Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 45154
Mărime: 148.65KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 14
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT MASTERAT: DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 4
 3. POPULAŢIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 4
 4. 1.1. Noţiuni generale 4
 5. 1.2. Calitatea vieţii şi factorii ce o influenţează 6
 6. 1.3. Asigurarea stării de sănătate a populaţiei 7
 7. 1.4. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos 12
 8. 1.4.1. De la drepturile omului la drepturile popoarelor 12
 9. 1.4.2. Consacrarea internaţională şi conţinutul dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat 14
 10. 1.4.3. Consacrarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în legislaţia română 17
 11. 1.5. Populaţia şi mediul înconjurător în reglementările internaţionale 20
 12. CAPITOLUL II 22
 13. DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS, ECHILIBRAT ECOLOGIC 22
 14. 2.1. Problema dreptului la un mediu sănătos 22
 15. 2.2. Consacrarea legislativă a dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic 26
 16. 2.3. Recunoaştere dreptului oricărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic 31
 17. 2.4. Garanţiile dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic 33
 18. 2.5. Dreptul la un mediu sănătos în constituţiile statelor europene 39
 19. 2.5. Dreptul la un mediu sănătos în reglementările europene 41
 20. 2.6. Dreptul la un mediu sănătos în construcţiile statelor europene 43
 21. CAPITOLUL III APLICAREA PRINCIPIILOR ECOLOGICE ÎN DESFĂŞURAREA DIFERITELOR ACTIVITĂŢI ÎN AŞEZĂRILE UMANE 45
 22. 3.1. Procedura de reglementare a activităţilor cu impact asupra mediului 45
 23. 3.3. Desfăşurarea activităţilor de construcţii în aşezările umane, cu respectarea reglementărilor de protecţie a mediului 53
 24. 3.4. Activităţi de producţie şi de prestări de servicii cu implicaţii directe asupra sănătăţii oamenilor si a calităţii mediului înconjurător 57
 25. 3.4.1. Evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate 57
 26. 3.4.2. Regimul produselor nealimentare şi al serviciilor periculoase pentru om şi mediu 58
 27. 3.4.3. Răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte 59
 28. 3.4.4. Producţia, circulaţia şi comercializarea alimentelor 61
 29. 3.4.5. Regulile şi principiile producţiei agroalimentare ecologice 65
 30. 3.4.6. Activităţi cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din acestea 66
 31. 3.5. Răspunderea juridică pentru prejudicii aduse sănătăţii umane şi mediului 67
 32. CAPITOLUL IV 70
 33. POLUAREA RADIOACTIVĂ ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR 70
 34. 4.1. Supravegherea stării de sănătate a personalului expus profesional la radiaţii si a populaţiei; monitorizarea radioactivităţii mediului 70
 35. 4.2. Cooperarea internaţională în domeniul aplicaţiilor paşnice ale energiei nucleare 75
 36. 4.4. Prevenirea si reprimarea actelor de terorism nuclear 89
 37. 4.5. Controlul internaţional al armelor nucleare şi al celorlalte arme care folosesc diferite forme de energie si substanţe de distrugere în masă 92
 38. CONCLUZII 98
 39. BIBLIOGRAFIE 101

Extras din disertație

INTRODUCERE

Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În ultimele două secole s-a făcut însă simţită, prin comportament şi concepţie, încercarea omului de a domina natura, de a utiliza în folos propriu toate bogăţiile naturale, accentuându-se progresiv conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei şi cele liniare ale tehnologiilor create şi susţinute de civilizaţia umană, ajungându-se la „criza ecologică".

Cauzele acestei crize se datorează, în primul rând, dezvoltării civilizaţiei industriale de la mijlocul secolului al XIX-lea, care a produs modificări profunde şi accelerate mediului înconjurător.

Din ce în ce mai mult, resursele naturale au fost solicitate, s-au extins suprafeţele cultivate şi s-au schimbat sistemele de cultură, s-au făcut despăduriri masive pentru obţinerea de masă lemnoasă şi de terenuri noi pentru agricultură, s-a intensificat utilizarea păşunilor, s-a dezvoltat mult exploatarea subsolului, în acelaşi timp, civilizaţia industrială a făcut posibilă şi necesară o creştere demografică rapidă, a însemnat o puternică dezvoltare a procesului de urbanizare, a creat mari aglomerări umane pe spaţii tot mai restrânse, situându-1 pe om în condiţii de viaţă cu totul noi.

Dobândind posibilitatea de a transforma natura, omul nu şi-a pus mult timp problema de a proceda raţional, în condiţii normale de echilibru şi dezvoltare a vieţii. El a sesizat destul de târziu că este creaţia şi creatorul mediului său înconjurător care îi asigura existenţa biologică şi, totodată, cea intelectuală. Exploatarea iraţională, în primul rând, a resurselor regenerabile (păduri, floră, faună etc.), apoi a celor neregenerabile (bogăţii minerale ale subsolului) a accentuat efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii.

Folosindu-se pe scară largă ştiinţa şi tehnologia în scopul dezvoltării industriale, s-a ignorat necesitatea păstrării în permanenţa a unui echilibru între satisfacerea nevoilor materiale proprii în continuă creştere şi protecţia tuturor factorilor mediului înconjurător. După cum apreciază Barry Commener, „degradarea mediului înconjurător se datorează unui neajuns al activităţii umane".

CAPITOLUL I

POPULAŢIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

1.1. Noţiuni generale

Termenul de populaţie se foloseşte pentru a desemna un ansamblu de indivizi care aparţin unei anumite specii şi care ocupă un teritoriu determinat.

Pornind de la această definiţie, putem considera ecosistemul uman ca o entitate cu propriile sale relaţii cuprinzând, la nivel naţional, două sisteme aflate în interacţiune: sistemul populaţiei umane şi sistemul fizic.

Dacă ambele formează, stricto sensu, diferite ecosisteme umane (sat, oraş, metropolă etc.), interacţiunea acestora cu sistemul mediului social, ne conduce lato sensu la un socio-ecosistem, adică la o ţară.

Din punct de vedere teoretic, populaţia ne apare ca un sistem caracterizat de mai mulţi factori: repartiţia spaţială a indivizilor, tabelul de creştere şi descreştere, supravieţuire şi piramida vârstelor, raportul dintre sexe, sănătate, educaţie şi instrucţie, cooperare regională şi internaţională.

Din punct de vedere juridic, populaţia este un subiect de drept de o deosebită importanţă.

In prezent, populaţia pune cele mai mari probleme din cauza creşterii într-un ritm nemaiîntâlnit, mai ales în ţările mai puţin dezvoltate.

„Explozia demografică" este un fenomen de creştere produs între anii 1850-1900 în ţările dezvoltate, unde astăzi a încetat, manifestându-se cu putere în celelalte ţări ale lumii. Din cauza dificultăţilor economice pe care Ie creează, acest fenomen este privit cu îngrijorare de viitorologi, căutându-se pentru ameliorarea lui diferite soluţii.

La Conferinţa internaţională privind populaţia ţinută în Mexic în august 1984, se aprecia că din cauza creşterii populaţiei, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, s-a produs epuizarea resurselor naturale mai repede decât pot fi ele regenerate, reducându-se astfel productivitatea şi subminând dezvoltarea.

Corelaţiile dintre nivelurile populaţiei şi baza de resurse naturale sunt complexe. Politica, tehnologia şi instituţiile determină efectele creşterii populaţiei. Aceşti factori pot fi cauza deosebirii dintre un mediu natural supus presiunii şi un grad ridicat de deteriorare şi unul care poate furniza bunuri unui număr mult mai mare de oameni.

Preview document

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 1
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 2
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 3
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 4
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 5
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 6
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 7
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 8
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 9
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 10
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 11
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 12
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 13
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 14
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 15
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 16
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 17
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 18
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 19
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 20
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 21
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 22
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 23
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 24
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 25
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 26
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 27
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 28
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 29
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 30
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 31
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 32
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 33
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 34
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 35
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 36
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 37
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 38
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 39
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 40
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 41
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 42
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 43
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 44
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 45
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 46
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 47
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 48
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 49
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 50
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 51
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 52
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 53
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 54
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 55
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 56
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 57
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 58
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 59
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 60
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 61
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 62
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 63
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 64
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 65
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 66
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 67
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 68
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 69
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 70
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 71
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 72
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 73
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 74
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 75
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 76
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 77
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 78
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 79
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 80
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 81
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 82
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 83
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 84
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 85
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 86
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 87
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 88
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 89
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 90
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 91
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 92
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 93
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 94
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 95
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 96
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 97
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 98
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 99
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 100
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 101
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 102
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 103
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 104
Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Dreptul la un Mediu Sanatos in Reglementarile Europene
  • Coperta.doc
  • NECULA .doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Tribunalul Funcției Publice

1. ASPECTE INTRODUCTIVE Curtea de Justiţie, cu sediul la Luxemburg , este o instituţie care veghează la respectarea dreptului în cadrul...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Dreptul mediului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În...

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Mediului

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al evoluției înconjurător În natură toate sunt legate de toate. Aceste enunț surprinde...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Dreptul mediului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În...

Instituții și organe europene, mecanisme instituționale, politica managerială a Uniunii Europene

Introducere Înainte de a deveni un adevărat obiectiv politic, ideea unificării Europei nu era decât un vis al filozofilor şi vizionarilor....

Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

CAPITOLUL I - Notiuni introductive Dreptul nostru la un mediu sănătos este un drept fundamental. „Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama...

Ai nevoie de altceva?