Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 46191
Mărime: 144.38KB (arhivat)
Publicat de: Daniela M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jana Maftei
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I.
 3. RELAȚIILE CONSULARE ÎN SPAȚIUL COMUNITAR 6
 4. 1.1. Viziune de ansamblu a relațiilor consulare 6
 5. 1.2. Subiecții relațiilor consulare 9
 6. 1.3. Incetarea relațiilor consulare 10
 7. CAPITOLUL II.
 8. CETĂȚENIA EUROPEANĂ 12
 9. 2.1. Noțiunea de cetățenie europeană 12
 10. 2.2. Reglementări comunitare ce au consacrat cetățenia europeană 13
 11. 2.3. Cetățenia europeană și cetățenia națională 14
 12. 2.4. Statutul cetățeanului european 15
 13. 2.4.1. Dreptul de participare la alegerile publice 16
 14. CAPITOLUL III.
 15. PROTECȚIA CONSULARĂ REFLECTATĂ ÎN REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE 20
 16. 3.1. Activități consulare privind realizarea și asigurarea drepturilor cetățenilor 20
 17. 3.1.1. Activități consulare privind cetățenia 22
 18. 3.1.2. Activități privind evidența cetățenilor aflați în statul de reședință 24
 19. 3.1.3. Acordarea asistenței și protecției consulare 25
 20. 3.1.4. Activități privind reprezentarea consulară a cetățenilor 31
 21. 3.1.5. Protecția consulară a minorilor, precum și a altor persoane lipsite de capacitate 34
 22. 3.1.6. Îndeplinirea de către funcționarii consulari de acte diplomatice și alte activități de natură politică 35
 23. 3.1.7. Activități consulare de promovare a relațiilor economice, comerciale, tehnico-științifice, turistice și prietenie între state și popoare 40
 24. 3.1.8. Activități consulare în materie de pașapoarte 45
 25. 3.1.9.Activități consulare în materie de stare civilă 48
 26. 3.1.10. Activități consulare în materie notarială 52
 27. 3.1.11. Activități consulare în materie succesorală 56
 28. 3.2. Regimul de drept al oficiilor consulare 62
 29. 3.2.1. Înființarea oficiului consular 62
 30. 3.2.2. Numirea și admiterea personalului oficiilor consulare 66
 31. 3.2.3. Încetarea oficiului consular 84
 32. CAPITOLUL IV.
 33. PROTECȚIA CONSULARĂ COMUNITARĂ 85
 34. 4.1. Protecțiile conferite de cetățenia europeană 85
 35. 4.1.1.Protecția asigurată cetățenilor de autoritățile diplomatice și consulare ale statelor membre Uniunii Europene 85
 36. a) Dreptul de petiționare 87
 37. b) Plângerea către mediator și rolul mediatorului 89
 38. c) Dreptul de a comunica cu instituțiile și organele comunitare 91
 39. 4.1.2. Protecția consulară asigurată de autoritățile diplomatice și consulare cetățenilor din țările terțe Uniunii Europene 92
 40. 4.2. Drepturile conferite de Tratatul constituțional cetățenilor europeni 97
 41. CONCLUZII 98
 42. BIBLIOGRAFIE 105

Extras din proiect

INTRODUCERE

O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea rolului ce i-a revenit în construcţia europeană , precum şi în dezvoltarea şi adaptarea Dreptului diplomatic şi consular

Un eveniment major în diplomaţia construcţiei europene l-a constituit semnarea la Roma - la 29 octombrie 2004 - a Tratatului stabilind o Constituţie pentru Europa , în care se prevede, între altele, instituirea funcţiei de ministru al Afacerilor Externe al Uniunii Europene

S-a convenit ca — în realizarea mandatului său – ministrul Afacerilor Externe să se sprijine pe un serviciu european pentru acţiune externă, care ar urma să lucreze în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre Parlamentarii europeni au votat - la 27 mai 2005 – în favoarea organizării unui serviciu diplomatic al Uniunii Europene

Statele sunt reprezentante - pe lângă Uniunea Europeană – prin misiuni permanente, iar Uniunea Europeană este reprezentată pe lângă state prin delegaţii permanente, centre de informare, birouri de corespondenţă şi de reprezentanţi rezidenţi. Pe teritoriul statelor membre, Uniunea beneficiază de privilegiile şi imunităţile necesare îndeplinirii misiunii sale

Localurile si clădirile Uniunii sunt inviolabile Sediile Uniunii Europene se stabilesc de comun acord de către guvernele statelor membre Pe teritoriul fiecărui stat membru, funcţionarii şi alţi agenţi ai Uniunii beneficiază de imunitate de jurisdicţie pentru actele îndeplinite de ei, inclusiv pentru declaraţiile făcute în calitate oficială ; funcţionarii şi alţi agenţi ai Uniunii beneficiază de dreptul de a importa cu scutire de taxe mobilierul şi efectele proprii cu ocazia începerii funcţiei în statul interesat şi de dreptul de a le reexporta cu scutire de taxă la încheierea funcţiei Bunurile şi averile Uniunii Europene nu poate face obiectul nici unei măsuri de constrângere administrativă sau judiciară neautorizată de Curtea de Justiţie

CAPITOLUL I.

RELAŢIILE CONSULARE IN SPATIUL COMUNITAR

1.1. Viziune de ansamblu a relatiilor consulare

Prin noţiunea de relaţii consulare înţelegem raporturile juridice convenite între două state, prin care acestea îşi acordă drepturi şi îşi asumă obligaţii privitoare la reprezentarea intereselor lor consulare, determină statutul juridic al consulatelor şi fixează norme privind desfăşurarea activităţii aceastora, in scopul promovării reciproce a intereselor economice, comerciale, culturale şi în alte domenii şi al asigurării protecţiei adecvate cetăţenilor statului trimiţator. persoane fizice sau juridice.

Specific relaţiilor consulare este faptul că ele, în principal, se derulează prin instituţiile specializate să reprezinte interesele statului trimiţator şi ale cetăţenilor săi, ceea ce a făcut ca, uneori, să se identifice relaţiile consulare cu înfiinţarea posturilor (oficiilor) consulare

Identificarea relaţiilor consulare cu înfiinţarea de posturi (oficii) consulare se face, uneori, implicit.

Analiza practicii statelor, a normelor dreptului consular, inclusiv faptul că însăşi Convenţia de la Viena din anul 1963 consacră articole distincte celor două situaţii - art. 2 al acesteia se referă la stabilirea relaţiilor consulare, iar art. 4 reglementează condiţiile privind stabilirea unui post consular - ne conduc la ideea că cele două instituţii sunt separate, deşi într-o interdependenţă foarte strânsă, cum vom vedea

Relaţiile consulare, odată stabilite, satisfac interesele de reprezentare consulară prin forme instituţionale diferite, nu neapărat prin înfiinţarea de consulate. Astfel, reprezentarea intereselor consulare poate fi încredinţată numai posturilor (oficiilor) consulare proprii - instituţii care desfăşoară plenar toate funcţiile consulare; ea poate fi încredinţată unor consulate ale unor state terţe, pe baza unor înţelegeri tripartite; practica majorităţii statelor, angajate sau nu în politici de economii bugetare, este că încredinţează misiunilor diplomatice îndeplinirea funcţiilor consulare.

Teoria identificării relaţiilor consulare cu înfiinţarea de posturi consulare ar duce la concluzia că statele arareori întreţin relaţii consulare, numai atunci când înfiinţează posturi consulare, ceea ce, evident, este fals.

Intre relaţiile consulare şi cele diplomatice există deosebiri de esenţă.

După scopul lor, relaţiile consulare se deosebesc de cele diplomatice prin aceea că. primele, urmăresc realizarea unui interes preponderent economic, pe când secundele, sunt destinate dialogului politic. Rezultă că: „Relaţiile consulare nu pot avea consecinţe politice" , ceea ce explică, de exemplu, faptul că statele care au înfiinţat posturi (oficii) consulare în Taiwan au putut să stabilească sau să menţină relaţii diplomatice cu Republica Populară Chineza, deşi aceasta consideră Taiwanul ca o parte integrantă a teritoriului său.

Totuşi, practica statelor arată că stabilirea relaţiile consulare are şi semnificaţii politice. Astfel, se consideră că Guvernul Marii Britanii a recunoscut, implicit anexarea Etiopiei, în anul 1936. de către Italia, atunci când ea a transformat legaţiunea sa de la Addis-Abeba într-un consulat general, al cărui şefa primit exequaturul de la Mussolini. Tot astfel, S.U.A.; Notificarea făcută Ministerului de Externe german, la data de 6 aprilie 1938, că menţine consulatul său de la Viena, a fost interpretată ca o recunoaştere, defacto, a anexiunii Austriei de către Germania.

Atât relaţiile diplomatice cât şi relaţiile consulare se stabilesc între state suverane, ca subiecte ale raporturilor internaţionale. Dar, pe când relaţiile diplomatice se stabilesc între state şi guverne care s-au recunoscut reciproc, ca o condiţie prealabilă, pentru stabilirea relaţiilor consulare nu se cere această condiţie.

Aşa se explică de ce România a deschis, în anul 1964, la Frankfurt o reprezentanţă consular-comercială, fără recunoaşterea R.F. Germania: astfel fără recunoaşterea regimului politic al lui Franco, România a deschis, la 5 ianuarie 1967, la Madrid, o reprezentanţa consular-comercială; la 18 octombrie 1992 ţara noastră a înfiinţat la Skopije, o reprezentanţă comercial-consulară, înainte de a recunoaşte fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Aceeaşi situaţie a prezentat oficiul consular-comercial de la Pretoria, transformat ulterior, în ambasadă.

Relaţiile consulare au o independenţa relativă faţă de relaţiile diplomatice. Aceasta însemană că statele pot stabili relaţii consulare, fără a stabili şi relaţii diplomatice şi, cele dintâi, pot dăinui chiar în cazul ruperii acestora din urmă.

Acest principiu este consacrat în art. 2 alin. 3 al Convenţiei de la Viena din anul 1963, care stabileşte că: „Intreruperea relaţiilor diplomatice nu atrage după sine ipso facto ruperea relaţiilor consulare".

Preview document

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 1
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 2
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 3
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 4
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 5
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 6
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 7
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 8
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 9
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 10
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 11
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 12
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 13
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 14
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 15
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 16
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 17
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 18
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 19
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 20
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 21
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 22
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 23
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 24
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 25
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 26
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 27
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 28
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 29
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 30
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 31
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 32
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 33
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 34
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 35
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 36
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 37
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 38
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 39
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 40
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 41
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 42
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 43
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 44
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 45
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 46
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 47
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 48
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 49
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 50
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 51
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 52
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 53
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 54
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 55
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 56
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 57
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 58
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 59
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 60
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 61
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 62
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 63
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 64
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 65
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 66
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 67
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 68
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 69
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 70
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 71
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 72
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 73
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 74
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 75
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 76
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 77
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 78
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 79
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 80
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 81
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 82
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 83
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 84
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 85
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 86
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 87
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 88
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 89
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 90
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 91
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 92
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 93
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 94
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 95
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 96
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 97
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 98
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 99
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 100
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 101
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 102
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 103
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 104
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 105
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 106
Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Aspecte de Drept Comunitar privind Protectia Consulara.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Azilul Politic și Diplomatic

Unul dintre elementele de noutate ale prezentei lucrări îl constituie faptul că, tema abordată este de o stringentă actualitate, datorită...

Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA CONSULARĂ Secţiunea1.1.Noţiuni generale despre activitatea consulară. 1.1.1.Noţiunea de drept...

Imunități, privilegii și facilitați diplomatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Procedura controlului parlamentar

Capitolul 1. NOŢIUNEA DE CONTROL PARLAMENTAR 1.1. PRINCIPALELE TRĂSĂTURI ALE CONTROLULUI PARLAMENTAR Statul modern, în vederea îndeplinirii...

Evoluția Construcției Comunitare Europene

1. Istoricul ideii de Europă unită Ideea unei Europe unite este veche şi are rădăcini adânci în istoria continentului european, aceasta luând în...

Diplomația în România după 1989

1.Diplomatia. Aspecte generale. Definită sintetic ca „ştiinţa raporturilor internaţionale”, diplomaţia cuprinde „întregul sistem de interese, care...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Tratatul de la Maastricht

Construcția europeană a fost una din marile provocări ale sec. XX. După ce Europa a fost focarul unor mari civilizații, dar și teatrul de...

Libera circulație a persoanelor

1. Orice cetatean sau orice cetateana a Uniunii Europene are dreptul de a se deplasa si de a-si stabili resedinta în mod liber pe teritoriul...

Dreptul Comunitar al Muncii

DREPTUL COMUNITAR AL MUNCII Conf. univ. dr. AUGUSTIN FUEREA I. PREZENTAREA LIBERTATII DE STABILIRE SI DE PRESTARE A SERVICIILOR 1. Libertatea de...

Ai nevoie de altceva?