Izvoarele Dreptului Administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 23039
Mărime: 129.96KB (arhivat)
Publicat de: Razvan I.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere.pg.5
 2. Capitolul I – Noţiunea de drept admninistrativ şi izvor.pg.9
 3. 1. Definiţia dreptului admnistrativ.pg.9
 4. 2. Izvorul de drept administrativ.pg11
 5. Capitolul II – Izvoarele scrise ale dreptului administrativ.pg.15
 6. 1. Constituţia.pg.15
 7. 2. Legile.pg.16
 8. 3. Tratatele internaţionale.pg.19
 9. 4. Ordonanţele de Guvern.pg.20
 10. 5. Hotărârile de Guvern.pg.23
 11. 6. Actele administraţiei ministeriale.pg.26
 12. 7. Dispoziţiile Primarului.pg.28
 13. 8. Ordinul Prefectului.pg.31
 14. Capitolul III – Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ.pg.34
 15. 1. Cutuma.pg.34
 16. 2. Practica judecătorească şi precedentul judiciar.pg.35
 17. 3. Principiile generale ale Dreptului .pg.37
 18. 4. Principiile Dreptului Constituţional.pg.39
 19. 5. Doctrina.pg.41
 20. 6. Contractul normativ.pg.47
 21. 7. Actul normativ.pg.49
 22. Capitolul IV- Izvoarele materiale.pg.52
 23. Capitolul V – Izoarele dreptului administrativ la nivelul Uniunii Europene.pg.53
 24. 1. Izvoarele scrise.pg.56
 25. 1.1. Dreptul comunitar originar sau primar.pg.56
 26. 1.2. Dreptul comunitar derivat.pg.58
 27. 1.3. Dreptul comunitar complementar.pg.62
 28. 2.Izvoarele nescrise.pg.65
 29. 3. Izvoarele dreptului administrativ în statele membre ale Uniunii Europene.pg.70
 30. 3.1. Sistemele juridice ale Europei occidentale.pg.70
 31. 3.2. Varietatea sistemelor de drept continentale.pg.73
 32. 3.3. Ierarhia izvoarelor dreptului administrativ .pg.75
 33. 3.4. Supunerea administraţiei dreptului.pg.78
 34. Concluzii.pg.80
 35. Bibliografie.pg.82

Extras din licență

Introducere

Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens formal.

Ştiinţa juridică defineşte izvoarele dreptului ca formele concrete de exprimare a normelor juridice, care acţionează în cadrul unui sistem de drept în diferite etape ale evoluţiei sale. Mai simplu spus, izvorul de drept reprezintă, modalitatea principală prin care dreptul devine cunoscut de cei al căror comportament îl reglează.

Este necesar a se face distincţie între izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului. Izvoarele materiale, denumite şi reale, sunt reprezentate de realitatea exterioară, care determină acţiunea legiuitorului. In consecinţă, prin izvor de drept în sens material, înţelegem viaţa socială, economică şi culturală în complexitatea ei, progresul social care determină naşterea unor reguli de drept şi instituţii. Sensul juridic al noţiunii de „izvor formal al dreptului” suprinde o multitudine de aspecte şi modalităţi prin care conţinutul dreptului este reprezentat în regula de conduită prescrisă şi exteriorizată, cuprinsă într-o anumită haină juridică.

Făcând o anumită clasificare a izvoarelor de drept putem spune că avem:

a) izvoare scrise şi izvoare nescrise, respectiv norma scrisă şi doctrina pe de o parte şi obiceiul juridic pe de altă parte;

b) izvoare oficiale – legea şi jurisprudenţa şi izvoare neoficiale – obiceiul juridic şi doctrina

c) izvoare directe – actele normative şi cutuma – izvoare indirecte – sau normele elaborate de organizaţiile nestatale care,pentru a deveni obligatorii trebuie să fie validate de o autoritate statală.

Într-o altă opinie, există izvoare creatoare (legea şi cutuma – deoarece crează legi noi) şi izvoare interpretative: jurisprudenţa şi doctrina care interpretează legile existente.

Enumerativ, izvoarele formale ale dreptului sunt:

a) obiceiul juridic – cutuma,

b) practica judecătorească – jurisprudenţa

c) precedentul judiciar

d) doctrina,

e) contractul normativ,

f) actul normativ.

În mod tradiţional, se deosebesc patru izvoare formale ale dreptului intern şi anume: 1. legea, 2.cutuma, 3. jurisprudenţa şi 4. doctrina; trebuie avut în vedere însă şi dreptul autonom şi actele-norme „precum şi principiile generale ale dreptului”.

În ceea ce priveşte doctrina, conform D.E.X. prin aceasta se înţelege „Totalitatea principiilor unui sistem politic, ştiinţific, religios”. În latină, avem doctrina, în franceză – doctrine, în germană – Doktrin. Doctrina cuprinde analizele, investigaţiile, interpretările pe care specialiştii în drept le dau fenomenului juridic. Doctrina formează ştiinţa juridică, al cărei rol teoretic este indiscutabil, atât în privinţa explicării şi interpretării ştiinţifice a materialului normativ. Ea este importantă şi din punct de vedere practic, pentru procesul de creare a dreptului, cât şi în activitatea practică de aplicare a dreptului.

Jurisprudenţa şi doctrina sunt considerate ca izvoare indirecte ale dreptului, întrucât ele nu acţionează direct asupra reglementării raporturilor sociale, ci au o influenţă indirectă asupra acestora, prin intermediul normelor cuprinse în actele normative care receptează mesajele transmise de ele.

Caracterizarea izvoarelor dreptului românesc.Totalitatea izvoarelor dreptului român contemporan constituie un sistem unitar în care se cuprind o varietate de forme dispuse într-o anumită ordine şi ierarhie având mai multe trăsături .

Astfel, în sistemul izvoarelor dreptului românesc există mai multe forme de exprimare ale dreptului, în cadrul cărora dreptul scris reprezintă forma principală şi determinată, a cărui unică modalitate de exprimare o constituie actul normativ cu multiplele sale avantaje:

Bibliografie

1. Ana-Maria Bercu, Drept administrativ, note curs, Iaşi, 2011

2. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

3. Nicolae Popa, Elena Anghel, Cornelia Ene-Dinu, Laura Spătaru Negură, Teoria generală a dreptului, Seminare si teste, Editura C.H Beck, 2011

4. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2006

5. Cristian Ionescu, Regimuri politice contemporane, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

6. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Editura C.H.Beck, Bucreşti, 2008

7. Florin Orea, Teoria generală a dreptului, note curs, Iaşi, 2011

8. I.P.Filipescu, Drept instituţional comunitar European, Editura Actami, Ediţia a-V a, Bucureşti, 2000

9. Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional european, Editura Olimp, Bucureşti, 2007

10. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, EdituraC.H.Beck, Bucureşti, 2008

11. Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar, Editia a-V a, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006

12. Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Editura Universul Juridic, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2007

13. Viorel Marcu, Drept instituţional comunitar, Ediţia a-II a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

14. http://legestart.ro/resurse-acte-interes-general.htm

15. Eugenio Picoza, Processo amministrativo e diritto comunitario, Milano 1997

16. Stefan Hobe , Der offene Verfassungsstaat Zwischen Souveränität und Interdependenz. Eine Studie zur Wandlung des Staatsbegriffs der deutschprachigen Staatslehre im Kontext internatinaler institutionalisierter Kooperation – Duncker & Hzmblot, Berlin, 1998

17. K. Larenz , Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1983, ediţia a 5-a, Berlin, 1983, p. 431 ,,Dreptul cutumiar în sensul originar este o regulă de conduită între oameni în practică, respectată extrem de mult de-a lungul unei perioade lungi de timp, la care se aderă în convingerea că un precept al legii este astfel respectat

18. J. Schwarze, Droit administratif européen, vol. I, Office des publications officielles des Communautés Européenes, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 8

19. O. Hood Philips, Drept constituţional şi administrativ, ediţia a 6-a, Londra, 1978, p. 29

20. Brezoianu Dumitru, Drept administrativ-Partea generală, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2003.

Preview document

Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 46
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 47
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 48
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 49
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 50
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 51
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 52
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 53
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 54
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 55
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 56
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 57
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 58
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 59
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 60
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 61
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 62
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 63
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 64
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 65
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 66
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 67
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 68
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 69
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 70
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 71
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 72
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 73
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 74
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 75
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 76
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 77
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 78
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 79
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 80
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 81
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 82
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Izvoarele Dreptului Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Normele, Raporturile și Izvoarele Dreptului Administrativ

În definitia data dreptului administrativ, se arata, printre altele, ca acesta cuprinde totalitatea normelor de drept care au ca obiect...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?