Politica privind protecția mediului înconjurător

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17605
Mărime: 2.18MB (arhivat)
Publicat de: Gabi Cazan
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alpopi Cristina
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 5
 3. STADIUL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIU 5
 4. Partea I- ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA DE MEDIU 7
 5. Capitolul 1-Politica de mediu în Uniunea Europeană 7
 6. 1.1. Scurt istoric 7
 7. 1.2. Intrumente de aplicare a politicii europene de mediu 12
 8. 1.2.1. Instrumente legislative/ de reglementare 13
 9. 1.2.2. Instrumente tehnice 13
 10. 1.2.3. Instrumente financiar-economice 14
 11. 1.3. Principiile politicii comunitare de mediu 20
 12. Capitolul II- Politica de Mediu în Romania 22
 13. 2.1. Scurt istoric 22
 14. 2.2. Instituțiile politicii de mediu din România 24
 15. 2.3. Programe ale politicii de mediu în România 25
 16. 2.4. Directiva de Mediu 26
 17. PARTEA A II-A - CONTRIBUȚIA PERSONALĂ-CALITATEA APEI 27
 18. Capitolul 3. Prezentare datelor de cercetare 27
 19. 3.1. Prezentarea sistemului de apă potabilă și canalizare din București 27
 20. 3.2. Prezentarea sistemului de apă potabilă din Roma 36
 21. 3.3. Prezentarea sistemului de apă potabilă din Paris 43
 22. Capitolul 4- Analiza comparativă a sistemelor de apă potabilă din București, Roma și Paris 49
 23. 4.1. Scopul și obiectivele cercetării 49
 24. 4.2. Ipotezele și variabilele cercetării 49
 25. 4.3. Alegerea și prezentarea metodei de cercetare 50
 26. 4.4. Prelucrarea și interpretarea datelor datelor obținute în urma cercetării 50
 27. Capitolul 5. Concluzii și recomandări 59
 28. Bibliografie 60
 29. Anexe 63

Extras din licență

INTRODUCERE

În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor naturale. Prin urmare, în întreaga lume a apărut o dispută între importanța conservării ecosistemelor pentru a proteja mediul și necesitatea de a satisfice nevoile umane care de cele mai multe ori aduc prejudicii mediului. Diferite activități umane determină numeroase efecte nedorite asupra mediului, care pot amenința sănătatea umană, resursele economice, naturale și ecosistemele genetice, cum ar fi poluarea, efectul de seră, încălzirea globală și eroziunea solului.

În acest context, politica de protecție a mediului înconjurător devine un subiect din ce în ce mai dezbătut printre domeniile de politică comunitară și națională. Uniunea Europeană (UE) este un actor influent în politica de mediu și în elaborare a politicilor la nivelul statelor membre, dar și în vecinătate. Bazându-se pe o literatură diversă, lucrarea prezentă a examinat atât elaborarea politicii europene de mediu, de la punere în aplicare începând cu anii 1970, cât și politica de mediu de la nivel national.

Lucrarea este structurată în două parți. Prima partea conține aspectele teoretice ale politicii de mediu de la nivel European și din România. Acesta este alcătuită din două capitol și oferă cadrul teoretic al policii mediu pentru o mai bună înțelegere a acestui concept. Prin urmare, aceasta furnizează informații cu privire la evoluția politicii de mediu, cadrul institutional, instrumentele de implementare a politicii de mediu, analiza literaturii de specialitate, temeiul juridic, directivele de mediu, principiile și obiectivele acesteia. A doua parte,”Contribuția personală”, are în componență 3 capitole în care am realizat o analiză comparativă a calității apei potabile furnizată de serviciile publice de apă potabilă și canalizare din București, Roma și Paris. Al treilea capitol, urmărește descrierea principalelor componente ale sistemului de apă potabilă și canalizare din cele trei orașe. Capitolul 4 este alcătuit din 4 subcapitole și prezintă: scopul și obiectivele cercetării, ipotezele și variabilele cercetării, metodologia cercetării și prelucrarea și interpretarea datelor de cercetare. În urma prelucrării, interpretării și ierarhizarii celor 3 orașe capitale am putut demonstra daca ipotezle cercetării se confirm sau se infirmă. În ultimul capitol sunt formulate concluziile și recomandriile de îmbunătățire.

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Tema aleasă este “Politica europeană privind protecția mediului înconjurător”, în cadrul acesteia fiind abordată problematica politicii de mediu de la nivel european și național. Motivarea alegerii temei de licența pornește din dorința de a aprofunda cunoștințe din domeniul politicii de protecție a mediului. De asemenea, tema aleasă este unul dintre cele mai dezbătute subiectele ale secolului XXI.

Consider că este necesar ca în instituțiile de învățământ să se pună mai mult accentul pe educația de protejare a mediului înconjurător. Protejarea mediului înconjurător, susținută de politica comunitară și națională de mediu, trebuie să fie integrată în toate domeniile de activitate, întrucât aceasta stă la baza creșterii calității veții. Este cunoscut faptul că România este una dintre țările europene în care integrarea politicii de mediu în activitățile umane se realizează într-o măsură mult prea scăzută. Un exemplu de activitate poluantă pentru mediu este cea de producerea a apei îmbuteliată, multe sticle de plastic ajungând direct la gropa de gunoi fără a fi reciclate. În plus, majoritatea populației din mediul urban alege să plătească un preț mai mare pe apa îmbuteliată, în schimbul folosirii apei de la sistemul public de alimentare cu apă. Motivul principal pentru care cetățenii preferă apa îmbuteliată în favoare apei de la robinet este acela că foarte multe persoane se îndoiesc de calitatea apei.

Pe lângă conținutul teoretic, lucrarea cuprinde și o parte practică. Faptul că problematica mediului înconjurător este vastă, acest lucru mi-a oferit flexibilitate în alegerea temei de cercetare. Situația apei îmbueliate mi-a atras atenția, din acest motiv studiul de caz este legat de calitatea apei deoarece am dorit să demonstrez faptul că apa de la robinet este sigură pentru consum. Pentru a încuraja oamenii să bea apă de la robinet, am făcut o analiză comparativă a sistemelor de apă potabilă din 3 capitale europene pe baza indicatorilor de calitate a apei.

Bibliografie

Alpopi, C., Neamtu, B., Oprea, F. și Sabie, O. (2013) Dezvoltare Durabila, Bucuresti: Editura Tritonic Books, p. 15.

Bebeșelea, A., Kurti, C., Tamaș, V., și Korosi, A. (2013) Politici de mediu, Timișoara: Editura Eurostampa, p.50.

Bran, F., Ioan, I. Ecosfera si politici ecologice, (2005) Ed. a 2-a. Bucuresti: Editura ASE,p.20.

Burlacu, G., Daescu, V., Florea, D., și Silinescu, C. (2003) Mediul înconjuător. Termeni și expresii uzuale, Bucureși: Ed.Paideia, p. 46.

Dutu, M. (2005) Principii si institutii fundamentale de drept comunitar al mediului, Bucuresti: Editura Economica, p.40.

Dutu, M. (2007) Tratat de dreptul mediului, Ed. a 3-a. Bucuresti : C. H. Beck, p.52.

Jordan. A. (2005) Environmental Policy in the European Union: Actors, Institutions, and Processes, Ed a 2-a. UK: Editura Earthscan, p. 61.

Marinescu, D. (2010) Tratat de dreptul mediului, Ed. a 4-a. Bucuresti : Universul Juridic, p.124.

Profiroiu, M. (2006) Politici publice: teorie, analiza, practica, Bucuresti: Editura Economica, p. 56.

Rojanschi, V., Bran, F., și Diaconu, G. (1997) Politici ecologice, Bucuresti : Editura ASE, p. 26.

Rojanschi, V., Bran, F. (2002) Politici si strategii de mediu, Bucuresti: Editura Economica, p.55.

Visan, S., Angelescu, A. și Alpopi, C. (2000) Mediul inconjurator: poluare și protecție, Ed. a 2-a. Bucuresti: Editura Economica, p.66.

Visan S., Cretu, S. și Alpopi, C. (1998) Mediul inconjurator - Poluare și protecție, București: Editura Economica, p.89.

Buletin de analiză a apei potabile [Online accesat la data de http://www.apanovabucuresti.ro/!res/fls/25(52).pdf ]

Chiare, fresche et dolci acque: i risultati delle analisi [Online la adresa https://lagoexsnia.wordpress.com/2014/04/17/447/ accesat la data 15 mai 2017]

Environment policy: general principles and basic framework [Online la adresa http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html , accesat la data 3 mai 2017 ]

In una mappa tutte le acque di Roma [ online la adresa http://www.informaromanord.it/in-una-mappa-tutte-le-acque-di-roma/ accesat la data 15 mai 2017]

La politique d'investissement d'Eau de Paris [Online la adresa http://www.eaudeparis.fr/les-metiers/investir/ accesat la data 17 iunie 2017]

La qualité de l'eau à Paris [accesat la adresa http://www.eaudeparis.fr/la-qualite-de-leau-a-paris/ la data 23 iunie 2017]

O analiză a calității apei. Studiu de caz. [Online la adresa http://www.anpm.ro/documents/22553/0/Studiu+Apa+fara+plastic.pdf/aecf13ed-0d34-4f9d-a6af-2353e51547de accesat la data 23 iunie 2017]

O societate pentru orașul nostru [Online la adresa http://www.veolia.ro/sites/g/files/dvc961/f/assets/documents/2015/04/coperta_o_soietate_pt_orasul_nostru.pdf accesat la data 17 iunie 2017]

Randamentul rețelei de apă din București a crescut în 2016 la 73,1% [Online la adresa http://adevarul.ro/economie/afaceri/randamentul-retelei-apa-bucuresti-crescut-2016-731-1_574c097d5ab6550cb8749b7e/index.html accesat la data 25 iunie 2017]

Roma, la citta della Acqua. Attività, fontane e istoria [Online la adresa http://www.ambientandoci.it/upload/pdf/Ranelletta_2011pdf la data 26 mai 2017]

Rapport d'activité 2015 d'Eau de Paris [Online la adresa http://www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/EDP_RA2015_PlancheWeb.pdf accesat la data 18 iunie 2017]

Scopri la qualità della tua acqua [Online la adresa https://www.acea.it/it/acqua/ato-2/mappa-qualita-acqua-acea-ato-2 accesat la data 20 mai 2017]

Une eau de qualité [Online la adresa http://www.eaudeparis.fr/leau-au-quotidien/une-eau-de-qualite/ accesat la data 18 iunie 2017]

Preview document

Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 1
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 2
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 3
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 4
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 5
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 6
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 7
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 8
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 9
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 10
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 11
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 12
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 13
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 14
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 15
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 16
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 17
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 18
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 19
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 20
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 21
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 22
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 23
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 24
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 25
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 26
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 27
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 28
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 29
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 30
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 31
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 32
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 33
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 34
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 35
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 36
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 37
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 38
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 39
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 40
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 41
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 42
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 43
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 44
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 45
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 46
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 47
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 48
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 49
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 50
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 51
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 52
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 53
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 54
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 55
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 56
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 57
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 58
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 59
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 60
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 61
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 62
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 63
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 64
Politica privind protecția mediului înconjurător - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Politica privind protectia mediului inconjurator.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Impactul activităților antropice din zona Motru-Cariera Lupoaia asupra solului

Introducere În accepţiunea politică, ocrotirea naturii, ca şi protecţia mediului înconjurător considerat în ansamblul său, a devenit o condiţie...

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile

INTRODUCERE În dezvoltarea economică de după cel de-al doilea război mondial, turismul, un sector important al economiei mondiale, a cunoscut o...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Tinând cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Firme tip REMAT

Una dintre marile probleme ale vietii moderne o constituie cea a colectarii, stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor.Ea este relativ...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului

Cap 1 MECANISME ŞI INSTRUMENTE PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI NOŢIUNI INTRODUCTIVE Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de...

Ai nevoie de altceva?