Administrația publică locală în România post-decembristă

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 20100
Mărime: 71.72KB (arhivat)
Publicat de: Aleodor Oroș
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mutiu Florentina
Materialul a fost prezentat la Facultatea de Stiinte Politice in cadrul UVT.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE
 2. 1.1 Noţiunea de administraţie publică locală
 3. 1.2 Sfera administraţiei publice locale
 4. 1.3 Caracteristicile administraţiei publice locale
 5. CAPITOLUL II. PRINCIPII, CRITERII ŞI MODURI DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 6. 2.1 Principiile fundamentale ale administraţiei publice locale
 7. 2.1.1 Principiul autonomiei locale
 8. 2.1.2 Principiul descentralizării serviciilor publice
 9. 2.1.3 Principiul eligibilităţii şi al legalităţii
 10. 2.1.4. Principiul consultării cetăţenilor în înfăptuirea administraţiei publice locale
 11. 2.2 Centralizarea, deconcentrarea şi descentralizarea - modalităţi de realizare a administraţiei publice locale
 12. 2.2.1. Centralizarea în administraţia publică
 13. 2.2.2 Descentralizarea în administraţia publică
 14. 2.2.3 Deconcentrarea în administraţia publică
 15. 2.3 Raporturile administraţiei publice locale cu administraţia publică centrală
 16. CAPITOLU III. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 17. 3.1 Autorităţile publice locale. Precizări terminologice
 18. 3.2 Atribuţiile autorităţilor publice locale
 19. CONCLUZII
 20. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE

1.1Noţiunea de administraţie publică locală.

În orice societate, fie ea clasică, fie modernă, administraţia publică reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de stat, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin anumite acte de ordin juridic.

Administraţia publică poate fi înţeleasă, astfel, ca un factor de gestiune al problemelor publice, ca fiind construită din ansamblul serviciilor publice a căror buna desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea publică.

Din această perspectivă, administraţia poate fi definită ca fiind „conţinutul principal al activităţii executive a statului”, adică întocmai unui „sistem de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă” .

La nivelul statului, alături de interesele generale se regăsesc, însă şi interesele de ordin local.

Cu alte cuvinte, statul nu este singurul care înfiinţează servicii publice, ci în mod evident, şi comunităţile locale, în calitatea lor de entităţi locale îşi pot organiza propriile servicii în vederea satisfacerii intereselor lor.

Potrivit lui Ioan Vida, administrarea intereselor publice locale poate fi încredinţată, fie unor autorităţi statale şi extensiilor sale, acestea constituind administraţia teritorială (locală) de stat, fie „administraţiei publice locale, care nu mai este o administraţie de stat, ci o structură administrativă care permite colectivităţilor locale să-şi soluţioneze problemele locale prin autorităţi administrative proprii, sub controlul statelor centrale” .

În opinia aceluiaşi autor citat mai sus, pentru a fi în prezenţa administraţiei locale, o administraţie publică autonomă va trebui să îndeplinească mai multe condiţii, dintre acestea putem aminti, în principal, următoarele:

a. Comunitatea locală să beneficieze de personalitate juridică;

b. Comunitatea locală să dispună de autorităţi administrative proprii;

c. Supravegherea comunităţilor locale să se facă de către autorităţi numai prin intermediul unor forme de control stabilite de lege. Recunoaşterea personalităţii juridice a comunităţilor locale, înţelese ca elemente ale comunităţilor naţionale are la bază existenţa unor interese proprii ale acestor comunităţi sau a unor probleme locale specifice.

Statul, altfel spus, nu este apt să soluţioneze, prin mijloacele de care dispune şi în condiţii de operativitate şi eficienţă, ansamblul acestor probleme. De aceea, statul este cel care stabileşte care dintre problemele ce intră la un moment dat în sfera administraţiei de stat vor fi de competenţa serviciilor publice statale şi care vor intra în sfera de competenţă a autorităţilor locale.

Sfera problemelor locale, de regulă, este stabilită sau delimitată prin Constituţie sau prin lege.

Recunoaşterea acestor probleme specifice locale, presupune şi existenţa unor mijloace materiale de realizare dintre care putem aminti: patrimoniul propriu, un corp de funcţionari care să gestioneze treburile publice, o anumită autonomie financiară care se bazează pe existenţa unui buget propriu.

Într-un asemenea cadru fundamentat, comunităţilor locale li se acordă posibilitatea de a participa la circuitul juridic, în nume propriu.

În acest context, putem evidenţia faptul că, aceste comunităţi locale, organizate în circumscripţii administrative, care coincid sau diferă de unităţile administrative teritoriale ale statului, devin persoane juridice.

Exercitarea atribuţiilor acestor persoane juridice este încredinţată unor autorităţi proprii comunităţilor locale, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de lege, iar aceste autorităţi locale sunt reprezentantele comunităţilor locale, rezultate din alegeri libere desfăşurate în unitatea administrativ-teritorială.

În mod evident, acestor autorităţi locale trebuie să li se recunoască şi o putere de decizie proprie, însă aceasta nu poate ieşi de sub controlul statului exercitat pe căi legale, adică un „control jurisdicţional, care se limitează la verificarea legalităţii actelor, nu şi asupra oportunităţii acestora” .

Din această perspectivă, semnalăm faptul că, amplasarea schimbărilor intervenite în structura autorităţilor statului, dar mai ales a principiilor care le guvernează, după adoptarea Constituţiei României(1991) au produs transformări de esenţă şi în planul administraţiei publice, în general şi al organizării şi funcţionării sale, în special.

Preview document

Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 1
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 2
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 3
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 4
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 5
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 6
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 7
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 8
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 9
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 10
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 11
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 12
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 13
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 14
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 15
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 16
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 17
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 18
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 19
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 20
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 21
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 22
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 23
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 24
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 25
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 26
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 27
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 28
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 29
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 30
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 31
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 32
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 33
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 34
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 35
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 36
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 37
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 38
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 39
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 40
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 41
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 42
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 43
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 44
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 45
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 46
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 47
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 48
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 49
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 50
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 51
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 52
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 53
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 54
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 55
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 56
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 57
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 58
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 59
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 60
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 61
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 62
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 63
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 64
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 65
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 66
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 67
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 68
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 69
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 70
Administrația publică locală în România post-decembristă - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Administratia Publica Locala in Romania Post-decembrista.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Notiuni introductive privind conceptual de administraţie publica locala Noţiunea de administraţie publică a fost analizată diferit în...

Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Locale

Administraţia publică reprezintă ansamblul activităţii Preşedintelui României, Guvernului, ale autorităţilor administraţiei autonome centrale şi...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Corupția - o problemă a sistemului serviciilor publice

Introducere Studiul de fata reprezinta rezultatul final al unui proiect mai amplu realizat cu finantare Open Society Institute prin programul...

Strategii de combatere a corupției

1. INTRODUCERE Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Corupția - Componentă Importantă a Economiei Subterane

Corupţia poate fi definită ca fiind o stare de abatere de la normalitate, de la datorie, însemnând folosirea abuziva de către o persoană a funcţiei...

Existența sau inexistența fenomenului corupției în administrația publică

Omul politic, in viziunea lui Weber, se deosebeste fundamental de birocrat sau de functionarul din administratia publica. Daca functionarul stie ca...

Ai nevoie de altceva?