Protecția juridică a apei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 24610
Mărime: 129.93KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Pătrașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I 5
 3. APA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN LUME 5
 4. I.1 Noțiuni generale despre apele internaționale 6
 5. I.2 Dispute pentru controlul resurselor de apa,posibile conflicte în viitorul apropiat 7
 6. I.3 Apa ca o sursă preţioasă 12
 7. I.4 Principiile utilizării durabile şi protecţiei cursurilor de apă internaţionale 13
 8. CAPITOLUL II 16
 9. PROTECȚIA JURIDICĂ A APELOR ÎN ROMÂNIA 16
 10. II.1.Resursele de apă ale României 16
 11. II.2 Clasificarea apelor 17
 12. II.3.Managementul intern al apelor 18
 13. II.4 Regimul juridic al apelor în România 19
 14. II. 4.1 Protecţia albiilor minore, a malurilor şi a lucrărilor de gospodărire a apelor 24
 15. II.4 2. Regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au legatură cu apele 24
 16. II.5 Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de protecţie a apelor 25
 17. CAPITOLUL III
 18. ASPECTE LEGATE DE ADMINISTRAREA, GOSPODARIREA ȘI FOLOSIREA APELOR 32
 19. III.1. Considerații generale privind domeniul public al apelor 32
 20. III.2. Sancţionarea juridică pentru poluarea apelor; răspunderea contravenţională, penală şi civilă 39
 21. CAPITOLUL IV 42
 22. TENDINȚE PE PLAN MONDIAL ÎN PROTECȚIA APEI 42
 23. IV.1. Poluarea şi implicaţiile ei 46
 24. IV.2 Reglementările internaţionale privind apele dulci 50
 25. IV.3 Protecţia apelor pe plan internaţional 52
 26. CONCLUZII 59
 27. BIBLIOGRAFIE 62

Extras din licență

INTRODUCERE

Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei.

Produs al sintezei civilizaţiei romane grefată de tulpina dacică, poporul român şi-a dezvoltat în decursul timpurilor perimetrul ce cuprinde Carpaţii, Dunărea şi Marea Neagră.

În prezent, asistăm la un proces de cristalizare a unui drept internaţional fluvial, ca parte integrantă a dreptului mediului sau dreptului internațional public.

După cum îl defineşte Edwin Glase, el este „ansamblul normelor şi instituţiilor de drept internaţional care reglementează relaţiile dintre state cu privire la folosirea apelor internaţionale nemaritime”.

Apa –un bun fără de care nu se poate trăi- a fost definită de a lungul timpului în diverse moduri,astfel: „Apa, un lichid transparent şi incolor, care în stare pură, este o combinaţie de oxigen şi hidrogen, este unul din elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată.” Apa apare ca un element indispensabil pentru viaţă, individ şi societate. Ea este materie primă pentru activităţi productive, sursa de energie şi cale de transport. Apa este un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.

„Cea mai mare cantitate de apa existenta pe glob ( 97 % ) se afla în oceane şi mari. Calotele de gheaţă ale polilor conţin, ceva mai mult de 2 % din totalul de apă, iar fluviile, râurile, lacurile, pânzele subterane de apă şi atmosfera, abia 1 %, procent infim care constituie în mod obişnuit sursa aprovizionării cu apă a omului.” Datele ştiinţifice arata ca la fiecare 15 ani consumul de apă se dublează. Solicitările crescânde de apa reclama o nouă abordare a utilizării resurselor de apă dulce de care se dispune pe glob.

Apa reprezintă un element indispensabil existenţei vieţii pe planetă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, materie primă pentru activităţi produc¬tive, sursă de energie şi cale de transport şi, nu în ultimul rând, un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. Deşi acoperă trei pătrimi din suprafaţa Terrei şi constituie 75% din ţesuturile vii, iar la nivelul Universului este mai rară decât aurul, apa rămâne o resursă naturală limitată, inegal distribuită în timp şi spaţiu, într-adevăr, numai 0,3% dintre apele terestre constituie rezervorul nostru de apă dulce şi 10 ţări în lume îşi împărţesc 60% din zăcămintele unei asemenea ape. La această situaţie contribuie mai mulţi factori: repartizarea neuniformă geografic şi temporal, calitatea diversă, fenomenul masiv şi global de poluare ş.a.

Cu precădere în ultimul secol, două fenomene majore - creşterea demografică şi boom-ul tehnologic - au făcut ca consumul de apă şi poluarea acesteia să ducă la o criză majoră, cu multiple implicaţii. Estimările arată că 70% din apa consumată pe Glob (incluzând apa derivată din râuri şi cea pompată din subteran) este utilizată pentru irigaţii, aproximativ 20%, în industrie, şi numai 10 procente sunt folosite în scopuri casnice. Urbanizarea, industrializarea şi redirijarea apei spre sectoarele economice mai productive sunt fenomene care marchează starea actuală a calităţii acestei resurse şi indică principalii factori de risc în domeniu. Degradarea şi poluarea intensă a apelor de suprafaţă şi subterane au adăugat noi dimensiuni acestei crize planetare.

Aşa se face că, astăzi, o persoană din cinci nu bea apă sigur potabilă, jumătate din populaţie este lipsită de condiţii sanitare satisfăcătoare şi milioane de persoane mor în fiecare an de maladii provocate de poluarea apei. Spre anul 2050, dacă nu se adoptă măsuri radicale de îndreptare a situaţiei, peste 60% din omenire va fi afectată de probleme grave privind apa. Totodată, reacţionând la asemenea realităţi, regle¬mentarea juridică tinde să confere accesului la apă (de calitate) statutul de drept uman fundamental (fie ca unul de sine stătător, fie ca un aspect al dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic).

Apa este una din substanţele cele mai răspândite pe planeta Pământ, formând unul din învelişurile acesteia, hidrosferă. Ea acoperă mai mult de 70% din suprafața pământului fiind necesară vieții și constituie o mare parte a lucrurilor vii.

O apă absolut pură nu există în natură. Chiar apă de ploaie, care ar trebui să fie cea mai curată apă naturală ( devenită astfel printr-o distilare naturală) poate prezenta dizolvate anumite impurităţi ca urmare a contactului prelungit cu aerul. Vaporii de apă în aer se condensează și pe măsură ce cad spre pământ, absorb praf, oxigen dizolvat, bioxid de carbon și alte gaze. La suprafața pământului apa se îmbogățește cu săruri și alte substanțe anorganice.

Datorită activităților umane nivelul global al poluării mediului a crescut semnificativ în ultimele două secole. În ultimele decenii a fost recunoscut faptul că sănătatea populației este strâns legată de calitatea mediului înconjurător. În condițiile influenței din ce în ce mai importante a factorului antropogen asupra surselor de apă, stabilirea calității apelor are un rol din ce în ce mai important.

Considerată, multă vreme, ca o sursă inepuizabilă a naturii, apa se dovedeşte a nu fi, totuşi, disponibilă în cantităţi suficiente şi de o calitate corespunzătoare nevoilor de folosire, în anumite perioade şi în anumite regiuni ale Terrei.

Preview document

Protecția juridică a apei - Pagina 1
Protecția juridică a apei - Pagina 2
Protecția juridică a apei - Pagina 3
Protecția juridică a apei - Pagina 4
Protecția juridică a apei - Pagina 5
Protecția juridică a apei - Pagina 6
Protecția juridică a apei - Pagina 7
Protecția juridică a apei - Pagina 8
Protecția juridică a apei - Pagina 9
Protecția juridică a apei - Pagina 10
Protecția juridică a apei - Pagina 11
Protecția juridică a apei - Pagina 12
Protecția juridică a apei - Pagina 13
Protecția juridică a apei - Pagina 14
Protecția juridică a apei - Pagina 15
Protecția juridică a apei - Pagina 16
Protecția juridică a apei - Pagina 17
Protecția juridică a apei - Pagina 18
Protecția juridică a apei - Pagina 19
Protecția juridică a apei - Pagina 20
Protecția juridică a apei - Pagina 21
Protecția juridică a apei - Pagina 22
Protecția juridică a apei - Pagina 23
Protecția juridică a apei - Pagina 24
Protecția juridică a apei - Pagina 25
Protecția juridică a apei - Pagina 26
Protecția juridică a apei - Pagina 27
Protecția juridică a apei - Pagina 28
Protecția juridică a apei - Pagina 29
Protecția juridică a apei - Pagina 30
Protecția juridică a apei - Pagina 31
Protecția juridică a apei - Pagina 32
Protecția juridică a apei - Pagina 33
Protecția juridică a apei - Pagina 34
Protecția juridică a apei - Pagina 35
Protecția juridică a apei - Pagina 36
Protecția juridică a apei - Pagina 37
Protecția juridică a apei - Pagina 38
Protecția juridică a apei - Pagina 39
Protecția juridică a apei - Pagina 40
Protecția juridică a apei - Pagina 41
Protecția juridică a apei - Pagina 42
Protecția juridică a apei - Pagina 43
Protecția juridică a apei - Pagina 44
Protecția juridică a apei - Pagina 45
Protecția juridică a apei - Pagina 46
Protecția juridică a apei - Pagina 47
Protecția juridică a apei - Pagina 48
Protecția juridică a apei - Pagina 49
Protecția juridică a apei - Pagina 50
Protecția juridică a apei - Pagina 51
Protecția juridică a apei - Pagina 52
Protecția juridică a apei - Pagina 53
Protecția juridică a apei - Pagina 54
Protecția juridică a apei - Pagina 55
Protecția juridică a apei - Pagina 56
Protecția juridică a apei - Pagina 57
Protecția juridică a apei - Pagina 58
Protecția juridică a apei - Pagina 59
Protecția juridică a apei - Pagina 60
Protecția juridică a apei - Pagina 61
Protecția juridică a apei - Pagina 62
Protecția juridică a apei - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Protectia Juridica a Apei.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Regimul juridic al produselor și substanțelor periculoase

I. INTRODUCERE În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între...

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Evoluția reglementărilor juridice privind protecția Dunării împotriva poluării

1. Notiuni introductive Bazinul dunarean prezinta o serie de particularitati geografico-naturale, socio-economice si de alta natura, care isi pun...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Poluarea apelor și implicațiile acesteia

CAPITOLUL I POLUAREA APELOR SI IMPLICATIILE ACESTEIA 1.Notiuni generale Ca resursa naturala esentiala desfasurarii tuturor proceselor biologice...

Protecția juridică a apelor

INTRODUCERE Apa reprezintă un element indispensabil existenței vieții pe planetă, o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată,...

Eficiența Reglementărilor Juridice în Domeniul Protecției Apei

Bibliografie Cap.I APA-Consideratii generale Ca resursǎ naturalǎ regenerabilǎ,vulnerabilǎ si limitatǎ apa reprezintǎ un element indispensabil...

Protecția apei pe plan intern

1. Necesitatea protejarii apelor In conditiile in care in anul 2000 apa potabila era insuficienta acoperirii tuturor necesitatilor populatiei, se...

Protecția Juridică a Apei

Introducere Apa, lichid transparent şi incolor, este unul dintre elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală indispensabilă...

Ai nevoie de altceva?