Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 6 fișiere: doc, docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 21093
Mărime: 2.36MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Buzatu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.dr.ing.ec. Daniela Buzoianu
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE DIN PLOIESTI FACULTATEA INGINERIE DE PETROL SI GAZE SPECIALIZAREA TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI DISTRIBUTIA HIDROCARBURILOR

Cuprins

 1. Capitolul I - Generalitati:
 2. 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania.pag.1
 3. 1.2 Strategiile de depoluare utilizate pe plan mondial.pag.4
 4. 1.3 Criterii tehnice de alegere a metodelor de depoluare.pag.7
 5. 1.4 Criterii economice de alegere a metodelor de depoluare.pag.9
 6. Capitolul II – Situatia actuala privind poluarea in Romania:
 7. 2.1 Poluarea atmosferei.pag.16
 8. 2.2 Poluarea apelor.pag.26
 9. 2.3 Poluarea solului.pag.33
 10. 2.4 Poluarea cu petrol si produse petroliere repartizata pe regiunile geografice din Romania.pag.37
 11. Capitolul III – Strategii si politici de protectie a mediului in industria de petrol:
 12. 3.1 Politici de protectie a mediului .pag.39
 13. 3.2 Politici de mediu in Romania .pag.48
 14. 3.3 Strategii de protectie a mediului .pag.56
 15. 3.3.1 Obiectivele strategice nationale pe termen scurt, mediu si lung .pag.61
 16. 3.3.2 Obiective strategice, planuri si directii de actiune pentru reducerea si prevenirea poluarii in industria de petrol din Romania .pag.64
 17. 3.4 Cheltuieli pentru protectia mediului.pag.68

Extras din proiect

CAPITOLUL I – Generalitati

1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania

CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului

Programul guvernamental stabileste principiile de baza ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene si internationale, asigurând protectia si conservarea naturii, a diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia.

In anul 1999, Guvernul a adoptat Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila, iar in anul 2002 a fost elaborate Strategia Protectiei Mediului. Acest document stabileste ca principii generale:

• conservarea si îmbunatatirea conditiilor de sanatate a oamenilor;

• dezvoltarea durabila;

• evitarea poluarii prin masuri preventive;

• conservarea diversitatii biologice si reconstructia ecologica a sistemelor deteriorate;

• conservarea mostenirii valorilor culturale si istorice;

• principiul “poluatorul plateste”;

• stimularea activitatii de redresare a mediului.

Criteriile pe baza carora au fost stabilite obiectivele protectiei mediului sunt:

• mentinerea si îmbunatatirea sanatatii populatiei si a calitatii vietii;

• mentinerea si îmbunatatirea capacitatii productive si de suport a sistemelor ecologice naturale;

• apararea împotriva calamitatilor naturale si accidentelor;

• respectarea prevederilor Conventiilor internationale si ale Programelor internationale privind protectia

mediului;

• maximizarea raportului beneficiu / cost;

• integrarea tarii noastre în Uniunea Europeana.

Au fost stabilite obiective pe termen scurt pâna în anul 2004 si obiective pe termen mediu pâna în anul 2010.

Cadrul legislativ general pentru protectia mediului în România este reprezentat prin:

• Legea protectiei mediului 137/1995, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta

91/2002, aprobata prin Legea 294/2003;

• Legea apelor 107/1996;

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata prin Legea 655/2001;

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea

426/2001;

• Hotarârea de Guvern 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

• Ordonanta de Urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;

• Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând

deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Aquis-ul Comunitar în domeniul gestionarii deseurilor cuprinde:

• Regulamentul privind controlul si supravegherea transporturilor deseurilor inspre, dinspre si in interiorul

Comunitatii Europene (259/93/EEC) – nu este necesara transpunerea, deoarece va intra în vigoare automat si se va aplica direct in momentul accederii României in UE.

Fata de continutul Aquis-ului Comunitar si de legislatia – cadru pentru protectia mediului, legislatia româna mai cuprinde o serie de acte normative ce contin prevederi referitoare la gestionarea deseurilor, dupa cum urmeaza:

• Ordonanta Guvernului 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin Legea 139/2002;

• Ordonanta Guvernului 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;

• Hotarârea de Guvern 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul

acvatic a apelor uzate;

• Ordin 536/1997 al Ministrului Sanatatii, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind

mediul de viata al populatiei;

• Ordin 219/2002 al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale;

• Legea 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate

publica.

Autoritatea competenta careia îi revin atributii si responsabilitati pentru gestionarea deseurilor este Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Alte autoritati publice cu atributii în domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale.

Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare, transport, tratare, recuperare si eliminare a deseurilor.

Organizarea activitatii de gestionare a deseurilor de productie este obligatia generatorului.

Incepand cu anul 1995, colectarea si procesarea informatiilor referitoare la tipurile si cantitatile de deseuri s-a facut în conformitate cu cerintele europene de clasificare (Catalogul European al Deseurilor, înlocuit in anul 2002 cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase) si de raportare la EUROSTAT si la Agentia Europeana de Mediu (prin reteaua EIONET).

Preview document

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 1
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 2
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 3
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 4
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 5
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 6
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 7
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 8
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 9
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 10
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 11
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 12
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 13
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 14
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 15
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 16
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 17
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 18
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 19
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 20
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 21
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 22
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 23
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 24
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 25
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 26
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 27
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 28
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 29
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 30
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 31
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 32
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 33
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 34
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 35
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 36
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 37
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 38
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 39
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 40
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 41
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 42
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 43
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 44
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 45
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 46
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 47
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 48
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 49
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 50
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 51
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 52
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 53
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 54
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 55
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 56
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 57
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 58
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 59
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 60
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 61
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 62
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 63
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 64
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 65
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 66
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 67
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 68
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 69
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 70
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 71
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 72
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 73
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 74
Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • CAPITOLUL I.docx
 • CAPITOLUL II.docx
 • CAPITOLUL III.docx
 • Cuprins.docx
 • UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE DIN PLOIESTI.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Pompa de Injecție în Linie

Aparitia primelor automobile este strâns legata de descoperirea si perfectionarea masinii cu abur si a motorului cu ardere interna primele...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Cauzele și Efectele Poluării Atmosferei

INTRODUCERE Atmosfera este reprezentată de mai multe straturi distincte de gaze, care înconjoară Pământul, protejând şi întreţinând viaţa, prin...

Strategii și politici economice ale întreprinderii - planul ca instrument de concretizare și realizare a lor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI Grupul Rompetrol este o companie multinațională, cu activități in 12 țări și având o puternică bază...

Strategii și politici de combatere a poluării SUA

Introducere "M-aş simţi mult mai optimist relativ la viitorul stralucit al omului daca el ar petrece mai puţin timp pentru a-şi dovedi ca poate...

Metode de Depoluare a Solurilor Poluate cu Produse Petroliere

În funcţie de locul de aplicare tehnologiile de depoluare se clasifica în : a) tehnologii aplicate în afara sitului de sol poluat b) tehnologii...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Ai nevoie de altceva?