Imunități, privilegii și facilitați diplomatice

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 40370
Mărime: 113.70KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. c u p r i n s
 2. CAPITOLUL I – INTRODUCERE pag 4 - 5
 3. I.1. Noţiuni generale despre diplomaţie 4
 4. CAPITOLUL II – DIPLOMAŢIA pag 6 - 14
 5. II.1. Etimologie şi definiţie 6
 6. II.2. Evoluţia istorică 8
 7. II.3. Legătura între diplomaţie şi politica externă 13
 8. CAPITOLUL III - IMUNITĂŢI, PRIVILEGII ŞI FACILITĂŢI DIPLOMATICE pag 15 - 30
 9. III.1. Noţiunea. Natura juridică. Fundamentul juridic 15
 10. III.1.1. Noţiunea 15
 11. III.1.2. Natura juridică 17
 12. III.1.3. Fundamentarea teoretică 18
 13. III.1.4. Reciprocitatea şi acordarea imunităţilor, privilegiilor şi
 14. facilităţilor diplomatice. 22
 15. III.1.5. Instituţiile juridice care formează regimul juridic al unei misiuni
 16. diplomatice şi al personalului acesteia 28
 17. CAPITOLUL IV - IMUNITĂŢI DIPLOMATICE pag 31 - 78
 18. IV.1. Prezentarea imunităţilor diplomatice conform Convenţiei
 19. de la Viena din 1961 31
 20. IV.2. Noţiunea de imunitate de jurisdicţie 33
 21. IV.3. Imunitatea de jurisdicţie a misiunii diplomatice 40
 22. IV.4. Imunitatea de jurisdicţie a agentului diplomatic 45
 23. IV.5. Ridicarea şi renunţarea la imunitate 73
 24. CAPITOLUL V - INVIOLABILITĂŢI DIPLOMATICE
 25. pag 78 - 98
 26. V.1. Noţiunea de inviolabilitate. Prezentarea "inviolabilităţilor"
 27. conform Convenţiei de la Viena din anul 1961 78
 28. V.2. Inviolabilitatea sediului misiunii şi a reşedinţei private a
 29. agentului diplomatic ,79
 30. V.3. Inviolabilitatea arhivelor, bunurilor misiunii diplomatice, a
 31. corespondenţei, valizei şi curierului diplomatic 86
 32. V.4. Inviolabilitatea personalului misiunii 89
 33. V.5. Sancţiunea cazurilor de nerespectare a inviolabilităţii 92
 34. V.6. Azilul diplomatic 95
 35. CAPITOLUL VI - PRIVILEGII ŞI FACILITĂŢI DIPLOMATICE pag 99 - 117
 36. VI.1. Noţiunea şi trăsăturile juridice şi prezentarea privilegiilor şi
 37. facilităţilor diplomatice conform Convenţiei de la Viena din 1961 99
 38. VI.2. Libertatea de comunicare şi de mişcare. Dreptul de a arbora
 39. drapelul naţional şi dreptul de capelă 102
 40. VI.3. Privilegii fiscale, parafiscale, vamale. Scutirile de la prestaţiile
 41. personale şi de la obligaţia prevăzută de legislaţia privind
 42. asigurările sociale 107
 43. VI.4. Exceptarea de la legile privind dobândirea cetăţeniei.
 44. Privilegiul administrării justiţiei 114
 45. VI.5. Facilităţile 115
 46. CAPITOLUL VII - CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE IMUNITĂŢI, PRIVILEGII ŞI FACILITĂŢI DIPLOMATICE.
 47. DURATA IMUNITĂŢILOR, PRIVILEGIILOR ŞI FACILITĂŢILOR pag 118 - 129
 48. VII.1. Categorii de persoane 118
 49. VII.2. Începutul şi sfârşitul imunităţilor şi privilegiilor 125
 50. VII.3. Situaţia membrilor unei misiuni diplomatice pe timpul cât
 51. se află pe teritoriul statelor terţe 126
 52. BIBLIOGRAFIE pag 130 - 13

Extras din proiect

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie

Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de state independente care intră ca subiecţi noi în evenimentele mondiale, unde aduc o vigoare proaspătă şi o problematică nouă. Preocuparea fundamentală a acestor ţări este dezvoltarea rapidă, concentrarea tuturor resurselor pentru depăşirea stadiului lor actual, asigurarea independenţei economice, ca şi a celei politice. Ele militează pentru asigurarea unui cadru internaţional care să asigure dezvoltarea lor liberă în condiţii de egalitate, de securitate, justiţie şi pace. În consecinţă, diplomaţia, ca instituţie care serveşte aplicarea politicii externe, este mai mult ca niciodată integrată în efortul naţional, urmărind realizarea obiectivelor prioritare ale politicii generale a statelor, cu toate laturile ei de dezvoltare internă şi de legături internaţionale.

Tema predominantă a dezvoltării are o interesantă şi inegală calitate, care se răsfrânge puternic asupra modului de a concepe diplomaţia în zilele noastre: pe de o parte scoate în relief realizăţile interne şi eforturile proprii şi, pe de altă parte, pledează pentru caracterul global al problemelor vitale, pentru solidaritatea internaţională şi cooperarea de mari proporţii pe care ele le atrag. Hrana omenirii, populaţia, energia resurselor prime, marea şi oceanele, cosmosul, urbanizarea, mediul înconjurător, ştiinţa, tehnologia şi educaţia şi chiar crearea unei noi ordini economice şi politice reprezintă probleme a căror soluţie iese din limitele competenţei oricărei ţări luate în parte, neputând izvorî decât din voinţa înmănunchiată a statelor. Prin ele organismele internaţionale din familia Naţiunilor Unite, creaţia specifică a diplomaţiei acestui secol, şi-au găsit o nouă vocaţie în iniţierea şi ducerea la bun sfârşit a unor proiecte atotcuprinzătoare de interes universal. Ambele tendinţe, de fapt legate între ele, aduc cu sine o deschidere a activităţii profesionale a diplomaţiei, o asociere a ei cu totalitatea specialităţilor ce formează substanţa schimburilor între state, o alianţă cu toate disciplinele, ale căror concluzii sunt utile pentru rezolvarea problemelor internaţionale, o conlucrare cu toate ramurile de activitate chemate să asigure ritmuri stabile de dezvoltare.

Asociată, prin înspşi natura ei, metodelor paşnice şi căilor politice de rezolvare a diferendelor şi a situaţiilor conflictuale din viaţa internaţională, diplomaţia se găseşte întotdeauna în raport invers proporţional cu politica de forţă.

Toate meseriile cer cultură, dar, în lumina chemării ei specifice de a îngloba în imagini unitare fapte disparate, diplomaţia are un consum mai ridicat de cultură decât multe alte profesiuni. Ea se bazează, mai mult decât orice alt domeniu, pe capacitatea de a asocia şi lega fenomene în structuri coerente explicative şi chiar predicative.

În ciuda unor preziceri grăbite, activitatea diplomatică nu este pe cale de a fi deosebită de alte profesiuni, după cum nici ştiinţa şi arta diplomaţiei nu sunt reductibile la alte ramuri de cercetare. Dimpotrivă, mai mult ca oricând, ele ăşi cristalizează personalitatea, beneficiind desigur de progresul tuturor ştiinţelor şi al gândirii formale.

CAPITOLUL II

DIPLOMATIA

2.1. Etimologie şi definiţie

Termenul de diplomaţie îşi are originea la grecii antici, de unde a fost preluat, intrând apoi în nomenclatorul politic şi diplomatic modern. Cuvântul diplomaţie vine din grecescul DIPLOZ (dublez) care desemna acţiunea de redactare a actelor oficiale sau a diplomelor în 2 exemplare, dintre care unul era dat ca scrisoare de împuternicire sau recomandare trimişilor, iar celălalt se păstra în arhivă. Purtătorul unui asemenea

Preview document

Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 1
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 2
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 3
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 4
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 5
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 6
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 7
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 8
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 9
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 10
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 11
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 12
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 13
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 14
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 15
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 16
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 17
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 18
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 19
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 20
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 21
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 22
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 23
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 24
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 25
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 26
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 27
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 28
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 29
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 30
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 31
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 32
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 33
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 34
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 35
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 36
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 37
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 38
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 39
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 40
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 41
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 42
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 43
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 44
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 45
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 46
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 47
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 48
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 49
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 50
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 51
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 52
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 53
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 54
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 55
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 56
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 57
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 58
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 59
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 60
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 61
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 62
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 63
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 64
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 65
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 66
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 67
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 68
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 69
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 70
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 71
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 72
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 73
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 74
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 75
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 76
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 77
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 78
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 79
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 80
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 81
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 82
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 83
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 84
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 85
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 86
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 87
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 88
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 89
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 90
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 91
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 92
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 93
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 94
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 95
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 96
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 97
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 98
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 99
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 100
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 101
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 102
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 103
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 104
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 105
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 106
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 107
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 108
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 109
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 110
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 111
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 112
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 113
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 114
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 115
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 116
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 117
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 118
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 119
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 120
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 121
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 122
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 123
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 124
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 125
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 126
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 127
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 128
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 129
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 130
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 131
Imunități, privilegii și facilitați diplomatice - Pagina 132

Conținut arhivă zip

 • Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA CONSULARĂ Secţiunea1.1.Noţiuni generale despre activitatea consulară. 1.1.1.Noţiunea de drept...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Diplomația parlamentară

DIPLOMATIA PARLAMENTARA - De la cooperare prlamentara la diplomatie parlamentara - In toate statele democratice, functia de baza a parlamentelor...

Imunități și Privilegii Diplomatice

Imunitãţi şi privilegii diplomatice 1.Înţelesul noţiunii “imunitãţi şi privilegii”. În literatura de specialitate expresia “imunitãţi şi...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Procedura controlului parlamentar

Capitolul 1. NOŢIUNEA DE CONTROL PARLAMENTAR 1.1. PRINCIPALELE TRĂSĂTURI ALE CONTROLULUI PARLAMENTAR Statul modern, în vederea îndeplinirii...

Te-ar putea interesa și

Diplomația

Introducere Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie să se supună unor reguli, fie şi numai din dorinţa de a evita...

Regimul de Drept al Oficiilor Consulare

Regimul de drept al oficiilor consulare § 1. Statutul juridic al postului consular Activitatea consulară este una din cele mai străvechi ramuri...

Imunitățile și privilegiile diplomatice - natura lor juridică

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Imunitatea de Jurisdicție a Agentului Diplomatic

Capitolul I: Imunitățile, privilegiile și facilitățile diplomatice 1. Noțiuni generale În literatura de specialitate, expresia "imunităţi şi...

Privilegii și Imunități

Activitatea consulară ca şi componentă importantă a activităţii statelor se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena...

Diplomație

Introducere Stabilirea și dezvoltarea unor relații oficiale între state presupune desfășurarea de activități speciale din partea anumitor organe...

Imunitățile diplomatice

1. Noţiuni generale despre diplomaţie: În contextul vieţii internaţionale apar un număr mare de state independente care intră ca subiecţi noi în...

Ai nevoie de altceva?