Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 26288
Mărime: 120.64KB (arhivat)
Publicat de: Luca Dominic Badea
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Burzo Mihaela
UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” TÂRGU MUREŞ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Consideraţii introductive
 2. Secţiunea 1:Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului 7
 3. Secţiunea a 2-a : Noţiuni. Concepte. Principii 9
 4. 1.Definirea noţiunii de „mediu înconjurător” 9
 5. 2.Definirea dreptului mediului. Obiectul şi domeniul dreptului mediului 11
 6. 3.Principiile dreptului mediului 13
 7. CAPITOLUL II: Reglementări internaţionale privind protecţia mediului
 8. Secţiunea 1: Prezentare evolutivă a instrumentelor internaţionale, referitoare la protecţia mediului 20
 9. Secţiunea a 2-a : Convenţii mondiale şi regionale ce vizează protecţia mediului 22
 10. 1.Convenţii mondiale, în materie 22
 11. 2.Convenţii regionale 24
 12. Secţiunea a 3-a : Politica comunitară în domeniul mediului 25
 13. 1.Programele de acţiune în domeniul protecţiei mediului 25
 14. 2.Principiile promovate în politicile comunitare de mediu 27
 15. 3.Dreptul la un mediu sănătos, în textele legislative comunitare 28
 16. CAPITOLUL III: Protecţia şi conservarea ariilor protejate şi a
 17. monumentelor naturii
 18. Secţiunea 1: Preocupări privind conservarea biodiversităţii 29
 19. 1.Protecţia diversităţii biologice şi conservarea naturii 29
 20. 2.Sărăcirea biodiversităţii 30
 21. Secţiunea a 2-a: Definirea noţiunilor de „arie protejată”, „rezervaţie”, „monument al naturii”` 32
 22. 1.Noţiunea de „arie protejată” 32
 23. 2.Noţiunea de „rezervaţie” 35
 24. 3.Definirea noţiunii de „monument al naturii” 36
 25. Secţiunea a 3-a: Constituirea şi protejarea rezervaţiilor şi monumentelor naturii 37
 26. 1.Noţiuni introductive 37
 27. 2.Conservarea habitatelor şi a speciilor 39
 28. Secţiunea a 4-a: Evoluţia regimului ariilor protejate şi al monumentelor naturii 41
 29. 1.Consideraţii generale 41
 30. 2.Categorii de arii protejate în dreptul comparat 42
 31. Secţiunea a 5-a: Viziunea Consiliului Europei cu privire la zonele protejate. Reglementări internaţionale în domeniu 46
 32. 1.Categorii de arii protejate 46
 33. 2.Propunerile Comisiei Uniunii Europene în domeniu 47
 34. Secţiunea a 6-a: Reglementări interne cu privire la conservarea şi ocrotirea zonelor protejate 49
 35. 1.Evoluţia reglementărilor juridice în materie 49
 36. 2.Declararea, ca atare, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii 51
 37. 3.Ocrotirea şi conservarea monumentelor naturii şi a celorlalte bunuri cu
 38. valoare de patrimoniu natural 53
 39. 4.Autorităţi şi instituţii responsabile 55
 40. CAPITOLUL IV: Răspunderea juridică în materie. Sancţiuni aplicabile
 41. Secţiunea 1: Formele răspunderii pentru nerespectarea reglementărilor referitoare la zonele protejate şi monumentele naturii 60
 42. 1.Atribuţii şi responsabilităţi ale persoanelor fizice şi juridice 60
 43. 2.Răspunderea contravenţională în domeniul protecţiei monumentelor naturii 61
 44. 3.Răspunderea civilă 63
 45. 4.Antrenarea răspunderii penale 64
 46. Secţiunea a 2-a: Răspunderea internaţională pentru daunele aduse mediului 64
 47. CAPITOLUL V: Monumente şi rezervaţii ale naturii pe teritoriul
 48. României 67
 49. CAPITOLUL VI: Consideraţii finale 74
 50. Conclusions 79
 51. Bibliografia 82

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I

Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului

În ultimele două secole, în dorinţa şi nevoia de a adapta natura propriilor sale necesităţi, omul a încercat prin diferite mijloace, să domine, să utilizeze în interes propriu resursele naturale care astfel, au fost din ce în ce mai solicitate. S-a ajuns în acest fel la aşa-numita „criză ecologică”, care s-a datorat în primul rând dezvoltării civilizaţiei industriale de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Mult timp nu s-a pus problema de a proceda raţional, în condiţii normale de echilibru şi dezvoltare a vieţii. În aceste condiţii exploatarea iraţională a resurselor regenerabile, în primul rând (păduri, floră, faună etc.) şi a celor neregenerabile (bogăţiile minerale ale subsolului) a accentuat efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii.

Revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană ce se desfăşoară într-un ritm tot mai accelerat, a adus în atenţia omenirii unele probleme determinate de situaţiile previzibile ale sfârşitului de secol XX şi începutul secolului XXI. Dintre acestea poate cea mai evidentă este aceea că, oamenii, dorind în permanenţă să atingă un nivel de viaţă cât mai ridicat, au determinat, prin intermediul tehnologiilor industriale unele modificări ecologice fără precedent.

Din ce în ce mai des se remarcă preocuparea pentru protecţia mediului înconjurător. Poluarea îndelungată a determinat acumularea unor probleme ecologice contemporane exprimate printr-un dezechilibru şi o lipsă de armonie între mediul creat de om şi cel natural. Tocmai din acest motiv se impune luarea de măsuri în vederea restabilirii armoniei în cadrul mediului. Totuşi trebuie luată în considerare şi ideea că nu orice modificare a mediului înconjurător presupune în mod automat deteriorarea acestuia.

Deteriorarea apare în momentul în care există o neconcordanţă între condiţiile de mediu şi cerinţele obiective ale omului(biologice, economice, sociale etc.), fiind provocată nu de modificarea mediului ca atare, ci de apariţia unor dezechilibre în cadrul relaţiilor dintre om şi natură.

Deteriorarea mediului de către om are ca efect nu doar distrugerea echilibrului ecologic, ci şi apariţia unei reacţii inverse din partea acestui mediu modificat, astfel încât noile condiţii de mediu sunt mai puţin favorabile pentru viaţa omului şi pentru desfăşurarea activităţilor sale.

Există de asemenea o legătură foarte strânsă între problemele de mediu şi cele privind războiul şi pacea. Războiul nuclear, chimic sau biologic constituie o mare ameninţare asupra supravieţuirii ecologice. Sarcina cea mai importantă a omenirii ar trebui să fie în prezent, dezarmarea, pentru că alături de alţi factori, războiul şi cursa înarmărilor constituie, prin ele însele o sursă de deteriorare serioasă pentru mediul înconjurător.

În condiţiile dezvoltării civilizaţiei, având în vedere toate avantajele şi dezavantajele sale, protecţia mediului a devenit o preocupare primordială, dar în acelaşi timp, o sarcină dificilă, a cărei realizare presupune nu doar eforturi material-financiare şi organizaţii naţionale şi internaţionale, dar şi formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe ecologice.

Scopul principal al protecţiei mediului este ocrotirea vieţii omului, deşi acest scop are un caracter indirect. Însă o dată cu fenomenul exploziei demografice acesta este din ce în ce mai greu de atins.

Sarcina protejării mediului aparţine întregii societăţi, tocmai pentru că se realizează în interesul tuturor oamenilor. Nu este corect a lăsa această problemă exclusiv în sarcina autorităţilor publice ale statului, persoanele fizice şi juridice fiind şi ele obligate să intervină în activităţile de ocrotire a mediului înconjurător. Aceste activităţi sunt coordonate de organele centrale şi locale abilitate, dar se cere implicarea tuturor organismelor, chiar şi a celor nestatale şi a particularilor.

Preview document

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 1
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 2
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 3
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 4
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 5
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 6
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 7
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 8
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 9
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 10
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 11
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 12
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 13
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 14
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 15
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 16
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 17
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 18
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 19
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 20
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 21
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 22
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 23
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 24
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 25
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 26
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 27
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 28
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 29
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 30
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 31
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 32
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 33
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 34
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 35
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 36
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 37
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 38
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 39
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 40
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 41
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 42
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 43
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 44
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 45
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 46
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 47
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 48
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 49
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 50
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 51
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 52
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 53
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 54
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 55
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 56
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 57
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 58
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 59
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 60
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 61
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 62
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 63
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 64
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 65
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 66
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 67
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 68
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 69
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 70
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 71
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 72
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 73
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 74
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 75
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 76
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 77
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 78
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 79
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 80
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 81
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 82
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 83
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 84
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 85
Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Protectia Juridica a Ariilor Protejate si a Monumentelor Naturii
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul 1 si 2.doc
  • Capitolul 3 si 4.doc
  • Capitolul 5 si 6.doc
  • Cuprins.doc
  • PRIMA PAGINA.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - Rezervația Biosferei Delta Dunării

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Regimul Juridic al Domeniului Public și Privat

Regimul juridic defineşte un ansamblu de reguli de formă şi fond care sunt aplicabile unei materii determinate. Dreptul de proprietate publică...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Noțiuni introductive 1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și...

Te-ar putea interesa și

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL 1.1. Felurile mediului artificial Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat...

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Primele Preocupări în Spațiul Românesc

CAPITOLUL I I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE / CONSIDERAŢII GENERALE I.1.1. PRIMELE PREOCUPĂRI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC Romănia are un capital natural...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

Protecția Juridică a Așezărilor Omenești

PROTECTIA JURIDICA A ASEZARILOR OMENESTI I. Consideratii generale Asezarile umane pot fi considerate siteme ecologice complexe, create de...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?