Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 33896
Mărime: 118.89KB (arhivat)
Publicat de: Florina Vieru
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Paun
UNIVERSITATEA ”BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Secţia Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Lista tabelelor Tabel 3.1. Numărul parlamentarilor potrivit Conferinţei Interguvernamentale de la Nisa 61
 3. Capitolul 1. Parlamentul European de la 1959 până la 1979 6
 4. 1.1. Comunităţile Europene – prezentare generală 6
 5. 1.2. Istoricul Parlamentului European 10
 6. 1.3. Organizarea Parlamentului European până la 1979 13
 7. 1.4. Obstacolele întâlnite în organizarea Parlamentului European 15
 8. Capitolul 2. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European după 1979 19
 9. 2.1. Instituţiile Europene – prezentare generală 19
 10. 2.2. Parlamentul European – prezentarea specificului acestuia 25
 11. 2.3. Procedura de alegere a parlamentarilor europeni 27
 12. 2.4. Statutul parlamentarilor europeni 29
 13. 2.5. Procedura de vot în Parlamentul European 30
 14. 2.6. Organizarea interioară a Parlamentului european 35
 15. 2.6.1. Biroul 35
 16. 2.6.2 Biroul lărgit 37
 17. 2.6.3. Comisiile 38
 18. 2.6.4. Grupurile parlamentare 46
 19. 2.6.5. Mediatorul 54
 20. Capitolul 3. Parlamentul European după votul universal din 1979 56
 21. 3.1. Actul Unic European 57
 22. 3.2. Tratatul de la Maastricht 57
 23. 3.3. Tratatul de la Amsterdam 59
 24. 3.4. Conferinţa Interguvernamentală de la Nisa 60
 25. 3.5. Rolul Parlamentului European după votul universal din 1979 62
 26. Capitolul 4. Reforma Parlamentului European prin Tratatul Constituţional 65
 27. 4.1. Noua Constituţie Europeană – prezentare generală 65
 28. 4.2. Comunicatul Comisiei Europene din 04.12.2002 privind PE 68
 29. 4.3. Reforma Parlamentului European conform Tratatului Constituţional 70
 30. Concluzii 78
 31. Bibliografie 84

Extras din licență

INTRODUCERE

Principalul scop al Europei este de a admite în enorma interdependenţă ce leagă statele europene aşa numita „ guvernare colectivă”1. Aceasta cere în mod logic instituţii care lucrează în mod colectiv în vederea oferirii Uniunii Europene şansa de a administra eficient sarcinile de lucru, precum şi de a integra interese comune. Europa rămâne una dintre cele mai diversificate părţi ale Terrei, etalând un întreg armonios de state dens populate, având culturi şi istorii specifice. Însă, guvernarea colectivă vine să sprijine specificul fiecărui stat în parte; deşi perioadele de cooperare s – au întrepătruns cu cele de ruptură, eşec, conflict.

Titlul lucrării „Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European. Dimensiunea istorică a acestuia” urmăreşte să prezinte evoluţia în timp a Parlamentului European în ceea ce priveşte organizarea sa, dar urmărind şi atribuţiile care revin acestei instituţii europene. Dacă până la votul universal a Parlamentului European din 1979, membrii acestuia erau aleşi de către parlamentele naţionale prin mecanismele proprii; era obligatoriu a se introduce votul universal a parlamentarilor europeni pentru a se înlătura orice discrepanţă în ceea ce priveşte procedura de vot a ţărilor care – şi aleg parlamentarii europeni.

Astfel, prezenta lucrare îşi propune să prezinte concis organizarea, funcţionarea şi rolul Parlamentului European până la votul universal din 1979; precum şi după acesta până în prezent, făcând o comparaţie între cele două perioade de timp şi urmărind evoluţia acestei instituţii europene. Este obligatoriu a se prezenta evoluţia Parlamentului European deoarece acesta capătă o nouă organizare, precum şi noi competenţe ca urmare a Tratatului de la Maastricht, a Tratatului de la Amsterdam, a Conferinţei Interguvernamentale de la Nisa, precum şi a noului Tratat Constituţional al Europei. În ceea ce priveşte modalitatea de realizare a lucrării, s-au folosit următoarele metode de abordare:

- prezentarea organizării şi funcţionării Parlamentului European până la votul universal din 1979, precum şi după acesta;

- compararea celor două perioade de timp în ceea ce priveşte competenţele instituţiei europene;

analiza fiecărei părţi componente a Parlamentului European;

ilustrarea rolului Parlamentului European în contextul reformei instituţiilor europene şi conform noului tratat constituţional;

- analiza părţilor componente ale organizării interioare a Parlamentului European.

Ca şi metodologie, am folosit cărţi reperezentative pentru instituţiile europene,

comunicate ale Comisiei Europene, ale Tratatul Constituţional, precum şi surse de pe internet.

1 A-C Păun; N Păun, (2004),Instituţiile Uniunii Europene, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca

Prezenta lucrare de diplomă îşi propune prin cele patru capitole având ca teme: 1. Parlamentul European de la 1959 până la 1979; 2. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European după 1979; 3. Parlamentul European după 1979; 4. Reforma Parlamentului European prin Tratatul Constituţional să prezinte concis evoluţia Parlamentului European în contextul reformei instituţiilor europene.

Parlamentul European reprezintă cetăţenii din Statele Membre ale Uniunii Europene. Este singura instituţie a Uniunii Europene ai cărei membri sunt aleşi în mod democratic, la fiecare cinci ani, prin vot universal direct. Reuniunile şi deliberările Parlamentului European sunt publice. Deciziile, luările de poziţie şi dezbaterile parlamentare sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii , precum şi pe site-ul Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu.

Conceptul de instituţii comunitare se caracterizează prin următoarele elemente specifice:

- au rolul de a pune în aplicare, în temeiul competenţelor lor, regulile juridice fundamentale de constituire şi de funcţionare a Comunităţilor şi a U.E.;

- sunt create prin tratatele de înfiinţare a Comunităţilor Europene;

- în domeniile în care acţionează sunt dotate cu puterea de a lua decizii şi de a le impune statelor membre; din această perspectivă ele reprezintă o desprindere de schemele tradiţionale ale cooperării internaţionale, în care executarea tratatelor este supusă disponibilităţii semnatarilor, suveranitatea naţională fiind cauza principală al aşa - numitului eşec al tratatelor;

- prin natura lor, ele reprezintă interesele statelor (Consiliul), interesele Comunităţilor (Comisia), interesele popoarelor (Parlamentul) şi interesele dreptului (Curtea de Justiţie);

- beneficiază de anumită autonomie juridică, administrativă şi financiară, corolar al specificităţii lor funcţionale.

Organele comunitare se diferenţiază prin faptul că:

- îndeplinesc funcţii consultative, cu caracter tehnic ori financiar, auxiliar;

- sunt prevăzute prin tratate, altele sunt create de către instituţii în vederea exercitării atribuţiilor lor; cele înfiinţate prin tratate pot avea personalitate juridică sau o simplă autonomie financiară; cele create de instituţii trebuie să aibă fundamentul în tratate, să nu fie dotate cu puteri proprii de decizie, ci numai cu funcţii de execuţie strict controlate, să nu se modifice echilibriul instituţional.

Preview document

Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 1
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 2
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 3
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 4
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 5
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 6
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 7
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 8
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 9
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 10
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 11
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 12
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 13
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 14
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 15
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 16
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 17
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 18
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 19
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 20
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 21
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 22
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 23
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 24
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 25
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 26
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 27
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 28
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 29
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 30
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 31
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 32
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 33
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 34
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 35
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 36
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 37
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 38
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 39
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 40
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 41
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 42
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 43
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 44
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 45
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 46
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 47
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 48
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 49
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 50
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 51
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 52
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 53
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 54
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 55
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 56
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 57
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 58
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 59
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 60
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 61
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 62
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 63
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 64
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 65
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 66
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 67
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 68
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 69
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 70
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 71
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 72
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 73
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 74
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 75
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 76
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 77
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 78
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 79
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 80
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 81
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 82
Organizarea și Funcționarea Parlamentului European Dimensiunea Istorică a Acestuia - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Functionarea Parlamentului European Dimensiunea Istorica a Acestuia.doc

Alții au mai descărcat și

Consiliul de Miniștrii al Uniunii Europene

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Ideea unei Comunităţi europene nu este nouă, statele şi cetăţenii Europei subliniind de-a lungul timpului,...

Viitorul Uniunii Europene și Procesul Decizional

PREAMBUL Lucrarea de faţă îţi propune să prezinte raporturile care se stabilesc între procesul decizional şi cel de extindere ,respectiv integrare...

Sistemul Insituțional al Uniunii Europene

1. Sistemul insituţional al Uniunii Europene 1.1. Scurt istoric al sistemului instituţional comunitar Construcţia europeană a fost marcată, până...

Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Uniunea Europeană aştepta la 1 ianuarie 2009 intrarea în vigoare a celui mai nou Tratat al său, cel de reformă, numit şi „de la...

Organizarea și Funcționarea Parlamentului European

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN În organizarea si functionarea sa, Parlamentul European se conduce dupa modelul parlamentelor...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, care şi-a ţinut prima sa sesiune la 10 august 1949, poate fi considerată cea mai veche adunare...

Regimuri politice democratice în statele occidentale - studiu de caz SUA

CAPITOLUL I. Democratia Democratia este o forma de organizare si conducere politica a societatii prin consultarea cetatenilor, tinand cont de...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI SI PRINCIPII ALE SISTEMULUI INSTITUTIONAL AL UE 1.1. Noţiuni introductive. Uniunea Europeana dispune de un cadru...

Ai nevoie de altceva?