Funcția Publică Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mass Media
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 33504
Mărime: 122.75KB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. ABORDĂRI TEORETICE FUNDAMENTALE PRIVIND NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONAR PUBLIC 5
 4. 1.1. Funcţia publică şi funţionarul public. consideraţii teminologice generale şi elemente de drept comparat 5
 5. 1.2. Natura juridică a instituţilor funcţie publică şi funcţionar public 8
 6. 1.2.1. Noţiunea de funcţie publică. definire şi trăsături 13
 7. 1.2.2. Noţiunea de funcţionar public. definire şi trăsături 16
 8. 1.3. Aspecte definitorii privind principiile dreptului funcţiei publice europene 18
 9. CAPITOLUL II 23
 10. CONSIDERENTE ISTORICO-JURIDICE PRIVIND EVOLUŢIA STATUTULUI FUNCŢIEI PUBLICE ŞI A FUNCŢIONARULUI PUBLIC LA NIVEL COMUNITAR ŞI NAŢIONAL 23
 11. 2.1. Generalităţi privind funcţia publică în cadrul constituţional european. reglementări statutare 23
 12. 2.1.1. Aspecte de drept comparat privind evoluţia istorică a reglementărilor funcţiei publice 24
 13. 2.1.2. Abordarea instituţiilor funcţiei publice şi a funcţionarului public din perspectiva prevederilor statutare 27
 14. 2.2. Evoluţia prevederilor în materia functiei publice la nivel naţional în diferite regimuri constituţionale 32
 15. 2.2.1. Sinteză a reglementarilor funcţiei publice de la regulamentele organice până la instaurarea regimului totalitar 32
 16. 2.2.2. Sinteză a reglementării funcţiei publice între 1950-1989 34
 17. 2.3. Reglementarea funcţiei publice în perioada postdecembristă şi în contextul integrării României în Uniunea Europeană 35
 18. CAPITOLUL III 38
 19. SISTEMELE DE RECRUTARE ŞI ÎNCADRARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL CONSTITUŢIONAL EUROPEAN 38
 20. 3.1. Sistemele de recrutare şi selecţie a funcţionarilor publici la nivelul Uniunii Europene. istoric si drept comparat 38
 21. 3.2. Principiul egalităţii şi meritului în legislaţia ţărilor Uniunii Europene. Particularizări la nivelul legislaţiei româneşti 42
 22. 3.3. Prevederi statutare generale privind accesul la funcţia publică europeană 44
 23. CAPITOLUL IV 47
 24. ASPECTE PRIVIND REGLEMENTĂRILE JURIDICE REFERITOARE LA DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI LA NIVEL COMUNITAR 47
 25. 4.1. Abordare generală a drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor publici în literatura de specialitate 47
 26. 4.1.1. Dreptul la carieră al funcţionarilor publici şi stabilitatea în funcţia publică. Elemente de drept comparat 48
 27. 4.1.2. Reglementarea dreptului la grevă la nivelul funcţiei publice europene şi în legislaţia naţională. 50
 28. 4.1.3. Aspecte teoretice privind îndatorirea de a servi interesul public. Obligaţia de fidelitate şi independenţa funcţionarilor publici europeni 52
 29. 4.2. Problematica exercitării dreptului la opinie al funcţionarilor publici europeni în condiţiile neutralităţii politice şi a obligaţiei de rezervă. 54
 30. 4.3. Sfera funcţionarilor din spaţiul comunitar care nu se pot asocia în sindicate 56
 31. 4.4. Regimul răspunderii funcţionarilor publici europeni. Aspecte de drept comparat 58
 32. CAPITOLUL V 61
 33. STUDIU PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI POZITIV ÎN MATERIA FUNCŢIEI PUBLICE EUROPENE. ANALIZĂ DE ACŢIUNI JUDICIARE FUNDAMENTATE PE PREVEDERI STATUTARE 61
 34. 5.1. Acţiunile judiciare privind funcţia publică europeană 61
 35. 5.1.1. Aspecte definitorii privind reglementările statutare ale acţiunilor judiciare ce privesc funcţia publică 61
 36. 5.1.2. Prezentarea cazurilor de speţă 62
 37. 5.1.3. Fundamentarea juridică a acţiunilor introduse în instanţă. Cadrul statutar 66
 38. 5.2. Solicitările părţilor formulate în baza prevederilor dreptului pozitiv în materie 68
 39. 5.3. Hotărârile Tribunalului cu privire la motivele invocate de părţi. Fundamentarea juridică a acestora pe baza reglementărilor statutare 70
 40. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 76
 41. BIBLIOGRAFIE 80
 42. LISTA ANEXELOR 85

Extras din proiect

INTRODUCERE

Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem de valori în consonanţă cu sistemul social de valori concenrat în norme juridice sunt adevăruri care ne dăltuiesc destinul, care ne ajută să trăim în armonie unii cu alţii şi toţi cu societatea, cu statul, cu autorităţile. Căci statul, prin natura sa este ceva multiplu şi dacă devine o unitate mai strânsă, din stat se face familie şi din familie om.

Iată că istoria dovedeşte că decadenţa administraţiei, manifestată încă din Antichitatate a apărut când împăraţii au început să încalce regulile pentru numirea şi înaintarea funcţionarilor. Se manifestă astfel traficul cu slujbele, nepotismul şi favoritismul, boli ale timpurilor dintotdeauna, inclusiv ale celui prezent.

În scrierile lor, politice sau juridice, filozofice sau literare, marile spirite ale lumii au fost preocupate şi au abordat, de multe ori şi într-o manieră vehement critică, raporturile cu funcţionarilor cu statul şi cu cetăţenii.

S-a exprimat de asemenea ideea că atunci când statul nu are grijă de funcţionarii săi, titularii unor funcţii publice, îşi surpă temeliile. Pentru că aceştia din urmă recurg la mijloace lăturalnice, ceea ce repezintă originea corupţiei, a degradării morale acelor care prestează servicii publice şi a calităţii acestora. De aici necesitatea intervenţiei statului pentru a-i înlătura pe cei care îl compromit.

Într-un stat de drept, declarat constituţional ca democrat (condus de popor prin reprezentanţii săi legitimi) şi social (omul, binele lui, reprezintă valoarea supremă, centrul şi destinaţia preocupărilor guvernanţilor) funcţia publică, prin cel care exercită competenţele ce decurg din aceasta, reprezintă una din pârghile de bază prin care se împlinesc principiile democratice, concretizate în natura raporturilor stabilite între autoritate şi cetăţean.

De asemenea trebuie evidenţiat faptul că, statutul juridic şi economic al titularului unei funcţii publice, influenţează într-o măsură fundamentală bunul mers general în viaţa unui stat. Un funcţionar public recrutat dup, criterii obiective şi echitabil remunerat constituie prima condiţie a unui aparat de stat care să respecte drepturile garantate de legi particularilor şi competent a soluţiona problemele impuse de satisfacerea intereselor generale.

Dimpotrivă, dacă ocuparea funcţiilor publice se va face după criterii aleatorii, dacă nu se bucură de stabilitate iar remuneraţia este nesatisfăcătoare, aceste aspecte se vor repercuta defavorabil asupra eficienţei activităţii funcţionarului public şi bunei funcţionări a serviciului public.

Astfel, din perspectiva importanţei pe care o are funcţia publică în cadrul statului, lucrarea de faţă îşi propune să analizeze aspectele considerate definitorii ale acestei la nivelul spaţiului european, reflectând diferitele tradiţii manifestate în reglementările ce îi fundamentează cadrul juridic.

Am încercat ca pe parcursul lucrării să scoatem în evidenţă şi mutaţiile esenţiale produse în legătură cu regimul juridic al personalului care îşi desfăşoară activitatea în autorităţile şi instituţiile publice din alte state, cu precădere în statele membre ale Uniunii Europene.

Structurată pe cinci capitole, lucrarea abordează în primul capitol problematica distincţiilor terminologice, din literatura de specialitate, referitoare la noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public şi eventualele implicaţii din sfera dreptului comparat ce decurg din acestea precum şi natura juridică a celor două instituţii.

Cel de-al doilea capitol evidenţiază modificările apărute în natura juridică a funcţiei publice în contextul transformărilor constituţionale din spaţiul european, a diferitelor regimuri constituţionale, precum şi în contextul elaborării statutului funcţionarilor publici.

Sistemul de recrutare şi încadrare al funcţionarilor publici, analizat în capitolul trei, este abordat în cadrul constituţional european urmărind să puncteze principalele aspecte evolutive ale reglementărilor juridice referitoarevla sistemele de recrutare şi selecţie. De asemenea capitolul în cauză abordează problrmatica accesului la funcţiile publice sub aspectele egalităţii şi meritului, aspecte identificate sub formă de principii în legislaţia europeană.

Ultimul capitol al părţii teoretice surprinde principalele reglementări juridice referitoare la drepturile, obligaţiile şi răspunderea funcţionarilor publici luând însă în considerare rolul pe care îl îndeplinesc aceştia în aparatul de stat.

Partea aplicativă a lucrării urmăreşte să evidenţieze, prin analizarea unor speţe gradul în care prevederile statutare de la nivel comunitar vin în întâmpinarea necesităţilor manifestate în exercitarea competenţelor funcţiei publice europene, precum şi maniera în care aceste prevederi statutare sunt respectate şi aplicate de către instituţiile cu competenţe în acest sens.

CAPITOLUL I

ABORDĂRI TEORETICE FUNDAMENTALE PRIVIND NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONAR PUBLIC

1.1. Funcţia publică şi funţionarul public. consideraţii teminologice generale şi elemente de drept comparat

Noţiunea de funcţie publica s-a impus ca o notiune fundamentala a dreptului public, in principal a dreptului administrativ, ea fiind strans legata de notiune de activitate, autoritate sau organ. S-a aratat ca un organ de stat sau o autoritate publica, in general, structural cuprinde trei elemente ce pot fi evidentiate ca fiind:

a) competenta;

b) mijloacele material-financiare si

c) personalul care la rândul sau este structurat pe compartimente, linii ierarhice si functii, dintre care numai unele ne apar ca fiind functii publice.

Astfel ca intr-o formulare generica titularul unei functii publice poartă denumirea de functionar public.

Preview document

Funcția Publică Europeană - Pagina 1
Funcția Publică Europeană - Pagina 2
Funcția Publică Europeană - Pagina 3
Funcția Publică Europeană - Pagina 4
Funcția Publică Europeană - Pagina 5
Funcția Publică Europeană - Pagina 6
Funcția Publică Europeană - Pagina 7
Funcția Publică Europeană - Pagina 8
Funcția Publică Europeană - Pagina 9
Funcția Publică Europeană - Pagina 10
Funcția Publică Europeană - Pagina 11
Funcția Publică Europeană - Pagina 12
Funcția Publică Europeană - Pagina 13
Funcția Publică Europeană - Pagina 14
Funcția Publică Europeană - Pagina 15
Funcția Publică Europeană - Pagina 16
Funcția Publică Europeană - Pagina 17
Funcția Publică Europeană - Pagina 18
Funcția Publică Europeană - Pagina 19
Funcția Publică Europeană - Pagina 20
Funcția Publică Europeană - Pagina 21
Funcția Publică Europeană - Pagina 22
Funcția Publică Europeană - Pagina 23
Funcția Publică Europeană - Pagina 24
Funcția Publică Europeană - Pagina 25
Funcția Publică Europeană - Pagina 26
Funcția Publică Europeană - Pagina 27
Funcția Publică Europeană - Pagina 28
Funcția Publică Europeană - Pagina 29
Funcția Publică Europeană - Pagina 30
Funcția Publică Europeană - Pagina 31
Funcția Publică Europeană - Pagina 32
Funcția Publică Europeană - Pagina 33
Funcția Publică Europeană - Pagina 34
Funcția Publică Europeană - Pagina 35
Funcția Publică Europeană - Pagina 36
Funcția Publică Europeană - Pagina 37
Funcția Publică Europeană - Pagina 38
Funcția Publică Europeană - Pagina 39
Funcția Publică Europeană - Pagina 40
Funcția Publică Europeană - Pagina 41
Funcția Publică Europeană - Pagina 42
Funcția Publică Europeană - Pagina 43
Funcția Publică Europeană - Pagina 44
Funcția Publică Europeană - Pagina 45
Funcția Publică Europeană - Pagina 46
Funcția Publică Europeană - Pagina 47
Funcția Publică Europeană - Pagina 48
Funcția Publică Europeană - Pagina 49
Funcția Publică Europeană - Pagina 50
Funcția Publică Europeană - Pagina 51
Funcția Publică Europeană - Pagina 52
Funcția Publică Europeană - Pagina 53
Funcția Publică Europeană - Pagina 54
Funcția Publică Europeană - Pagina 55
Funcția Publică Europeană - Pagina 56
Funcția Publică Europeană - Pagina 57
Funcția Publică Europeană - Pagina 58
Funcția Publică Europeană - Pagina 59
Funcția Publică Europeană - Pagina 60
Funcția Publică Europeană - Pagina 61
Funcția Publică Europeană - Pagina 62
Funcția Publică Europeană - Pagina 63
Funcția Publică Europeană - Pagina 64
Funcția Publică Europeană - Pagina 65
Funcția Publică Europeană - Pagina 66
Funcția Publică Europeană - Pagina 67
Funcția Publică Europeană - Pagina 68
Funcția Publică Europeană - Pagina 69
Funcția Publică Europeană - Pagina 70
Funcția Publică Europeană - Pagina 71
Funcția Publică Europeană - Pagina 72
Funcția Publică Europeană - Pagina 73
Funcția Publică Europeană - Pagina 74
Funcția Publică Europeană - Pagina 75
Funcția Publică Europeană - Pagina 76
Funcția Publică Europeană - Pagina 77
Funcția Publică Europeană - Pagina 78
Funcția Publică Europeană - Pagina 79
Funcția Publică Europeană - Pagina 80
Funcția Publică Europeană - Pagina 81
Funcția Publică Europeană - Pagina 82
Funcția Publică Europeană - Pagina 83
Funcția Publică Europeană - Pagina 84
Funcția Publică Europeană - Pagina 85
Funcția Publică Europeană - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Functia Publica Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea audio vizuală

Televiziunea este mijlocul de comunicare de masa cu cel mai mare impact asupra societatii. Tehnic vorbind, este definita ca un procedeu de...

Publicistica lui Eminescu

Primele articole ale lui Eminescu sunt cele aparute în “Federatiunea”, ziar care aparea la Buda-Pesta sub conducerea lui Alexandru Roman, membru al...

Biserica și Mass Media

Traim într-o lume controversata unde valorile principale si etice ale unei societati se rasfrâng asupra populatiei. Biserica si mass-media...

Genurile Presei

3.GENURILE PRESEI DEF: Genurile presei este un proces cultural de lunga durata care acunoscut in ultima vreme o dezvoltare fara precedent datorita...

Te-ar putea interesa și

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Ai nevoie de altceva?