Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 16969
Mărime: 68.87KB (arhivat)
Publicat de: Bebe Atanasio Dicu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI.2
 2. I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor juridice privind mediul.2
 3. I.2 Inițierea și evoluția strategiei comunitare europene în domeniul mediului.6
 4. I.3 Principiile generale ale dreptului comunitar al mediului.13
 5. CAPITOLUL II - CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA BIODIVERSITĂŢII.20
 6. II.1 Noțiunea de biodiversitate- scurt istoric.20
 7. II.2 Regimul ariilor protejate.26
 8. II.3 Categorii de arii protejate.30
 9. CAPITOLUL III – REGIMUL JURIDIC DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A REZERVAȚIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII”.37
 10. III.1 Reglementări vizând protecția și conservarea Deltei Dunării.37
 11. CONCLUZII.45
 12. BIBLIOGRAFIE.48

Extras din disertație

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI

I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor juridice privind mediul

În acest prim capitol, voi avea în vedere reglementările ce au ca obiect protecția, conservarea și dezvoltarea factorilor naturali sau artificiali ai mediului. Pentru a pătrunde în tema acestui capitol, consider că este necesar de a exemplifica conceptul de mediu.

Pentru Uniunea Europeană, noțiunea de mediu înconjurător, este explicată ca fiind ansamblul de elemente care, în complexitatea relațiilor lor, constituie cadrul, mijlocul și condițiile de viață ale omului, acelea care sunt, ori cele care nu sunt resimțite.

Cu alte cuvinte, noțiunea de mediu se referă, în principiu, la tot ce înconjoară omul, respectiv la mediul artificial și mediul natural.

Tot aici trebuie adus în vedere și conceptul de protecția mediului, care este într-o strânsă legătură cu noțiunea de mediu înconjurător.

Trebuie știut faptul că protecția mediului, se bazează pe descoperirea cauzelor care îl afectează și evitarea acestora, reducerea consecințelor și eliminarea lor.

În ultimă instanță, scopul principal al protecției mediului, a ecosistemelor, este ocrotirea omului însuși, a vieții acestuia.

„Protecția mediului are ca scop păstrarea echilibrului ecologic prin evitarea poluării, în vederea menținerii și ameliorării calității factorilor naturali, a valorilor naturale ale țării, asigurarea unor condiții de viață și de muncă tot mai bune generațiilor actuale și viitoare.

În înțelesul legii, echilibrul ecologic reprezintă raportul relativ stabil creat în decursul vremii între diferite grupe de plante, animale și microorganisme, precum interacțiunea acestora cu condițiile mediului în care trăiesc”.

Potrivit art.5 din Legea nr.9/1973, mediul înconjurător este definit ca fiind “totalitatea factorilor naturali; ai celor creați prin activități umane care, în strânsă interacțiune, influențează echilibrul ecologic, determină condițiile de viață pentru om și dezvoltarea societății.

Oamenii au adoptat norme de conduită socială, încă din cele mai vechi timpuri, însă conceptul de ocrotire a naturii apare mai tarziu, referindu-se la unele principii cum ar fi cele filozofice, religioase sau adminsitrative.

Într-o faza incipientă, preocuparea pentru ocrotirea naturii poate fi sesizată înca din antichitate.

Astfel, putem da drept exemplu pe împăratul Asoka, 242 î.e.n , India, care a dispus prin lege ocrotirea peșterilor, animelelor și pădurilor, prin înființarea unor rezervații naturale.

De remarcat va fi faptul că, problemele mediului au fost percepute exclusiv multă vreme ca simple probleme ale poluării aerului, apei și solului, prin deșeurile industriale și casnice, în măsura în care acestea influențează negativ sănătatea omului.

Având în vedere istoria bogată, pe plan internațional, în ceea ce privește preocuparea omului pentru natură, mă voi referi la un alt pas important în vederea acestuia și anume înființarea celebrului Yellow-Stone Park din anul 1872, din Munții Stâncoși cu cele 3000 gheizere, care este considerat cea mai frumoasă rezervație din lume.

Trebuie amintită aici și Prima Conferință Mondială, în domeniul protecției mediului, din 5-16 iunie, anul 1972, cu participarea delegațiilor din 114 state, între care și România.

Cel mai important document adoptat în cadrul conferinței a fost Declarația asupra mediului.

De menționat aici este și Planul de acțiune pentru mediu.

În anul 1992, 3-14 iunie, Rio de Janeiro, A Doua Conferință Mondială privind mediul și dezvoltarea a fost cea mai mare reuniune la nivel înalt din secolul trecut, aici au fost adoptate Declarația de la Rio, Agenda 21, Convenția asupra biodiversității, Acordul asupra Climei, Convenția- cadru privind schimbările climatice, Declarația privind pădurile, Declarația privind deșertificarea.

Dacă avem în vedere aceste aspecte pe plan național, observăm că și inițiativele românești privind ocrotirea naturii sunt vechi și valoroase. Consider că de mare importanță este perioada anilor 1964-1929, deoarece se caracterizează prin preocupări ale legiuitorului pentru ocrotirea naturii și apare primul Cod penal, primul Cod silvic și o serie de legi care priveau poluarea.

Anii 1930-1949, de asemenea trebuie menționați deoarece această perioadă este caracterizată de încununarea cu succes a eforturilor naturaliștilor pentru legiferarea protecției naturii, prin adoptarea Legii privind monumentele naturii.

Bibliografie

1. ANGHEL Ion M - Dreptul mediului înconjurător, Constanta, Europolis, 2004

2. ANTOFIE Maria -Mihaela- Conservarea biodiversităţii-consideraţii politice şi legislative, Sibiu, Editura Universităţii Lucian Blaga, 2012

3. BABOIANU Grigore- Strategii şi politici europene în dezvoltarea durabilă şi protecţia biodiversităţii, Cluj-Napoca, U.T. Press, 2009

4. BOBICĂ Nicolae - Elemente de ecologie şi dreptul mediului înconjurător, Iaşi, Chemarea, 1994

5. BUNEA Gheorghe -Dreptul mediului, Cluj-Napoca, Risoprint, 2012

6. BORLEA Gheorghe Florian- Protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, Timişoara, Eurobit, 2006

7. BULEANDRĂ Mihaela - Elemente de standardizare şi legislaţia mediului, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007

8. COBZARU Angelica - Dreptul mediului, Iași, Sedcom Libris, 2004

9. CONSTANTIN Eugen- Reglementările europene privind regimul infracţiunilor ce afectează mediul înconjurător, Sibiu, Psihomedia, 2009

10. CONSTANTIN Eugen - Protecția și conservarea biodiversității pe plan național și internațional, Psihomedia, 2008

11. COSTEA-DUNARINTU Anca - Managementul adaptiv asupra biodiversităţii din Delta Dunării, Bucureşti, Pro Universitaria, 2014

12. DIACONU Gheorghe - Dreptul Mediului, Editura Universității din Pitești, 2004

13. DUȚU Mircea - Dreptul mediului, Bucuresti, Editura Economica, 1996

14. DUȚU Mircea - Dreptul mediului, vol.1: Introducere în dreptul mediului. Dreptul românesc al mediului, Bucureşti, Editura Economică, 1998

15. DUȚU Mircea - Dreptul mediului, vol.2: Dreptul internaţional al mediului. Dreptul comunitar al mediului, 1998

16. DUȚU Mircea - Dreptul internațional al mediului,Editura Economică, 2004

17.DUȚU Mircea - Tratat de dreptul mediului, Ediția a 3a, Editura C.H Beck, 2007

18. E.O. Wilson, Sauvons la biodiversite, Ed.Dunod, Paris, 2007,

19. GALDEAN N., 2005, Transupunerea și implementarea legslației privind conservarea capitalului natural, suport curs Institutul Național de Administrație

20. IONESCU Remus- Dreptul mediului, Craiova, Scrisul Românesc Fundaţia-Editura, 2011

21. IONESCU Remus - Conservarea biodiversității, Craiova: Scrisul Românesc Fundația-Editura, 2011

22. KARACSONYI Karol, Gavril Ardelean – Conservarea biodiversității și ocrotirea naturii, Editura Daya, Satu Mare, 2010

23. LUPAN Ernest - Dreptul Mediului, Partea specială ,Tratat Elementar II, Bucuresti, Lumina Lex, 1996

24. MARINESCU Daniela - Tratat de dreptul mediului, Editura All Beck, 2003

25. MARINESCU Daniela - Dreptul mediului înconjurător, Editura Tempus S.R.L. , București 1992

26.MAZILU Dumitru - Dreptul comunitar al mediului, Bucureşti, Lumina Lex, 2008

27. OROIAN IOAN, Politici și legislație de mediu comunitar, Cluj-Napoca, Mediamira, 2006

28. ȘTEFAN ȚARCĂ – Tratat de dreptul mediului, Editura Lumina Lex, 2010

29. TEUSDEA Valer - Protecţia mediului, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1998

30. ZAHARIA Carmen - Legislația pentru protecția mediului, Editura Universității „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Iași, 2003

Preview document

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 1
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 2
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 3
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 4
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 5
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 6
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 7
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 8
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 9
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 10
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 11
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 12
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 13
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 14
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 15
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 16
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 17
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 18
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 19
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 20
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 21
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 22
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 23
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 24
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 25
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 26
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 27
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 28
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 29
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 30
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 31
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 32
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 33
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 34
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 35
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 36
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 37
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 38
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 39
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 40
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 41
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 42
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 43
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 44
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 45
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 46
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 47
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 48
Reglementări europene și naționale în domeniul mediului - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Reglementari europene si nationale in domeniul mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Patrimoniul național cultural al României

CAPITOLUL I PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI SECŢIUNEA I. EVALUAREA RESURSELOR PATRIMONIULUI CULTURAL Patrimoniul Cultural Naţional...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Regimul juridic al Rezervației Biosferei Deltei Dunării

I. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - aspecte introductive 1.1. Importanţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Prin sintagma de „Rezervaţie...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - Rezervația Biosferei Delta Dunării

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Te-ar putea interesa și

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie

Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie Scurt istoric priviind apariția și răspândirea codului civil Codul...

Internaționalizarea firmei SC Apicola SRL

Rezumat (executive summary) Am selecţionat de pe piaţa romanească o entitate economică a carei activităţi economice le-am supus unui demers de...

Protecția atmosferei în dreptul comunitar

1.Introducerea în dreptul mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Internaționalizarea firmei Apimond SA

INTRODUCERE Lucrarea de faţă analizează resursele şi competenţele interne ale firmei Apimond S.A. în ceea ce priveşte condiţiile de piaţă, precum...

Internaționalizarea firmei

REZUMAT: Firma ABELHA SRL a fost infiinţată în 1992, avand că obiect de activitate bine definit: producerea, îmbutelierea şi comercializarea...

Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor

Necesitatea autorității contractante - Primăria X constă în construirea unei Grădinițe. Valoarea estimată a contractului este: 600.000 lei La...

Ai nevoie de altceva?