Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 23625
Mărime: 137.79KB (arhivat)
Publicat de: Zita Nițu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Dutu
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREȘTI FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I APA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN LUME 5
 3. 1.1 Noțiuni generale despre apele internaționale 6
 4. 1.2 Apa ca resursă preţioasă 7
 5. 1.3 Principiile utilizării durabile şi protecţiei cursurilor de apă internaţionale 8
 6. CAPITOLUL II PROTECȚIA JURIDICĂ A APELOR INTERNAȚIONALE ȘI ÎN ROMÂNIA 11
 7. 2.1. Resursele de apă ale României 11
 8. 2.2 Clasificarea apelor 13
 9. 2.3. Protecţia apelor în plan internaţional 14
 10. 2.4 Regimul juridic al apelor în România 26
 11. 2.5 Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de protecţie a apelor 34
 12. CAPITOLUL III ASPECTE LEGATE DE ADMINISTRAREA, GOSPODĂRIREA ȘI FOLOSIREA APELOR 39
 13. 3.1. Considerații generale privind domeniul public al apelor 39
 14. 3.2. Sancţionarea juridică pentru poluarea apelor și răspunderea contravenţională, penală şi civilă 43
 15. 3.3. Poluarea şi implicaţiile ei 45
 16. CAPITOLUL IV. ECOSISTEMELE ACVATICE 49
 17. 4.1. ECOSISTEMUL - PREZENTARE GENERALĂ 49
 18. 4.2. Regimul juridic al ecosistemelor acvatice 52
 19. CONCLUZII 55
 20. BIBLIOGRAFIE 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii contemporane. Dezvoltarea economică şi socială, impulsionată de, explozia” tehnico-ştiinţifică actuală, pune umanitatea în faţa unor probleme noi, necunoscute şi uneori nebănuite cu câteva decenii în urmă, de a căror rezolvare depind progresul şi aspiraţiile ei spre mai bine.

Consider că printre aspectele spinoase cu care se confruntă omenirea zilelor noastre este şi aceea a integrării ei în mediul înconjurător, în condiţiile în care, în ofensivă neîntreruptă de cucerire a resurselor naturii, omul riscă adeseori de a se îndepărta de ea. Modul de utilizare defectuos şi proastă distribuire a resurselor constituie un aspect important al, crizei mediului înconjurător”

Apa – un bun fără de care nu se poate trăi - a fost definită de a lungul timpului în diverse moduri, astfel: „Apa, un lichid transparent şi incolor, care în stare pură, este o combinaţie de oxigen şi hidrogen, este unul din elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată.” Apa apare ca un element indispensabil pentru viaţă, individ şi societate. Ea este materie primă pentru activităţi productive, sursa de energie şi cale de transport. Apa este un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.

„Cea mai mare cantitate de apa existenta pe glob (97 %) se afla în oceane şi mari. Calotele de gheaţă ale polilor conţin, ceva mai mult de 2 % din totalul de apă, iar fluviile, râurile, lacurile, pânzele subterane de apă şi atmosfera, abia 1 %, procent infim care constituie în mod obişnuit sursa aprovizionării cu apă a omului.” Datele ştiinţifice arata ca la fiecare 15 ani consumul de apă se dublează. Solicitările crescânde de apa reclama o nouă abordare a utilizării resurselor de apă dulce de care se dispune pe glob.

Apa reprezintă un element indispensabil existenţei vieţii pe planetă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport şi, nu în ultimul rând, un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. Deşi acoperă trei pătrimi din suprafaţa Terrei şi constituie 75% din ţesuturile vii, iar la nivelul Universului este mai rară decât aurul, apa rămâne o resursă naturală limitată, inegal distribuită în timp şi spaţiu, într-adevăr, numai 0,3% dintre apele terestre constituie rezervorul nostru de apă dulce şi 10 ţări în lume îşi împărtăşesc 60% din zăcămintele unei asemenea ape. La această situaţie contribuie mai mulţi factori: repartizarea neuniformă geografic şi temporal, calitatea diversă, fenomenul masiv şi global de poluare ş.a.

Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii, competitivitatea economică, forţa de muncă şi securitatea, toate se bazează pe acest capital natural. Biodiversitatea este esenţială pentru „serviciile ecosistemelor”, adică serviciile pe care le oferă natură: reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia de alimente, combustibil, fibre şi medicamente. Aceasta este esenţială pentru menţinerea viabilităţii pe termen lung a agriculturii şi a pescuitului şi stă la baza multor procese industriale şi a producţiei de medicamente noi.

Biodiversitatea ecosistemelor acvatice cuprinde varietatea genelor şi a speciilor care constituie viaţa în mediul acvatic. În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a biodiversităţii acvatice cu consecinţe profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea oamenilor. Cauzele principale sunt schimbările care se produc în habitatul natural. Acestea au loc datorită exploatării excesive a oceanelor, râurilor, lacurilor, invaziilor de specii străine, poluării şi - tot mai mult - datorită schimbărilor climatice la nivel global. Europa a stabilit un obiectiv pentru a stopa pierderea biodiversităţii până în 2010. Studiile recente ale AEM arată că, fără eforturi politice suplimentare semnificative, este puţin probabil că obiectivul să fie atins.

CAPITOLUL I

APĂ ȘI IMPORTANȚA EI ÎN LUME

Apa este indispensabilă mediului viu; degradarea şi poluarea să antrenează daune ecologice (atingeri ale faunei şi florei), afectează activităţile turistice (plaje, pescuit, petrecerea timpului liber), agricultură (irigarea, piscicultura, concilicultură) şi chiar industriei, atunci când apa devine improprie anumitor procese de fabricaţie. Ele reduc mai ales cantitatea de apă potabilă, fie alterându-i gustul, fie contaminând pânzele freatice care servesc la alimentarea umană. Prin amploarea şi gravitatea sa, în condiţiile în care apa nu poate fi înlocuită cu nimic, problematica acvatică constituie una dintre problemele ecologice globale majore ale secolului XXI.

Preview document

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 1
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 2
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 3
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 4
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 5
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 6
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 7
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 8
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 9
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 10
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 11
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 12
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 13
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 14
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 15
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 16
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 17
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 18
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 19
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 20
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 21
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 22
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 23
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 24
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 25
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 26
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 27
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 28
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 29
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 30
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 31
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 32
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 33
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 34
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 35
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 36
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 37
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 38
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 39
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 40
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 41
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 42
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 43
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 44
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 45
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 46
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 47
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 48
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 49
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 50
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 51
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 52
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 53
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 54
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 55
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 56
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 57
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 58
Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Protectiei Apei si Ecosistemelor Acvatice.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a apei

INTRODUCERE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei...

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Regimul Deșeurilor

INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care...

România și Statutul Juridic al Dunării

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE REGULAMENTE,STATUT,CONFLICTE,NAVIGAŢIE REZUMAT România a sustinut punctul de vedere exprimat de...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Regimul juridic al produselor și substanțelor periculoase

I. INTRODUCERE În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între...

Regimul juridic al deșeurilor

România şi normele UE în materie de deşeuri Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice...

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Protecția juridică a apei

INTRODUCERE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei...

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de...

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

1. Prezentarea cadrului legal de desfăşurare a politicii de protecţie a mediului Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (P.N.A.P.M.)...

Protecția juridică a apelor

INTRODUCERE Apa reprezintă un element indispensabil existenței vieții pe planetă, o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată,...

Protecția apei pe plan intern

1. Necesitatea protejarii apelor In conditiile in care in anul 2000 apa potabila era insuficienta acoperirii tuturor necesitatilor populatiei, se...

Protecția Juridică a Apei

Realitatea zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?