Protecția Juridică a Apei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4668
Mărime: 28.59KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Timofte
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Realitatea zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra vieţii.

Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.

La acest început de mileniu lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe pentru remedierea, fie şi treptată, a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe pământ.

„Mediul natural”, adică aerul, apele, solul, subsolul, oceanele, mările, lacurile şi formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună pe care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător.

O pădure, o apă, de exemplu, formează fiecare în parte un „ecosistem” care se intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru. Totalitatea factorilor naturali, determină condiţiile de viaţă pentru regnurile

vegetale, animale şi pentru exponentul său raţional – omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural distingem componente fizice naturale: aer, apă, substrat geologic, relief, sol, aşa zisele elemente abiotice.

Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de „component” al mediului şi de „consumator”, de beneficiar al mediului.

Conceptul actual de „mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărescă funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.

Prin „resurse naturale” se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjurător ce pot fi folosite în activitatea umană:

a) resurse permanente: energie solară, energie eoliană, energie geotermală şi energia valurilor;

b) resurse neregenerabile: minerale şi combustibili fosili;

c) resurse regenerabile: apă, aer, sol, floră, faună sălbatică.

În continuare ne vom focaliza atenţia asupra celei de a doua resursă vitală, ca imporatanţă, după aer, şi anume apa, asupra importanţei şi necesităţii apei, asupra regimului juridic al acesteia, precum şi a modului de protejare a apei.

Condiţie esenţială şi indispensabilă vieţii, supravieţuirii şi bunăstării oamenilor, nesustituibilă cu nici un alt produs, apa acoperă aproximativ 71 % din suprafaţa Terrei. Apa este importantă pentru esenţa vieţii şi pentru înfăptuirea tuturor activităţilor umane, fiind folosită în alimentaţie, agricultură, industrie, servicii, dezvoltare urbană, transport şi navigaţii, pescuit, etc.

Considerată multă vreme drept sursă inepuizabilă, apa nu este totuşi disponibilă în cantităţi suficiente şi de o calitate corespunzătoare, în anumite perioade şi în anumite regiuni ale globului.

Deficitul natural corelat cu explozia demografică, cu gradul înalt de urbanizare, de dezvoltare a unor industrii mari consumatoare de apă, dar şi mari poluante, au determinat apariţia şi accentuarea fenomenului dublu, denumit „secătuirea şi poluarea apelor”. Penuriei apei se adaugă degradarea în ritm accelerat a calităţii ei, cu accente din ce în ce mai grave, datorită mai ales reziduurilor şi deşeurilor toxice sau periculoase care se descarcă sau se evacuează.

Preview document

Protecția Juridică a Apei - Pagina 1
Protecția Juridică a Apei - Pagina 2
Protecția Juridică a Apei - Pagina 3
Protecția Juridică a Apei - Pagina 4
Protecția Juridică a Apei - Pagina 5
Protecția Juridică a Apei - Pagina 6
Protecția Juridică a Apei - Pagina 7
Protecția Juridică a Apei - Pagina 8
Protecția Juridică a Apei - Pagina 9
Protecția Juridică a Apei - Pagina 10
Protecția Juridică a Apei - Pagina 11
Protecția Juridică a Apei - Pagina 12
Protecția Juridică a Apei - Pagina 13
Protecția Juridică a Apei - Pagina 14
Protecția Juridică a Apei - Pagina 15
Protecția Juridică a Apei - Pagina 16
Protecția Juridică a Apei - Pagina 17
Protecția Juridică a Apei - Pagina 18
Protecția Juridică a Apei - Pagina 19
Protecția Juridică a Apei - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Apei.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Guvernul României

Prin administraţie publică, în sens organic, se înţelege „ansamblu de autorităţi investite cu realizarea unor sarcini de natură administrativă”,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Bancar și Valutar

§2. CONSTITUIREA SOCIETATILOR BANCARE 41. Consideratii generale. Sistemul bancar românesc este structurat, asa dupa cum am aratat, pe doua nivele:...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Bancar și Valutar

1. Sistemul bancar românesc Sistemul bancar românesc este reprezentat de totalitatea societatilor bancare constituite pe teritoriul României în...

Infracțiuni contra sănătății publice

ZÍDÍRNICIREA COMBATERII BOLILOR (art. 308): 1. Continutul legal: „Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor...

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Protecția juridică a apei

INTRODUCERE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Poluarea apelor și implicațiile acesteia

CAPITOLUL I POLUAREA APELOR SI IMPLICATIILE ACESTEIA 1.Notiuni generale Ca resursa naturala esentiala desfasurarii tuturor proceselor biologice...

Protecția juridică a apelor

INTRODUCERE Apa reprezintă un element indispensabil existenței vieții pe planetă, o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată,...

Eficiența Reglementărilor Juridice în Domeniul Protecției Apei

Bibliografie Cap.I APA-Consideratii generale Ca resursǎ naturalǎ regenerabilǎ,vulnerabilǎ si limitatǎ apa reprezintǎ un element indispensabil...

Protecția apei pe plan intern

1. Necesitatea protejarii apelor In conditiile in care in anul 2000 apa potabila era insuficienta acoperirii tuturor necesitatilor populatiei, se...

Ai nevoie de altceva?