Dreptul Mediului

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 391 în total
Cuvinte : 117617
Mărime: 420.40KB (arhivat)
Publicat de: Dacian Roșca
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE
 2. 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului.
 3. 1.2. Dreptul fundamental la un mediu sănătos. Evoluția sa în timp
 4. 1.3. Conştiinţa ecologică - conştiinţa de mediu. Căile de realizare a cointeresării în protecţia şi dezvoltarea mediului
 5. 1.4. Garanțiile juridice naționale de înfăptuire a dreptului la un mediu sănătos
 6. 1.5.Rolul dreptului internațional în asigurarea unui mediu sănătos
 7. 16. Protecția mediului și strategia dezvoltării durabile.15
 8. CAPITOLUL II - DREPTUL MEDIULUI CA RAMURĂ AUTONOMĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC
 9. 2.1. Obiectul și finalitatea dreptului mediului.16
 10. 2.2. Particularitățile normelor juridice de dreptul mediului.22
 11. 2.3. Raportul juridic de dreptul mediului.
 12. 2.4. Corelația dreptului mediului cu alte ramuri de drept
 13. CAPITOLUL III –IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI
 14. 3.1. Izvoarele dreptului naţional al mediului.27
 15. Constituţia
 16. Legea și actelele normative ale autorităților centrale
 17. Legea-cadru
 18. Actele autorităților administrative locale
 19. 3.2.Izvoare internaționale.29
 20. Tratatele și convențiile internaţionale
 21. Cutuma
 22. Uzanțele internaţionale
 23. Capitolul IV – PRINCIPIILE DREPTULUI MEDIULUI
 24. 4.1.Specificul principiilor de dreptul mediului.35
 25. 4.2. Abordarea principiilor dreptului mediului în doctrina românească.36
 26. 4.3. Principii ce rezultă din documente internaționale
 27. PARTEA A II A
 28. CAPITOLUL IV PROTECȚIA FACTORILOR ABIOTICI
 29. CAPITOLUL V PROTECȚIA RESURSELOR NATURALE ȘI CONSERVAREA DURABILĂ A BIODIVERSITĂȚII
 30. CAPITOLUL VI. PROTECTIA MEDIULUI ÎN HABITATUL URBAN
 31. CAPITOLUL VII. STRUCTURI ȘI ORGANISME NAȚIONALE DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII OBLIGAȚIILOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI
 32. CAPITOLUL VIII. FORME ALE RASPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MEDIULUI

Extras din curs

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE

1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului

Ființa umană a apărut intr-un anumit mediu natural și a evoluat concomitent u acesta, cele două elemente influențându-se reciproc: natura nu poate fi concepută separat, ruptă de activitatea umană, iar omul trăiește intr-un habitat, intr-o biocenoză. Însă cu cât activitatea omului asupra naturii s-a amplificat și a devenit mai complexă, cu atât problematica raporturilor dintre societate și natură a cunoscut un grad mai mare de interferență. Din păcate, folosirea pe scară largă a științei şi tehnologiei in scopul dezvoltării industriale nu a ținut seama de necesitatea păstrării in permanență a unui echilibru intre satisfacerea nevoilor umane, in continuă creștere și protecția tuturor factorilor mediului inconjurător. În contextul unei reconsiderări a sistemului de valori al lumii actuale,care ia în calcul echilibrul relației om-natură, dreptul mediului nu rămâne doar o stiinta juridică, ea trebuind să-și etaleze și valențe etice, culturale si de civilizatie modernă, să se pună în slujba sistemului de valori revizuit,în raport de reperele Civilizatiei Mileniului III.

De altfel, interferența dintre mediul natural și drept este axiomatică,mediul natural reprezentând el însuși un factor de configurare a dreptului și la rândul lui fiind periodic supus reglementărilor legale, atât în ansamblul său, cât şi la nivelul componentelor sale individuale. Aceste reglementări încearcă să prevină sau să limiteze efectele degradării mediului, cauzate în principal de fenomenele de poluare.

1.2. Dreptul fundamental la un mediu sănătos.Evoluția sa în timp

Se poate spune că,în evoluția sa istorica, dreptul fundamental la un mediu sănătos, ca drept fundamental din generația a IV a, cunoaste patru mari perioade: epoca premergatoare aparitiei unor reguli de protectie propriu-zisa a mediului, perioada utilitarista, epoca ocrotirii si conservarii naturii si, în sfârsit, perioada dreptului international al protectiei si conservarii mediului.

A. Epoca premergatoare

Din punct de vedere istoric, înca din Evul Mediu au fost adoptate unele masuri juridice, inclusiv pe calea cooperarii internationale, referitoare, de exemplu, la diminuarea efectelor unor poluari, precum fumul, zgomotul, poluarea cursurilor de apa etc. Este cazul, de exemplu, al Tratatului dintre Franța si Basel din 19 decembrie 1781, Tratatului dintre Statele Unite si indienii Creek din 7 august 1790 ori al celui încheiat între Italia si Austria între 5 si 29 noiembrie 1875 privind protectia pasarilor utile pentru agricultura, care interzicea uciderea acestor pasari în timpul toamnei si iarna. Ele vizau însa mai ales actiuni concrete, ocazionale si urmareau cu precadere obiective economice ori de sanatate publica.

În secolul al XIX-lea se înregistreaza o serie de tratate internationale consacrate pescuitului, dar prevederile acestora se refereau, înainte de toate, la delimitarea zonelor de pescuit si mai rar la protectia pestelui ca resursa economica ori ecologica. Totodata, în 1893 apare deja si primul element de jurisprudenta în materie: arbitrajul între SUA si Columbia britanica în afacerea focilor din Marea Bering, care a stabilit reguli vânatorilor, menite sa evite disparitia focilor.

B. Perioada –utilitaristă de ocrotire a unor specii

Este considerată între începututul secolului al XX-lea si deceniul al patrulea al veacului respectiv. Ea reprezintă faza –anteecologică a dr. mediului

Acum apar primele conventii internationale multilaterale referitoare la protectia unor specii ale faunei salbatice. Timp îndelungat, disparitia diversitatii biologice a fost tratata cu totala indiferenta de opinia publica si puterile oficiale, neinteresând decât câtiva naturalisti. La începutul veacului trecut, îngrijorarile legate de riscurile care apasau asupra faunei africane si a anumitor pasari cautate pentru penajul lor ori considerate utile pentru agricultura au generat lansarea primelor semnale de alarma.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71
Dreptul Mediului - Pagina 72
Dreptul Mediului - Pagina 73
Dreptul Mediului - Pagina 74
Dreptul Mediului - Pagina 75
Dreptul Mediului - Pagina 76
Dreptul Mediului - Pagina 77
Dreptul Mediului - Pagina 78
Dreptul Mediului - Pagina 79
Dreptul Mediului - Pagina 80
Dreptul Mediului - Pagina 81
Dreptul Mediului - Pagina 82
Dreptul Mediului - Pagina 83
Dreptul Mediului - Pagina 84
Dreptul Mediului - Pagina 85
Dreptul Mediului - Pagina 86
Dreptul Mediului - Pagina 87
Dreptul Mediului - Pagina 88
Dreptul Mediului - Pagina 89
Dreptul Mediului - Pagina 90
Dreptul Mediului - Pagina 91
Dreptul Mediului - Pagina 92
Dreptul Mediului - Pagina 93
Dreptul Mediului - Pagina 94
Dreptul Mediului - Pagina 95
Dreptul Mediului - Pagina 96
Dreptul Mediului - Pagina 97
Dreptul Mediului - Pagina 98
Dreptul Mediului - Pagina 99
Dreptul Mediului - Pagina 100
Dreptul Mediului - Pagina 101
Dreptul Mediului - Pagina 102
Dreptul Mediului - Pagina 103
Dreptul Mediului - Pagina 104
Dreptul Mediului - Pagina 105
Dreptul Mediului - Pagina 106
Dreptul Mediului - Pagina 107
Dreptul Mediului - Pagina 108
Dreptul Mediului - Pagina 109
Dreptul Mediului - Pagina 110
Dreptul Mediului - Pagina 111
Dreptul Mediului - Pagina 112
Dreptul Mediului - Pagina 113
Dreptul Mediului - Pagina 114
Dreptul Mediului - Pagina 115
Dreptul Mediului - Pagina 116
Dreptul Mediului - Pagina 117
Dreptul Mediului - Pagina 118
Dreptul Mediului - Pagina 119
Dreptul Mediului - Pagina 120
Dreptul Mediului - Pagina 121
Dreptul Mediului - Pagina 122
Dreptul Mediului - Pagina 123
Dreptul Mediului - Pagina 124
Dreptul Mediului - Pagina 125
Dreptul Mediului - Pagina 126
Dreptul Mediului - Pagina 127
Dreptul Mediului - Pagina 128
Dreptul Mediului - Pagina 129
Dreptul Mediului - Pagina 130
Dreptul Mediului - Pagina 131
Dreptul Mediului - Pagina 132
Dreptul Mediului - Pagina 133
Dreptul Mediului - Pagina 134
Dreptul Mediului - Pagina 135
Dreptul Mediului - Pagina 136
Dreptul Mediului - Pagina 137
Dreptul Mediului - Pagina 138
Dreptul Mediului - Pagina 139
Dreptul Mediului - Pagina 140
Dreptul Mediului - Pagina 141
Dreptul Mediului - Pagina 142
Dreptul Mediului - Pagina 143
Dreptul Mediului - Pagina 144
Dreptul Mediului - Pagina 145
Dreptul Mediului - Pagina 146
Dreptul Mediului - Pagina 147
Dreptul Mediului - Pagina 148
Dreptul Mediului - Pagina 149
Dreptul Mediului - Pagina 150
Dreptul Mediului - Pagina 151
Dreptul Mediului - Pagina 152
Dreptul Mediului - Pagina 153
Dreptul Mediului - Pagina 154
Dreptul Mediului - Pagina 155
Dreptul Mediului - Pagina 156
Dreptul Mediului - Pagina 157
Dreptul Mediului - Pagina 158
Dreptul Mediului - Pagina 159
Dreptul Mediului - Pagina 160
Dreptul Mediului - Pagina 161
Dreptul Mediului - Pagina 162
Dreptul Mediului - Pagina 163
Dreptul Mediului - Pagina 164
Dreptul Mediului - Pagina 165
Dreptul Mediului - Pagina 166
Dreptul Mediului - Pagina 167
Dreptul Mediului - Pagina 168
Dreptul Mediului - Pagina 169
Dreptul Mediului - Pagina 170
Dreptul Mediului - Pagina 171
Dreptul Mediului - Pagina 172
Dreptul Mediului - Pagina 173
Dreptul Mediului - Pagina 174
Dreptul Mediului - Pagina 175
Dreptul Mediului - Pagina 176
Dreptul Mediului - Pagina 177
Dreptul Mediului - Pagina 178
Dreptul Mediului - Pagina 179
Dreptul Mediului - Pagina 180
Dreptul Mediului - Pagina 181
Dreptul Mediului - Pagina 182
Dreptul Mediului - Pagina 183
Dreptul Mediului - Pagina 184
Dreptul Mediului - Pagina 185
Dreptul Mediului - Pagina 186
Dreptul Mediului - Pagina 187
Dreptul Mediului - Pagina 188
Dreptul Mediului - Pagina 189
Dreptul Mediului - Pagina 190
Dreptul Mediului - Pagina 191
Dreptul Mediului - Pagina 192
Dreptul Mediului - Pagina 193
Dreptul Mediului - Pagina 194
Dreptul Mediului - Pagina 195
Dreptul Mediului - Pagina 196
Dreptul Mediului - Pagina 197
Dreptul Mediului - Pagina 198
Dreptul Mediului - Pagina 199
Dreptul Mediului - Pagina 200
Dreptul Mediului - Pagina 201
Dreptul Mediului - Pagina 202
Dreptul Mediului - Pagina 203
Dreptul Mediului - Pagina 204
Dreptul Mediului - Pagina 205
Dreptul Mediului - Pagina 206
Dreptul Mediului - Pagina 207
Dreptul Mediului - Pagina 208
Dreptul Mediului - Pagina 209
Dreptul Mediului - Pagina 210
Dreptul Mediului - Pagina 211
Dreptul Mediului - Pagina 212
Dreptul Mediului - Pagina 213
Dreptul Mediului - Pagina 214
Dreptul Mediului - Pagina 215
Dreptul Mediului - Pagina 216
Dreptul Mediului - Pagina 217
Dreptul Mediului - Pagina 218
Dreptul Mediului - Pagina 219
Dreptul Mediului - Pagina 220
Dreptul Mediului - Pagina 221
Dreptul Mediului - Pagina 222
Dreptul Mediului - Pagina 223
Dreptul Mediului - Pagina 224
Dreptul Mediului - Pagina 225
Dreptul Mediului - Pagina 226
Dreptul Mediului - Pagina 227
Dreptul Mediului - Pagina 228
Dreptul Mediului - Pagina 229
Dreptul Mediului - Pagina 230
Dreptul Mediului - Pagina 231
Dreptul Mediului - Pagina 232
Dreptul Mediului - Pagina 233
Dreptul Mediului - Pagina 234
Dreptul Mediului - Pagina 235
Dreptul Mediului - Pagina 236
Dreptul Mediului - Pagina 237
Dreptul Mediului - Pagina 238
Dreptul Mediului - Pagina 239
Dreptul Mediului - Pagina 240
Dreptul Mediului - Pagina 241
Dreptul Mediului - Pagina 242
Dreptul Mediului - Pagina 243
Dreptul Mediului - Pagina 244
Dreptul Mediului - Pagina 245
Dreptul Mediului - Pagina 246
Dreptul Mediului - Pagina 247
Dreptul Mediului - Pagina 248
Dreptul Mediului - Pagina 249
Dreptul Mediului - Pagina 250
Dreptul Mediului - Pagina 251
Dreptul Mediului - Pagina 252
Dreptul Mediului - Pagina 253
Dreptul Mediului - Pagina 254
Dreptul Mediului - Pagina 255
Dreptul Mediului - Pagina 256
Dreptul Mediului - Pagina 257
Dreptul Mediului - Pagina 258
Dreptul Mediului - Pagina 259
Dreptul Mediului - Pagina 260
Dreptul Mediului - Pagina 261
Dreptul Mediului - Pagina 262
Dreptul Mediului - Pagina 263
Dreptul Mediului - Pagina 264
Dreptul Mediului - Pagina 265
Dreptul Mediului - Pagina 266
Dreptul Mediului - Pagina 267
Dreptul Mediului - Pagina 268
Dreptul Mediului - Pagina 269
Dreptul Mediului - Pagina 270
Dreptul Mediului - Pagina 271
Dreptul Mediului - Pagina 272
Dreptul Mediului - Pagina 273
Dreptul Mediului - Pagina 274
Dreptul Mediului - Pagina 275
Dreptul Mediului - Pagina 276
Dreptul Mediului - Pagina 277
Dreptul Mediului - Pagina 278
Dreptul Mediului - Pagina 279
Dreptul Mediului - Pagina 280
Dreptul Mediului - Pagina 281
Dreptul Mediului - Pagina 282
Dreptul Mediului - Pagina 283
Dreptul Mediului - Pagina 284
Dreptul Mediului - Pagina 285
Dreptul Mediului - Pagina 286
Dreptul Mediului - Pagina 287
Dreptul Mediului - Pagina 288
Dreptul Mediului - Pagina 289
Dreptul Mediului - Pagina 290
Dreptul Mediului - Pagina 291
Dreptul Mediului - Pagina 292
Dreptul Mediului - Pagina 293
Dreptul Mediului - Pagina 294
Dreptul Mediului - Pagina 295
Dreptul Mediului - Pagina 296
Dreptul Mediului - Pagina 297
Dreptul Mediului - Pagina 298
Dreptul Mediului - Pagina 299
Dreptul Mediului - Pagina 300
Dreptul Mediului - Pagina 301
Dreptul Mediului - Pagina 302
Dreptul Mediului - Pagina 303
Dreptul Mediului - Pagina 304
Dreptul Mediului - Pagina 305
Dreptul Mediului - Pagina 306
Dreptul Mediului - Pagina 307
Dreptul Mediului - Pagina 308
Dreptul Mediului - Pagina 309
Dreptul Mediului - Pagina 310
Dreptul Mediului - Pagina 311
Dreptul Mediului - Pagina 312
Dreptul Mediului - Pagina 313
Dreptul Mediului - Pagina 314
Dreptul Mediului - Pagina 315
Dreptul Mediului - Pagina 316
Dreptul Mediului - Pagina 317
Dreptul Mediului - Pagina 318
Dreptul Mediului - Pagina 319
Dreptul Mediului - Pagina 320
Dreptul Mediului - Pagina 321
Dreptul Mediului - Pagina 322
Dreptul Mediului - Pagina 323
Dreptul Mediului - Pagina 324
Dreptul Mediului - Pagina 325
Dreptul Mediului - Pagina 326
Dreptul Mediului - Pagina 327
Dreptul Mediului - Pagina 328
Dreptul Mediului - Pagina 329
Dreptul Mediului - Pagina 330
Dreptul Mediului - Pagina 331
Dreptul Mediului - Pagina 332
Dreptul Mediului - Pagina 333
Dreptul Mediului - Pagina 334
Dreptul Mediului - Pagina 335
Dreptul Mediului - Pagina 336
Dreptul Mediului - Pagina 337
Dreptul Mediului - Pagina 338
Dreptul Mediului - Pagina 339
Dreptul Mediului - Pagina 340
Dreptul Mediului - Pagina 341
Dreptul Mediului - Pagina 342
Dreptul Mediului - Pagina 343
Dreptul Mediului - Pagina 344
Dreptul Mediului - Pagina 345
Dreptul Mediului - Pagina 346
Dreptul Mediului - Pagina 347
Dreptul Mediului - Pagina 348
Dreptul Mediului - Pagina 349
Dreptul Mediului - Pagina 350
Dreptul Mediului - Pagina 351
Dreptul Mediului - Pagina 352
Dreptul Mediului - Pagina 353
Dreptul Mediului - Pagina 354
Dreptul Mediului - Pagina 355
Dreptul Mediului - Pagina 356
Dreptul Mediului - Pagina 357
Dreptul Mediului - Pagina 358
Dreptul Mediului - Pagina 359
Dreptul Mediului - Pagina 360
Dreptul Mediului - Pagina 361
Dreptul Mediului - Pagina 362
Dreptul Mediului - Pagina 363
Dreptul Mediului - Pagina 364
Dreptul Mediului - Pagina 365
Dreptul Mediului - Pagina 366
Dreptul Mediului - Pagina 367
Dreptul Mediului - Pagina 368
Dreptul Mediului - Pagina 369
Dreptul Mediului - Pagina 370
Dreptul Mediului - Pagina 371
Dreptul Mediului - Pagina 372
Dreptul Mediului - Pagina 373
Dreptul Mediului - Pagina 374
Dreptul Mediului - Pagina 375
Dreptul Mediului - Pagina 376
Dreptul Mediului - Pagina 377
Dreptul Mediului - Pagina 378
Dreptul Mediului - Pagina 379
Dreptul Mediului - Pagina 380
Dreptul Mediului - Pagina 381
Dreptul Mediului - Pagina 382
Dreptul Mediului - Pagina 383
Dreptul Mediului - Pagina 384
Dreptul Mediului - Pagina 385
Dreptul Mediului - Pagina 386
Dreptul Mediului - Pagina 387
Dreptul Mediului - Pagina 388
Dreptul Mediului - Pagina 389
Dreptul Mediului - Pagina 390
Dreptul Mediului - Pagina 391

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Sancționarea încălcării prevederilor codului silvic

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?