Tehnici de Protecție a Mediului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 29286
Mărime: 109.67KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Capitolul I Protecţia juridică a solului 5
 2. 1.1. Protecţia juridică a solului 5
 3. 1.2.. Noţiunea de sol. 5
 4. 1.2.1. Particularităţile poluării solului. 6
 5. 1.2.2.. Protecţia juridică a solului. 8
 6. 1.2.3.. Mijloacele juridice ale protecţiei solului. 14
 7. Capitolul II. Protecţia juridică a subsolului 18
 8. 2.1. Noţiunea de subsol. 18
 9. 2.2.Poluarea subsolului. 19
 10. 2.3.. Protecţia juridică a subsolului. 19
 11. 2.4. Răspunderea pentru poluarea mediului 22
 12. Capitolul III. Protecţia juridică a fondului forestier 24
 13. 3.1. Fond forestier naţional. 26
 14. 3.2. Regimul juridic general al fondului forestier naţional. 26
 15. 3.3.. Regimul silvic aplicabil . 27
 16. 3.4.Administrarea fondului forestier . 29
 17. 3.5.Protecţia juridică a pădurilor. 31
 18. 3.6. Măsurile de protecţie a pădurilor. 34
 19. 3. 7.Protecţia vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier. 40
 20. CAPITOLUL IV 42
 21. Protecţia juridică a ecosistemelor terestre 42
 22. 4.1. Protecţia juridică a ariilor naturale şi monumentelor naturii 42
 23. 4.2. Regimul ariilor naturale protejate. 51
 24. CAPITOLUL V 53
 25. Protecţia juridică a faunei terestre 53
 26. 5.1.Necesitatea protecţiei faunei terestre. 54
 27. 5 2. Protecţia juridică a animalelor sălbatice 57
 28. Concluzii 65
 29. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din licență

CAPITOLUL I

PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI

1.1. Protecţia juridică a solului

Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod deosebit, în cadrul politicii agricole şi a urmărit, în special, rezolvarea problemelor degradări fizice . Reglementările în acest domeniu au vizat controlul adaosurilor de substanţe organoclorurate în produsele agricole, utilizarea pesticidelor sau erbicidelor în raport cu condiţiile locale de mediu, protejarea solurilor împotriva contaminării cu metale grele.

Dintre aceste reglementari amintim Directiva 797/85/CEE care susţine acţiunea statelor membre ale Uniunii Europene de încurajare a practicilor agricole sănătoase din punct de vedere ecologic. Conform acestei Directive, statele sunt autorizate să plătească agricultorilor pentru a conserva practicile sănătoase din punct de vedere ecologic şi a se abţine de la producţia intensiva.

In aprilie 2002, Comisia Europeană a publicat comunicarea cu titlul „Catre o strategic tematica pentru protecţia solului", în cadrul căreia, pentru prima data, problema protecţiei solului este tratata independent şi sunt prezentate problemele existente, precum şi funcţiile şi trăsăturile distinctive ale unei politici de mediu în aceasta direcţie.

La nivel internaţional, protecţia solului se realizează prin intermediul următoarelor reglementari

- Planul de acţiune adoptat în cadrul Conferinţei ONU privind deşertificarea, desfăşurata la Nairobi in 1977;

- Carta mondiala a solurilor, adoptata la 26 noiembrie 1981, în cadrul FAO,

- Agenda 21;

- Convenţia Naţiunilor Unite privind lupta contra deşertificării în ţările grav afectate de seceta şi/sau deşertificare, în special în Africa, adoptata la Paris la 17 iunie 1994 .

1.2. Noţiunea de sol.

Solul reprezinta stratul superior al scoarţei pământului .Resursele pe care le conţine variază în timp, în func¬ţie de condiţiile de gestionare şi utilizare a terenurilor. Această resursă naturală practic neregenerabilă este foarte importantă pentru viaţa pe Pământ. In raport cu plantele, solul reprezintă rizosfera.

Este indiscutabil că imensa diversitate a tipurilor de soluri (320, cu numeroase subtipuri), pe lângă abordările naţionale ascendente, nu de puţine ori cu susul în jos. în condiţiile actuale şi, mai ales viitoare, necesită o strategie europeană ştiinţific fundamentată.

Solul este limitat ca întindere. Odată distrus, acest strat nu se va mai putea reface aşa cum a fost, întrucât nu se pot reproduce condiţiile şi istoria formării sale. Epuizarea conţinutului de substanţe nutritive ale solului poate fi compensată prin fertilizări, iar lipsa sau excesul de apă prin lucrări hidroameliorative. în schimb, dezafectarea în mari proporţii a terenurilor agricole şi utilizarea lor în alte scopuri de folosinţă, ca şi pro¬cesele de eroziune a solului reduc posibilităţile de folosire a acestuia pentru realizarea producţiei agricole, făcând până la urmă chiar imposibilă realizarea acesteia, cu toate că suntem martorii unei creşteri importante a cerinţelor umane ce creează presiuni din ce în ce mai mari asupra resurselor terenurilor. Ca rezultat al acesteia este utilizarea neraţională a terenurilor şi resurselor lor. O sarcină ce rezultă de aici este protejarea prin toate mijloacele legale a solului împotriva poluării şi a eroziunii.

Parlamentul European, prin intermediul Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a propus în mai 2007 patruzeci şi trei de amendamente cu privire la Strategia tematică pentru protejarea solului, dintre care Amendamentul nr. l pct. l constată că solul este o resursă comună şi în multe locaţii neregenerabilă şi „subliniază că solul, împreună cu apa, aerul şi diversitatea biologică, pentru care există deja dispo¬ziţii legale comunitare specific e, au un rol decisiv pentru producţia pe termen lung şi durabilă a produselor alimentare, a fibrelor şi, într-o măsură din ce în ce mai mare, a masei biodegradabile, şi totuşi până acum nu există nici o dispoziţie legală comunitară specifică". Merită a fi reţinut şi amendamentul 12 pct. 4a, care „atrage atenţia în acest sens că în 14 state membre există semne de deşertificare, iar în restul de 13 state aceste semne nu există, dar apar fenomene ecologice cum ar fi eroziunea şi salinizare solului, la nivel regional sau local".

De aceea, în astfel de situaţii se utilizează cele mai variate mijloace (tehnice, ştiin¬ţifice, organizatorice, economice şi, desigur, juridice) pentru protecţia solului, pentru îmbunătăţirea capacităţii sale productive.

1.2.1. Particularităţile poluării solului.

Agricultura şi silvicultura au un rol decisiv în menţinerea calităţii solului, precum şi în revitalizarea acestuia.

Solul, ca orice element al mediului şi mai ales apa şi aerul, este supus permanent poluării şi degradării. Această poluare poate fi industrială, agricolă etc.

Cel mai mare pericol pentru sol (rizosferă) este degradarea acesteia, afectând nega¬tiv producţia agricolă şi compromiţând chiar existenţa umană' .

Industrializarea masivă are ca rezultat pătrunderea în atmosferă, printre altele, a unor cantităţi tot mai mari de metale toxice, de unde ploile şi zăpezile le aduc pe sol, se acumulează şi acţionează negativ asupra ecologia solului. Această ecologie este foarte vulnerabilă la efectele toxice ale mercurului, plumbului, nichelului, cadmiului etc., care pot inhiba creşterea plantelor şi a bacteriilor folositoare din pământ, pot forma elemente alcătuite din mai multe metale toxice şi compuşi organici din sol. Dar, chiar dacă astfel de elemente sunt inofensivi pentru culturile agricole, ele pot să ajungă prin intermediul hranei în organismul uman, unde se pot dovedi dăunătoare

Preview document

Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 1
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 2
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 3
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 4
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 5
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 6
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 7
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 8
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 9
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 10
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 11
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 12
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 13
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 14
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 15
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 16
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 17
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 18
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 19
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 20
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 21
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 22
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 23
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 24
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 25
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 26
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 27
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 28
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 29
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 30
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 31
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 32
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 33
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 34
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 35
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 36
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 37
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 38
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 39
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 40
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 41
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 42
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 43
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 44
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 45
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 46
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 47
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 48
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 49
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 50
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 51
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 52
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 53
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 54
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 55
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 56
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 57
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 58
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 59
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 60
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 61
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 62
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 63
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 64
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 65
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 66
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 67
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 68
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 69
Tehnici de Protecție a Mediului - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Tehnici de Protectie a Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

România și Statutul Juridic al Dunării

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE REGULAMENTE,STATUT,CONFLICTE,NAVIGAŢIE REZUMAT România a sustinut punctul de vedere exprimat de...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Paternitatea

ARGUMENT In aceasta lucrare mi-am propus să analizez filiaţia firească, adică filiaţia bazată pe legătura de sânge, care izvorăşte din procreare...

Legislație sol

Componenta de mediu SOL Solul este sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru...

Criminalistică - Urmele biologice de natură umană

1. Noțiuni introductive Urmele biologice fac parte din categoria urmelor materiale, și sunt reprezentate de produse de secreție, excreție și...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Te-ar putea interesa și

Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice

INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase

Cap.1 Tema lucrarii Sa se proiecteze o instalatie de incinerare a deseurilor urbane periculoase dintr-un oras cu 900000 de locuitori. Se dau...

Proiectarea unei roți dințate

Introducere Rolul acestui proiect este acela de a elabora concret tehnologia de fabricare a unei roti dintate. Pentru realizarea proiectului se...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Procedee și tehnici în protecția mediului

ETAPA I Tema şi datele de proiectare Să se proiecteze o centrifugă de sedimentare verticală cu 3 coloane cu următoarele caracteristici: -...

Prevenirea poluării și protecția mediului

Se considera o situatie de referinta precum cea schematizata in Figura 1, pentru care se dau urmatoarele date initiale: Tip instalatie/ process de...

Procesele fizico-chimice la tratarea termică a cimentului Portland

1. Introducere. 1.1. Idei principale despre materiale liante. In prezent se cunosc diverse tipuri de materiale liante. Dar in practica se...

Ai nevoie de altceva?