Principiul subsidiarității în administrația publică românească

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 32480
Mărime: 108.05KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasilica Negrut

Cuprins

 1. INTRODUCERE. pag.4
 2. CAP I. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI ACTUL DE GUVERNARE ÎN ROMÂNIA. pag. 5
 3. I.1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA STRUCTURII ACTUALE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA. pag. 5
 4. I.2. DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVĂ – FUNDAMENTUL UNEI GUVERNĂRI MODERNE . pag. 9
 5. I.3. DEZVOLTAREA LOCALĂ ÎN CONTEXTUL REGIMULUI DE DESCENTRALIZARE ADMINISTRATIVĂ .pag. 19
 6. CAP. II. SUBSIDIARITATEA . pag. 29
 7. II.1. APARIŢIA CONCEPTULUI DE SUBSIDIARITATE . pag.29
 8. II.2. REGLEMENTAREA SUBSIDIARITĂŢII ÎN DREPTUL COMUNITAR .pag. 32
 9. II.3. SUBSIDIARITATEA – PRINCIPIU DE DREPT INTERN CONSACRAT PRIN LEGEA CADRU A DESCENTRALIZĂRII NR 195/2006 . pag. 41
 10. CAP III. DIRECŢII ŞI CONSIDERAŢII PERSONALE PRIVIND APLICAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ . pag. 47
 11. III.1. REFORMA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ .pag. 47
 12. III.2. AUTONOMIA LOCALĂ ŞI CONTROLUL DE TUTELĂ ADMINISTRATIVĂ . pag 56
 13. III.3. STRATEGII DE DEZVOLTARE A COLECTIVITĂŢILOR. pag. 63
 14. CONCLUZII . pag. 75
 15. BIBLIOGRAFIE . pag. 77

Extras din licență

INTRODUCERE

Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate,

care îmbină necesitatea suveranităţii cu respectul autonomiei, fiind singura care poate asuma

diversităţile Uniunii Europene şi obiectivele simultane de extindere şi aprofundare a procesului de integrare şi de conservare a suveranităţii statelor membre, întrucât ideea de subsidiaritate este fondată pe acceptarea societăţii pluraliste.

Subsidiaritatea furnizează o matrice pentru împărţirea puterilor între diferite nivele

de autoritate. Principiul subsidiarităţii este aproape automat legat de exerciţiul puterii la diferite niveluri de luare a deciziilor.

Termenul de subsidiaritate derivă din limba latină, prin “subsidium” înţelegându-se sensul originar de sprijin sau ajutor.

Ideea de subsidiaritate are antecedente notabile, înţelesul său primordial fiind implicat în reglementarea relaţiilor dintre state în cadrul unor federaţii, uniuni sau dintre stat şi unităţi administrativ – teritoriale, dintre stat şi colectivităţi, dintre comunitate şi individ. Principiul subsidiarităţii a câştigat în ultimele două decenii, sub aspectul importanţei, semnificaţiilor, aplicării practice şi, mai ales, al reglementării în dreptul comunitar. Fiind un pilon de referinţă în evoluţia procesului de integrare, subsidiaritatea este un mecanism care limitează ferm competenţele comunitare în vederea protejării suveranităţii statelor. În sens larg, noţiunea de subsidiaritate se întemeiază pe ideea conform căreia competenţele trebuie să fie exercitate la nivelul cel mai apropiat de cetăţean.

Principiul subsidiarităţii, aplicat în administraţia publică, în cadrul activităţii generale de guvernare, nu înseamnă o diminuare de suveranitate într-un stat unitar ca România întrucât autonomia locală este prevăzută de Constituţie şi de lege, exercitându-se în condiţiile şi în limitele prevăzute de acestea.

În afară de autonomie locală şi descentralizare, dreptul public intern contemporan operează, implicit, şi cu principiul subsidiarităţii.

Într-un stat subsidiar, descentralizarea nu se poate produce numai în plan administrativ şi fiscal, ci şi în domeniul legislativ. Acest principiu răspunde unor nevoi de reaşezare instituţională şi de evoluţie socială, accentuând capacitatea colectivităţilor locale de a se “autoguverna”.

CAPITLUL I

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI ACTUL DE GUVERNARE ÎN ROMÂNIA

I.1. Consideraţii generale asupra structurii actuale a administraţiei publice în România

Administraţia publică se constituie, din punct de vedere organizatoric, ca un sistem compus din organe şi instituţii a căror funcţionare se întrepătrunde şi se intercondiţionează.

Important este caracterul dinamic al structurii administraţiei, aceasta trebuind să se adapteze continuu la transformările rapide ale societăţii. Dacă instituţiile nu ţin pasul cu evoluţia societăţii şi rămân retrograde în planul mentalităţii, este necesară reorganizarea acestora sau chiar desfiinţarea.

Structura actuală a administraţiei publice cuprinde: Preşedintele României, Guvernul României, ministerele, alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, autorităţile autonome ale administraţiei publice centrale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, prefectul, consiliul judeţean, consiliile municipale, orăşeneşti şi comunale, primarii unităţilor administrativ-teritoriale, serviciile publice ale consiliilor judeţene şi locale.

Preşedintele României reprezintă statul român conform Constituţiei, fiind garantul independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele exercită funcţia de mediere între stat şi societate, precum şi între puterile statului.

Administraţia statului alcătuieşte un sistem unitar, având un singur organ central: Guvernul. Ministerele sunt organe administrative de specialitate sau de resort care înfăptuiesc activitatea statului într-un domeniu sau într-o ramură, repartizarea sarcinilor între ministere putându-se realiza pe verticală sau pe orizontală.

Într-un sistem structurat vertical, fiecare minister este competent să soluţioneze toate problemele dintr-un domeniu, permiţând o specializare tehnică, indispensabilă epocii moderne.

Când unor ministere le revine îndeplinirea unui volum prea mare de sarcini, se efectuează regrupări ale ministerelor. Întrucât apar sarcini noi, atunci când ele devin numeroase, se procedează la crearea unui nou minister sau organ central. Creşterea numărului organelor centrale se poate justifica prin amplificarea cerinţelor sociale, dar se studiază şi dezavantajele unui număr prea mare al organelor centrale ale administraţiei care atrag cheltuieli inutile din bugetul statului, făcând totodată dificilă activitatea de coordonare a administraţiei.

Preview document

Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 1
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 2
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 3
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 4
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 5
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 6
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 7
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 8
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 9
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 10
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 11
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 12
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 13
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 14
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 15
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 16
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 17
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 18
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 19
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 20
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 21
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 22
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 23
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 24
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 25
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 26
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 27
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 28
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 29
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 30
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 31
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 32
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 33
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 34
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 35
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 36
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 37
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 38
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 39
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 40
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 41
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 42
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 43
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 44
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 45
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 46
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 47
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 48
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 49
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 50
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 51
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 52
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 53
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 54
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 55
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 56
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 57
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 58
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 59
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 60
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 61
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 62
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 63
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 64
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 65
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 66
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 67
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 68
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 69
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 70
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 71
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 72
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 73
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 74
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 75
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 76
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 77
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 78
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 79
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 80
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 81
Principiul subsidiarității în administrația publică românească - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Principiul Subsidiaritatii in Administratia Publica Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Dreptul fundamental la protecţia datelor personale la nivelul Uniunii Europene” este structurată în...

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Te-ar putea interesa și

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Serviciile Publice Finanțate de la Buget

INTRODUCERE Încă de la apariţia primelor comunităţi umane, oamenii au avut nevoi dintre cele mai diversificate. Recunoscute de colectivitate ca...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Autonomia Locală

1. Principiile de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice locale Administraţia publică, ca şi componentă a sisitemului de organizare...

Ai nevoie de altceva?