Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6411
Mărime: 33.93KB (arhivat)
Publicat de: Filip Dicu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. I. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA
 3. 1.1 Sancţiuni contravenţionale în dreptul mediului 3
 4. 1.2 Cauze care înlaturã rãspunderea contravenţionalã 5
 5. 1.3 Procedura contravenţionalã 6
 6. 1.4 Executarea sancţiunilor contravenţionale 6
 7. II. RASPUNDEREA PENALA
 8. 2.1 Trǎsǎturile esenţiale ale infracţiunii 7
 9. 2.1.1 Pericolul social 7
 10. 2.1.2 Vinovatia 7
 11. 2.1.3 Prevederea in legea penala 8
 12. 2.2 Faptele incriminate ca infracţiuni prin Legea nr.137/1995 a protecţiei mediului 8
 13. 2.3 Subiectele răspunderii penale 11
 14. III. RASPUNDEREA CIVILA
 15. 3.1 Subiectele raspunderii 12
 16. 3.2 Fapta gerneratoare de raspundere 12
 17. 3.3 Culpa.Riscul 13
 18. 3.4 Prejudiciul sau dauna ecologica 14
 19. 3.4 Cauzalitatea 14
 20. Concluzii 15
 21. Bibliografie 17

Extras din referat

Introducere

Noţiunea de răspundere juridică în sens larg:

• este proprie tuturor ramurilor de drept şi

• exprimă instituţionalizarea unui regim juridic prin care se urmăreşte ca provocatorul unui prejudiciu adus unei părţi vătămate să fie sancţionat şi obligat să repare prejudiciul pe care l-a cauzat.

În dreptul mediului, instituirea răspunderii juridice presupune definirea noţiunii de prejudiciu (sau daună sau pagubă) adus mediului.

Definiţia acceptată în sens larg pentru dauna ecologică este: acea vătămare care aduce atingere ansamblului elementelor unui sistem şi care datorită caracterului său indirect şi difuz nu permite constituirea unui drept la reparaţie¹.

Problema centrală care apare în acest sens este de a stabili cine este victima

daunei:

• omul sau

• mediul său.

În funcţie de răspunsul dat, se conturează concepţia asupra naturii daunei

ecologice. Aceasta presupune stabilirea prealabilă a statutului juridic al elementelor

naturale sau antropice care constituie mediul, pentru a stabili dacă sunt bunuri

protejate din punct de vedere juridic.

În accepţiunea modernă a dreptului mediului se recunoaşte fiecărui individ un drept

subiectiv la mediu, care permite o protecţie funcţională a componentelor acestuia.

Ca urmare, orice poluare constă într-o violare a acestui drept şi constituie o culpă.

În acest sens este importantă noţiunea de daună ecologică în sens restrâns, respectiv prejudiciul cauzat mediului independent de leziunea directă a unui interes uman.

A doua categorie importantă o constituie pagubele suferite atât de mediu cât şi de om.

Scopul instituirii răspunderii juridice în dreptul mediului este de instituţionaliza

un regim juridic, prin care provocatorul unei pagube asupra mediului sau “poluatorul” să fie sancţionat şi obligat să plătească pentru remedierea pagubei pe care a produs-o.

I. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

1.1 Sancţiuni contravenţionale în dreptul mediului

Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului stabilea categorii de contravenţii la reglementãrile vizând protecţia diferiţilor factori de mediu: aer, sol, ape, vegetaţie forestierã, fanunã, aşezãri omeneşti, ocrotirea şi conservarea peisajului şi menţinerea echilibrului social.

In vederea actualizarii si perfectionarii sistemului contraventional prin HG nr.254/1995 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator s-au instituit , in functie de cuantumul amenzii aplicate ca sanctiune (diferentiat pe persoane fizice si juridice) trei categorii de contraventii.

- Prima categorie de contraventii (art.96, pct.1 din OUG nr.195/2005), sanctionate cu amenzi cu cuantum mai redus (de la 3000 la 6000 lei pentru persoanele fizice si de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice).Proprietarii si detinatorii de terenuri care nu-si respecta obligatia de intretinere si extindere a parcelelor si aliniamentelor de protectie, spatiilor verzi , gardurilor vii pentru protectia atmosferei fonica si eoliana comit contraventii din aceasta categorie.Totodata sunt sanctionati contraventional proprietarii si detinatorii de terenuri care nu-si respecta obligatia : de a prevenii deteriorarea calitatii mediului geologic , de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului ;de a lua masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, de a proteja flora si fauna salbatica,, de a exploata durabil resursele naturale; de a asigura amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a oricarui a oricarui fel de obiective in conditiile prevazute de acordul sau autorizatia de mediu. O serie de obligatii incumba si autoritatilor administratiei publice locale alaturi de persoanele fizice si juridice in ceea ce priveste intretinerea cladirilor , spatiilor verzi, a arborilor si arbustilor conform planurilor de urbanizare, depozitarea controlata a deseurilor etc.

- A doua categorie contraventii ,sanctionate cu amenda de la 5000 la 10000 lei pentru persoane fizice si de la 30000 la 60000 lei pentru persoanele juridice priveste nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor privind:obtinerea acordului de import/export si a autoritatilor privind organismele modificate genetic ; utilizarea informatiilor corecte pentru elaborarea evaluarilor de mediu si impactului asupra mediului , a bilanturilor de mediu si a raporturilor de amplasament ; neutralizarea ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor in zonele in care sunt instituite masuri speciale de protectie ; etc. In aceasta categorie de contraventii mai sunt incluse si incalcarea prevederilor legale de catre autoritatile administratiei publice locale pe segmente ca:

- Imbunatatirea microclimatului urban

- Informarea publicului privind riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru mediu si sanatatea populatiei

- Respectarea planurilor de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale , cailor , si mijloacelor de transport, retelelor de canalizare, statiilor de epurare depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale fara a prejudicia mediul si starea de sanatate si confort a populatiei,etc.

Preview document

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 1
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 2
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 3
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 4
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 5
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 6
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 7
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 8
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 9
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 10
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 11
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 12
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 13
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 14
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 15
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 16
Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Regimul juridic al deșeurilor

România şi normele UE în materie de deşeuri Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice...

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Desfășurării Activităților Nucleare

1.1 Preliminarii Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Primele Preocupări în Spațiul Românesc

CAPITOLUL I I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE / CONSIDERAŢII GENERALE I.1.1. PRIMELE PREOCUPĂRI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC Romănia are un capital natural...

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Răspunderea Juridică

Capitolul 1:Consideraţii generale privind răspunderea juridică 1.1 Abordări conceptuale ale răspunderii juridice Dreptul ca fenomen social are...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Degradarea Mediului Înconjurător

Introducere Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti,...

Ai nevoie de altceva?