Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

Referat
9.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9514
Mărime: 40.60KB (arhivat)
Publicat de: Faust Rotariu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. 1. Obiectul dreptului mediului
 3. 2. Metoda de reglementare
 4. 3. Izvoarele dreptului mediului
 5. 4. Principiile dreptului mediului pe plan intern
 6. 4.1. Notiune si prezentare
 7. 4.2. Modalitati de implementare a principiilor dreptului mediului
 8. 5. Politica comuna a dreptului mediului
 9. 5.1. Obiectele politicii mediului
 10. 5.2. Necesitatea unei politici a mediului
 11. 5.3. Programme de actiune ale Uniunii Europene în domeniul mediului
 12. 5.4. Cooperarea Uniunii Europene cu Europa orientala
 13. 5.5. Cooperarea în materie de probleme ecologice mondiale
 14. 5.6. Învatamânt si formare
 15. 5.7. Progresele realizate, perspective
 16. 6. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO)
 17. 7. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA)
 18. 8. Evolutia Sistemului Comunitar. Unificare Institutionala
 19. 9. Institutii europene cu atributii în dreptul mediului
 20. 9.1. Consiliul European
 21. 9.2. Comisia Europeana
 22. 9.3. Consiliul Ministerial
 23. 9.4. Parlamentul European
 24. 9.5. Curtea de Justitie
 25. 9.6. Curtea de Conturi
 26. 9.7. Consiliul Economic si Social
 27. 10. Dreptul omului la un mediu înconjurator sanatos si protejat
 28. 10.1. Consideratii generale
 29. 10.2. Recunoasterea dreptului la un mediu sanatos si protejat

Extras din referat

1. Obiectul dreptului mediului

Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea mediului natural si artificial. Altfel spus, dreptul mediului, reglementeaza o categorie distincta de relatii sociale, complexe si variate, formate în legatura cu activitatea de protectie si de dezvoltare a mediului.

În legatura cu obiectul dreptului mediului, s-au conturat în doctrina o serie de opinii, încercându-se o grupare a relatiilor sociale reglementate de normele ce apartin acestei ramuri de drept, astfel:

- relatii sociale stabilite în scopul prevenirii poluarii mediului si producerii pagubelor ecologice;

- relatii sociale formate în scopul evitarii producerii altor daune ecologice;

- relatii sociale stabilite în scopul îmbunatatirii conditiilor de mediu;

- relatii privitoare la structura organizatorica a protectiei mediului.

2. Metoda de reglementare

Metoda de reglementare în dreptul mediului reprezinta pozitia sau atitudinea pe care statul o alege pentru reglementarea relatiilor sociale de mediu. Relatiile sociale privind protectia si dezvoltarea mediului sunt reglementate prin norme imperative, obligatorii, de la care nu se poate deroga. Caracterul imperativ vizeaza toate normele, atât cele preventive si defensive, cât si cele represive si reparatorii care reglementeaza raporturile juridice de mediu.

Statul intervine în mod autoritar si direct în reglementarea juridica a raporturilor sociale de mediu datorita faptului ca protectia si dezvoltarea mediului reprezinta o problema de interes national.

3. Izvoarele dreptului mediului

Izvoarele dreptului mediului reprezinta formele de exprimare a normelor juridice care privesc comportamentul subiectelor raporturilor juridice de mediu, respectiv, actele normative care reglementeaza relatiile sociale de protectie si conservare a mediului.

Izvoarele dreptului mediului pot fi specifice numai acestuia sau pot fi generale, reprezentând sursa juridica pentru diverse ramuri juridice.

Majoritatea autorilor de specialitate, atunci când enumera izvoarele unei norme juridice, recurg la o ierarhizare a acestora în functie de forta lor juridica si de întinderea sferei relatiilor reglementate.

În acest context, principalele izvoare de dreptul mediului sunt:

Constitutia României, care stabileste regulile generale aplicabile în privinta oricarei ramuri juridice. Legea fundamentala stabileste regulile de baza privind reglementarea drepturilor omului legate de protectia proprietatii, a mediului în general.

Legile, care reglementeaza relatiile sociale de mediu. Numeroase legi cuprind norme cu incidenta în acest domeniu, cum ar fi: Codul silvic din 1996 (Legea nr.26/1996), Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata în 1998, Legea apelor nr.107/1996, Legea fondului cinegetic si piscicol nr.103/1996, Legea sanitar-veterinara nr.60/1974, Codul civil român, Codul aerian etc.

Hotarârile Guvernului si Ordonantele de Urgenta ale Guvernului constituie izvoare ale dreptului mediului în masura în care reglementeaza relatii de mediu. Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 195 din 2005.

Consideram ca sunt izvoare ale dreptului mediului si Conventiile si tratatele internationale la care România este parte sau le-a ratificat, si care cuprind reguli aplicabile în privinta mediului.

În masura în care stabilesc reguli cu privire la protectia mediului, sunt izvoare de drept si Ordonantele ministrilor, precum si Actele emise de organele locale ale puterii executive.

Mijloacele auxiliare (jurisprudenta, doctrina si dreptul comparat) se regasesc în cadrul ramurii de dreptul mediului, cu rol subsidiar, având rol în dezvoltarea reglementarilor existente în materie, stimularea organului legislativ de a adopta noi acte normative, analiza dreptului pozitiv, studiul comparativ al dreptului în scopul armonizarii si aproximarii legislatiilor nationale cu reglementarile comunitare si internationale în materie.

Preview document

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 1
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 2
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 3
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 4
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 5
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 6
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 7
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 8
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 9
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 10
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 11
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 12
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 13
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 14
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 15
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 16
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 17
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 18
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 19
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 20
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 21
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 22
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 23
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 24
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 25
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 26
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 27
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 28
Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Mediul - Problema Generala in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Politica europeană pentru protecția mediului

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Reglementările privind protecţia mediului, aliniate la cerinţele Uniunii Europene, au fost...

Contenciosul Administrativ

Sesiunea I Institutia contenciosului administrativ reprezinta forma democratica de reparare a încalcarilor legii savârsite de catre organele si...

Dreptul mediului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În...

Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului

1. Mediul înconjurător pentru Europa Organizaţiile Ecologice Neguvernamentale (O.N.G.) naţionale şi internaţionale, publicul larg, cercurile de...

Principii Fundamentale în Dreptul Mediului

Principii fundamentale in dreptul mediului Politica în domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului; ameliorarea calitatii...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Dreptul Mediului

Conferinţele mondiale în domeniul protecţiei mediului a. Conferinţa mondială de la Stocholm: A avut loc între 5 şi 16 iunie 1972 şi au participat...

Te-ar putea interesa și

Metodă în consultanță agricolă

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Aspecte energetice ale arderii cărbunilor solizi și mediul

Resursele de carbune se diferentiaza, calitativ, dupa compozitia data de natura resturilor organice, de modul de acumulare si de conditiile în care...

Metode de tratare și valorificarea biologică a deșeurilor menajere

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana a impus armonizarea legislaţiei din ţara noastră cu legislaţia Uniunii Europene. Legislaţia...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Politica privind protecția mediului înconjurător

INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor...

Principiile Politice de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Preocuparile privind protectia mediului si expresia lor juridica au dus la formarea si afirmareaunor principii comune dreptului...

Ai nevoie de altceva?