Plata nedatorată

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 31915
Mărime: 136.86KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mariana Rudăreanu
Facultatea de Drept si Administratie Publica
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND OBLIGAȚIA CIVILĂ 5
 3. 1.1. DEFINIȚIA OBLIGAȚIEI CIVILE 5
 4. 1.2. REGLEMENTAREA LEGALĂ 8
 5. 1.3. IZVOARELE OBLIGAȚIILOR 9
 6. 1.3.1. CONTRACTUL 10
 7. 1.3.2. ACTUL JURIDIC UNILATERAL 12
 8. 1.3.3. RĂSPUNDEREA CIVILĂ 14
 9. 1.3.4. FAPTUL JURIDIC LICIT 16
 10. CAPITOLUL 2. PLATA NEDATORATĂ 19
 11. 2.1. NOȚIUNEA DE PLATĂ NEDATORATĂ 19
 12. 2.2. REGLEMENTAREA LEGALĂ 34
 13. 2.2.1. REGLEMENTAREA PLĂȚII NEDATORATE ÎN CODUL CIVIL DE LA 1864 35
 14. 2.2.2. REGLEMENTAREA PLĂȚII NEDATORATE ÎN NOUL COD CIVIL 36
 15. 2.2.3. REGLEMENTAREA PLĂȚII NEDATORATE ÎN REGULAMENTUL (CE) nr. 864/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI PRIVIND LEGEA APLICABILĂ OBLIGAȚIILOR NECONTRACTUALE (ROMA II) 38
 16. 2.3. CONDIȚIILE PLĂȚII NEDATORATE 49
 17. CAPITOLUL 3. EFECTELE PLĂȚII NEDATORATE 59
 18. 3.1. OBLIGAȚIILE ACCIPIENSULUI 61
 19. 3.2. OBLIGAȚIILE SOLVENSULUI 63
 20. 3.3. RESTITUIREA PRESTAȚIILOR 64
 21. 3.3.1. DISPOZIȚII GENERALE 64
 22. 3.3.2. MODALITĂȚILE DE RESTITUIRE 66
 23. 3.3.3. EFECTELE RESTITUIRII FAȚĂ DE TERȚI 77
 24. CONCLUZII 80
 25. BIBLIOGRAFIE 83

Extras din licență

INTRODUCERE

Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea îmbrățișând atât raporturile juridice nonpecuniare, numite de altfel și extrapatrimoniale, precum autoritatea parentală, cât și raporturile juridice pecuniare. În accepțiunea să restrânsă, construită pe un conținut tehnic, dreptul personal sau obligația reprezintă un raport juridic pecuniar creat între persoane. Dreptul obligațional este, în final, un „drept al intereselor egoiste” degrevat de orice considerații de ordin afectiv, care dau un aspect particular drepturilor personalității și raporturilor juridice familiale.

Spre deosebire de raporturile juridice în al căror conținut se află drepturile reale, care au caracter de durată și stabilitate, raporturile obligaționale se nasc și se desfășoară în scopul de a se realiza dinamica circuitului civil. Aceasta este explicația faptului că ele se nasc, de cele mai multe ori, pentru a se stinge imediat sau după anumite intervale de timp. Atingerea scopurilor urmărite de părțile raporturilor obligaționale, mai ales ale creditorului, poate avea loc numai prin realizarea drepturilor de creanță și executarea obligațiilor corelative care intră în conținutul juridic al acestor raporturi juridice.

În acest sens efectul principal al obligației civile apare ca fiind „dreptul ce obligația însăși îl conferă creditorului de a pretinde și de a obține îndeplinirea întocmai a prestației la care s-a obligaț debitorul”. Acest lucru îl stipulează și art. 1073 al Codului civil din 1864 care prevede expres că „Creditorul are dreptul a (îndeplini) dobândi îndeplinirea exactă a obligației, iar în caz contrar are dreptul la dezdăunare”.

Cea mai generală accepțiune a cuvântului „obligație” determină orice comandă prescrisă de lege sau morală sub imperiul căreia poate fi ghidată conduita unui individ în formula dată, însă, nu este redată latura obligațiilor potrivit căreia o persoană se îndatorează față de o altă persoană, în cazul dat se vorbește, de exemplu, despre îndatorirea cetățenilor de o anumită vârstă de a-și satisface serviciul militar sau că toți proprietarii de pământ trebuie să se conformeze normelor regionale ce vizează modul de execitare a dreptului lor de proprietate .

Din istoria dreptului aflăm că de fapt romanii sunt aceia care au fundamentat definiția obligației; definiție care se prezintă a fi valabilă și astăzi „obligațio est juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei” (obligația este o relație de drept care ne supune la o prestație față de un terț).

Această definiție face să se evidențieze primul caracter al obligației, și anume relația de drept (vinculum juris) stabilită între două sau mai multe presoane.

Însă, ea nu prezintă decât partea pasivă a obligației - persoana obligață este ținută să efectueze o prestație, fiind privită în calitatea de debitor. Obligația este, astfel, un element al pasivului patrimoniului său, o datorie. Or, ea prezintă în mod necesar și o față inversă. Pentru persoana care trebuie să profite de pe urma prestației realizate, obligația se conturează ca un element al activului patrimoniului său, în cazul dat vorbim despre o creanță a creditorului.

Văzută de pe poziția unei creanțe, obligația, dreptul personal apare a fi similar unui drept real. Astfel, se explică de ce în diferite legislații, dreptul de proprietate se răsfrânge nu numai asupra bunurilor corporale, dar și asupra creanțelor.

Astfel, reducerea câmpului obligațiilor duce la scăderea să considerabilă în importanță. De aceea doctrina, dar în special cea franceză, vine să afirme că de fapt segmentul obligațiilor demarchează materia dreptului civil, constituită dintr-o multitudine de raporturi obligaționale complexe existente între comercianți, între stat și colectivitățile publice și particulare, între persoane de diferite naționalități, între state etc.

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND OBLIGAȚIA CIVILĂ

1.1. DEFINIȚIA OBLIGAȚIEI CIVILE

Noțiunea de obligație provine din cuvântul obligatio, care în latina veche însemna „a lega” (ligare) pe cineva din pricina nerespectării prestației pe care o datora altuia .

La începuturi, termenul de obligație exprima o legătură pur materială între două persoane, o înlănțuire (vinculum) care-l lega pe debitor de creditor, în temeiul căreia acesta din urmă, având la îndemână sancțiunea constrângerii (adstringimur), putea solicita celui dintâi executarea unei prestații.

Înlănțuirea care-l lega pe debitor de creditor era privită ca fiind o relație personală între cei doi datorată confuziei dintre lucrul datorat și persoana care-l datorează . Când această confuziune a fost înlăturată, executarea obligației a încetat a se mai face asupra persoanei debitorului, transpunându-se asupra bunurilor din patrimoniul său. Pe creditor nu-l interesa persoana debitorului, ci posibilitatea acestuia de a plăti lucrul datorat.

În principal, obligația este analizată ca un raport juridic stabilit între creditor și debitor. Creditorul este subiectul activ al raportului obligațional, iar debitorul este subiectul pasiv, care se îndatorează față de creditor la executarea unei prestații.

Prin obligație se înțelege raportul juridic în conținutul căruia intră atât latura activă, care este dreptul de creanță ce aparține creditorului, cât și corelativul acestui drept, adică latura pasivă a raportului, care este datoria ce incumbă debitorului .

Bibliografie

I. LEGISLAȚIE:

1. Codul civil de la 1864

2. Legea 278 din 25.06.2009 privind Codul civil

3. Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

4. Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.iulie.2007

5. Expunere motive noul Cod civil

II. DOCTRINĂ:

1. C. Hamangiu, I. Rosetti - Bălănescu, Al. Băicoianu- Tratat de drept civil român, vol. II, ed. Națională S. Ciornei, București, 1929

2. I. Rosetti-Bălănescu, D. Schelarie, N. G. Nedelcu-Principiile dreptului civil român, București, 1957

3. R.Tudor Popescu, A. Petre- Teoria generală a obligațiilor, ed. Științifică, București, 1968

4. R. Sanilevici- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Iași, 1976

5. V. Hanga- Drept privat roman, ed. Didactică și Pedagică, București, 1977

6. D. Gherasim- Buna - credință în raporturile juridice civile, ed. Academiei, București, 1981

7. I. Albu- Drept civil. Introducere în studiul obligațiilor, ed. Dacia, Cluj - Napoca, 1984

8. P.C. Vlachide- Repetiția principiilor de drept civil, vol. II, ed. Europa Nova, București, 1994

9. L. Pop- Teoria generală a obligațiilor, ed. Lumina Lex, București, 1996

10. I. P. Filipescu, A. I. Filipescu- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. Actami, București, 2000

11. S. Neculaescu- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. Lumina Lex, București, 2001

12. B. Ștefănescu, R. Dimitriu- Drept civil pentru învățământul superior economic, ed. Lumina Lex, 2002

13. C. Stătescu, C. Bîrsan- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. All Beck, București, 2002

14. I. Dogăraru, P. Drăghici - Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. All Beck, București, 2002

15. I. Adam- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. AllBeck, București, 2004

16. M. Rudăreanu- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția a III-a, București, 2006

17. Fr. Deak- Tratat de drept civil contracte speciale, ed. Universul Juridic, București, 2007

18. M. Rudăreanu- Obligații. Responsabilitatea, ed. Fundației România de Mâine, București, 2007

19. C. Stătescu, C. Bârsan- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. Hamangiu, 2008

20. A. G. Nicolae, M. Uliescu- Instituții de drept în noul Cod civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG, București, 2010

21. V. S. Curpăn- Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. Rovimed Publishers, Bacău, 2011

22. G. Tănase- Transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor. Restituirea prestațiilor, București, 2011

23. I. Adam- Drept civil. Obligațiile . Contractul, București, 2011

24. L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu-Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, București, 2012

III. JURISPRUDENȚĂ:

1. L.V. Lefterache, I. Nedelcu, F. M. Vasile- Jurisprudenta instantei supreme în unificarea practicii judiciare (1969-2008), ed. Universul Juridic, București, 2008

2. Culegere de practica judiciara pe anul 2008, ed. Hamangiu, 2010

3. T. Corneliu -Repertoriu de practica judiciară civilă, ed. C.H.Beck, București, 2011

IV. ARTICOLE:

1. M. Avram- Natura juridică a promisiunii publice de recompensă, în Revista Dreptul nr.6/2001

2. D. C. Tudurache- Critica reglementării privind subrogația în drepturile creditorului, în Revista de Științe Juridice

3. G. Boroi- Faptele juridice licite ca izvoare de obligații

4. C. Mazilu- Plata lucrului nedatorat

V. SITE-URI

1. http://dreptprivat.wordpress.com

2. http://www.euroavocatura.ro

3. http://avocatura.lexignat.ro

4. http://www.comunicatedepresa.ro

5. http://www.archeus.ro

6. http://www.tocilar.ro

7. http://www.rubinian.com

8. http://www.euroavocatura.ro

9. http://www.curierulfiscal.ro

Preview document

Plata nedatorată - Pagina 1
Plata nedatorată - Pagina 2
Plata nedatorată - Pagina 3
Plata nedatorată - Pagina 4
Plata nedatorată - Pagina 5
Plata nedatorată - Pagina 6
Plata nedatorată - Pagina 7
Plata nedatorată - Pagina 8
Plata nedatorată - Pagina 9
Plata nedatorată - Pagina 10
Plata nedatorată - Pagina 11
Plata nedatorată - Pagina 12
Plata nedatorată - Pagina 13
Plata nedatorată - Pagina 14
Plata nedatorată - Pagina 15
Plata nedatorată - Pagina 16
Plata nedatorată - Pagina 17
Plata nedatorată - Pagina 18
Plata nedatorată - Pagina 19
Plata nedatorată - Pagina 20
Plata nedatorată - Pagina 21
Plata nedatorată - Pagina 22
Plata nedatorată - Pagina 23
Plata nedatorată - Pagina 24
Plata nedatorată - Pagina 25
Plata nedatorată - Pagina 26
Plata nedatorată - Pagina 27
Plata nedatorată - Pagina 28
Plata nedatorată - Pagina 29
Plata nedatorată - Pagina 30
Plata nedatorată - Pagina 31
Plata nedatorată - Pagina 32
Plata nedatorată - Pagina 33
Plata nedatorată - Pagina 34
Plata nedatorată - Pagina 35
Plata nedatorată - Pagina 36
Plata nedatorată - Pagina 37
Plata nedatorată - Pagina 38
Plata nedatorată - Pagina 39
Plata nedatorată - Pagina 40
Plata nedatorată - Pagina 41
Plata nedatorată - Pagina 42
Plata nedatorată - Pagina 43
Plata nedatorată - Pagina 44
Plata nedatorată - Pagina 45
Plata nedatorată - Pagina 46
Plata nedatorată - Pagina 47
Plata nedatorată - Pagina 48
Plata nedatorată - Pagina 49
Plata nedatorată - Pagina 50
Plata nedatorată - Pagina 51
Plata nedatorată - Pagina 52
Plata nedatorată - Pagina 53
Plata nedatorată - Pagina 54
Plata nedatorată - Pagina 55
Plata nedatorată - Pagina 56
Plata nedatorată - Pagina 57
Plata nedatorată - Pagina 58
Plata nedatorată - Pagina 59
Plata nedatorată - Pagina 60
Plata nedatorată - Pagina 61
Plata nedatorată - Pagina 62
Plata nedatorată - Pagina 63
Plata nedatorată - Pagina 64
Plata nedatorată - Pagina 65
Plata nedatorată - Pagina 66
Plata nedatorată - Pagina 67
Plata nedatorată - Pagina 68
Plata nedatorată - Pagina 69
Plata nedatorată - Pagina 70
Plata nedatorată - Pagina 71
Plata nedatorată - Pagina 72
Plata nedatorată - Pagina 73
Plata nedatorată - Pagina 74
Plata nedatorată - Pagina 75
Plata nedatorată - Pagina 76
Plata nedatorată - Pagina 77
Plata nedatorată - Pagina 78
Plata nedatorată - Pagina 79
Plata nedatorată - Pagina 80
Plata nedatorată - Pagina 81
Plata nedatorată - Pagina 82
Plata nedatorată - Pagina 83
Plata nedatorată - Pagina 84
Plata nedatorată - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Plata nedatorata.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Te-ar putea interesa și

Îmbogățirea fără Justă Cauză

Cap. I Introducere. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii 1.Consideraţii generale Relaţiile sociale se convertesc în raporturi juridice...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Plata Nedatorată

PLATA NEDATORATĂ § Izvoarele obligaţiilor Izvoarele obligaţiilor pot fi cuprinse în două categorii de bază: a)acte juridice b)fapte juridice,...

Faptul Juridic Licit

Actul juridic, constituie o manifestare de voinţă exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice. Cum efectul juridic pe care îl urmărim este...

Izvoarele obligației civile

I.NOTIUNEA DE IZVOR DE OBLIGATIE Prin izvor de obligatie se intelege acel fapt juridic , care da nastere unui raport juridic obligational....

Teoria obligațiilor

CAPITOLUL X OBLIGATIA CIVILA 1. NOTIUNEA DE OBLIGATIE CIVILA 2. ELEMENTELE RAPORTULUI JURIDIC DE OBLIGATIE 3. IZVOARELE OBLIGATIILOR 4....

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Ai nevoie de altceva?