Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19228
Mărime: 101.85KB (arhivat)
Publicat de: Chriss C.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostolache Mihaela
„Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale drepturilor omului, instituţii şi organisme europene dar şi rolul acestora.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 8
 2. CAPITOLUL 1. Consideraţii introductive cu privire la sistemul de protecţie a drepturilor omului 11
 3. 1.1. Abordări terminologice ale noţiuni de ,,drepturi ale omului” 12
 4. 1.2. Apariţia şi evoluţia sistemului de protecţie a drepturilor omului 15
 5. 1.3. Evoluţia doctrinei şi a legislaţiei drepturilor omului 18
 6. 1.4. Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului 20
 7. CAPITOLUL 2. Sistemul de protecţie a drepturilor omului 24
 8. 2.1. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului instituit pe baza Convenţiei Europene 24
 9. 2.1.1. Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale 29
 10. 2.2. Sistemul de protecţie a drepturilor omului instituit în cadrul UE 30
 11. 2.2.1. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul privind Constituţia Europeană 30
 12. 2.2.2. Rolul şi importanţa Tratatului de la Lisabona în protecţia drepturilor omului 32
 13. 2.2.3. Uniunea Europeană şi statele terţe implicate în protecţiei drepturilor omului 34
 14. 2.3. Sistemul internţional de protecţie a drepturilor omului 35
 15. 2.3.1. Organizaţia Naţiunilor Unite 35
 16. 2.3.2. Curtea Penală Internaţională 36
 17. 2.3.3. Sistemul african de protecţie a drepturilor omului 37 2.3.4. Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului 38 2.3.5. Sistemul islamic de protecţie a drepturilor omului 39
 18. 2.3.6. Sistemul asiatic de protecţie a drepturilor omului 40
 19. 2.4. Actul final de la Helsinky în protecţia şi garantare a drepturilor omului 41
 20. CAPITOLUL 3. Rolul instituţiilor şi organismelor europene şi internaţionale în protecţia drepturilor omului 43
 21. 3.1. Consideraţii ale Comisiei Europene în promovarea drepturilor omului 43
 22. 3.2. Rolul şi importanţa Parlamentului European în promovarea drepturilor omului 45
 23. 3.3. Atribuţiile Consiliului de Miniştri în promovarea drepturilor omului 46
 24. 3.4. Implicarea Curţii Europene de Justiţie în promovarea drepturilor omului 48
 25. 3.5. Rolul Ombudsmanului în promovarea drepturilor omului 49
 26. 3.6. Organisme şi instrumente juridice constituite în sistemul Naţiunilor Unite 50
 27. 3.7. Studiu de caz: Drepturile omului şi reforma administraţiei publice în România 52
 28. CONCLUZII 54
 29. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din disertație

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. „Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale drepturilor omului, instituţii şi organisme europene dar şi rolul acestora.

Lucrarea de faţă are ca incipit introducerea şi este structurată pe trei capitole, concluzii, un studiu de caz dar şi o bibliografie. Astfel, Capitolul I abordeaza o temă generală şi anume: Consideraţii introductive cu privire la sistemul de protecţie a drepturilor omului având următoarele subcapitole : abordări terminologice ale noţiuni de ,,drepturi ale omului”, apariţia şi evoluţia sistemului de protecţie a drepturilor omului, evoluţia doctrinei şi a legislaţiei drepturilor omului şi principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului.

Capitoul II face referire la Sistemul european de protecţie a drepturilor omului mai exact la Sistemul european de protecţie a drepturilor omului instituit pe baza Convenţiei Europene având subsubcapitolul Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale, subcapitolul doi ce poartă denumirea de sistemul de protecţie a drepturilor omului instituit în cadrul UE având trei subsubcapitole: Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul privind Constituţia Europeană, rolul si importanţa Tratatului de la Lisabona în protecţia drepturilor omului şi nu în ultimul rând, Uniunea Europeană şi statele terţe implicate în protecţia drepturilor omului. Subcapitolul trei este denumit Sistemul internţional de protecţie a drepturilor omului şi cuprinde următoarele subcapitole : Organizaţia Naţiunile Unite, Curtea Penală Internaţională, Sistemul african de protecţie a drepturilor omului, Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului, Sistemul islamic de protecţie a drepturilor omului şi Sistemul asiatic de protecţie a drepturilor omului. Ultimul subcapitol ce face pare din Capitolul II este Actul final de la Helsinky în protecţia şi garantarea drepturilor omului.

Capitolul III poartă denumirea de Rolul instituţiilor şi organismelor şi internaţionale în protecţia drepturilor omului. Acest capitol cuprinde: consideraţii ale Comisiei Europene în promovarea drepturilor omului, rolul şi importanţa Parlamentului European în promovarea drepturilor omului, atribuţiile Consiliului de Miniştri în promovarea drepturilor omului, implicarea Curţii Europene de Justiţie în promovarea drepturilor omului, rolulOmbudsmanului în promovarea drepturilor omului, organisme şi instrumente juridice constituite în sistemul Naţiunilor Unite şi un Studiu de caz: Drepturile omului şi reforma administraţiei publice în România.

Pornim în realizarea demersului nostru de la ideea cristalizată în teoria şi practica dreptului internaţional al dreptului omului că societatea internaţională, factorii de decizie ai colectivităţii umane trebuie să trateze drepturile omului într-o manieră globală, corectă şi legală. Desigur, în abordarea problematicii vaste, complexe a drepturilor omului trebuie avute în vedere particularităţile regionale şi naţionale, varietatea condiţiilor istorice, culturale, religioase. Aceasta nu scuteşte statele lumii de a depune toate eforturile pentru a promova şi proteja toate drepturile şi libertăţile umane.

Mai ales din a doua jumătate a secolului al XX-lea încoace, recunoaşterea şi garantarea drepturilor omului a devenit un subiect extrem de dezbătut, care, pornind de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, a determinat adoptarea unui număr impresionant de reglementări internaţionale prevăzute cu numeroase mecanisme pentru aplicarea lor practică. Evoluţia pe plan internaţional a acestor prevederi, implicaţiile ce decurg pe planul politicii externe a statelor ( inclusiv pentru apărarea păcii ţi securităţii mondiale ) au făcut ca preocupările pentru respectarea drepturilor omului să devină astăzi unul din elementele centrale ale ordinii internaţionale.

Prin importanţa şi gradul lor de generalitate, drepturile omului se referă la fiinţele umane, oriunde s-ar afla acestea, indiferent de vârstă, rasă, religie.Iar inviolabilitatea drepturilor, abordarea acestora într-o manieră globală, se referă la toate categoriile de drepturi, de libertăţi şi persoane, de obligaţii pe care statele lumii le-au asumat, în acest sens. Dar recunoaşterea caracterului global al problematicii drepturilor omului nu anulează particularităţile regionale ale acestora, care au condus la conceptul de regionalizare a drepturilor omului. Este un concept care pentru început a fost primit cu reticenţă de către Naţiunile Unite. Exista teama, suspiciunea, că mişcarea pentru drepturile omului ar avea de suferit prin fragmentarea acesteia şi că universalitatea de care vorbeam mai sus ar fi pusă sub semnul incertitudinii.

În timp, însă, mai ales după adoptarea în 1966 a celor două Pacte, ONU a devenit mai tolerantă, mai receptivă, chiar faţă de ideea regionalizării drepturilor omului. Printr-o Rezoluţie adoptată în 1977, ONU recomanda statelor membre să încheie unele documente regionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului. Desigur, aceste documente au ca fundament juridic reglementările universale care au fost detaliate şi adoptate la condiţiile specifice ale regiunii respective.

Deşi promovarea drepturilor omului a fost una dintre motivaţiile esenţiale ale procesului de integrare iar respectarea acestora , atât în relaţiile sale interne cât şi externe , a fost prioritară, Uniunii i-a lipsit un instrument propriu şi o politică bine conturată, coerentă, în acest domeniu.

Deci,un pas important în integrarea drepturilor omului şi principiilor democratice în politica Uniunii Europene a fost realizat prin intrarea în vigoare a Tratatului Uniunii Europene ( Maastricht 1993) .Tratatul consideră că unul dintre obiectivele politicii externe comune şi de securitate ale Uniunii Europene este dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi regulilor dreptului şi respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale.

Tratatul de la Amsterdam ( intrat în vigoare la 1 mai 1999 )marchează un alt pas important în integrarea drepturilor omului în fundamentul juridic al Uniunii Europene. Tratatul menţionat inserează o nouă dispoziţie ( art.6 ) în Tratatul Uniunii Europene, care reafirmă principiul potrivit căruia Uniunea Europeană „este fondată pe principiile libertăţii ,democraţiei, respectului pentru drepturile omului şi libertăţilor fundamentale, regulilor dreptului ”, principii care sunt comune statelor membre.

A urmat, apoi, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care a fost elaborată de către un organism nou (original) denumit Convenţie.Carta a fost proclamată de către Consiliul European la Summit-ul de la Nisa din 7 dec. 2000. Acest document a dobândit forţă juridică obligatorie prin semnarea sa la 12 dec. 2007 şi încorporarea în Tratatul de la Lisabona ( 13 dec. 2007 ).

Bibliografie

Apostolache Mihaela Adina şi Apostolache Mihai Cristian, Deontologia Funcţionarului Public, Editura Universitară, Bucureşti, 2014;

Albescu Oana, Tratatul de la Lisabona, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2012;

Balahur D., Protectia drepturilor copilului ca principiu al asistentei sociale, Bucuresti, Editura All Beck, 2001;

Balahur Doina, Protectia europeana a drepturilor omului, Iasi, Univ. Al.I.Cuza, 2006;

Buergenthal Thomasşi Weber Renate, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All,1995.

Carnat, T., Mijloace de reactionare a ombudsmanului in cazul incalcarii drepturilor omului, Bucuresti, Revista Nationala de drept nr. 11, 2002;

Dean Spielman, Human Rights in the european and international contexts, Oxford, University Press;

Demetrescu Constantin , Drept instituţional european, Bucureşti,Editura Olimp, 1999;

Diaconu Nicoleta, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2001;

Diaconu Nicoleta şi Purdă Nicolae, Protecția juridică a drepturilor omului, Editura Unversul Juridic, București, 2007;

Filipescu P. Ion, Fuerea Augustin, Drept instituţional comunitar european, Ediţia a IV- a, Bucureşti, 1999, Editura Actami, p. 167

Flore Pop, Tratatul de la Lisabona, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2012;

Groza Anamaria, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;

Huntington S. P., Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, București, 1998;

Keon, L., Constitutional Law of the European Union, Blackstone Press, 1999;

Klaauwj van der, European Union, Netherlands quarterli of Human Rights, No. 15, 1997;

Moca Gheorghe, Drept internațional public, UNEX-AZ, Universitatea Română de Științe și Arte, București, 1992, vol. 1;

Moroianu -Zlătescu Irina, Drept instituţional european, Bucureşti, Editura Olimp, 1999;

Năstase Adrian, Drepturile omului, religie a sfârșitului de secol, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1992;

Năstase Adrian, Drepturile omului, religie a sfârşitului de secol, Bucureşti, IRDO, 1992;

Popescu, Corneliu-Liviu, Proiecţia internaţională a drepturilor omului - surse, institutii, proceduri, Editura AU Beck, Bucureşti, 2000;

Purdă Nicolae, Protecția drepturilor omului-mecanisme interne și internaționale, Editura Limina Lex, București, 2001;

Philip C., La Constitution européenne, Paris, 2004;

Robertson A, Merrills J. G., Human Rights in the World, Oxford, Clarendon Press, 1994;

Selejan - Guţan Bianca, Protecţia europeană a drepturilor omului, Bucureşti, Editura All Beck;

Vasak Karel, Redacteur General, Les dimensions internationals des droits de l’homme. Manuel destine a l’enseignement des droits de l’homme dans les universities, Unesco, Paris, 1978;

Voicu Marin, Protecţia europeană a drepturilor omului - teorie şi jurisprudenţă, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2002;

Voican Mădălina, Curţi internaţionale de justiţie, Bucureşti, Editura All Beck, 2000.

Zlatescu Moroianu şi Victor Dan, Protecţia juridică a drepturilor omului, I.R.D.O., Bucureşti, 1996.

*

* *

Cetăţeanul European, Cetăţenia Europeană, http://www.scritub.com/stiinta/drept/CETEANUL-EUROPEAN-CETENIA-EURO17452116.php;

Centrul de informare Europe Direct Craiova, http://europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=info;

Conţinutul Declaraţiei, http://www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1385.doc;

Consideraţii generale cu privire la sistemul de protecţie al drepturilor omului, http://www.referatele.com/referate/marketing/online1/CONSIDERATII-GENERALE-CU-PRIVIRE-LA-SISTEMUL-DE-PROTECTIE-AL-DREPTURILOR-OMULUI-referatele-com.php;

Preview document

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 1
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 2
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 3
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 4
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 5
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 6
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 7
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 8
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 9
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 10
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 11
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 12
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 13
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 14
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 15
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 16
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 17
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 18
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 19
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 20
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 21
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 22
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 23
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 24
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 25
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 26
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 27
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 28
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 29
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 30
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 31
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 32
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 33
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 34
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 35
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 36
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 37
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 38
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 39
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 40
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 41
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 42
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 43
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 44
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 45
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 46
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 47
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 48
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 49
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 50
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 51
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 52
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 53
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 54
Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Sistemul de protectie a drepturilor omului in plan european si international.docx

Alții au mai descărcat și

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am...

Protecția drepturilor omunlui în cadrul Organizației Națiunilor Unite

1. Primele preocupări pentru protecția drepturilor omului Ideea protecției drepturilor fundamentale ale persoanei nu aparține doar timpurilor...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Relațiile internaționale dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă

Date generale Uniunea europeană Uniunea Europeană reprezintă o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este alcatuită din 28 state;...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Reglementări internaționale privind drepturile femeii

Capitolul I Scurt istoric Femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din populaţia Terrei, li s-a rezervat dintotdeauna, şi în anumite zone...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Locul și rolul convenției europene a drepturilor omului în sistemul juridic românesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Protecția Drepturilor Mamei și Copilului

PROTECTIA DREPTURILOR MAMEI SI COPILULUI 1. Aparitia si dezvoltarea conceptului de drepturi ale mamei si copilului ca drepturi ale omului...

Ai nevoie de altceva?