Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 39196
Mărime: 170.96KB (arhivat)
Publicat de: Voicu-Răzvan M.
Puncte necesare: 13

Extras din disertație

INTRODUCERE

Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de zi cu zi. Acesta reprezintă „legea cuvântului dat” de fiecare dintre părți și premisa răspunderii contractuale a celui vinovat de nerespectarea lui.

Această lucrare de disertație este concepută în patru capitole care vor încerca să ofere o analiză doctrinară și jurisprudențială a instituției juridice a răspunderii civile contractuale, prin conturarea cadrului general în care se naște, prin determinarea de alte forme de răspundere, prin analizarea condițiilor de angajare și a cauzelor de exonerare și prin prezentarea efectelor sale, pe baza legislației aplicabile în România.

Lucrarea de disertație se constituie într-un demers de clarificare a răspunderii civile contractuale, prezentând problemele teoretice esențiale, controversate și recent actualizate, precum și soluții jurisprudențiale menite să ilustreze aplicarea practică a prevederilor legale referitoare la condițiile angajării răspunderii contractuale, limitele convențiilor de modificare a răspunderii contractuale, cauzele care înlătura această răspundere, precum și modalitatea de evaluare a daunelor-interese și posibilitatea cumulării acestora cu alte tipuri de despăgubiri.

Tema lucrării de disertație („Instituția răspunderii contractuale în materia civilă” ) este de actualitate și de o importanță deosebită, dat fiind rolul răspunderii civile contractuale în cadrul raporturilor juridice. Cunoscând condițiile în care poate fi antamată răspunderea contractuală, partea interesată va putea include în contract clauze menite să asigure repararea cât mai satisfăcătoare a prejudiciului, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ

1.1. Particularitățiile, funcțiile și formele răspunderii civile

Particularitățile răspunderii civile față de celelalte forme de constrângere și sancțiuni de drept civil. Sancțiunea răspunderii civile este asigurată de stat prin influența pe care dreptul o exercită asupra conștiinței oamenilor sau prin folosirea constrângerii.

Răspunderea civilă și constrângerea statală nu trebuie confundate, chiar dacă măsura constrângerii poate interveni ca o consecință a răspunderii. Măsura constrângerii nu presupune întotdeauna răspundere, ci poate interveni numai pentru respectarea sau realizarea unui drept (spre exemplu, punerea în posesie, executarea silită), fără a evoca ideea de răspundere .

Răspunderea civilă se delimitează de alte sancțiuni (nulitatea, rezilierea, rezoluțiunea, acțiunea oblică, acțiunea pauliană, revocarea donațiilor), sub aspectul caracterului sancționator: în timp ce răspunderea civilă restabilește raporturile vătămate și, din acest considerent, fapta cauzatoare de prejudicii constituie unul dintre izvoarele de obligații în dreptul civil, celelalte sancțiuni de drept civil sting, în principal, raporturile de drept civil. Așadar, sub aspectul efectelor, sancțiunea răspunderii de drept civil generează un drept și o obligație corelativă, spre deosebire de celelalte sancțiuni civile care, în genere, lipsesc de eficiență actele juridice vizate.

Răspunderea civilă, ca sancțiune, se referă la faptele juridice în sens larg; celelalte sancțiuni civile privesc obligațiile izvorâte din acte juridice sau evenimente legate de acte juridice, adică faptele juridice în sens restrâns.

Spre deosebire de celelalte sancțiuni de drept civil, în care caracterul reparabil al activității sancționate este mai puțin marcat, în cazul răspunde rii civile, caracterul reparabil și antisocial al conduitei sancționate este evident.

Răspunderea pentru fapta ilicită cauzatoare a prejudiciului este o com ponentă a răspunderii sociale, deosebit de cuprinzătoare, întrucât aceasta din urmă include răspunderea morală, politică, juridică, precum și diferite modalități în care membrii societății sunt chemați să dea seamă de condu ita în viața socială.

Bibliografie

- Albu, Drept civil. lntroducere în studiul oblIgațiilor, Ed. Dacia, 1984;

- I. Dogaru, P. Drăghici, Teoria generală a obligațiilor în reglementarea noului Cod Civil. Curs universitar, Ed. C.H. Beck;

- Dec. civ. nr. 769/1997, în C.P.J. 1994-1998 a Curții de Apel Brașov, Ed. Lumina Lex, 1998;

- E. Lupan, Sanctiunile în dreptul civil, Analele Universitatis — Oradea — seria Drept, 1998;

- Fr. Deak, Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciul ca element al răspunderii civile. Unele probleme teoretice ale predării științei dreptt lui în învățământul superior, Ministerul învățământului, 1966;

- C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil, Ed. Academiei, 1981;

- M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, București, 1972;

- Monna-Lisa Belu Magdo, Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2017;

- L. Pop, Concepția redactorilor noului Cod civil cu privire la structura răspunderii civile; dualitate sau unitate, în R.R.D.P. nr. 1/2010;

- L. Leturmy, La responsabilité delictuelle du contractant, în R.T.D. civ., 1998;

- P.C. Vlachide, Repetiția principiilor de drept civil, vol. II, Ed. Europa Nova, București, 1944;.

- M. Pivniceru, M. Gaiță, Notă la decizia nr. 26 din 7 ianuarie 2000 a secției civile a Curtii de Apel lași, în Dreptul nr. 10/2001.

Preview document

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 1
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 2
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 3
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 4
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 5
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 6
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 7
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 8
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 9
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 10
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 11
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 12
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 13
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 14
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 15
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 16
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 17
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 18
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 19
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 20
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 21
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 22
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 23
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 24
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 25
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 26
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 27
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 28
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 29
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 30
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 31
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 32
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 33
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 34
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 35
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 36
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 37
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 38
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 39
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 40
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 41
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 42
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 43
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 44
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 45
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 46
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 47
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 48
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 49
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 50
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 51
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 52
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 53
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 54
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 55
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 56
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 57
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 58
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 59
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 60
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 61
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 62
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 63
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 64
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 65
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 66
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 67
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 68
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 69
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 70
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 71
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 72
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 73
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 74
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 75
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 76
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 77
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 78
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 79
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 80
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 81
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 82
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 83
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 84
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 85
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 86
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 87
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 88
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 89
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 90
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 91
Instituția răspunderii contractuale în materia civilă - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Institutia raspunderii contractuale in materia civila.docx

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Prescripția extinctivă

Introducere: Prescriptia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, în...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Repararea daunelor morale prin despăgubiri bănești

CAPITOLUL I Despre răspunderea civilă în dreptul român Răspunderea civilă „tinde să ocupe centrul dreptului civil, deci a dreptului în...

Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie

Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie Scurt istoric priviind apariția și răspândirea codului civil Codul...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Răspunderea cărăușului în contractul de transport

Capitolul I Cadrul legal şi formele răspunderii cărăuşului 1.Introducere La început de secol XXI, volumul de mărfuri tranzacţionate pe piaţa...

Răspunderea patrimonială a salariatului

1. Natura juridică. Trăsături juridice. Răspunderea juridică este instituţia juridică ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizează...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Ai nevoie de altceva?