreptul procesual civil, dreptul procesual penal etc.

Ramura principală a dreptului românesc este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice, sociale şi politice.

În procesul apariţiei şi dezvoltării dreptului, ramura dreptului constituţional se cristalizează mult mai târziu şi anume odată cu apariţia primelor constituţii scrise din lume ( sfârşitul sec. al XVIII- lea); de aceea şi conceptul clasic de „drept constituţional” se formează mult mai târziu, el fiind de origine italiană, dar format sub impulsul ideilor franceze.

Prima catedră expres denumită „drept constituţional” s-a creat la Ferrara în 1797, fiind încredinţată lui Giuseppe Campagnoni di Luzo.

În Franţa prima catedră de drept constituţional s-a creat în 1834, la Paris, iar cel care preda dreptul constituţional era Pellegrino Rossi, tot un italian. Noţiunea de drept constituţional se răspândeşte cu timpul şi în alte ţări. În unele state precum: Germania, Austria, Rusia această disciplină este cunoscută sub denumirea de „ drept de stat”.

În ţara noastră, dreptul constituţional s-a predat iniţial împreună cu dreptul administrativ, sub denumirea de „drept public”, dar în 1864 A. Codrescu îşi intitulează cursul publicat „Dreptul constituţional”, iar la 1881 la Brăila apar „Elemente de drept constituţional” de Christ I. Suliotis.

Conceptul de drept constituţional se consideră încetăţenit prin predarea şi publicarea la Facultatea de drept din Iaşi a cursului de drept constituţional al marelui profesor Constantin Stere (1910) şi la Facultatea de drept din Bucureşti a cursului de drept constituţional al renumitului profesor Constantin Dissescu (1915).

„Dreptul constituţional este acea ramură a dreptului unitar formată din normele juridice care reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii.

Aşa cum se poate observa sunt identificate şi exprimate în această definiţie atât genul proxim cât şi diferenţa specifică.

Raportul juridic de drept constituţional

Obiectul raportului juridic de drept constituţional.

Se impune de la început, identificarea, în ansamblul relaţiilor sociale reglementate de drept, a acelora care prin conţinutul lor specific sunt raporturi de drept constituţional. Aceste relaţii sociale sunt, în opinia noastră, acelea care apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii.

Puterea, determinată în conţinutul şi în organizarea sa de anumiţi factori este instaurată, iar cei care o deţin au interesul de a o menţine şi a o exercita în interesul lor. Se impun deci anumite reguli a căror menire este de a reglementa exerciţiul acestei puteri în aşa fel încât ea să poată realiza în cele mai bune condiţii voinţa guvernanţilor ca voinţă de stat. Întreagă această activitate de instaurare, menţinere şi exercitare statală a puterii cuprinde relaţii sociale, iar regulile de care vorbeam nu sunt altceva decât normele de drept constituţional.

În obiectul dreptului constituţional sunt cuprinse două categorii de relaţii şi anume:

Relaţii cu o dublă natură juridică, adică acele relaţii care fiind reglementate şi de alte ramuri de drept sunt reglementate în acelaşi timp şi de către constituţie, devenind implicit şi raporturi de drept constituţional;

Relaţii specifice de drept constituţional, care formează obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constituţional. Ceea ce este comun tuturor acestor relaţii este faptul că se nasc în procesul complex de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii.

Subiectele raporturilor de drept constituţional

Cu privire la subiectele raporturilor de drept constituţional trebuie să subliniem de la început două trăsături specifice, şi anume că:

unul din subiecte este totdeauna fie deţinătorul puterii, fie statul, fie un organ reprezentativ (legiuitor) şi

aceste subiecte acţionează în mod necesar într-un raport juridic apărut în activitatea de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii

În continuare vom prezenta unele opinii privind cine poate fi subiect al raporturilor de drept constituţional :

Preview document

Drept constituțional și instituții publice - Pagina 1
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 2
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 3
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 4
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 5
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 6
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 7
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 8
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 9
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 10
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 11
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 12
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 13
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 14
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 15
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 16
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 17
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 18
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 19
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 20
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 21
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 22
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 23
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 24
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 25
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 26
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 27
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 28
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 29
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 30
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 31
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 32
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 33
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 34
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 35
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 36
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 37
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 38
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 39
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 40
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 41
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 42
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 43
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 44
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 45
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 46
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 47
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 48
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 49
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 50
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 51
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 52
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 53
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 54
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 55
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 56
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 57
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 58
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 59
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 60
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 61
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 62
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 63
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 64
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 65
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 66
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 67
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 68
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 69
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 70
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 71
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 72
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 73
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 74
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 75
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 76
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 77
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 78
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 79
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 80
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Drept Constitutional si Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Partidele politice și rolul lor în sistemul constituțional

Partidele politice si rolul lor in sistemul constitutional 1.Conceptul de partid politic In termeni strict stiintifici ,de partide politice nu...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Scrutinul Uninominal

1. Principalul sustinator al scrutinului uninominal in Romania. Toate dezbaterile din jurul temei reformei electorale au evidentiat introducerea...

Controlul constituționalității legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Drept constituțional

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii b. reguli...

Pozitivismul în Drept

1. Introducere în filosofia dreptului pozitiv Dreptul nu este un dat, ci un proces; un proces de geneză şi evoluţie, datorat unui complex de...

Definiția și principiile dreptului civil

CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta....

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Funcțiile președintelui României

ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a...

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Formele de guvernamânt

INTRODUCERE Statul, ca fenomen social complex, a fost şi rămîne o problemă rezervată atît studiilor politologice, sociologice, cît şi celor...

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Ai nevoie de altceva?