Funcția publică în actualul context european

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 17841
Mărime: 74.83KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Badescu Mihai
Lucrarea de disertaţie prezentată în cadrul "Academiei de Poliţie A.I.Cuza

Cuprins

 1. CONSIDERAŢII GENERALE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. MANAGEMENTUL FUNCŢIILOR PUBLICE ŞI
 4. AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 5
 5. Secţiunea 1-Concept şi natura juridică a noţiunii de management 5
 6. Secţiunea 2-Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 10
 7. Secţiunea 3-Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici 14
 8. CAPITOLUL II
 9. DEFINIREA SI LEGALITATEA FUNCTIEI PUBLICE 16
 10. CAPITOLUL III
 11. GENERALITĂŢI PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ
 12. EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN
 13. Secţiunea 1-Fundamentarea noţiunilor
 14. Secţiunea 2-Identificarea categoriilor de funcţionari publici comunitari
 15. CAPITOLUL IV
 16. ELEMENTE PRIVIND CARIERA FUNCŢIONARULUI COMUNITAR
 17. Secţiunea 1-Conceptul de carieră al funcţionarului public comunitar 12
 18. Secţiunea 2-Aspecte specifice carierei funcţionarului public comunitar
 19. CAPITOLUL V ELEMENTE PRIVIND GESTIUNEA FUNCŢIEI PUBLICE COMUNITARE
 20. Secţiunea 1-Fundamentarea noţiunilor 43
 21. Secţiunea 2-Organele de gestiune a funcţiei publice comunitare
 22. CAPITOLUL VI
 23. MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A RAPORTULUI DE FUNCŢIE PUBLICĂ COMUNITARĂ 50
 24. CONCLUZII 70
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

CONSIDERAŢII GENERALE

Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin activitatea desfăşurată de către persoane fizice specializate care ocupă funcţii create în instituţiile organelor administraţiei publice care săvârşesc în baza legii activităţi specifice în numele şi cu voinţa organelor statului, în cadrul unui serviciu public.

Aceste persoane fizice reprezintă elementul uman, care întregeşte organizarea abstractă a statului dată prin norme juridice, făcându-l pe acesta o fiinţă vie, capabil de o manifestare a voinţei sale prin lege şi pentru executarea ei. Elementul uman îl reprezintă funcţionarii. Ei sunt factorul de viaţă ale organelor statului, fără de care acesta nu ar putea exista.

În evoluţia istorică a fenomenului administrativ, în doctrină şi jurisprudenţă s-au întâlnit diferite denumiri: „dregători, peroane investite de lege, persoane investite cu o funcţie publică salariată, agenţii persoanelor administrative etc”

Noţiunea de funcţionar public nu poate fi cercetată fără definirea fenomenului de funcţie publică, noţiune fundamentală a dreptului public, în mod deosebit a dreptului administrativ care este strâns legată de noţiunile de autoritate, activitate, conducere etc. Un organ de stat cuprinde în general trei elemente:

1) Competenţă.

2) Mijloace materiale.

3) Personal.

Acest ultim element – personal – este structurat pe compartimente, linii ierarhice şi funcţii dintre care numai unele dintre ele ne apar ca funcţii publice.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL FUNCŢIILOR PUBLICE ŞI AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial, conform art.19 alin.1 din Legea nr.188/1999 „republicată” , se înfiinţează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.

Secţiunea 1

Conceptul şi natura juridică a noţiunii de management

În materia managementului, autoritatea este concepută ca fiind puterea de a acţiona în anumite limite bine determinate, de a impune în baza competenţei lor, normele necesare în actul de administrare.

Conform dicţionarului de relaţii economice internaţionale „noţiunea de management este percepută fie ca ştiinţă a conducerii drept teorie generală a oricărei activităţi, fie ca modalitate practică de dirijare a activităţii constând într-un sistem de concepte, măsuri şi instrumente prin care se realizează orientarea şi conducerea unei entităţi, în cazul de faţă administrativă, pentru realizarea continuă, permanentă, a unor obiective stabilite, în condiţiile atingerii unor performanţe deosebit de ridicate”

Preview document

Funcția publică în actualul context european - Pagina 1
Funcția publică în actualul context european - Pagina 2
Funcția publică în actualul context european - Pagina 3
Funcția publică în actualul context european - Pagina 4
Funcția publică în actualul context european - Pagina 5
Funcția publică în actualul context european - Pagina 6
Funcția publică în actualul context european - Pagina 7
Funcția publică în actualul context european - Pagina 8
Funcția publică în actualul context european - Pagina 9
Funcția publică în actualul context european - Pagina 10
Funcția publică în actualul context european - Pagina 11
Funcția publică în actualul context european - Pagina 12
Funcția publică în actualul context european - Pagina 13
Funcția publică în actualul context european - Pagina 14
Funcția publică în actualul context european - Pagina 15
Funcția publică în actualul context european - Pagina 16
Funcția publică în actualul context european - Pagina 17
Funcția publică în actualul context european - Pagina 18
Funcția publică în actualul context european - Pagina 19
Funcția publică în actualul context european - Pagina 20
Funcția publică în actualul context european - Pagina 21
Funcția publică în actualul context european - Pagina 22
Funcția publică în actualul context european - Pagina 23
Funcția publică în actualul context european - Pagina 24
Funcția publică în actualul context european - Pagina 25
Funcția publică în actualul context european - Pagina 26
Funcția publică în actualul context european - Pagina 27
Funcția publică în actualul context european - Pagina 28
Funcția publică în actualul context european - Pagina 29
Funcția publică în actualul context european - Pagina 30
Funcția publică în actualul context european - Pagina 31
Funcția publică în actualul context european - Pagina 32
Funcția publică în actualul context european - Pagina 33
Funcția publică în actualul context european - Pagina 34
Funcția publică în actualul context european - Pagina 35
Funcția publică în actualul context european - Pagina 36
Funcția publică în actualul context european - Pagina 37
Funcția publică în actualul context european - Pagina 38
Funcția publică în actualul context european - Pagina 39
Funcția publică în actualul context european - Pagina 40
Funcția publică în actualul context european - Pagina 41
Funcția publică în actualul context european - Pagina 42
Funcția publică în actualul context european - Pagina 43
Funcția publică în actualul context european - Pagina 44
Funcția publică în actualul context european - Pagina 45
Funcția publică în actualul context european - Pagina 46
Funcția publică în actualul context european - Pagina 47
Funcția publică în actualul context european - Pagina 48
Funcția publică în actualul context european - Pagina 49
Funcția publică în actualul context european - Pagina 50
Funcția publică în actualul context european - Pagina 51
Funcția publică în actualul context european - Pagina 52
Funcția publică în actualul context european - Pagina 53
Funcția publică în actualul context european - Pagina 54
Funcția publică în actualul context european - Pagina 55
Funcția publică în actualul context european - Pagina 56
Funcția publică în actualul context european - Pagina 57
Funcția publică în actualul context european - Pagina 58
Funcția publică în actualul context european - Pagina 59
Funcția publică în actualul context european - Pagina 60
Funcția publică în actualul context european - Pagina 61
Funcția publică în actualul context european - Pagina 62
Funcția publică în actualul context european - Pagina 63
Funcția publică în actualul context european - Pagina 64
Funcția publică în actualul context european - Pagina 65
Funcția publică în actualul context european - Pagina 66
Funcția publică în actualul context european - Pagina 67
Funcția publică în actualul context european - Pagina 68
Funcția publică în actualul context european - Pagina 69
Funcția publică în actualul context european - Pagina 70
Funcția publică în actualul context european - Pagina 71
Funcția publică în actualul context european - Pagina 72
Funcția publică în actualul context european - Pagina 73
Funcția publică în actualul context european - Pagina 74
Funcția publică în actualul context european - Pagina 75
Funcția publică în actualul context european - Pagina 76
Funcția publică în actualul context european - Pagina 77
Funcția publică în actualul context european - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Functia Publica in Actualul Context European.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Statutul funcționarului public din cadrul comunității europene

INTRODUCERE Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Te-ar putea interesa și

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Agricultură

I Introducere Agricultura poate fi definită deopotrivă artă şi ştiinţă de a folosi metode, tehnologii şi procedee de cultivare a plantelor şi de...

Analiza Producției Agricole Vegetale

INTRODUCERE În condiţiile progresului tehnic şi al tendinţei de globalizare şi informatizare a economiei, producţiei şi concurenţei, singura şansa...

Cum răspunde profesia contabilă la actuala criză economică

Key works: profesia contabilă, FASB, standarde internaționale, criza economică, audit Introducere Profesia contabilă este responsabilă pentru...

Tendințe și Perspective privind Evoluția Celor Trei Sectoare de Activitate în Economia României

1. INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la apariţia unui ansamblu de ramuri şi activităţi care formează complexul...

Politica Agricolă Comună

Introducere Uniunea Europeană numără în prezent 27 state membre şi 496 milioane locuitori. În UE nu există o majoritate, ci numai minorităţi. în...

Ai nevoie de altceva?