Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 17486
Mărime: 70.06KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere. 4
 2. Capitolul 1. Consideraţii generale privind administraţia publică. 6
 3. 1.1. Administraţia publică şi statul. 6
 4. 1.2. Definiţia administraţiei publice. 8
 5. 1.3. Scopul administraţiei publice. 11
 6. Capitolul 2. Noţiunea de act administrativ. 17
 7. 2.1. Definiţia actului administrativ. 17
 8. 2.2. Trăsăturile caracteristice ale actului administrativ. 18
 9. 2.3. Clasificarea actelor administrative. 23
 10. 2.4. Baza legală a actelor administrative. 26
 11. Capitolul 3. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative. 28
 12. 3.1. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative de autoritate si consecinţele juridice ale nerespecţării acestora. 28
 13. 3.1.1. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative de autoritate ale administraţiei publice locale. 28
 14. 3.1.2. Consecinţele juridice ale nerespectării condiţiilor de valabilitate ale actelor administrative de autoritate. 36
 15. 3.2. Formele procedurale de elaborare a actelor normative. 39
 16. 3.3. Intrarea în vigoare a actelor administrative de autoritate. 44
 17. Capitolul 4. Modificarea, suspendarea, revocarea şi încetarea actului administrativ . 49
 18. 4.1. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative prin acte juridice . 49
 19. 4.1.1. Suspendarea actelor administrative. 49
 20. 4.1.2. Modificarea şi revocarea actelor administrative . 51
 21. 4.1.3. Anularea şi inexistenţa actelor administrative. 54
 22. 4.2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative . 57
 23. Capitolul 5. Practică judiciară în materia anulării actelor administrative . 60
 24. Concluzii. 66
 25. Bibliografie. 69

Extras din licență

Introducere

De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral ale autorităţilor administraţiei publice.

Actul administrativ reprezintă forma juridică principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice şi în secundar şi a altor autorităţi publice, ce constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă prin care se dă naştere, a modifica sau a stinge drepturi si obligaţii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti

Actul administrativ face parte din categoria formelor concrete de realizare a activităţii administraţiei publice producătoare de efecte juridice. Când spunem că o formă concretă de activitate dă naştere la efecte juridice, înţelegem că aceasta dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Instituţie deosebit de importantă a dreptului administrativ, de o complexitate surprinzătoare la prima vedere, revocarea actului administrativ nu este reglementată expres. Configuraţia acestei instituţii este dată de o bogată practică judecătorească şi de numeroasele studii teoretice ce i-au fost dedicate, bazate pe interpretarea principiilor generale ale dreptului public, corelate cu necesităţile vieţii sociale. Cu toate că atât practica cât şi teoria sunt destul de contradictorii, în lipsa unui text legislativ precis, câteva principii s-au impus, creind, dacă nu o teorie generală a revocării, cel puţin câteva puncte de sprijin pe care aceasta să se poată edifica.

Una din caracteristicile actului administrativ este de a fi revocabil. Aceasta înseamnă că Administraţia poate anula ea însăşi actele pe care le-a emis şi pe care le consideră ilegale sau inoportune. Acest drept nu este însă nelimitat, căci principiul revocabilităţii actului administrativ intră în contradicţie (fiind astfel limitat) cu principiul intangibilităţii drepturilor legal dobândite şi cu principiul neretroactivităţii actului administrativ

Trebuie aşadar distins în primul rând după cum ieşirea din vigoare a deciziilor este neretroactivă sau retroactivă, apoi după cum deciziile sunt legale sau ilegale şi în toate cazurile după cum ele au creat sau nu drepturi.

Capitolul 1. Consideraţii generale privind administraţia publică

1.1. Administraţia publică şi statul

Administraţia publică are un rol tot mai important în cadrul societăţilor moderne, ca principală pârghie în realizarea obiectivelor pe care şi le propune statul. Ea este aceea care vine să transpună în practică, prin organizare a executării, dar şi de executare a valorilor politice exprimate prin acte normative .

Statul reprezintă o colectivitate umană, stabilită într-un anumit teritoriu determinat, asupra căreia se exercită în mod exclusiv o autoritate politică. Este nevoie, aşadar, pentru constituirea unui stat să fie întrunite trei elemente: teritoriul, populatţia şi autoritatea politică suverană (autoritatea publică) . El se deosebeşte de alte organizaţii umane cu aceleaşi caracteristici prin natura activităţilor sale fundamentale, desemnate prin termenul de “funcţii ale statului”: funcţia legislativă, funcţia executivă, funcţia judecătorească. Teritoriul este dimensiunea materială a statului. Teritoriul statului este acea parte a globului pământesc cuprinzând solul, subsolul, apele şi coloana aeriană de deasupra solului şi apelor, asupra căreia statul îşi exercită suveranitatea.

Potrivit legilor în vigoare, teritoriul statului român prezintă următoarele caractere juridice: inalienabilitatea (art. 3 alin. 1 din Constitutie) - frontierele nu pot fi modificate altfel decât prin Constituţie şi nici un alt stat nu poate avea atribuţii de putere pe teritoriul statului român şi indivizibilitatea. România este un stat unitar şi indivizibil (art. 1, alin.1 din Constitutie). Teritoriul, ca element constitutiv al statului, nu poate fi divizat sau încorporat în alte entităţi statale, ceea ce nu exclude posibilitatea ca, pentru o mai bună administrare a teritoriului şi o mai eficientă satisfacere a necesităţilor colectivităţilor locale, statul să recurgă la organizarea administrativă a teritoriului. Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii (art. 3, alin.3 din Constitutie). Cât priveşte populaţia, cuprinde două mari categorii: cetăţeni ai statului respectiv şi locuitorii care nu au aceeaşi cetăţenie. În cea de-a doua categorie intră cetăţenii altor state şi apatrizii (persoanele care nu au nici o cetăţenie).

Bibliografie

1. Alexandru Ioan, Administraţia publică, teorii, realităţi, perspective, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

2. Apostol Tofan Dana - Drept administrativ, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003

3. Bălan E. - Elemente de drept administrativ, Editura Trei, Bucureşti, 2000

4. Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998

5. Drăganu Tudor - Actele de drept administrativ, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959

6. Drăganu Tudor - Nulităţile actelor administrative individuale, în „Studia Napocensia”, Editura Academiei, Bucureşti, 1974

7. Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican - Administraţia publică în România, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008

8. Giurgiu L. - Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001

9. Gheorghe Guţu, Dicţionar latin-român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1993

10. Ionescu Romulus - Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970

11. Iovanaş Ilie - Dreptul administrativ, Activitatea administraţiei publice, Controlul exercitat asupra activităţi administraţiei publice, Editura Servo - Sat, 1997

12. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, Bucureşti, 2001

13. Iorgovan A. - Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediţia 4, Editura All Beck, 2002

14. Imbrescu Ion, Elemente de ştiinţa administraţiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008

15. Lazăr Rozalia Ana, Legalitatea actului administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

16. Manda C. - Drept administrativ - tratat elementar, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, 2007

17. Mircea N. Costin - Dicţionar de drept civil, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1980

18. Negoiţă Al. - Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti, 1996

19. Oroveanu M.T. - Tratat de drept administrativ, Editura Cerma, Bucureşti, 1996

20. Petrescu Rodica Narcisa, Drept administrativ, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004

21. Popescu-Slăniceanu Ion, Drept administrativ, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2011

22. Prisăcaru I. - Tratat de drept administrativ român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995

23. Trăilescu A. – Drept administrativ, Ediţia a IV-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010

24. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ediţia a II-a revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006

Preview document

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 1
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 2
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 3
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 4
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 5
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 6
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 7
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 8
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 9
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 10
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 11
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 12
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 13
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 14
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 15
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 16
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 17
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 18
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 19
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 20
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 21
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 22
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 23
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 24
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 25
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 26
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 27
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 28
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 29
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 30
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 31
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 32
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 33
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 34
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 35
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 36
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 37
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 38
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 39
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 40
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 41
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 42
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 43
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 44
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 45
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 46
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 47
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 48
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 49
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 50
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 51
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 52
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 53
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 54
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 55
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 56
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 57
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 58
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 59
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 60
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 61
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 62
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 63
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 64
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 65
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 66
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 67
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 68
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 69
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea si Revocarea Actului Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Te-ar putea interesa și

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Nulitatea Actelor Administrative

1. Noţiunea de act administrativ Activitatea organelor administraţiei publice se concretizează în acte administrative, operaţiuni administrative...

Regimul Juridic Aplicabil Contractelor Administrative

Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative O definiţie care valorifică elementele semnificative din literatura de specialitate şi care...

Drept Administrativ - Nulitatea Actului Administrativ

I. Noţiunea de nulitate Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza dreptului administrativ şi căruia i se subordonează...

Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative - anularea - inexistența

Nulitatea unui act juridic este considerată a fi o sancţiune care intervine în situaţiile în care actul este afectat de unele vicii sub aspectul...

Drept Civil

Contractul de renta viagera. 1)Sediul materiei Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat...

Ai nevoie de altceva?