Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5387
Mărime: 46.59KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Zamfir
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Gheorghe
Facultatea de Geologie şi Geofizică Universitatea Bucureşti

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. 1. Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic 3
 3. 1.1. Repararea prejudiciului 5
 4. 2. Fundamentul şi regulile regimului specific răspunderii pentru prejudiciul ecologic 6
 5. 2.1. Determinarea responsabilului pentru producerea pagubei 7
 6. 3. Regimul răspunderii pentru prejudiciul ecologic instituit prin Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 în România 11
 7. 3.1.Câmpul de aplicare a regimului special de răspundere 12
 8. 3.2. Răspunderea obiectivă, independent de culpă 13
 9. 3.3. Răspunderea solidară în caz de pluralitate a autorilor 14
 10. 3.4. Principiul precauţiei şi răspunderea obiectivă 14
 11. 3.5. Principiul “poluatorul plăteşte” şi problema răspunderii pentru daune ecologice
 12. Concluzii 15
 13. Bibliografie 16

Extras din proiect

Introducere

Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să consacre noţiunea de prejudiciu ecologic distinctă de prejudiciul ordinar (obişnuit).

Prejudiciul ecologic depăşeşte cadrul unei atingeri aduse bunurilor şi persoanelor luate individual. Mediul - ca victimă - este considerat independent de dreptul de proprietate şi de persoane, el trebuind să facă obiectul unei protecţii specifice.

Conceptul de prejudiciu ecologic a fost pentru prima oară utilizat de michel despax pentru a pune în evidenţă particularitatea prejudiciilor indirecte rezultând din atingerile aduse mediului înconjurător. Astfel, orice atingere adusă unui element al mediului înconjurător (cum ar fi, de pildă, apa sau atmosfera) nu poate să nu aibă efecte şia supra altor componente ale mediului (flora şi fauna acvatică sau terestră, solul etc.), având în vedere interdependenţa fenomenelor ecologice. Aşadar, prejudiciul ecologic reprezintă o atingere a ansamblului elementelor unui sistem, iar prin caracterul său indirect şi difuz pune probleme complexe cât priveşte dreptul la reparaţie.

Ca definiţie, putem considera că dreptul mediului este o ramură nouă a dreptului, însă, cu o evoluţie foarte bine reliefată şi cu perspective de dezvoltare planetare, datorită preocupării intense a populaţiei asupra protecţiei mediului înconjurător, având ca scop menţinerea sau creşterea calităţii vieţii pentru generaţiile următoare. Dreptul mediului s-a conturat ca domeniu în urma creşterii conştiinţei sociale şi a implementării noţiunii de “dezvoltare durabilă” la nivel global.

În contextul preocupărilor permanente de asigurare a supravieţuirii omului ca specie între specii, protecţia mediului vizează ocrotirea, conservarea şi dezvoltarea acestuia. În sprijinul acestui scop, protecţia juridică a mediului este inseparabilă de existenţa răspunderii juridice a celui ce a cauzat producerea unei daune. Recunoaşterea şi garantarea dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic are loc atât la nivelul legislaţiilor naţionale, cât şi internaţionale.

Constituţia României a fost revizuită prin Legea nr. 429/2003, iar în art.35 s-a prevăzut alături de celelalte drepturi fundamentale şi dreptul la un mediu sănătos, acesta făcând parte din cea de-a treia generaţie de drepturi, numite „drepturi de solidaritate", ce pot fi realizate nu numai prin eforturi interne ale statului, ci şi prin cooperare, astfel încât legiuitorul să aprecieze că atât statul, cât şi particularii îşi pot angaja răspunderea pentru realizarea acestui drept, iar perspectiva integrării în Uniunea Europeană fiind doar o garanţie. Dacă prin Constituţia din 1991, printre obligaţiile sociale ale statului s-a prevăzut refacerea, ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic, dreptul la un mediu sănătos este recunoscut „in terminis" prin Legea- cadru a protecţiei mediului nr. 137/1995, apoi prin Constituţia României revizuită. Prin încheierea acordului de asociere dintre România şi Uniunea Europeană, ce a intrat în vigoare în anul 1995, România şi-a propus şi a reuşit să preia treptat acquis-ul comunitar de mediu, un rol important avându-1 cele 3 drepturi fundamentale:

1.Dreptul la informare privind mediul;

2.Dreptul publicului de a participa la luarea deciziilor privind mediul;

3.Dreptul de a cere repararea daunelor ecologice ori anularea actelor administrative ilegale.

1. Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

De-a lungul a multor ani, dreptul a conceput şi a admis responsabilizarea si repararea prejudiciilor suferite de către specia umană; dreptul la reparare nu exista decât dacă victima era subiect de drept (respectiv persoană fizică sau persoană juridică la nivel de societate). Apariţia şi recunoaşterea juridică a prejudiciului ecologic au forţat la un moment dat lărgirea spectrului de aplicare şi adaptarea regimului de răspundere la noile realităţi, a concepţiei clasice de răspundere civilă.

Primul element l-au constituit apariţia şi consacrarea noţiunii de prejudiciu ecologic, urmat, în mod rapid, de stabilirea unui regim special de răspundere adaptat particularităţilor acesteia. Răspunderea civilă apare în dreptul mediului ca o modalitate la care se recurge în ultimă instanţă, având ca prioritate tehnicile şi instrumentele, în special cele de natură economico-fiscală.

Din această perspectivă, ea apare ca o reparare, dar cu un sens elaborat. În acelaşi timp este de remarcat faptul că, atunci când activitatea poluantului este exercitată conform regulilor administrative impuse, nu se împiedică răspunderea civilă, în măsura în care autorizaţiile administrative sunt eliberate sub rezerva drepturilor terţilor. Activitatea vătămătoare nu este mai puţin vinovată şi se impune deci şi în această situaţie, o reparare. Astfel încât, poluantul nu va putea niciodată sa se ascundă de răspundere în spatele prescripţiilor administrative, chiar dacă le respectă integral.

Preview document

Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 1
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 2
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 3
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 4
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 5
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 6
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 7
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 8
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 9
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 10
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 11
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 12
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 13
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 14
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 15
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 16
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 17
Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Civila Pentru Prejudiciul Ecologic.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Răspunderea Civilă pentru Prejudiciile Cauzate Mediului Înconjurător

I. Introducere Răspunderea civilă este una din formele de manifestare clasice ale răspunderii juridice, care apare ca o instituţie deosebit de...

Răspunderea juridică pentru daune ecologice

I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele...

Dreptul european al mediului

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată...

Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului

1. Mediul înconjurător pentru Europa Organizaţiile Ecologice Neguvernamentale (O.N.G.) naţionale şi internaţionale, publicul larg, cercurile de...

Te-ar putea interesa și

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Poluarea atmosferei

INTRODUCERE Problema raportului dintre om și mediul ambiant a apărut o dată cu cele dintâi colectivități omenești, deoarece omul cu inteligența și...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Sinteze Dreptul Mediului

05.10.2007 Curs 1 Generalitati Ecologia este stiinta economiei modului de viata si a raporturilor vitale reciproce ale organismului. Concluzia...

Curs Dreptul Mediului

Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala, protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent....

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Ai nevoie de altceva?