Administrația Publică Locală

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15716
Mărime: 71.73KB (arhivat)
Publicat de: Ilona Popescu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balaban N.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I 6
 3. ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6
 4. I.1 CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN TEORIA ORGANIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6
 5. I.2. NOŢIUNEA DE ORGAN AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 8
 6. I.3. NOŢIUNEA DE SARCINI ALE ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 9
 7. I.4. NOŢIUNILE DE COMPETENŢĂ ŞI DE CAPACITATE A ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 10
 8. I.5. NATURA JURIDICĂ A REGIMULUI POLITIC INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI DIN 1991 13
 9. CAPITOLUL II 16
 10. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN ROMÂNIA 16
 11. II.1. ISTORIC AL REGLEMENTĂRII 16
 12. II.2. DREPT COMPARAT 19
 13. II.3. DESCENTRALIZAREA 22
 14. II.4. AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA 28
 15. II.4.1.Consiliul local 28
 16. II.4.1.1.Constituirea consiliului local 29
 17. II.4.1.2. Statutul consiliului local 32
 18. II.4.1.3. Atribuţiile consiliului local 33
 19. II.4.1.4. Răspunderea consilierilor 36
 20. II.4.2. Primarul şi viceprimarul 37
 21. II.4.3. Consiliul judeţean 47
 22. CAPITOLUL III 53
 23. BUNA GUVERNARE 53
 24. III.1. CONCEPTUL DE BUNĂ GUVERNARE A ALEŞILOR LOCALI 53
 25. III.2. CORUPŢIA 55
 26. CONCLUZII 58
 27. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea în trei capitole.

Primul capitol este intitulat Organizarea administrației publice. . În primul capitol mi-am propus să analizăm conceptele fundamentale şi să creăm, astfel, limbajul juridic necesar abordării acestei problematici a dreptului administrativ. În conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, pot fi identificate o serie de autorităţi ale administraţiei publice.

La nivel central, putem face referire la cei doi şefi ai executivului, Preşedintele şi Guvernul, la ministerele şi alte organe central de specialitate subordonate Guvernului, la autorităţi central nesubordonate Guvernului şi, nu în ultimul rând, la instituţii central subordonate ministerelor sau autorităţilor centrale autonome.

La nivel judeţean, putem afirma faptul că organele de natură statală sunt prefectul, care este reprezentantul Guvernului în teritoriu, dar şi serviciile publice ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate deconcentrate în teritoriu. Nu în ultimul rând, este necesar să adăugăm că nivelul judeţului întâlnim şi organe de natură autonomă, precum Consiliul Judeţean.

Identificarea unui regim juridic se face ţinând cont de mai multe criterii, dintre care un rol predominant îl are modalitatea de alegere a preşedintelui , alături de raportul dintre puterile statului, modul de repartizare a prerogativelor între diferite autorităţi care realizează prerogativele celor trei clasice puteri.

Cel de-al doilea capitol este intitulat Administrația publică locală în România. Astfel, am dorit să subliniez faptul că la nivelul fiecărui stat există două tipuri de organe administrative, din punct de vedere al întinderii în teritoriu a atribuţiilor pe care le exercită: organele administraţiei publice centrale, care sunt competente la nivelul întregii ţări şi organele administraţiei publice locale, a căror competenţă este limitată la limitele unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost alese şi funcţionează .

Cele două tipuri de administraţii nu sunt rupte unul faţă de celălalt, între ele existând legături strânse, pe care le impune caracterul de stat naţional, unitar şi indivizibil al statului român. În egală măsură, între ele există şi delimitări necesare şi legitime, determinate de faptul că la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice locale se dă principiul constituţional al autonomiei locale .

Soluțiile în ceea ce privește reglementarea administrației publice locale în Constituțiile Uniunii Europene diferă de la o țară la alta, fiind influențate de tradițiile istorice specifice fiecărei țări, de tipul de stat ( unitar sau federal ), de regimul politic din fiecare țară. De altfel, organizarea locală reflectă regimul politic, transpunând pe plan local spiritul și instituțiile”.

Referitor la principiul descentralizării, specialiști în domeniul administrației publice consideră că descentralizarea este un instrument pentru a realiza democratizarea administrației publice și a oferi servicii publice mai eficiente .

Actuala Lege a descentralizării nr. 195 din 2006 definește acest principiu, în art. 2 lit. l), ca fiind transferul de competență administrativă și financiară de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale sau către sectorul privat. Mai mult decât atât, este interesant de semnalat faptul că în punctul său de vedere referitor la revizuirea Constituției României, Comisia de la Veneția a tratat deosebirea dintre deconcentrare și descentralizare, afirmând că prima depinde de existența unor unități teritoriale în care statul este prezent prin serviciile sale, în timp ce cea de-a doua se referă „la existența unor unități teritoriale ale căror organisme sunt alese și exercită anumite puteri în nume propriu” .

Ca fenomen social, descentralizarea reprezintă transferul de autoritate și de responsabilități pentru funcțiile publice dinspre nivelele centrale ( Guvern ) spre cele locale ( administrațiile locale ) .

Preview document

Administrația Publică Locală - Pagina 1
Administrația Publică Locală - Pagina 2
Administrația Publică Locală - Pagina 3
Administrația Publică Locală - Pagina 4
Administrația Publică Locală - Pagina 5
Administrația Publică Locală - Pagina 6
Administrația Publică Locală - Pagina 7
Administrația Publică Locală - Pagina 8
Administrația Publică Locală - Pagina 9
Administrația Publică Locală - Pagina 10
Administrația Publică Locală - Pagina 11
Administrația Publică Locală - Pagina 12
Administrația Publică Locală - Pagina 13
Administrația Publică Locală - Pagina 14
Administrația Publică Locală - Pagina 15
Administrația Publică Locală - Pagina 16
Administrația Publică Locală - Pagina 17
Administrația Publică Locală - Pagina 18
Administrația Publică Locală - Pagina 19
Administrația Publică Locală - Pagina 20
Administrația Publică Locală - Pagina 21
Administrația Publică Locală - Pagina 22
Administrația Publică Locală - Pagina 23
Administrația Publică Locală - Pagina 24
Administrația Publică Locală - Pagina 25
Administrația Publică Locală - Pagina 26
Administrația Publică Locală - Pagina 27
Administrația Publică Locală - Pagina 28
Administrația Publică Locală - Pagina 29
Administrația Publică Locală - Pagina 30
Administrația Publică Locală - Pagina 31
Administrația Publică Locală - Pagina 32
Administrația Publică Locală - Pagina 33
Administrația Publică Locală - Pagina 34
Administrația Publică Locală - Pagina 35
Administrația Publică Locală - Pagina 36
Administrația Publică Locală - Pagina 37
Administrația Publică Locală - Pagina 38
Administrația Publică Locală - Pagina 39
Administrația Publică Locală - Pagina 40
Administrația Publică Locală - Pagina 41
Administrația Publică Locală - Pagina 42
Administrația Publică Locală - Pagina 43
Administrația Publică Locală - Pagina 44
Administrația Publică Locală - Pagina 45
Administrația Publică Locală - Pagina 46
Administrația Publică Locală - Pagina 47
Administrația Publică Locală - Pagina 48
Administrația Publică Locală - Pagina 49
Administrația Publică Locală - Pagina 50
Administrația Publică Locală - Pagina 51
Administrația Publică Locală - Pagina 52
Administrația Publică Locală - Pagina 53
Administrația Publică Locală - Pagina 54
Administrația Publică Locală - Pagina 55
Administrația Publică Locală - Pagina 56
Administrația Publică Locală - Pagina 57
Administrația Publică Locală - Pagina 58
Administrația Publică Locală - Pagina 59
Administrația Publică Locală - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Administratia Publica Locala.doc

Alții au mai descărcat și

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Administrația publică locală în România post-decembristă

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Schimbările de amploare intervenite în structura organelor(autorităţilor) statului şi a principilor care le guvernează s-au produs în...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Ai nevoie de altceva?