Alegerea șefului statului în statele UE

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18812
Mărime: 107.96KB (arhivat)
Publicat de: Anca B.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o evoluție continuă, atât în ceea ce privește forma, structura, cât și prerogativele și atribuțiile. Orice colectivitate, indiferent de mărimea ei, de nivelul său de organizare și dezvoltare, a avut în fruntea sa un șef.

Analiza instituției șefului statului impune precizarea categoriei de putere căreia îi aparține. Includerea acestei instituții în cadrul puterii executive sau legislative ține, în mare măsură, de principiul pe care acesta se fundamentează, al separației sau al unicității. Dacă puterea se fundamentează pe principiul separației, instituția șefului statului aparține sferei executivului, de aceea ea apare sub numele de șeful puterii executive sau șeful executivului.

În decursul vremii, instituția șefului statului a îmbrăcat două forme de organizare și manifestare: uni-personală (rege, împărat, domn, principe sau președinte) și colegială -aceasta a purtat și poartă diverse denumiri: Prezidiu, Consiliul de stat, Consiliul prezidențial.

Șeful statului este ales prin vot universal egal, direct și secret al cetățenilor în baza unor regului constituționale.

Alegerea șefului statului este o consecință a adâncirii democratismului vieții politice, dar și o măsură de asigurare a echilibrului între executiv și legislativ. Alegerea șefului statului prin vot universal îi conferă acestuia o sporită autoritate și respect, care se pot materializa prin atribuții și prerogative.

Am ales această temă, intitulată ,, Alegerea șefului statului în state UE și atribuțiile sale” , considerând că este fundamentală, utilă și practică în Dreptul constituțional.

Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea și importanța ei, necesitând o muncă asiduă de cercetare și documentare.

Lucrarea urmăreste o abordare simplificativă și sistematizată a modului de alegere și a atributelor constituționale a președintilor din state UE.

Primul capitol al lucrării prezintă un scurt istoric al originii și evoluției instituției șefului statului din antichitate până în democrațiile moderne.

În decursul vremii, instituția șefului statului a îmbrăcat două forme de organizare și manifestare: uni-personală (rege, împărat, domn, principe sau președinte) și colegială -aceasta a purtat și poartă diverse denumiri: Prezidiu, Consiliul de stat, Consiliul prezidențial.

Astăzi, această instituție, sub diferite forme, structure, atribute și prerogative este prezentă în societate.

În cel de-al doilea capitol am analizat în detaliu modalitățile de alegere a șefului statului în două regimuri politice diferite: regimul parlamentar în monarhia britanică și regimul politic semi-prezidențial în Republica Franceză.

În statele cu regim monarhic constituțional (ex: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Suedia, Belgia, Olanda, Spania), șeful statului este monarhul, care deține de regulă puteri limitate. Puterea executivă este deținută de Guvern prin Primul-Ministru. Ca structură, sistemul este foarte asemănător cu cel al Republicii Parlamentare, diferențele fiind legate de șeful statului și modalitatea de alegere al acestuia.

În acest regim politic putem observa îmbinarea elementelor constituționale cutumiare cu cele scrise.

În statele cu formă de guvernământ semiprezidențială (de exemplu Franța sau România), prim-ministrul este șeful guvernului, împărțind totuși puterea executivă cu președintele statului. Acesta din urmă are atribuțiuni importante mai ales în domeniul politicii externe, de apărare și celei de securitate. În republicile semiprezidențiale, șeful statului este ales direct de către cetățeni, acest fapt conferindu-i o legitimitate sporită.

Rolul și atribuțiile șefului statului în țări ale Uniunii Europene au fost analizate în cel de-al treile capitol al lucrării.

Acestea au fost și sunt azi viu disputate, ele cuprinzând o plajă largă de variante de opinii și păreri, mergând de la conferirea șefului statului un rol decorativ, reprezentativ( în cazul regimului britanic analizat), până la acordarea unor importante prerogative executive și legislative (regimul semi-prezidențial francez).

Ultimul capitol al acestei lucrări este reprezentat de un studiu de caz privind diferențele între cele două regimuri politice în ceea ce privește raportul șefului statului cu Guvernul. Astfel, putem observa că, dacă în regimul politic britanic rolul monarhului este, mai degrabă, unul formal, reprezentativ, în regimul francez, președintele are atribuții destul de importante și împarte puterea executivă cu Guvernul.

Bibliografie

1. A. Gorun, H. T. Gorun, I. Ghizdeanu, G. Radu, România și politici regionale, Editura Academica Brâncuși, Tg-Jiu, 2013

2. A. Gorun , T. H. Gorun, P. Mareș, Elemente de administrație publică, Editura Bibliotheca,2009;

3. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, București,2005;

4. A. Tofan, Instituții administrative europene, note de curs, București, 2008

5. B. Pușca, A. Pușca, Drept constituțional comparat, Editura Didactică și pedagogică Bucuresti 2004;

6. Benone Puşca, Andy Puşca, , Drept constituţional comparat, Editura Fundaţiei Academice „Danubius” Galaţi, 2004

7. Caiet științific nr. 1, Institutul de Științe administrative din Moldova, 2006

8. Caiet științific, nr. 4/ 2009, Sesiunea de comunicări științifice, ediția aVI-a, Institutul de științe administrative din Republica Moldova

9. C. Călinoiu, V. Duculescu, Drept constituțional și instituții politice, ediție revăzută și completată, Edituta Lumina Lex, București, 2005;

10. C. Ionescu, Drept constituțional și instituții politice, vol.I, Editura Lumina Lex, București, 1997

11. C. Ionescu, Regimuri politice contemporane, studii juridice, Editura All Beck, București, 2004

12. C. Ionescu, Tratat de drept constituțional contemporan, Editura All Beck, București, 2003;

13. C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, ed a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

14. C. M. Verga, Caietul științific, nr. 6/2012, Sesiunea de comunicări științifice, ediția aVI-a, Institutul de științe administrative din Republica Moldova, Iași

15. C. M. Verga, Teorii și practici de guvernare democratice, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, Iași, 2010

16. C. Pârvulescu, Etape și factori în evoluția puterii. De la putere personalizată la putere instituționalizată, Revista de Drept Public, nr. 2/2001

17. C. Tomescu, Buletin de informare legislativă, nr. 2/2011

18. D. Apostol Tofa, Instituții administrative europene, note de curs, București, 2008

19. D. Apostol, Instituții administrative europene, Editura C. H. Beck, București, 2006

20. D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, București 2004;

21. DEX- Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti

22. E. Popescu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Universitas, Petroșani 2007;

23. Ghe. Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008

24. G. Sartori, Ingineria constituțională comparată, Editura Mediterana 2000, București, 2002

25. G. Stănciulescu, A. Androniceanu, Sisteme comparate de administrație publică europeană, Editura Economică, București, 2001

...

Preview document

Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 1
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 2
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 3
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 4
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 5
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 6
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 7
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 8
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 9
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 10
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 11
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 12
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 13
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 14
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 15
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 16
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 17
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 18
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 19
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 20
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 21
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 22
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 23
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 24
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 25
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 26
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 27
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 28
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 29
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 30
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 31
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 32
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 33
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 34
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 35
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 36
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 37
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 38
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 39
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 40
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 41
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 42
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 43
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 44
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 45
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 46
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 47
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 48
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 49
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 50
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 51
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 52
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 53
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 54
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 55
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 56
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 57
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 58
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 59
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 60
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 61
Alegerea șefului statului în statele UE - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Alegerea sefului statului in statele UE.docx

Alții au mai descărcat și

Regimurile constituționale contemporane

I. Introducere Inca din cele mai vechi timpuri dreptul comparat a constituit un obiect de preocupare si de studiu. Elaborand diverse legi si...

Parlamentul European

CAPITOLUL I CONTEXTUL ISTORIC AL APARIŢIEI UNIUNII EUROPENE 1.Ideea unităţii europene Construcţia europeană la care asistăm, privită în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept European

Modulul I Izvoarele dreptului european Obiective generale: - cunoaşterea principalelor momente în evoluţia colaborării între statele europene -...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Drept Parlamentar

Originea Dreptului parlamentar se considerã cã este .Manualul. lui T.Jeferson, elaborat de acesta ca preºedinte al Senatului SUA, în care a...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Președintele României

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE  OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Rolul șefului statului în sistemul constituțional român, francez și italian

Institutia sefului de stat isi are originea in inceputurile organizarii vietii de stat , cand colectivitatiile umane, aflate la debutul...

Șeful statului

SEFUL STATULUI Consideratii generale Unicitatea puterii presupune crearea organelor puterii de stat, categorie necunoscuta in sistemul...

Albania și Coreea de Sud - analiza comparată a celor două state

Introducere Pentru proiectul de faţă, la Analiza Comparată a Sistemelor Politice, ne-am propus spre examinare din punct de vedere istoric şi mai...

Șeful statului

1.Notiunea de ,,Sef al Statului’’ Filosoful antic Aristotel din Stagira a propus pentru prima data o clasificare a regimurilor politice,plecand...

Curtea Constituțională a drepturilor omului

INTRODUCERE Dintre institutiile Uniunii Europene, referatul isi propune sa studieze Curtea Europeana a drepturilor omului, vizand in mod special...

Ai nevoie de altceva?