Parlamentul European

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15486
Mărime: 75.93KB (arhivat)
Publicat de: Ortansa Ion
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. LISTA DE ABREVIERI 4
 2. CAPITOLUL I
 3. CONTEXTUL ISTORIC AL APARIŢIEI UNIUNII EUROPENE 5
 4. 1.Ideea unităţii europene 5
 5. 2.Premisele integrării europene 5
 6. CAPITOLUL II
 7. PROCESUL DE FORMARE AL COMUNITĂŢILOR
 8. EUROPENE 6
 9. 1.Tratatul de la Paris – 18 aprilie 1951 6
 10. 2.Tratatul de la Roma – 25 martie 1957 7
 11. 3.Tratatul de la Bruxelles – 8 aprilie 1965 8
 12. 4.Alte eforturi pentru crearea unităţii comunităţilor europene 8
 13. CAPITOLUL III
 14. PROCESUL DE INTEGRARE ECONOMICĂ, POLITICĂ ŞI
 15. SOCIALĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 9
 16. 1.Acordul de la Schengen – 14 iunie 1985 9
 17. 2.Actul Unic European – 17/28 februarie 1986 9
 18. 3.Tratatul de la Maastricht – 07 februarie 1992 9
 19. 4.Tratatul de la Amsterdam – 02 octombrie 1997 10
 20. 5.Tratatul de la Nisa – 26 februarie 2001 10
 21. 6.Tratatul de la Lisabona – 13 decembrie 2007 10
 22. CAPITOLUL IV
 23. INSTITUŢIILE ŞI ORGANELE COMUNITĂŢILOR EUROPENE 11
 24. 1.Delimitări conceptuale 11
 25. 2.Principii care guvernează activitatea instituţiilor comunitare 12
 26. 3.Structura comunităţilor europene 12
 27. A.Instituţii comunitare fundamentale 12
 28. B.Instituţii comunitare ajutătoare 12
 29. C.Organe comunitare 13
 30. CAPITOLUL V
 31. PARLAMENTUL EUROPEAN 13
 32. 1.Scurt istoric al parlamentarismului din Europa 13
 33. 2. Scurt istoric al înfiinţării şi funcţionării Parlamentului european 14
 34. 3. Participanţii şi structurile de lucru în Parlamentul European 16
 35. A.Membrii individuali 17
 36. B.Grupurile politice 19
 37. C.Structurile de conducere 19
 38. D.Comisiile parlamentare 20
 39. E.Delegaţiile interparlamentare 21
 40. F.Intergrupurile 21
 41. G.Secretariatul General 22
 42. H.Alte organe aflate în legatură cu Parlamentul european 23
 43. 4.Competenţele Parlamentului European 24
 44. A.Atribuţii legislative 24
 45. B.Atribuţii de numire 24
 46. C.Atribuţii de control 25
 47. D.Atribuţii în soluţionarea petiţiilor 25
 48. E.Alte competenţe 26
 49. CAPITOLUL VI
 50. PROPUNERI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV 26
 51. CAPITOLUL VII
 52. CONCLUZII 28
 53. 1. Caracteristicile Parlamentului European 28
 54. 2. Concluzii finale 28
 55. BIBLIOGRAFIE 29

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONTEXTUL ISTORIC AL APARIŢIEI UNIUNII EUROPENE

1.Ideea unităţii europene

Construcţia europeană la care asistăm, privită în perspectivă istorică, a fost „pregătită” de generaţii de scriitori, filozofi, istorici, poeţi, jurişti, politologi. Cu mai mult sau mai puţin succes, toate acestea, purtând nostalgia unităţii antice pierdute, au încercat să contribuie la renaşterea speranţei de a o restabili între părţile disociate ale Europei. Doctrinele europene au îndeplinit astfel, rolul de a menţine de-a lungul secoleleor ideea unităţii europene şi de a pregăti Europa unită pe care epoca noastră se străduieşte să o construiască.

Încă din secolul al XIII –lea, Dante Alighieri în „Divina comedie” îşi imagina o Europă unificată sub conducerea unui suveran, aflat deasupra celorlalţi suverani, limba comună urmând a fi latina, iar moneda comună, florinul, care avea o circulaţie largă la aceea vreme, datorită negustorilor din Florenţa

În secolul al XV –lea, regele Boemiei, Georges de Podiebrad propunea regelui Franţei Louis al XI –lea, constituirea unei confederaţii europene care, limitând suveranitatea statelor, să fie dotată cu instituţii comune, cum ar fi o Adunare în cadrul căreia să se voteze cu majoritate simplă, o Curte de Justiţie, un Buget federal şi o armată comună.

În secolul al XVII –lea, Ducele de Sully în „Grand Dessin”, a lansat ideea unui „corp politic al tuturor statelor Europei”, care să poată produce între membrii săi, o pace inalterabilă şi un comerţ perpetuu.

În secolul al XVIII -lea, J.J.Rousseau şi I.Kant şi-au exprimat convingerile lor europene. Napoleon Bonaparte a încercat unificarea Europei sub autoritatea Franţei , dar împotriva voinţei popoarelor, ceea ce a provocat explozia naţionalismelor europene.

În secolul al XIX –lea, Saint Simon prevedea construcţia Europei în jurul unei alianţe Franţa-Anglia condusă de un monarh „lider ştiinţific şi politic”. Victor Hugo, în discursul rostit la al treilea Congres Internaţional de Pace de la Paris din 1849 spunea că: „va veni o zi când vom vedea Statele Unite al Americii şi Statele Unite ale Europei schimbând produse, comerţ, industrie, arte, genii ”.

În secolul al XX –lea, Coudenhove-Kalergi în anul 1922 în special în lucrarea „Pan-Europe”, prevedea constituirea unei federaţii europene fondată pe limitări de suveranitate consimţite de statele euroepene. În această perioadă au fost create „Uniunea economică şi vamală europeană” şi „Federaţia pentru înţelegere europeană”. Aristide Briand a propus Adunării generale a Societăţii Naţiunilor să creeze între statele europene, o legătură federală, dar fără să aducă atingere suveranităţii statellor.

În general, se poate spune că doctrinele europene s-au lovit de o dificultate, constând în contradicţia dintre unitatea Europei şi suveranitatea statelor.

2.Premisele integrării europene

Într-o Europă devastată de războaie şi divizată datorită confruntării între Est şi Vest, Winston Churchill a propus în anul 1946 crearea unor State Unite ale Europei, primii paşi terbuind să fie cel al Franţei şi Germaniei prin formarea unui Consiliu al Europei. Propunerea a determinat constituirea în numeroase ţări a unor mişcări europene: „Uniunea europeană a federaliştilor”, „Mişcarea Socialistă pentru Statele-Unite ale Europei”, „Uniunea parlamentară europeană”, „Noile echipe internaţionale”.

În decembrie 1947 a fost instituit un „Comitet internaţional de coordonare a Mişcărilor pentru unitatea europeană”, care a organizat mai multe congrese, dintre care, o influenţă decisivă a avut-o Congresul de la Haga din 7-10 mai 1948, ale cărui iniţiative au condus la crearea Consiliului Europei.

Preview document

Parlamentul European - Pagina 1
Parlamentul European - Pagina 2
Parlamentul European - Pagina 3
Parlamentul European - Pagina 4
Parlamentul European - Pagina 5
Parlamentul European - Pagina 6
Parlamentul European - Pagina 7
Parlamentul European - Pagina 8
Parlamentul European - Pagina 9
Parlamentul European - Pagina 10
Parlamentul European - Pagina 11
Parlamentul European - Pagina 12
Parlamentul European - Pagina 13
Parlamentul European - Pagina 14
Parlamentul European - Pagina 15
Parlamentul European - Pagina 16
Parlamentul European - Pagina 17
Parlamentul European - Pagina 18
Parlamentul European - Pagina 19
Parlamentul European - Pagina 20
Parlamentul European - Pagina 21
Parlamentul European - Pagina 22
Parlamentul European - Pagina 23
Parlamentul European - Pagina 24
Parlamentul European - Pagina 25
Parlamentul European - Pagina 26
Parlamentul European - Pagina 27
Parlamentul European - Pagina 28
Parlamentul European - Pagina 29
Parlamentul European - Pagina 30
Parlamentul European - Pagina 31
Parlamentul European - Pagina 32
Parlamentul European - Pagina 33
Parlamentul European - Pagina 34
Parlamentul European - Pagina 35
Parlamentul European - Pagina 36
Parlamentul European - Pagina 37
Parlamentul European - Pagina 38
Parlamentul European - Pagina 39
Parlamentul European - Pagina 40
Parlamentul European - Pagina 41
Parlamentul European - Pagina 42
Parlamentul European - Pagina 43
Parlamentul European - Pagina 44
Parlamentul European - Pagina 45
Parlamentul European - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Parlamentul European.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Dreptul fundamental la protecţia datelor personale la nivelul Uniunii Europene” este structurată în...

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Alegerea șefului statului în statele UE

Introducere Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o...

Regimurile constituționale contemporane

I. Introducere Inca din cele mai vechi timpuri dreptul comparat a constituit un obiect de preocupare si de studiu. Elaborand diverse legi si...

Te-ar putea interesa și

Drept Comunitar European

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, care si-a tinut prima sa sesiune la 10 august 1949, poate fi...

Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia

INTRODUCERE Principalul scop al Europei este de a admite în enorma interdependenţă ce leagă statele europene aşa numita „ guvernare colectivă”1....

Parlamentul Uniunii Europene

Baza normativa a activităţii Parlamentului European Capitolul 1 Istoricul Parlamentului European 1.1.Apariţia Parlamentului European În opinia...

Organizarea și Funcționarea Parlamentului European

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN În organizarea si functionarea sa, Parlamentul European se conduce dupa modelul parlamentelor...

Parlamentul European

CAP 1. SCURT ISTORIC AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European este singura institutie supranationala ai carei membri sunt alesi in mod...

Parlamentul European

I. Introducere. Uniunea Europeana – noul cadru al politicii europene In literatura de specialitate precum si in mass-media se opereaza in mod...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, care şi-a ţinut prima sa sesiune la 10 august 1949, poate fi considerată cea mai veche adunare...

Evoluția Parlamentului European

Evoluţia Parlamentului European Scurt istoric Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului) a avut...

Ai nevoie de altceva?