Evoluția conceptului drepturile omului

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1676
Mărime: 14.44KB (arhivat)
Publicat de: Mihai B.
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. DIFINITIE
  2. 2. CETATENII UNIUNII SI DREPTURILE ACESTORA
  3. A. OBIECTIVE
  4. B. REALIZĂRI
  5. C. ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN
  6. 3. RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE IN UNIUNEA EUROPEANA
  7. A. OBIECTIVE
  8. B. REALIZARI
  9. C. ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Extras din curs

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Aceste drepturi sunt un factor esențial în procesul de formare a identității europene. Un stat membru poate fi sancționat dacă încalcă grav valorile de bază ale Uniunii.’’

I. CETATENII UNIUNII SI DREPTURILE ACESTORA

Cetățenia europeană este prima pârghie a formării identității europene. Cetățenia europeană se deosebește de cetățenia statelor membre, pe care o completează, prin faptul că drepturile pe care le conferă cetățenilor nu sunt însoțite de datorii.

OBIECTIVE

În spiritul libertății de circulație a persoanelor, înscrisă în tratate, anii '60 au văzut născându-se ideea de a instaura o cetățenie europeană însoțită de drepturi și datorii definite în mod precis. Ca urmare a lucrărilor pregătitoare realizate de la mijlocul anilor '70, Tratatul privind Uniunea Europeană, adoptat la Maastricht în 1992, menționează ca obiectiv al Uniunii Europene „consolidarea protecției drepturilor și intereselor resortisanților (statelor membre) prin instaurarea unei cetățenii a Uniunii Europene.

În raport cu cetățenia unui stat, cetățenia Uniunii Europene desemnează un raport între cetățean și Uniune caracterizat prin drepturi, datorii și participare la viața politică. Această legătură trebuie să permită estomparea separării datorate faptului că cetățenii Comunității sunt din ce în ce mai interesați de măsurile comunitare, în timp ce exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor, precum și participarea la procesele democratice, se situează aproape exclusiv pe plan național.

2

REALIZĂRI

1. Definirea cetățeniei Uniunii Europene

În conformitate cu articolul 17 din Tratatul CE (Tratatul de la Lisabona prevede, de asemenea, introducerea acestei definiții în articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană), este cetățean al Uniunii Europene orice persoană care are naționalitatea unui stat membru, care reiese din aplicarea dispozițiilor proprii statului respectiv. Cetățenia Uniunii, care completează cetățenia națională, dar nu o înlocuiește, se compune dintr-un ansamblu de drepturi și de datorii care se adaugă drepturilor și datoriilor legate de cetățenia unui stat membru.

2. Conținutul cetățeniei

Statutul cetățeniei Uniunii Europene înseamnă pentru orice cetățean al Uniunii:

— dreptul la libera circulație și dreptul de ședere pe teritoriul statelor membre;

— dreptul de vot și eligibilitatea la alegerile Parlamentului European și la alegerile municipale în statul membru de reședință, în aceleași condiții ca și resortisanții statului în cauză;

— dreptul de a primi, pe teritoriul unei țări terțe (care nu aparține Uniunii Europene), protecție diplomatică sau consulară din partea autorităților unui alt stat membru, dacă țara acestuia nu este reprezentată acolo, în aceeași măsură ca și resortisanții statului membru în cauză;

— dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și dreptul de a face apel la Ombudsmanul desemnat de Parlamentul European pentru a analiza cazurile de administrare necorespunzătoare a instituțiilor și organismelor comunitare. Aceste proceduri sunt reglementate la articolele 194 și 195 din Tratatul CE;

— dreptul de a scrie oricărei instituții sau organism al Comunității într-una dintre limbile statelor membre și de a primi un răspuns în aceeași;

— dreptul de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, sub rezerva anumitor condiții.

Preview document

Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 1
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 2
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 3
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 4
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 5
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 6
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 7
Evoluția conceptului drepturile omului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Evolutia conceptului drepturile omului.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv,...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Te-ar putea interesa și

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Drepturile omului în epocă contemporană

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Ai nevoie de altceva?