Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 11256
Mărime: 43.35KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Marian MIHAILA

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Cadrul legal internaţional şi comunitar privind protecţia intimităţii şi a datelor cu caracter personal
 3. 1.1. Scurt istoric privind adoptarea primelor documente privind protecţia intimităţii şi a datelor cu caracter personal
 4. 1.2. Domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European Şi al Consiliului
 5. Capitolul II
 6. Aspecte generale privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare
 7. 2.1. Principiile referitoare la calitatea datelor 11
 8. 2.2. Principiile legitimităţii prelucrării datelor 13
 9. 2.2.1. Legalitatea prelucrării datelor 13
 10. 2.2.2. Transferul datelor cu caracter personal între instituţii sau organe comunitare ori în cadrul acestora, precum şi către alţi destinatari
 11. 2.3. Prelucrarea unor categorii speciale de date 15
 12. Capitolul III
 13. Drepturile de care beneficiază persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate de instituţiile şi organele comunitare
 14. 3.1. Dreptul la informare 18
 15. 3.2. Dreptul de acces 18
 16. 3.3. Dreptul de a interveni asupra datelor personale deţinute de un operator 18
 17. 3.4. Dreptul de opoziţie al persoanei vizate 20
 18. 3.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate 21
 19. 3.6. Excepţii şi restricţii ale garanţiilor conferite persoanelor vizate 21
 20. Capitolul IV
 21. Măsurile necesare pentru asigurarea securităţii datelor cu caracter personal
 22. 4.1. Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal 23
 23. 4.2. Responsabilul cu protecţia datelor 24
 24. Capitolul V
 25. Autoritatea independentă de supraveghere: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
 26. 5.1. Numirea membrilor autorităţii 26
 27. 5.2. Atribuţiile Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor 27
 28. Capitolul VI
 29. Cauza Copland vs Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 30. 6.1. Istoricul cauzei 30
 31. 6.2. Dispoziţiile legale naţionale relevante 32
 32. 6.3. Pretinsa violare a articolului 8 din Convenţie. Susţinerile părţilor 33
 33. 6.4. Concluziile Curţii 35
 34. 6.5. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale angajaţilor la locul de muncă. Importanţa deciziei CEDO pentru România
 35. Bibliografie 40

Extras din disertație

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE

Lucrarea intitulată „Dreptul fundamental la protecţia datelor personale la nivelul Uniunii Europene” este structurată în şase capitole urmate de concluzii şi o bibliografie actuală.

În prima parte a lucrării am enumerat instituţiile şi organele comunitare (în calitate de operatori de date cu caracter personal) care au obligaţia ca, în desfăşurarea activităţii lor de prelucrare a datelor, să respecte o serie de principii. Unele dintre acestea se referă, în primul rând, la calitatea datelor.

În partea a doua am indicat că este necesar ca principiile protecţiei datelor să se aplice oricărei informaţii referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. Acestea însă nu se aplică datelor anonimizate, care fac ca persoana fizică vizată să nu mai fie identificabilă.

Ultima parte a lucrării se axează pe faptul că, în primul rând, datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate cu bună-credinţă, deci în mod corect şi, de asemenea, să aibă un temei legal.

Totodată, datele trebuie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime. In acest sens, operatorul trebuie să stabilească foarte clar scopul sau scopurile în care va prelucra datele personale şi nu într-o formulare generică sau ambiguă. Scopul, aşa cum vom vedea mai târziu, se aduce la cunoştinţa persoanei vizate şi reprezintă o garanţie a transparenţei operatorului în activitatea sa.

Cuvinte cheie: drepturi fundamentale, obligaţii corelative, protecţie, principii, bună credinţă, legitimitate.

CAPITOLUL I

CADRUL LEGAL INTERNAŢIONAL ŞI COMUNITAR PRIVIND PROTECŢIA INTIMITĂŢII ŞI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1. Scurt istoric privind adoptarea primelor documente privind protecţia intimităţii şi a datelor cu caracter personal

În prezent, majoritatea statelor lumii recunosc în constituţiile lor cel puţin un drept la intimitate/viaţă intimă. La nivel internaţional intimitatea a fost concepută ca unul din drepturile fundamentale ale omului consfinţit într-o serie de acte importante, adoptate după cel de-al doilea război mondial.

Astfel, primul document internaţional care a garantat protecţia vieţii private este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 (art. 12). Ulterior, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, adoptat de Adunarea Generală în 1966, include referiri la protecţia intimităţii (art. 17). Aceeaşi valoare este protejată şi la nivel regional, aşa cum prevede art. 8 din Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 1950. In plus, acest document face referire şi la limitările pe care autorităţile publice le pot impune dreptului la intimitate.

Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valorile centrale ale Uniunii Europene, fiind, de altfel şi condiţii ce trebuie îndeplinite de orice stat care vrea să adere la UE. Pentru a reîntări aceste valori, Uniunea Europeană a adoptat în decembrie 2000 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene , ce reuneşte într-un singur text ansamblul drepturilor civile, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni şi ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul Uniunii.

Preview document

Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 1
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 2
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 3
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 4
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 5
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 6
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 7
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 8
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 9
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 10
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 11
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 12
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 13
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 14
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 15
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 16
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 17
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 18
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 19
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 20
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 21
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 22
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 23
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 24
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 25
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 26
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 27
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 28
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 29
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 30
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 31
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 32
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 33
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 34
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 35
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 36
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 37
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 38
Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Fundamental la Protectia Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor...

Parlamentul European

CAPITOLUL I CONTEXTUL ISTORIC AL APARIŢIEI UNIUNII EUROPENE 1.Ideea unităţii europene Construcţia europeană la care asistăm, privită în...

Drepturile persoanelor vizate în domeniul prelucrării de date cu caracter personal

In statele membre ale Uniunii Europene, activitatea de protecţie a datelor cu caracter personal revine unor autorităţi sau instituţii special...

Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului

Capitolul I. Introducere Noul Cod Civil regelementează tutela minorului în art. 110 – 163. Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea...

Te-ar putea interesa și

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Sistemul administrației centrale în Grecia

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sistemul administrativ al statului reprezintă unul din cele mai importante structuri statale, care asigură...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Protecția Minorităților în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Pentru o mai bună inţelegere a acestui concept, este necesară mai întâi cunoasterea semnificaţiei filozofice. După cum preciza...

Prevenirea și Combaterea Criminalității Informatice

Amploarea fenomenului informatic si,din pacate,o data cu acesta si a infractiunilor a necesitat o initiativa ferma in sensul elaborarii unor masuri...

Cetățenia europeană - concept, evoluție, consecințe

Legătura juridico-politică permanentă ce există între stat și cetățean se numește cetățenie. Cetățenia reprezintă o instituție care servește...

Ai nevoie de altceva?